EFKbön vecka 8, 20-26 februari

Utsattheten stor för barn i Brasilien

Jag och min familj bor i norra Brasilien där vi arbetar med minoritetsfolk från olika stammar längs floden Xingú. De här folken har under de senaste 5 åren fått mer och mer kontakt med staden, detta på grund av ett enormt dammbygge. De här folken som tidigare levde ganska opåverkade av majoritetskulturen har nu blivit mer involverade i stadslivet dit de kommer vid olika tillfällen. De utsätts för stor diskriminering och blir inte alltid väl behandlade. De luras in i alkoholproblem, ekonomiska skulder, blir lurade i handeln osv.

Framför allt har vi sett att barnen far illa av detta. De lever med risker när de vistas i staden. Det kan t.ex. vara att de leker på gatan där de riskerar att bli utnyttjade på olika sätt. De växer upp med två helt olika kulturer tillsammans med föräldrar som inte alls behärskar majoritetskulturen och i detta riskerar de att bli identitetslösa. Man skulle kunna säga att alla dessa folkgrupper just nu lever i en kulturell identitetskris. Mitt i detta vill vi vara med och stötta dessa folk genom att starta upp en daglig verksamhet med en humanare och tryggare vardag då de vistas i staden. Vi är just nu i startgroparna för att hyra ett hus och starta verksamheten. Här kommer de att få stöd och hjälp i kombination med en stimulerande vardag. Framför allt en trygg plats för barnen att leka och utvecklas på.

/ Louise *, arbetar i norra Brasilien med minoritetsfolk genom EFKs Region Latinamerika
* på grund av säkerhetsrisk skrivs inte hela namnet ut

 

Tack & Bön

 • Be att de här familjerna inte splittras och tappar sin kultur, identitet och språk.
 • Be för barnen som växer upp att de hittar sig själva och kan få en ljusare framtid.
 • Be över det projektet som vi håller på att starta upp att det får bli efter Guds vilja och att de resurser som behövs får finnas i form av ekonomi, möbler, personal mm.
 • Tacka GUD för vad han gjort så här långt och be om beskydd över oss som arbetar mitt i detta.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 7, 13-19 februari

Två glada killar från en specialskola i södra Egypten

Två glada killar från en specialskola i södra Egypten

Barn och unga mer inkluderade i samhället

I Region Mellanöstern/Europa arbetar EFK tillsammans med cirka 15 lokala partners i Egypten, Tunisien, Sudan och Jordanien för att stärka barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning till att utvecklas till självständiga individer, bli sedda och bemötta med respekt och få möjligheten att själva bestämma över sin vardag tillsammans med familj och vänner.

Att få ett barn med funktionsnedsättning kan ge föräldrar skuldkänslor och upplevas som ett stigma där familjen blir hjälplös och isolerad. Barnen påverkas av familjens situation och många känner sig värdelösa och som en börda. Detta vill vi förändra genom att stärka familjerna med kunskap och träning om vilka rättigheter deras barn har och hur de tillsammans med andra föräldrar kan förändra negativa attityder och ge sina barn en bättre framtid. Genom olika verksamheter får barn och unga nya möjligheter att bli inkluderade i skolan, kunna utveckla sina färdigheter samt få en rolig och meningsfull fritid genom lek och sport tillsammans med andra.

EFKs regionala program anordnar också seminarier med deltagare från de olika länderna och på så sätt byggs det nya nätverk av organisationer, föräldrar och unga vuxna med funktionsnedsättning som kan utbyta erfarenheter och lära av varandra.

/ Barbro*, samordnare av det regionala programmet för personer med funktionsnedsättning i region EUMENA

*av säkerhetsskäl nämns inte hela namnet

Tacka och be för:

 • Tacka för alla entusiastiska medarbetare i de olika länderna som jobbar tillsammans med barnen och föräldrarna och tror på en ny och bättre framtid.
 • Tacka för att vi kunde anordna en banbrytande workshop i Sudan om self-advocacy, där unga funktionshindrade från Egypten och Libanon undervisade om sina rättigheter.
 • Be för alla de barn och unga i vår region som är diskriminerade på grund av sin funktionsnedsättning, att de får möta människor som ser deras värde och behandlar dem med respekt.
 • Be att vi når fler pappor som engagerar sig i sina barns liv och kan bli förebilder för andra familjer.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 6, 6-12 februari

Bild från ett fritids för barn som är ett sätt för kyrkorna att skapa trygga miljöer

Bild från ett fritids för barn som är ett sätt för kyrkorna att skapa trygga miljöer

Barns rättigheter

I EFKs missionsarbete i Afrika har vi ett Regionalt Program om Barns Rättigheter (BR) där alla våra partners i sex olika länder är med. Fokus förra året var att möta alla styrelserna, de som är beslutsfattande hos våra partners och öka medvetenheten kring Barns Rättigheter hos dom, och att se vad kyrkan kan ha för roll i det samhälle man finns i för att skapa trygga miljöer för barn.

Vi går nu in i år två av programmet och ser fram emot att träna lärare i de olika kyrkorna/organisationerna. De ska tränas för att sedan träna andra i sina organisationer.

Det finns ett oerhört behov av att prata om BR i vår region där motståndet är ganska stort. Vi har flera gånger hört uttalanden som tex att ”Barns Rättigheter kommer från djävulen”, ”Barns Rättigheter är något ont”, ”Barns Rättigheter strider mot bibeln”. Efter en workshop om BR, när de har suttit med bibeln och försökt att hitta de bibliska värdena i en artikel och kyrkans respons och ansvar till artikeln, så har det ofta låtit annorlunda. Några kommentarer vid utvärdering har varit:
– Jag måste omvända mig, jag har tänkt fel om BR jag måste behandla barn annorlunda, jag ser ju att Guds ord säger det.
– Jag trodde det var något ont, men nu ser jag att det är något gott som vi måste arbeta med i våra kyrkor.
– Jag trodde inte att detta var något för mig, jag jobbar ju inte med barn. Men jag inser nu att jag representerar många barn genom den tjänst jag har som pastor, och jag vill vara ett gott föredöme.

/ Anneli Dagernäs, Regionledare Afrika samt arbetsområden inom barns rättigheter och ledarutbildning främst bland kvinnor och unga.

Böneämne och tack

 • Be för situationen vi står inför med att vår Educational educator har slutat, och att vi måste hitta en lösning för detta.
 • Be för vår regionala workshop i slutet av februari då lärare från olika länder kommer för att tränas i  ”Children’s rights in the classroom”.
 • Tacka Gud för Petra Lindsmyr som kommer att finnas med i programmet som en resurs förhoppningsvis från augusti i år.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 5, 30 januari – 5 februari

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mamma och barn från Kambodja

Brustna hjärtan

Jag har haft förmånen att vara med och starta upp ett projekt i Kambodja som fokuserar på att hitta hjältar som vill stå upp för barns rättigheter. Människor som väljer att stå upp för barns rättigheter och föra deras talan trots att det är obekvämt för dem.

Så här sju år in i projektet så är det underbart att se hur den kristna församlingen i Kambodja verkligen har tagit sitt uppdrag på allvar. Guds Ord har blivit deras rättesnöre vad det gäller synen på och omhändertagandet av barn trots att det går emot kulturella och religiösa normer. Jag ser kristna ledare som vittnar om brustna hjärtan för barnen som finns runt dem.

Hela evangeliet till hela människan har fått en ny innebörd när även barnen finns med. Jag ser hur församlingsledare har öppnat upp sina hem för barn och ungdomar som annars inte skulle våga höja sin röst om vad de varit med om. De står upp för barn som blir utnyttjade och för deras talan när de inte själva kan eller vågar. Församlingsledarnas liv i sig har blivit ett vittnesbörd där Guds Ord har kommit till liv i både ord och handling. Det har också öppnat upp för möjligheter där folk vänder sig till dem för råd av olika slag. När man tycker att det civila samhället självt ska höja sin röst i olika frågor så vänder folket sig till församlingsledarna. En del av detta har också gjort att ett antal nya församlingar har planterats.

När man låter Gud slita sönder ens hjärta och när man vänder sig till Herren då vet man inte var det slutar.

/ Maria Finnevidsson, arbetar vid Asiens missionscenter och ansvarig för fokusområden Barns rättigheter

 

Tacka för:

 • alla de kristna ledarna i Kambodja som väljer att dela med sig av hela evangeliet.
 • för alla kristna ledare som väljer ett brustet hjärta för barnen som finns runt dem.

Be för:

 • barn och ungdomar som inte känner sig trygga eller känner att de har någon de kan lita på.
 • barn och ungdomar som varje dag vaknar upp till en ny dag av övergrepp och vanvård.
 • vuxna som vill föra barns talan och stå upp för deras rättigheter
 • de kristna ledarna i Kambodja som varje dag lever ut sin tro.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 4, 23-29 januari

bild-vecka4-framat

Ungdomar på väg till Ladan ute på Torp för gudstjänst under festivalen Frizon 2016

20 år framåt

En del av att fylla år är att blicka framåt. När Evangeliska Frikyrkan bildades under var först namnet ”Nybygget – kristen samverkan”. Grundtanken var att något nytt skulle byggas. En större tanke än att tre församlings- och missionsrörelser skulle slås samman. Vi vill fortsätta att bygga nytt och sträva framåt.
Vi befinner oss i slutet av en tioårsperiod där vi 2010 satte upp en målbild fram mot 2020. Vi arbetar hårt för att detta ska förverkligas. Låt oss denna vecka be för något av allt detta. Vi vill se växt, förnyelse och föryngring, fördjupning och kallelsemedvetenhet, missions-iver, ökat samarbete och framför allt en större fascination för Jesus Kristus själv, vår Herre.
Nu är det också snart dags att på nytt fundera: Vad vill Gud för oss på 2020-talet? Vad ligger framför oss? Låt oss redan nu börja be Gud om visioner och ledning för det som ligger framför.
/ Øyvind Tholvsen, ledare för Evangeliska Frikyrkans Sverigeprogram.

Denna vecka ber vi för:

 • Att vi ska identifiera de nya ledare som Gud kallar.
 • Att vi ska fördjupa vår relation till Gud och varandra som församlingar i EFK.
 • Att vi ser fler och fler exempel som modellerar nya sätt att vara församling i Sverige.
 • Att vi förstår djupare och djupare vad Gud sänder oss ut i, både som enskilda och som församlingar och rörelse.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 3, 16-22 januari

De som gått före

Arkivgruppen som avtackades i december 2016 på EFKs Sverigekontor.

De som gått före

För ett par veckor sedan tackade vi på EFKs Sverigekontor av den arkivgrupp som har ägnat ett par år (minst) åt att sortera bland alla papper och handlingar från alla våra tre grundarsamfunds långa historia. Jag blev lite gråtmild medan vi tackade. Dels rann tårarna av beundran för de människor som lägger av sin ideella tid för att sortera gamla papper – vilket tjänande! Men än mer för att jag fick applådera just dem, precis de där människorna som jag håller så högt.
Jag är uppvuxen inom Örebromissionen. Jag har varit på sammanträden och konferenser i det sammanhanget sedan innan jag kunde gå. Och jag har mött Hjältarna. Dem som vigt sitt liv åt missionen, de som har uppmuntrat så många runtomkring sig, de som har tagit ut riktning, de som har gett upp så mycket, de som har sett mig. Mig! En liten tjej med stora drömmar. Jag har fått vara med, varit självklar. Jag har haft en plats.
Och ett par av de hjältarna fick jag applådera nu. Nu, när jag jobbar på det här kontoret, när jag får vara med och ta ut riktning. Cirklar sluts och jag är så enormt tacksam för dem som har gått före, vilken gåva andras erfarenhet kan få vara.

Och tanken svindlar när jag tänker på hur långt tillbaka våra rötter går. När jag i tacksamhet tänker på Kerstin eller Göran så tänker de i sin tur med tacksamhet på människor före dem. Och så håller det på. Tillsammans har vi under mer än ett sekel fått ta emot och ge vidare av våra erfarenheter, av den kärlek som är av Gud oss given och av det uppdrag vi är satta på den här jorden för att slutföra.
Vilken nåd det är att få vara med. Vilken glädje det är att få finnas i ett pärlband av tjänande och kunskap.

/ Josefine Arenius, Teamledare för EFKs eventavdelning

Tacka och be för:

 • Alla dem som har gått före. Tacka Jesus för de exempel och förebilder de är och har varit för så många.
 • Tacka för alla dem som har svarat ja på kallelsen från Jesus.
 • Tacka för dem som har gjort så stora personliga uppoffringar för evangeliet.
 • Tacka för alla som har gett sig den på att de ska få flera att växa runtomkring dem.
 • Tacka för dem som troget ber för generationen som tar över.
 • Be Gud att han ska väcka kallelsen att vara en förebild hos många fler av oss. Be om frimodighet att hjälpa andra och att dela med sig av det man själv har fått av tro och förtröstan.
  Vi är EFK tillsammans. Vi finns mitt i ett sammanhang med trådar bakåt och siktet framåt.

Tack Jesus Kristus för allt det vi får vara tillsammans, och tack för dem som lagt grunden för allt det goda vi får stå i just nu.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 2, 9-15 januari

Örebro missionsförenings bibelskola 1921. På bilden finns både lärare och studenter med. 90 män och 84 kvinnor.

Örebro missionsförenings bibelskola 1921. På bilden finns både lärare och studenter med. 90 män och 84 kvinnor.

140 år av tjänst för Guds rike!

Evangeliska Frikyrkan har funnits i 20 år, men vår historia går längre tillbaka än så. Våra tre modersamfund Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet och Örebromissionen har bedrivit mission i Sverige och över världen sedan slutet av 1800-talet, och vi tackar Gud för mer än 140 år av trofasthet och nåd.

Fribaptismen uppkom 1872 när Helge Åkeson blev utesluten ur Svenska Baptistsamfundet. Helge Åkeson var en vandrande predikant och Fribaptistsamfundet bildades formellt 1894 av anhängare till honom.

När Helgelseförbundet bildades 1887 var det ett sätt att organisera sig kring den rörelse av väckelse som fanns.

Örebromissionen grundades 1891 och var från början en missionsförening baserad i Örebro. Kvinnor och män tränades och skickades ut i Sverige och över världen.

Tacka och be för:

 • Tack för alla de som har gått före. Tack Gud för allt som du har gjort under dessa 140 år, i Sverige och över världen.
 • Tack för din trofasthet och nåd, då och än i dag.
 • Vi ber att vi ska få fortsätta att vara redskap i din tjänst.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade