EFKbön vecka 44, 31 oktober – 6 november

Tillsammans gör vi mer för nyanlända och människor på flykt!

Engagemanget för människor på flykt är stort inom rörelsen. Under det senaste året har vi i EFK gjort mycket fantastiskt, både på vägen från Syrien och genom Europa och lokalt i församlingarna.

Internationellt arbetar vi tillsammans med våra parters i Mellanöstern och genom Europa för att ge utbildning till barn i flyktingläger, dela ut mat och mycket annat för att människor på flykt ska kunna bygga upp sina liv igen.

I Sverige har ett stort antal församlingar över hela landet öppnat sina dörrar för att ta emot nyanlända och flyktingar. Många startar språkkaféer, hjälper till i kontakt med myndigheter och bjuder in till församlingsgemenskap.

Nu ser vi att många församlingar efterfrågar stöd i att gå vidare med sitt engagemang, från det akuta flyktingmottagandet till att arbeta med integration på riktigt.

Hanna Ciszuk-Hägerman

Hanna Ciszuk-Hägerman

Därför är vi glada att nu komma igång med projektet Integration och flykting! Projektets syfte är att stötta alla initiativ som finns i rörelsen med utbildning och resurser, och att hjälpa de som ännu inte är aktiva att komma igång. Vi vill också bredda initiativ som finns genom att koppla ihop olika aktörer inom rörelsen och utanför i olika nätverk. Vi i EFK har som församlings- och missionsrörelse en unik möjlighet att kunna spela en avgörande roll för att människor som är på flykt ska kunna bygga upp sina liv igen. Tillsammans kommer vi nu att kunna starta helt nya initiativ som går längre än vi hittills gått med integration och flyktinghjälp.

/Hanna Ciszuk-Hägerman, projektledare för projektet Integration och flykting

 

Be för:

 • Be för Markus Sand och Daniel Råsberg som kommer att arbeta med att utveckla och stärka församlingar, missionärer och partners i deras möte med flyktingar och asylsökande
 • Be att Gud öppnar dörrar för oss att delta i fler nätverk, så att vi tillsammans med andra kan komma längre
 • Be att Gud för den här tiden reser upp fler personer i Sverige som med sina gåvor vill tjäna. Några yrkesgrupper som vi tror att Gud på ett nytt sätt kommer använda i denna tid i vår rörelse är lärare, jurister och socionomer.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 43, 24-30 oktober

Be för region Europa/Mellanöstern: Guds rike växer!

sheik-med-bananer

Den här veckan ska vi tillsammans be för EFKs arbete i Europa/Mellanöstern och vi skulle vilja lyfta upp vårt arbete inom fokusområdet ”Församlingsbyggande” speciellt. Det innebär att vi tillsammans med våra samarbetsorganisationer finns med på olika sätt och grundar nya församlingar men också stöttar och bidrar till utveckling i befintliga. En viktig del är också religionsfrihet. En stor del av våra kristna syskon i Mellanöstern lever under förföljelse och för muslimer som kommer till tro på Jesus är det döds- eller fängelsestraff i många länder vi jobbar i. Lyft upp våra medarbetare Kristina och Kamal* och det viktiga arbete de gör för att dessa lagar ska ändras – ett svårt och känsligt arbete.

Samtidigt som vi står inför stora utmaningar i Balkan och Mellanöstern med flyktingkatastrofen m.m. ser vi också att Guds rike växer som aldrig förr bland muslimer. Våra partners som stödjer flyktingar både med nödhjälp och mer långsiktiga insatser som utbildning vittnar om en stor öppenhet för evangeliet. En församling i konfliktens närområde berättar att de har 500 muslimer i bibelstudiegrupper och mer än 500 som står i kö och vill vara med – men ledare saknas. Be för en fortsatt öppenhet, för mer arbetare och för fred och stabilitet i Syrien.

/Regionledaren för EFKs arbete i region Europa/Mellanöstern*

 

Be för:

 • Serbien – vår pionjärarbetare Jovica* i södra Serbien har startat en församling som vuxit mycket i mognad och överlåtelse. Nu vill vi tillsammans hitta vägar för dem att bli självförsörjande även ekonomiskt för att kunna gå vidare och stötta en ny satsning i Serbien.
 • Algeriet – be för Josef* som är en av ledarna för väckelsen i Algeriet där många nya församlingar grundas bland muslimer. Be också för den bibelskola där ledarna för denna rörelse får grundläggande träning.
 • Ukraina – vår samarbetskyrka i Ukraina har planterat flera tusen församlingar de senaste åren även under svåra omständigheter med krig och politisk oro. Be för fortsatt överlåtelse hos de arbetare vi stödjer.
 • I Egypten besöker vår partner ca 50 000 hem varje år för att sprida evangelium. De startar 200 nya församlingar eller grupper årligen, men har under senaste året fått stora utmaningar ekonomiskt då en stor givare har dragit sig ur Egypten. Be att de finansiella resurser som behövs ska frigöras och att Jesu namn ska fortsätta att proklameras och församlingar planteras.
 • Somalier är en av världens mest onådda folkgrupper. Vi stödjer Faysal* med att nå ut med evangeliet till sina landsmän. Be om beskydd för vår medarbetare och de ca 2000 troende somalier som finns runt om i världen. Be också om öppna dörrar för budskapet om Jesus Kristus till detta sargade folk.
 • Den församlingsplantering i Turkiet som vår medarbetare Henrik* står i har nyligen haft dop. Tacka Jesus för frukt i ett onått land! Be också att den senaste tidens politiska oro ska leda till en ökad öppenhet bland turkarna.

 

*Av säkerhetsskäl skrivs inte personernas fullständiga namn ut.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 42, 17-23 oktober

Be för region Afrika: Guds fred till alla folk!

EFK vill finnas med och föra upp barnen på agendan. Här syns deltagare på en workshop som det regionala projektet för barns rättigheter arrangerade tillsammans med samarbetskyrkan EEB och deras sociala organisation ADIH i Centralafrikanska republiken.

Deltagare på en workshop kring barns rättigheter som EFK arrangerade tillsammans med samarbetskyrkan EEB och deras sociala organisation ADIH i Centralafrikanska republiken tidigare i år.

I några av de länder som EFK arbetar i råder oro och kris. Detta påverkar så klart de människor som bor där på många sätt, det påverkar också hur vi kan finnas där och hjälpa och stötta våra partnerkyrkor/organisationer. Ett exempel är Centralafrikanska republiken, ett land där människor har fått fly för sina liv, och trots att det är relativt lugnt nu så märks det tydligt på landet och människorna att man har varit med om krig. Det ger en instabilitet till landet som gör att många inte vågar satsa, och istället för att se utveckling framåt så är det en hel del som går bakåt.

Mitt i detta vill vi finnas med och leva ut Guds frid, vara en del av att få sprida frid och hopp till människor. Ett sätt som vi gör det på är genom det regionala programmet om Barns rättigheter och trygghet, där vi för upp barnen på agendan, som några att bry sig om, att räkna med, några som är värda att satsa tid och pengar på. Vi gör det också genom att stötta sjukhuset i Gamboula på många sätt – vilket enligt många är det mest fungerande sjukhuset i landet.

Även i Moçambique är det oroligt, och särskilt norrut. Man kan inte passera södra och norra delen med bil, utan måste flyga. Detta har såklart gjort det svårt för våra partners att medverka i till exempel programmet för Barns rättigheter, då det är mycket dyrare att flyga. Vi kan inte heller resa uppåt i landet på grund av säkerhetsrisken för tillfället. Men mycket av positivt händer också i Moçambique. Våra partnerorganisationer är verkligen positiva och öppna för att lära mer om barns rättigheter och kyrkans roll i detta, och flera har redan gjort långt mer än vi vågat hoppas på. Tyvärr behöver våra missionärer Sonia och Hasse Persson med fyra barn åka tillbaka till Sverige vid nyår på grund av osäkerheten i landet. Det ger oss stora utmaningar men vi tror att Gud är i kontroll även i detta.

/Anneli Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i region Afrika

 

 • Be för Centralafrikanska republiken, om Guds FRED som kan ge en stabilitet och framtidstro. Be att EEB som kyrka ska våga gå före när det gäller att se barnen med Jesu ögon.
 • Be för Moçambique, om fred och trygghet i landet. Be för vår samarbetskyrka IUBM om enhet.
 • Be för EFKs roll i Moçambique, om Guds vishet och vägledning.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 41, 10-16 oktober

Be för region Asien: Många kristna lever under hot och förföljelse

I ett av Sydostasiens glömda länder lever Sue och hennes man Joe. De har blivit trakasserade och motarbetade sedan den dag då de bestämde sig för att följa Jesus. Då, när det hände för 10 år sedan, kom även 18 andra familjer till tro, men nu är det bara Sue och Joe kvar. De andra har på grund av påtryckningar lämnat den kristna tron och gått tillbaka till den traditionella förfädersdyrkan. För ett år sedan tvingade deras byledare Sue och familjen att lämna sitt hem. Byledaren avskyr kristendomen och ville rensa ut den ur byn. Genom hjälp och stöd lyckades de överklaga och är nu tillbaka i sitt gamla hus igen, men vardagen är inte lätt då trakasserierna fortsätter.

Evangeliska Frikyrkan arbetar i 10 länder i Asien – från Afghanistan i väster till Japan i öster. Arbetet varierar över länder, men tillsammans förebygger vi människohandel, grundar församlingar, arbetar för att motverka klimatförändringarnas konsekvenser och exploateringen av barn. Mitt i detta ser vi ett ökat behov av att arbeta med religionsfrihetsfrågor då begränsad frihet och förföljelse påverkar många kristna i deras vardag. Vi vill se Guds rike bryta fram genom att människor kommer till tro men också att orättfärdiga strukturer bryts så att människor kan leva i frihet.

/Linnea Åberg, regionledare för EFKs arbete i region Asien

Be för:

 • Be för människor som Sue och Joe i Sydostasien, Bangladesh, Indien och många fler platser som lever under hot och förföljelse på grund av deras överlåtelse till Jesus.
 • Be för regeringar och myndigheter i Asien – att dessa ska söka sanning och rättfärdighet så att människor får leva i frihet.
 • Be och tacka för våra missionärer som i Thailand, Japan, Indien och Centralasien får vara med och se församlingar växa fram.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 40, 3-9 oktober

Nyplanterad församling ger hopp i utsatt område

Staden Macapá i norra Brasilien är en delstatshuvudstad och har cirka 450 000 invånare. Det är en stad som inte ligger så långt ifrån platsen där Amazonfloden mynnar ut i havet. Staden har vatten på två sidor och vid hamnen ligger stora båtar som transporterar människor och varor längst med Amazonfloden. Kriminaliteten är hög och folk har knappa resurser. I norra delen av staden finns ett område dit ingen vill åka. Där bor människor i hus på pålar och utsattheten för framför allt barnen är mycket stor.

I det här området planteras en ny församling. Det finns sedan tidigare andra församlingar i området, men ingen, ingen vill arbeta med att förändra situationen för människorna i stadsdelen. Pastor Luiz Neto och hans fru Liliane arbetar på ett annat sätt, de vill hjälpa barnen och deras familjer i området och ge dem nytt hopp inför framtiden. När de berättar om barnens bakgrund och upplevelser så kan man inte annat än att rysa. Är det här helvetet på jorden?

Det är inget enkelt arbete. Resurserna är knappa, men viljan och kärleken finns. När man promenerar genom stadsdelen med Luiz Neto inser man att han har blivit en nyckelperson för alla människor, vare sig de finns i församlingen eller inte. Projektet i Macapá är ett exempel på hur en församling kan välsigna sitt område på ett förvandlande sätt.

/Anna-Maria Jonsson, regionledare för region Latinamerika

Anna-Maria Jonsson

Regionledare Anna-Maria Jonsson har besökt staden Macapá i norra Brasilien, där pastor Luiz Neto och hans fru Liliane ger barn och familjer nytt hopp inför framtiden.

 

Be för:

 • Be för pastor Luiz Neto och hans team som försöker ge hopp in i hopplösheten.
 • Be för barnen i projektet som blivit utsatta för övergrepp och våld, att de trots allt kan bli hela människor.
 • Be att fler församlingar i Latinamerika ska öppna upp ögonen för de människor som finns i deras närhet och komma ut ur isolering för att betjäna sitt samhälle.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 39, 26 september – 2 oktober

Att göra lärjungar


2016-following-fishing_sociala-medier

I EFKs uppdragsbeskrivning lyfter vi fram att vi vill se en rörelse av missionella församlingar. För att få se det behöver vi i mycket större utsträckning dela evangeliet och göra lärjungar på gräsrotsnivå i Sverige. Det är en förutsättning för att vi ska få se en rörelse av missionella församlingar som vi längtar efter. Vi behöver jobba med detta på olika sätt framöver men ett sätt är att vi under minst 18 månader framöver kommer att ha olika träningstillfällen i detta handledda av Steve och Michelle Addison (www.movements.net).

Träningshelgerna med Steve och Michelle kallas Following & fishing, och det första träningstillfället hålls fredag och lördag den 23-24 september i New Life Stockholm. Det andra tillfället är helgen efter, den 31 sep-1 okt i Ryttargårdskyrkan Linköping. Se mer info om träningen på www.efk.se/addison.

 

/Cahtrine Nygren, programledare för Sverigeprogrammet – med inriktning församlingsgrundande.

Be för:

 • Träningshelgerna i Stockholm och Linköping, att människorna som kommer ska få goda redskap att dela evangeliet och mod att verkligen göra det efter träningen.
 • Att några personer som inte gjort det så tydligt tidigare, ska våga börja dela evangeliet i sin vardag redan den här veckan.
 • Att vi ska få se en rörelse av människor som kommer till tro och lärjungar som tränas i våra församlingar.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 38, 19-25 september

Bön för dem som möter några av de viktigaste vi har – våra tonåringar i kyrkan!

Foto: Fredrik Lindé

Foto: Fredrik Lindé

I uppstarten av en ny termin är det mycket som händer i våra församlingar, inte minst bland våra ungdomar. Runtom i landet kavlar ideella och anställda ungdomsledare upp ärmarna och ger sig in i arbetet med att ge tonåringar och unga vuxna bästa möjliga förutsättningar för att få möta Jesus och växa i tron på honom.

Utmaningarna är många och våra ledare är ofta unga. Vi som arbetar på Evangeliska Frikyrkans Sverigeprogram får ofta samtal från ledare som bär tunga bördor av ungas självkritik, känsla av otillräcklighet, vilsenhet och psykiska ohälsa. Som församlingar har vi ett stort ansvar att backa upp våra ledare i både bön, omsorg och praktisk hjälp. Fundera på vem av era ledare som du redan idag ska skicka en uppmuntran till på något vis! Och var den här veckan speciellt med och be för dem som möter några av de viktigaste vi har – våra tonåringar i kyrkan!

 

/Josefine Arenius, Ledarutvecklare med inriktning på ungdomsfrågor, EFKs Sverigeprogram

Böneämnen:

 • Be om självförtroende, vishet och visshet om Guds kärlek för våra unga ledare
 • Be för alla grupper som har dragit igång under hösten, att de ska få bli mer än bara ytterligare en aktivitet i tonåringars redan stressade vardag, att Jesus själv ska ta en central plats i deras gemenskap.
 • Be om mentorer, goda förebilder och soffor att slänga sig i för våra ledare. Be om att många äldre känner en konkret kallelse att på ett tydligt sätt finnas till för våra ungdomsledare.
 • Be för de av våra ledare som möter tyngre utmaningar än de kan hantera i form av självskadebeteenden, ångest och depressioner hos unga. Be om tydlig vägledning för när de ska lämna samtal vidare till andra, om stöttning för det som är för tungt att ta i och om mod att be om hjälp när det behövs.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade