EFKbön vecka 16, 17-23 april 2017

Kvinnor på väg hem från gudstjänst

Älska RCA

EFK har en sedan många år en långvarig relation med systerkyrkan i Centralafrikanska republiken, RCA. Kyrkan heter EEB, Eglise Evangélique Baptiste.
RCA är ett land som i FN:s senaste index hamnade på sista plats bland alla länder i världen vad det gäller samhällsutveckling, ekonomi och levnadsstandard. Sista plats… Det är inte så lite utmanande. Men för Gud finns ingen sista plats, kanske är det precis tvärtom; att de allra fattigaste och utsatta är Guds högsta prioritet!
Ett är säkert, mitt ibland utsatta människor bygger Kristus sin församling. EFK stödjer EEB inom fokusområden ”Församlingsbyggande”. Här finns naturligtvis oerhört många utmaningar. RCA är ett geografiskt stort land, vägarna är usla och att resa i vissa delar av landet är långt ifrån säkert. Att hålla ihop en församlingsrörelse, leda och att växa och plantera nya församlingar kräver mycket uppoffring av EEB:s ledare.

En annan stor utmaning är att de senaste årens väpnade konflikter har ställt grupper av människor mot varandra. EEB jobbar därför målmedvetet med försoning i sitt arbete. Ett exempel är när EEB:s kvinnorörelse Union des Soeurs. Union des Soeurs samlades i Nandobo för några veckor sen. Undervisningen handlade om försoning, och många av frågorna handlade om hur detta kan fungera inom den egna familjen.

Låt oss be att systerkyrkan EEB får växa vidare och sprida budskapet om försoning till en sargad befolkning i RCA!

 

/ Andreas Dagernäs, regionledare EFK Afrika

 

Tacka och be

 • Tacka för kvinnokoferensen som hölls för några veckor sen och samlade nära 300 deltagare.
 • Tacka för tecken på en fred, om än skör: Utsatta folkgrupper som tex Fulanifolket vågar återvända till RCA.
 • Be för EEB:s ledning. Exekutiva kommittén samlades förra veckan och i maj är det styrelsemöte.
 • Be för pastorsutbildningarna. Flera pastorer har avlidit nyligen, många närmar sig pensionsåldern och det finns stort behov av fler ledare i församlingarna.
 • Be att verklig fred och försoning får råda i landet, och att EEB kan få vara förmedlare av denna fred.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 15, 10-16 april 2017

Muslimsk storstad (Land och stad skrivs inte ut pga säkerhetsskäl)

Hur startar man en församling i en muslimsk storstad?

I den del av norra Mellanöstern där vi arbetar är det ofta viktigt att ha en registrerad församling för att visa att man inte gör något hemligt eller förbjudet. I de församlingsplanteringar som Evangeliska Frikyrkan är med och stöder har vi valt att vara öppna och offentliga.

När vi startade i en hyrd lokal för 2 1/2 år sedan var vi två familjer och några till. Sakta har en och annan kommit till tro och lärjungatränats under tiden, och de i sin tur har bjudit in sina vänner till församlingen. T ex kom en ung man till tro för ett drygt år sedan, och han bjöd in en kompis till kyrkan. Kompisen var med i gemenskapen i nästan ett år innan han kom till tro. Den förste killen bjöd efter ett tag också in en tjejkompis till kyrkan, så de kom tillsammans till ett litet bönemöte. Där fick hon höra evangeliet för första gången och drömde natten efter om Jesus. Efter några veckor kom hon till tro, och bjöd i sin tur in sin syster och en vän. Trots motstånd från samhället växer församlingen och 69 vuxna var samlade till juldagsgudstjänst nu senast.

 

/ Henrik * (EFK-medarbetare i området)
* av säkerhetsskäl skrivs inte hela namnet ut.

 

Tacka för

 • Människor som kommer till tro på Jesus
 • Modiga ledare som vågar stå raka i en svår tid

 

Be för

 • Andlig mognad och fasthet hos de nya troende
 • Guds nåd över det församlingsläger med dop vi planerar till försommaren

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 14, 3-9 april 2017

Mr. Dipon med pastor Salmon S. Bose och vänner i hans lokala omgivning

Församlingsplantering i Bangladesh

Sedan flera år samarbetar EFK med församlingsrörelsen Faith Bible Church (FBC) i Bangladesh. De ingår i vårt församlingsutvecklingsarbete i Asien och har lång erfarenhet av att starta nya kyrkor. FBC driver en bibelskola där man tränar och sänder pionjärarbetare som planterar församlingar där människor ännu inte känner Jesus. Under åren har man fått se många muslimer och hinduer komma till tro i Bangladesh. Under 2016 tog över 500 personer emot Jesus och flera församlingar startades.

Situationen för kyrkan och de kristna i Bangladesh är osäker och ofta hotfull. Det finns ett tydligt motstånd från militanta religiösa grupper som inte vill att evangeliet ska predikas. Pionjärarbetarna får kämpa hårt för att kunna följa Jesus i det sammanhang de lever men trots detta så slutar ingen av dem att berätta om Jesus och plantera nya församlingar. Vi har mycket att lära av dem och ber Gud om fler möjligheter att få dela erfarenheter och kunskap som vi kan använda i församlingsutveckling och plantering i Sverige.

/ Tobias Åberg, jobbar med församlingsbyggande i Region Asien

 

Be för:

 • att kyrkan i Bangladesh ska orka vara frimodig trots ökat tryck utifrån
 • nya ledare för de nya kyrkorna, både i antal och mognad
 • säkerheten i landet

Tacka för:

 • alla dem som kommer till tro på Jesus

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 13, 27 mars-2 april 2017

Två elever samtalar på Örebro Folkhögskola i Vivalla

Örebro folkhögskola – skolan som finns på tre platser med fokus på utbildning.

Du hittar oss på Götabro, i Vivalla centrum och på Holmen.

Förra veckan kunde man följa Götabroskolan och den här veckan får du be för oss som är inne i Örebro.

I januari förra året blev Örebro Folkhögskola egen juridisk person och huvudmän för skolan är Evangeliska frikyrkan, Immanuelskyrkan Örebro och Filadelfiakyrkan Örebro. Rektor på skolan är Marie Holm.

Vårt utbildningspaket sträcker sig från svenska från dag 1 för asylsökande, etableringskurs för de som nyligen fått uppehållstillstånd, allmän kurs på gymnasienivå till fritidsledarutbildningen. Under det senaste året har inriktningen på skolan gått från att både arbeta med utbildning och arbetsmarknadsåtgärder till att fokusera på utbildning.

Att vara en skola mitt i Vivalla i Örebro känns bra och vi försöker vara engagerade i samhällsfrågor som berör Vivalla. Det kan vara sopsortering, loppis, områdesgrupp etc. Vivalla är en stadsdel med stort utanförskap och hög arbetslöshet. Mer än 75% av Vivallas invånare har utländsk bakgrund. Arbetslösheten är tre gånger högre i Vivalla än i övriga Örebro och utbildningsnivån lägre. Vivalla är enligt polisen ett ur brottssynpunkt problemområde som klassas som särskilt utsatt område.

/ Annelie Andersson, pedagog och samordnare på Örebro Folkhögskola

 

 

Be för:

 • vår skola och att vi tillsammans med våra huvudmän kan göra skillnad för många
 • våra deltagare som går hos oss mellan 8 veckor till fyra år, beroende på kurs.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 12, 20-26 mars 2017

Götabro Kursgård med ett gäng ungdomar

Götabro – en plats för lärjungaträning

Till Götabro kommer varje år människor, allt från veckoslut till bibelskola ett helt år, för att avsätta tid till att lyssna in Gud, fördjupas, formas och ställa in kompassen.

Just nu pågår Lärjungaskolan och Bibelterminen fram till sommaren. I april har vi en Påskretreat, i juli pågår Tonårsbibelskolan ett par veckor, i augusti drar 26 Dagar och Lärjungaskolan igång och i oktober har vi kursen ”En vecka inför Gud” (EVIG).

Bibelskoleelever på Götabro

Vår dröm är att lokala församlingar ska tänka in bibelskolorna på Götabro som sitt eget verktyg för att träna lärjungar. Vi vill att alla kurser, långa som korta, ska kännetecknas av god teologisk reflektion, varm karismatik och att ord och handling ska få gå hand i hand.

Gud vill visa sin kärlek, utrusta, forma och sända människor, och på Götabro vill vi vara med och skapa så bra förutsättningar vi kan för att detta ska ske.

/ Krister Petersson, föreståndare på Götabro

 

Be och tacka för:

 • Tacka för alla de som nu går på någon av bibelskolekurserna och be att Gud ska fortsätta sitt goda arbete med dem.
 • Be att det blir fullt med deltagare på bibelskolekurserna under året. Vi tror att Gud vill göra så fantastiskt mycket gott i många människor framöver.
 • Be att vi som jobbar på Götabro ska få vara lyhörda för vad den helige Ande vill göra, så vi kommer rätt i både stort och smått.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 11, 13-19 mars 2017

Hyllie Park stärker fokus på SFI

Per-Inge Andersson är rektor för Hyllie Park Folkhögskola i Malmö, där EFK finns med som huvudman. De har verksamhet i framförallt Malmö genom två campus, dels Hyllie Park och dels för SFI-verksamhet. Utöver dessa två campus finns även verksamhet i Göteborg, Skillinge och i Kunming (Kina). Här berättar Per-Inge om vad de står i just nu och följande böneämnen.

”De senaste två åren har Hyllie Park Folkhögskola utvecklat folkrörelse nära SFI (Utbildning i svenska för invandrare). För två år sedan startade den första utbildningen i Skillinge missionshus, och för ett år sedan i Saronkyrkan Göteborg och nu i mars i Östermalmkyrkan i Kristianstad.  En av svårigheterna för en nyanländ person är att komma in i lokalsamhället då man inte har det nätverk som behövs. Genom samarbetet står Hyllie Park för utbildningen och den lokala folkrörelsemiljön (kyrkan) kompletterar med språkcafé och på olika sätt ger stöd för den enskilde att knyta kontakter osv.

I vår SFI-verksamhet i Malmö med över 500 SFI-studerande brottas vi ständigt med integrationsfrågan. Hur får våra studerande snabbare komma in och bli en del av lokalsamhället. Engagerade från Hyllie Park-kyrkan och Stadionkyrkan gör insatser för att vara med att utveckla olika mötesplatser där den muntliga språkförståelsen stärks genom bl.a. Stickcafé och Språkcafé. Helt nyligen har vi anställt Johan Pernryd för att på deltid arbeta med att utveckla integrationsarbetet.

Vi brinner för entreprenörskap inom det sociala området. Därför startade vi hösten 2016 tillsammans med June folkhögskola en kurs på halvfart i just Socialt entreprenörskap.”

 

Bön och tack

 • Vår bön och strävan är att samarbete mellan oss och lokala kyrkor ska få utvecklas på ett sådant sätt att den studerande snabbare kommer in och blir en del av lokalsamhället. Det behövs stor uppfinningsrikedom att ge de olika nyanlända ingångar i lokalsamhället utifrån varje individs förutsättningar.
 • Bed för Johan Pernryd att han ska finna öppningar i sitt arbete. Vår bön och strävan är att fler kyrkor och andra organisationer i Malmö ska känna glädjen i att ge stöd till ”våra” studerande.
 • Vår bön och strävan är att få se hur församlingar och organisationer inom den kristna sfären tar fler initiativ att bidra till att vara en del av lösningen till de olika utmaningar vi brottas med i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 10, 6-12 mars 2017

img_2668

Elever vid Liljeholmens Folkhögskola

Förankrad bibelkunskap, mjuka tillbedjanshjärtan och rättvisetörstande lärjungar

Sedan augusti arbetar jag och min man Christian som kursföreståndare på Liljeholmens Bibelskola. Vi är glada och tacksamma att få arbeta med unga människor på väg ut i livet. Vår längtan är att de ska formas till lärjungar till Jesus som är djupt förankrade i sin tro, och som kan leva relevanta liv i denna värld.  
Vi undervisar dem i bibelkunskap, lärjungaskap men också i våra två profilämnen; miljö och rättvisa samt lovsång. Men den största delen av undervisningen sker nog vid sidan av schemat, genom samtal och att vi får dela livet tillsammans. Ganska ofta tar vi hem klassen och ber och läser bibeln hemma i vår soffa. Under läsåret läser deltagarna hela bibeln,från pärm till pärm, högt för varandra. 

Vi söker att kombinera förankrad bibelkunskap, mjuka tillbedjanshjärtan och rättvisetörstande lärjungar.

En av våra stora utmaningar är att gå med dessa deltagare under ett år, och förbereda för ett trovärdigt, stabilt och radikalt lärjungaskap efter bibelskoleåret. Det är vår bön, att Liljeholmens Bibelskola ska få vara en sådan plats.

/ Elisabet & Christian Svahn, kursföreståndare på Liljeholmens Folkhögskola

Tack & Bön

 • Be för att nuvarande deltagare ska upptäcka nya djup av och bli djupt grundade i sin tro på Jesus. 
 • Be för att vi ska få en bra grupp inför nästa läsår.
 • Tacka för Liljeholmen som plats och skola, att den har fått betyda så mycket för så många.
 • Be för en ny generation lärjungar som tar sin tro på allvar och går ut och sprider hopp i världen.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade