EFK bön vecka 4, 20-26 januari 2020

Forumsamlingar inför Kongress 2020 i Stockholm

Forumsamlingar – Från Malmö i syd till Luleå i norr

Under vecka 4 till 6 får jag möjlighet att, tillsammans med flera härifrån Evangeliska Frikyrkans (EFK) Sverigekontor, möta många av er i de forumsamlingar som ska hållas på 10 platser från Malmö i syd till Luleå i norr. (Ni hittar platser och tider här.) Jag ser fram emot dessa samtal och att få lyssna in vad ni har för tankar kring det vi står i gemensamt.

Tanken med kvällarna är att samtala om hur vi inom EFK ser på vår teologiska profil som sammanfattas i begreppen, evangelikal, missionell, baptistisk och karismatisk. Det är också en möjlighet att få mötas inom rörelsen och lära känna varandra i den stora EFK-familjen.

Jag hoppas på möten där vi får lyssna in Gud och varandra och söka vägar inför framtiden för att kunna möta de behov som vi ser omkring oss, i Sverige och ut över vår värld.

/Rune Jonsson projektledare Event

Tacka Gud för:

 • det engagemang som finns ute i församlingsrörelsen, för det vi står i tillsammans.
 • alla de tio församlingar som öppnar sina lokaler för dessa samlingar.

Be för:

 • att vi får lyssna in Gud och varandra på dessa samlingar.
 • beskydd på alla resor som ska göras till de olika platserna.
 • att samtalen leder fram till bra underlag för beslut i Kongress 2020.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 3, 13-19 januari 2020

Nytt år! Ny tid?

Kanske ser vi nyåret som en chans att skaffa nya, goda vanor och vi tar steg som ska ta oss längre och vidare.

Hos oss är det isåfall nyår ofta. På Götabro Bibelskolor får vi år efter år höra berättelser om hur deltagarens tid på bibelskola – oavsett om det är en vecka, månad, termin eller ett helt läsår – får vara en tid där man hittar goda vanor för att leva livet med Jesus. En period på bibelskola får vara en tid av att utrustas, uppmuntras och utmanas för att på olika sätt gå längre och vidare i det Gud kallar till.

Det händer helt enkelt mycket gott på Götabro, vi tackar Gud för allt Han gör!

Under trettondagshelgen anordnade vi en retreat för drygt 20 personer. Nu i dagarna drar Bibelterminen igång, med 15 förväntansfulla deltagare som längtar efter mer! Dessutom åker snart årets klass av Lärjungaskolan, 49 deltagare som har varit på Götabro sedan augusti, ut till sina praktikplatser. De ska under tre månader få möta flertalet församlingar och missionsbaser mellan Göteborg och Zambia.

Så, mitt i sanningen om att Gud är densamme igår, idag och i all evighet så ser vi fram emot ett nytt år med nya erfarenheter, nya möten och nya upplevelser. Kanske vill du komma till Götabro i år? Välkommen att kontakta oss eller besök vår hemsida.

/Julia Martinsson, kommunikatör Örebro Folkhögskola/Götabro bibelskolor

Tacka Gud för:

 • att klasserna för våren är fulla av deltagare.
 • allt det Gud gör på både bibelskolan, kortare kurser och konferenser på Götabro.

Be för:

 • praktikperioden för Lärjungaskolans deltagare med alla tankar och känslor kring det.
 • hälsa och välmående för såväl personal som deltagare.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 52, 23-29 december 2019

ÄRA19. Lovsångsteamet från Mongoliet som sjöng och spelade under en av festivalens kvällsmöten. Foto: David Segerberg.

En böneblogg i siffror

51 veckor och lika många skribenter för vardera veckas böneblogg-inlägg, 303 Instagram-inlägg och en rörelse i bön. När jag summerar 2019 så beundras jag av den organisation som jag sen i mars representerar som anställd:

Över 1500 ungdomar deltog på ÄRA19 och sökte Gud! Vi hade Torpkonferensen, som den sommarfest den är för alla åldrar, där vi också hade representantskapsmöte med rekordmånga deltagare – ombud från 128 församlingar.

Samtal vid Repmötet i Ladan, Torp. Foto: Emmanuel Ingelsten.

Tack för din bön under det här året – God jul och gott nytt år!

/Marcus Wallin, kommunikatör

Tacka Gud för:

 • 2019!
 • att vi under 2020 åter kommer sända ut unga i mission genom Stepout.

Be för:

 • 2020!
 • att vi och våra partnerorganisationer ska fortsätta arbeta långsiktigt med det vi gör i världen.
 • fler missionella initiativ som gör att vi får se fler församlingar startas upp i vårt land.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 51, 16-22 december 2019

Foto: Ali Hegazy. Flickan på bilden är inte kopplad till texten.

Dröm eller rättighet?

”Jag drömmer om att få utbilda mig”

”Att utbilda sig ska du inte drömma om – det har du rätt till”

Få saker gör sådan skillnad för ett lands utveckling och enskilda människors väg ut ur fattigdom som tillgång till skolgång för alla. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att få gå i skolan – ändå är det långt ifrån alla barn i världen idag som gör det. Man räknar med att omkring 774 miljoner människor i världen inte kan läsa och skriva och två tredjedelar av dessa är kvinnor. Växer du upp under fattiga omständigheter i ett land präglat av konflikt och du dessutom är flicka, då är chanserna att få den utbildning du har rätt till avsevärt begränsade.

Det här försöker vi ändra på i vårt gemensamma missionsarbete på flera håll i världen. En sådan plats är Egypten.

Att besöka de stadsdelar i Kairo som kallas för sopstad är svårt att beskriva. Att tänka sig att barn växer upp och lever hela sina liv här är ännu svårare att ta in. Just i denna miljö bedriver en av våra partners en skola särskilt för områdets flickor. Hit kommer barnen för att få extralektioner och läxhjälp och föräldrarna hjälp att betala skolavgiften.  Utan det här stödet skulle många av flickorna, som kommer från mycket fattiga familjer med många barn, inte ha möjlighet till utbildning. Döttrar bortprioriteras när föräldrarna inte har råd att betala skola för alla barnen.

Och det är inte bara själva utbildningen som är viktig. Lika viktigt är att man vill bemöta barnen med värdighet och respekt och på så sätt lära barnen hur de ska bemöta andra. Målet är att dessa flickor ska kunna bryta den onda cirkeln av fattigdom och hopplöshet och skapa en bättre framtid för sig själva och nästa generation.

Behoven är stora och alltid närvarande. Vår partner behöver bön om beskydd och kraft att fortsätta göra sitt viktiga arbete.

Den här veckan vill vi också lyfta situationen för barn i Latinamerika inte minst på grund av den pågående flyktingsituationen i Venezuela.

/Helen, Regionledare i Europa, Mellanöstern och Nordafrika

Tacka Gud för:

 • goda utbildningsmöjligheter i vårt eget land.
 • människor som vill arbeta för att nå de mest utsatta och ge hopp och framtidstro.

Be för:

 • vår partner i Kairo, som behöver beskydd och kraft i sitt dagliga arbete.
 • förändring! Att de barn som växer upp i sopstäderna idag ska kunna ta sig ur fattigdomen.
 • barnen till de venezuelanska flyktingarna i regionen. Man räknar med över fyra miljoner flyktingar och många av dessa är barn som lever i utsatthet.
 • barnen som finns i utsatta situationer av våld i slummen i de stora städerna i Latinamerika.
 • de församlingarna som EFK samarbetar med kan erbjuda trygga platser där barn kan utvecklas utan rädsla.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 50, 9-15 december 2019

Hur tacklar man det?

För bonden spelar väder och vind stor roll. I de södra delarna av Bangladesh lever de flesta av vad jorden har att ge men på grund av klimatförändringarna blir vädret allt mer oförutsägbart. Hur tacklar man det? Flera av EFK:s projekt går ut på att hjälpa människor komma fram till svaret på den frågan. Hur man bygger upp motståndskraft, resiliens. Var med och be för årets julkampanj, Härlig är jorden…eller? och bekämpa fattigdomen i världen!

När jag senast besökte Bangladesh slogs jag av den stora variation av insatser som vårt projekt innebar. Man stärker och bygger sociala skyddsnät, här spelar bland annat lokala kyrkor en stor roll. När människor bygger skyddsvallar mot stigande havsnivåer eller bygger upp byn igen efter en cyklon stärks de relationella banden människor emellan. I förlängningen svetsar det samman ett samhälle och leder till större handlingskraft.

Men vad kan man odla i en jordmån där salthalten ökat på grund av översvämningar? Utbildning är förstås viktigt; om alternativa grödor och kreatur. Man använder demonstrationsåkrar för att visa på salttåliga grödor som ger högre avkastning.

En äldre kvinna jag träffade hade fått ett par ankor genom projektet. Kvinnan kunde nu vara med och bidra till försörjningen av sin familj. De var självförsörjande på ägg och kunde sälja ankor för att få en inkomst. Att ankor, till skillnad mot hönor är bättre på att simma spelar stor roll i södra Bangladesh.

Advent handlar om hopp. Vi tror att Jesus kom för att upprätta hela människan. Därför är denna typ av breda insatser viktiga. Det ger familjer hopp och tro OCH verktyg för att bygga en bättre framtid.

/Karl-Johan Jonsson, arbetar vid missionscentret i Asien

Tacka Gud för:

 • våra partnerorganisationer. De gör ett fantastiskt bra arbete för klimaträttvisa.
 • att vi har möjlighet att dela med oss av vårt överflöd.

Be för:

 • kyrkan! Tillsammans är vi kyrkan och vi måste arbeta för klimaträttvisa, det gör vi genom våra projekt och genom att ge en röst åt de som annars inte blir hörda!
 • våra makthavare, viktiga beslut behöver fattas och visdom behövs för att vi på bästa sätt kan förvalta Guds goda skapelse.
 • våra olika partnerorganisationer här i Asien som dagligen arbetar för att människor ska få möjlighet att leva värdiga liv.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 49, 2-8 december 2019

Odlingsgrupp i Eswatini/Swaziland.

Efter torka kommer skyfall och översvämningar!

Härlig är jorden… eller? Det är frågan vi ställer oss i samband med årets julkampanj där vi i Evangeliska Frikyrkan gör en insats för att göra världen fattigdomsfri. Det finns många orsaker till att människor är fattiga men tre viktiga sådana är miljö- och klimatförändringar, dålig eller ingen skolgång och arbetslöshet.

”Arbetslöshet är ett stort problem i många länder. I flera av de länder där EFK arbetar i Afrika är arbetslösheten relativt låg, på pappret. Detta p. g. a. att så många är självförsörjande jordbrukare, men tyvärr är det många av dem som inte klarar av att ge mat och skolgång till sina barn genom det jordbruk och den djuruppfödning som man bedriver. Av olika anledningar – men främst det alltmer nyckfulla klimatet som innebär långa perioder av torka, följt av skyfall och översvämningar i andra perioder.

Clementine Nganaboye i RCA, ansvarig för mikrokreditgrupper, håller upp en flaska med tvål som de tillverkat.

EFKs partners jobbar med olika projekt som har självhjälpsgrupper, där man bl. a. jobbar med ett hållbart odlande och man instruerar hur man bedriver djuruppfödning på ett sätt som ger inkomst. Dessutom bedrivs sykurser där man lär sig sy, för att kunna tillverka produkter som man säljer och får en inkomst. Sedan 2016 har mikrokreditgrupper börjat med tillverkning och försäljning av flytande tvål, vilket förändrar livet för utsatta människor. På det sättet kan man bekosta sitt barns utbildning.

Vi vill fortsätta vara med och skapa möjligheter för människor att ta sig ut ur fattigdom.
Vill du vara med? Stöd EFKs Julkampanj!”

/Anneli Dagernäs, regionledare EFK Region Afrika

Tacka Gud för:

 • att det börjat regna nu i flera av länderna i södra Afrika, som har haft torka en lång tid.
 • Clementine, Musa, Marta och de andra som med stor överlåtelse leder olika projekt som bidrar till sysselsättning för många.

Be för:

 • EFKs partnerkyrkor i Afrika som på många olika sätt bekämpar fattigdom.
 • fler goda idéer som kan skapa arbete.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 48, 25 november-1 december 2019

Församlingsbyggande för alla åldrar!

Att barnen är en del av kyrkan är en självklarhet för de flesta som läser det här. Att de ska få utrymme, vara en del av gemenskapen och att de är framtidens ledare, pastorer och medlemmar. Att kyrkan ska få vara en trygg plats för alla barn världen över önskar man var en självklar sak.

Genom det Barnrättsprogram som pågått under fyra år i Region Afrika så får vi nu rapporter om de förändringar som har skett i kyrkor i Tanzania, Centralafrikanska Republiken, Zambia, Eswatini, Sydafrika och Mocambique.

”Sakta men säkert så går det åt rätt håll, den Bibliska kontexten av Barns rättigheter har varit mycket viktig för vår kyrka. Jag ser en villighet att lära sig mer”.
”En del förhållningssätt har ändrats, vi slår inte barnen längre och de är inte de sista att få ta mat”.
”Medlemmarna i vår kyrka har ändrat sin syn och numera ser man att barns rättigheter är i enlighet med Bibeln. De har ändrat sig och vill skydda barnen”.
”Nu predikar pastorerna om Barns rättigheter och ansvar i vår kyrka”.

 Att få vara barn, växa upp och få känna sig trygg och hemma i kyrkan ger en framtid då de i sin tur kan hjälpa nästa generation av barn få växa upp i trygghet. Detta är att bygga församling för alla åldrar!

/Petra Lindsmyr, arbetar som missionär för EFK i Nelspruit

Tacka Gud för:

 • alla de som står upp för barns rättigheter och kämpar för att barn ska vara trygga i deras kyrkor.
 • alla pastorer och ledare som ser barnen och väljer att lyfta fram det viktiga perspektivet i deras kyrkor.

Be för:

 • de lokalt ansvariga som arbetar med Barns rättigheter i de lokala kyrkorna.
 • att barnen ska få känna sig trygga och beskyddade och att vuxna tar sitt ansvar.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade