EFKbön vecka 7, 12-18 februari

Gränsöverskridande mötesplats

Östermalmskyrkan (Kristianstad) är en mångkulturell församling med en längtan att vara en gränsöverskridande mötesplats. Vi vill möta Jesus, möta varandra och möta behov. Denna längtan vill vi även ska bli synliggjord i arbetet bland barn och unga.

Möta Jesus

Vi vill att barnen ska få möta Jesus och få en fördjupad tro på Honom. Därför vill vi att barnen ska få en egen relation till Jesus. Detta är viktigt inte minst för församlingens tweenies (11-13 år) som går från att vara barn till vuxna. För att hjälpa dessa barn till en fördjupad tro samlas vi några ggr/termin i en hemgrupp och samtalar kring tro och dop.

Möta varandra

Vi tror på en gemenskap där barnen har en självklar plats. En gemenskap där barn och unga angår hela församlingen. Församlingen får vara en stor familj. Därför anordnar vi några ggr/termin storfamiljsfredagar där vi äter tacos tillsammans och har en rolig samling i kyrkan för alla åldrar. Denna termin firar vi även gudstjänster tillsammans 1 gång/månad för alla åldrar.

Möta behov

Samtidigt vill vi finnas till för det omgivande samhället. För att integrera nya familjer som kommit till vårt land har vi startat mötesplats Östermalm – en mötesplats där barn och föräldrar kan träffas och hitta nya vänner.

/ Rikard Holst, pastor

Tacksägelse- och böneämnen

 • Tacka Gud för att vi får ha så många barn och unga i vår församling.
 • Tacka Gud för den längtan som finns hos barnen och ungdomarna att få en djupare relation med Jesus.
 • Be för ork, uthållighet och kraft till alla våra barn- och ungdomsledare. Be för nya galna idéer, kreativitet och glädje in i deras arbete.
 • Be för ungdomarna som slits mellan olika platser och som försöker passa in. Be att de ska finna vila hos Gud och ingen annan.
 • Be för våra barn och inte minst ”tweeniesar” att de ska få genuina och äkta Gudsmöten där de får uppleva Guds oerhörda kärlek till just dem. Att de får inse att tron är på riktigt.
Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 6, 5-11 februari

Några av 11-13-åringarna som är ledare i New Lifes barngrupper.

Unga tränas i ledarskap

New Life (Stockholm) är en mångkulturell församling med visionen att göra lärjungar som gör lärjungar, träna ledare som tränar ledare samt plantera församlingar som planterar församlingar. Detta vill vi ska genomsyra allt vi gör – också arbetet bland barn och unga.

Vi barnledare har beslutat att det är dags att börja träna våra barn i ledarskap. Våra 11-13-åringar utmanas nu i ledarskap genom enkel teori och omedelbar praktik i våra barngrupper. De får bära blå t-shirts med texten ”NLL” (New Lifes Lärjungar). Jag (Caroline) blir påmind om hur jag själv som 14-åring fick förtroendet att leda barnkören i min församling och hur det fick mig att växa. Jag utmanas att tro på dessa unga och ge dem plats. Var det kanske så Jesus hade tänkt?

Också i ungdomsgruppen vill vi träna ungdomar i ledarskap. De hjälper till med exempelvis fika, lovsång, undervisning och bön. Jag (Andrea) ledartränar en mindre grupp med fyra fantastiska tonåringar. Det har även hänt att jag har predikat tillsammans med en ungdom på söndag förmiddag. En sak är tydlig: när barn och unga upplever att vi ledare verkligen tror på dem, så kommer deras potential fram ännu mer. Och det är en enorm potential!

/Caroline Widell (barnpastor) & Andrea Keller (ungdomspastor)

Tacksägelse- och böneämnen

 • Tacka Gud för att han ser förbi ålder och också kallar unga människor in i tjänst och ledarskap
 • Be för de 11-13-åringar som just nu ledartränas. Be om vishet, mod och nåd hos de ledare som ska ledarträna dem.
 • Be för ungdomarna som håller på att upptäcka vad Gud har lagt ner i dem. Be att de ska få det utrymme och stöd de behöver under det att de växer.
 • De äldre generationernas erfarenhet och stöd är oerhört viktigt för barn och unga. Be att fler vuxna ska kliva fram och ta plats som mentorer i de ungas liv.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 5, 29 januari-4 februari

Unga längtar efter att få växa vidare i Jesus

Hällestad Friförsamling i Sonstorp, utanför Finspång, har ca 250 medlemmar och ett stort barn- och ungdomsarbete. Foto: Widar Andersson

Veckans bönebrev kommer från Hällestad Friförsamling i Sonstorp, utanför Finspång. Församlingen har ca 250 medlemmar och ett stort barn- och ungdomsarbete med drygt hundra barn och ungdomar som varje vecka är med i någon eller flera av våra verksamheter.

Som församling är vi just nu inne i ett väldigt spännande skeende där Gud utmanar oss att våga trycka på gasen och gå in igenom de dörrar som han öppnar för oss. Detta gäller inte minst bland våra tonåringar där Gud på ett påtagligt sätt har varit närvarande och berört flera av ungdomarna på ett speciellt sätt.

Generellt så upplever vi att det finns en längtan bland ungdomarna att få växa vidare i Jesus och få en förståelse för vad livet med honom handlar om. Man längtar efter att få brottas med de svårare frågorna och att få bli tagen på allvar. Förutom våra fredagskvällar är något av det viktigaste vi gör en tonårscellgrupp där ett gäng ungdomar delar livet med varandra och utmanas i att få en djupare förståelse för vem Jesus är och vad det innebär att följa Honom.

Vi har även en förhoppning om att kunna starta två nya tonårscellgrupper under våren för att möta de behov som finns av både gemenskap och andlig utveckling.

Allt gott! //Andreas Rydh, ungdomsledare i Hällestad Friförsamling

Tidningen Folkbladet gjorde nyligen ett reportage om församlingen. Läs den gärna här!

Böneämnen:

 • Be för vårt skidläger vecka 8 där 70-80 personer åker iväg en vecka till Åre
 • Be för att fler äldre ska engagera sig i vår ungdomsverksamhet som förebilder och mentorer
 • Be för våra tonårscellgrupper, dels för den existerande men även för de som ska startas

Tacksägelseämnen:

 • Tacka Gud för hjärtan som längtar efter mer
 • Tacka Gud för hur han verkar bland våra barn och ungdomar

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 4, 22-28 januari

När vi öppnar upp för dem som är nya i Sverige är vi ett tecken på Guds rike

Hyllie Park folkhögskola jobbar framgångsrikt med modersmålsbaserad och folkrörelsenära SFI.

Migration och integration är aktuella frågor inte minst eftersom det är valår i år. Många pekar på brister, men färre verkar själva vilja bidra till lösningar. Här är kyrkan ett undantag, och det gäller även EFK. Ingen kan komma och säga att vi inte gör något.

Förutom allt som enskilda och församlingar gör finns också ett starkt driv inom vår gemensamma verksamhet. Våra folkhögskolor finns i områden som Vivalla i Örebro och Skäggetorp i Linköping, utpekade som ”särskilt utsatta”, där vi bedriver omfattande verksamhet: för asylsökande, nyanlända och många andra utlandsfödda.

Hyllie Park folkhögskola har jobbat framgångsrikt med modersmålsbaserad SFI och har sett antalet deltagare öka kraftigt. Sedan 2015 jobbar man också med folkrörelsenära SFI, vilket innebär att man samarbetar med lokala församlingar, i dagsläget på tre platser, vilka bidrar med språkvolontärer och språkcafé så att SFI-deltagarna får möjlighet att träna svenska i en varm miljö.

Vi har alla våra second hand-butiker som möter många asylsökande och nyanlända.  Inom PROMIS (Programmet för mission och interkulturella studier) tränar vi människor för att bättre kunna tjäna i mångkulturella sammanhang.

Fortfarande pågår det projekt som EFKs styrelse initierade sommaren 2016, där extra resurser tillsattes för flykting- och integrationsfrågor. Där har jag förmånen att få arbeta för att stödja församlingar i deras arbete och träna enskilda för tjänst.

Vi gör det inte bara för att samhället ska fungera lite bättre. När vi öppnar upp för de som är nya i Sverige och visar gästfrihet är vi ett tecken på Guds rike, dit människor av alla folk och stammar och länder och språk är välkomna.

/Markus Sand, rådgivare i flykting- och integrationsfrågor inom EFK

Tacka och be för:

 • Tacka för allt det som sker inom EFK och för alla människor som genom vår gemensamma verksamhet får en smak av Guds rike.
 • Be att vi inte ska ”tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp” (Gal 6:9).
 • Be för den valrörelse som snart drar igång. Be att debatten om asyl och integration inte hamnar i smutskastning och populism, utan får präglas av humanitet och konstruktiva idéer.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 3, 15-21 januari

Alpha i Immanuelskyrkan Malmö.

”Vi vill vara ett bönens hus för alla folk”

De senaste åren har många med flyktingbakgrund funnit ett hem i Immanuelskyrkan i Malmö. Som församling har vi länge haft som uttalat mål att spegla Malmös befolkning och vi har i 20 års tid haft en persisktalande grupp. När flyktingvågen kom 2015 fanns det därför något att bygga på. Det ledde inte till att vi började göra något helt nytt, utan snarare att vi gjorde mer av det vi redan var igång med.

Många har varit intresserade av Jesus och vi har bland annat använt Alpha-filmerna med persisk text för att hjälpa dem förstå vad den kristna tron handlar om. De två senaste åren har vi fått döpa 70 personer där den stora majoriteten har bakgrund i Mellanöstern och jag har sett Gud göra mycket i dessa människors liv.

En kille som gick Alpha förstod plötsligt vad förlåtelse är. Han hade i flera år varit osams med sin bror. Nu kom han för att ge förlåtelse och be om förlåtelse. Han pekade på hur det var Bibeln som gjorde att han kunde göra detta, inget annat.

En annan kille som gick Alpha var papperslös. När han vågade be högt för första gången i sin samtalsgrupp bad han att han skulle få stanna och att han skulle få ordning på sina papper. Efteråt satt vi som ledare och samtalade om kvällen. Då kom han in och ville prata med en av ledarna. Killen var väldigt tagen. Hans advokat hade precis ringt och satt att ”nu är du med i rullarna igen”. Han hade fått bönesvar innan han hunnit lämna kyrkan och han tyckte att nu fick nog Jesus lugna sig lite… Denna kille åker nu en och en halv timme varje söndag för att få vara med på våra gudstjänster.

Vi har sett många komma till tro och vill fortsätta ge människor evangeliet om Jesus. Vi märker samtidigt att de som kommer till oss har stora grundläggande behov av gemenskap, mat, kanske någonstans att bo och hjälp i sina asylprocesser. Att vara pastor har därför inneburit helt nya uppgifter de senaste åren.

Vi vill som församling vara ett bönens hus för alla folk, men inser också att bygga församling med flera kulturer är ett av världens svåraste uppdrag, men vi gör det för att vi vet att det är rätt!

/Kim Brynte, pastor i Immanuelskyrkan i Malmö

Bön och tack

 • Tacka för alla människor som kommit till tro. Det har också gjort något med oss som församling, och väckt något till liv.
 • Tacka för hur Gud i församlingen väcker kärlek mellan folkgrupper som historiskt sett föraktar varandra.
 • Be för en av pastorerna som ska vittna på en rättegång. Det är ett av många asylärenden vi som församling finns med i.
 • Be att vi som församlingar ska bli ledande i integration, och på allvar bli bönens hus för alla folk.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 2, 8-14 januari

Vilken kraft det finns i engagemanget för asylsökande och nyanlända!

Jag har förmånen att få möta många av dem som engagerar sig med asylsökande och nyanlända och höra berättelser om vad som händer i vår rörelse. Jag imponeras gång på gång över vilken kärlek och omsorg som finns hos så många i mötet med de som är nya i Sverige. Jag märker också vilken kraft som finns i mångas engagemang där man går in i enskilda personers omständigheter, som inte alltid är så enkla, och kämpar för att de ska få möjlighet till ett värdigt liv här, för att de ska bli trodda av myndigheter, Migrationsverket osv.

Just nu hör många av sig med frågor om hur man kan hjälpa människor med boende. Det kan handla om att ett asylboende ska läggas ner och man vill hjälpa en person eller familj som börjat etablera sig på en ort att bli kvar, eller att en person/familj får avslag men av olika anledningar inte ser någon möjlighet att återvända. Många vänder sig till kyrkan i detta läge och här behöver vi be om vishet och kreativitet i hur vi möter detta.

En annan utmaning som man ofta ställs inför när man möter människor som kommer oss nära och som samtidigt har stora behov är att själv kunna sätta gränser. Även om behoven vi möter kan vara ändlösa är inte våra krafter och vår tid det, och här behövs vishet för att inte bli utsliten och modlös.

Under januari månad är fokus för EFKs böneblogg och Instagramkonto arbetet med flyktingar, integration och mångfald. Vi vill denna månad visa på hur mycket som sker och hur många som engagerar sig runt om i vår rörelse inom detta område. Det leder både till stor tacksamhet till Gud och till förbön.

/Markus Sand, rådgivare i flykting- och integrationsfrågor inom Evangeliska Frikyrkan

Be och tacka för:

 • Tacka för alla de som är engagerade och ger av sitt hjärta, sin tid och kraft till många människor som är nya i vårt land, och att vi som rörelse får betyda mycket för många.
 • Tacka för alla dem som genom enskilda medlemmar i vår rörelse får möta hopp och gemenskap.
 • Be för dem i din församling/närhet som är engagerade med asylsökande och nyanlända (kanske det gäller dig själv) – att de får förnyad kraft, vishet att sätta goda gränser, fortsatt glädje i mötet med människor och nåd att förmedla hopp.
 • Be för de som finns i vårt kontaktnät som fått eller står inför avslag och återvändande. Be också för de troende som finns i deras närhet. Här behövs mycket hopp och vishet.

Upptäck mer!

Under januari månad skildrar vi arbetet med flyktingar, integration och mångfald på EFKs Instagramkonto och på Öppna kyrkans* Facebook-konto (om du inte har ett eget instagram- eller facebookkonto kan du se inläggen, men inte interagera). I korta videoklipp berättar män och kvinnor i olika åldrar och på olika håll i vårt land om vad de och deras församlingar står i och hur det märks i det som är EFKs gemensamma verksamhet. Denna vecka får du möta några av de som på ett personligt plan engagerat sig med asylsökande och höra om hur det påverkat dem. Först ut är Linalie Newman, som är föreslagen som ny missionsdirektor för EFK tillsammans med Ingemar Forss.

* Öppna kyrkan är namnet på EFKs arbete med flyktingar och integration. Se oppnakyrkan.se och facebook.com/oppnakyrkan.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 51, 18-24 december

Mellanöstern: ”Stå kvar”

Ayman* har nära till leende och kan upplevas lite blyg. För ett tag sedan delade vi en måltid av bönor, bröd och Pepsi i ett slitet kontorsrum i en stor stad i Mellanöstern. Ayman är församlingsledare i sin församling och deras samfund är utsatt för en kraftig kampanj av myndigheterna som med bulldozer rivit flera kyrkor i landet och misshandlat och satt flera av ledarna i fängelse då de försvarat sina kyrkor. Ayman hade då vi träffades blivit misshandlad och suttit i fängelse 7 gånger på 3 år. Efter det senaste året med mer intensifierad förföljelse vet jag inte hur många gånger fler han hamnat där. Hemma har Ayman flera små barn. Då jag frågar vad vi kan göra för honom och församlingen får jag till svar -”Bed för oss och var med oss. Stå kvar”.

Vi i EFK vill stå med den förföljda kyrkan på olika sätt. Ett sätt är genom arbete med organisationer som Set My People Free som arbetar för att de lagar som finns i många muslimska länder mot konvertering  ska bort då de är emot grundläggande mänskliga rättigheter. Eller Middle East Concern som arbetar för att stödja förföljda kristna med juridisk och praktisk hjälp. Eller SAT-7 som för många utsatta kristna i Mellanöstern är ett stort stöd då där finns god undervisning och gudstjänster där få eller inga andra alternativ finns. Och ett stort antal av andra av våra samarbetspartner som på plats i stängda länder tar stora risker för evangeliets och våra kristna syskons skull. Be för dem, att Jesus leder deras arbete och tankar och ger dem styrka och beskydd.

/Jonatan*, regionledare för EFKs arbete i Europa/Mellanöstern

*av säkerhetsskäl skriver vi inte ut efternamn.

Be för:

 • Be för vår partner i ett nordafrikanskt land där deras möteslokal, bibelskola och bokhandel har stängdes ner av polisen för en månad sedan. Bed att de ska kunna öppna igen och fortsätta arbetet.
 • Be speciellt för den evangeliska kyrkan i ett annats stort land i regionen som står under en stor press från myndigheterna. Flera kyrkor har rivits och en kristen ledare dödats senaste året.
 • Be för EFKs partner Set my People Free och deras arbete för att förändra lagar som är emot konvertiter.
 • Be för Middle East Concern och deras arbete med att stödja förföljda kristna i mycket utsatta situationer.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade