EFKbön vecka 40, 3-9 oktober

Nyplanterad församling ger hopp i utsatt område

Staden Macapá i norra Brasilien är en delstatshuvudstad och har cirka 450 000 invånare. Det är en stad som inte ligger så långt ifrån platsen där Amazonfloden mynnar ut i havet. Staden har vatten på två sidor och vid hamnen ligger stora båtar som transporterar människor och varor längst med Amazonfloden. Kriminaliteten är hög och folk har knappa resurser. I norra delen av staden finns ett område dit ingen vill åka. Där bor människor i hus på pålar och utsattheten för framför allt barnen är mycket stor.

I det här området planteras en ny församling. Det finns sedan tidigare andra församlingar i området, men ingen, ingen vill arbeta med att förändra situationen för människorna i stadsdelen. Pastor Luiz Neto och hans fru Liliane arbetar på ett annat sätt, de vill hjälpa barnen och deras familjer i området och ge dem nytt hopp inför framtiden. När de berättar om barnens bakgrund och upplevelser så kan man inte annat än att rysa. Är det här helvetet på jorden?

Det är inget enkelt arbete. Resurserna är knappa, men viljan och kärleken finns. När man promenerar genom stadsdelen med Luiz Neto inser man att han har blivit en nyckelperson för alla människor, vare sig de finns i församlingen eller inte. Projektet i Macapá är ett exempel på hur en församling kan välsigna sitt område på ett förvandlande sätt.

/Anna-Maria Jonsson, regionledare för region Latinamerika

Anna-Maria Jonsson

Regionledare Anna-Maria Jonsson har besökt staden Macapá i norra Brasilien, där pastor Luiz Neto och hans fru Liliane ger barn och familjer nytt hopp inför framtiden.

 

Be för:

 • Be för pastor Luiz Neto och hans team som försöker ge hopp in i hopplösheten.
 • Be för barnen i projektet som blivit utsatta för övergrepp och våld, att de trots allt kan bli hela människor.
 • Be att fler församlingar i Latinamerika ska öppna upp ögonen för de människor som finns i deras närhet och komma ut ur isolering för att betjäna sitt samhälle.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 39, 26 september – 2 oktober

Att göra lärjungar


2016-following-fishing_sociala-medier

I EFKs uppdragsbeskrivning lyfter vi fram att vi vill se en rörelse av missionella församlingar. För att få se det behöver vi i mycket större utsträckning dela evangeliet och göra lärjungar på gräsrotsnivå i Sverige. Det är en förutsättning för att vi ska få se en rörelse av missionella församlingar som vi längtar efter. Vi behöver jobba med detta på olika sätt framöver men ett sätt är att vi under minst 18 månader framöver kommer att ha olika träningstillfällen i detta handledda av Steve och Michelle Addison (www.movements.net).

Träningshelgerna med Steve och Michelle kallas Following & fishing, och det första träningstillfället hålls fredag och lördag den 23-24 september i New Life Stockholm. Det andra tillfället är helgen efter, den 31 sep-1 okt i Ryttargårdskyrkan Linköping. Se mer info om träningen på www.efk.se/addison.

 

/Cahtrine Nygren, programledare för Sverigeprogrammet – med inriktning församlingsgrundande.

Be för:

 • Träningshelgerna i Stockholm och Linköping, att människorna som kommer ska få goda redskap att dela evangeliet och mod att verkligen göra det efter träningen.
 • Att några personer som inte gjort det så tydligt tidigare, ska våga börja dela evangeliet i sin vardag redan den här veckan.
 • Att vi ska få se en rörelse av människor som kommer till tro och lärjungar som tränas i våra församlingar.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 38, 19-25 september

Bön för dem som möter några av de viktigaste vi har – våra tonåringar i kyrkan!

Foto: Fredrik Lindé

Foto: Fredrik Lindé

I uppstarten av en ny termin är det mycket som händer i våra församlingar, inte minst bland våra ungdomar. Runtom i landet kavlar ideella och anställda ungdomsledare upp ärmarna och ger sig in i arbetet med att ge tonåringar och unga vuxna bästa möjliga förutsättningar för att få möta Jesus och växa i tron på honom.

Utmaningarna är många och våra ledare är ofta unga. Vi som arbetar på Evangeliska Frikyrkans Sverigeprogram får ofta samtal från ledare som bär tunga bördor av ungas självkritik, känsla av otillräcklighet, vilsenhet och psykiska ohälsa. Som församlingar har vi ett stort ansvar att backa upp våra ledare i både bön, omsorg och praktisk hjälp. Fundera på vem av era ledare som du redan idag ska skicka en uppmuntran till på något vis! Och var den här veckan speciellt med och be för dem som möter några av de viktigaste vi har – våra tonåringar i kyrkan!

 

/Josefine Arenius, Ledarutvecklare med inriktning på ungdomsfrågor, EFKs Sverigeprogram

Böneämnen:

 • Be om självförtroende, vishet och visshet om Guds kärlek för våra unga ledare
 • Be för alla grupper som har dragit igång under hösten, att de ska få bli mer än bara ytterligare en aktivitet i tonåringars redan stressade vardag, att Jesus själv ska ta en central plats i deras gemenskap.
 • Be om mentorer, goda förebilder och soffor att slänga sig i för våra ledare. Be om att många äldre känner en konkret kallelse att på ett tydligt sätt finnas till för våra ungdomsledare.
 • Be för de av våra ledare som möter tyngre utmaningar än de kan hantera i form av självskadebeteenden, ångest och depressioner hos unga. Be om tydlig vägledning för när de ska lämna samtal vidare till andra, om stöttning för det som är för tungt att ta i och om mod att be om hjälp när det behövs.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 37, 12-18 september

Psykiska ohälsa ett växande problem bland unga

Foto: Josefin Casteryd / IKON.

Foto: Josefin Casteryd / IKON.

Diakonins månad i september är ett ekumeniskt samarbete genom Sveriges Kristna Råd, mellan kyrkor och organisationer. 2016 ligger fokuset på ungas psykiska ohälsa.

Idag finns det ett växande problem i samhället med att fler barn och unga inte mår bra – trots detta är det fortfarande tabubelagt och svårt att prata om ämnet och det saknas mycket kunskap om vad olika diagnoser innebär. Tre av fyra barn och unga har antingen själva- eller har någon anhörig som lever med psykisk ohälsa. Sju procent av alla samtal till Bris handlar om suicid och det sker i snitt 8000 suicidförsök per år i Sverige bland unga.

Var med oss och be för diakonins månad och för barn och unga i vårt land!

/Staffan Jenemark

ledarutvecklare med inriktning på mångkultur och diakoni, Sverigeprogrammet inom Evangeliska Frikyrkan

Läs gärna mer och ta del av materialet om ungas psykiska ohälsa på www.skr.org/diakoninsmanad

 

Be för:

 • Be för diakonins månad och oss som kristenhet i Sverige, att vi genom den får ta del av mer kunskap och förståelse för hur vi kan stödja och hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa.
 • Be för oss som församlingar och kristna medmänniskor, att vi får vishet att stötta och bära på bästa sätt och att vi får vara den gemenskap de behöver.
 • Be för de barn och unga som brottas med psykisk ohälsa och som vi möter i våra församlingar, att Gud får möta dem med sin kärlek och sitt hopp.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 21, 23-29 maj

Foto: Satu Knape

Liljeholmen tittar bakåt och framåt

I dessa vårdagar är det fullt fokus på att avsluta det som varit och planera och rekrytera för det som kommer. Många av Liljeholmens utbildningar är ettåriga och avslutet är viktigt både för deltagarna och för skolan. Vad bär de med sig? Vilka tankar och planer är det som blir tongivande för framtiden? Hur är vi med och hjälper till med reflektion och tillbakablick?

När vi tittar framåt så är vi bekymrade för rekryteringen på vissa områden. Vår filial i Linköping lever mycket på våra kontakter med arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen rekryterar till studiemotiverande kurs. Av olika orsaker misslyckas den rekryteringen vilket ställer till problem för oss. Fortsätter den trenden kommer Liljeholmen snart inte att kunna ha kvar en filial i Skäggetorp, Linköping, vilket vore verkligen tråkigt.

Ett annat rekryteringsbekymmer är vår Liljeholmens bibelskola i Rimforsa. På bara två år har antalet ungefär halverats, från 28 till ca 14 deltagare. Det låga antalet är inte hållbart någon längre tid. Vi tror att bibelstudier under ett år i relativt ung ålder är något av det bästa man kan göra och vill ogärna lägga ner bibelskolan. Många är också de deltagare som genom åren valt att fortsätta läsa teologi på Örebro Teologiska Högskola.

/Daniel Bjurhamn, rektor

Be för:

 • Ett bra avslut av läsåret för våra kursdeltagare.
 • En nystart med våra studiemotiverande kurser i Linköping.
 • En Guds ingripande när det gäller rekryteringen till Liljeholmens bibelskola till hösten.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 20, 16-22 maj

Spännande tider för Hyllie Park Folkhögskola

Folkrörelsenära sfi är nu igång i Saron i Göteborg, fortfarande en viss tröghet att rekrytera studerande.

I höst erbjuder Hyllie Park och June folkhögskolor en kurs i Social entreprenörskap i kyrka och samhälle.  Kursen ska förläggas till Jönköping, Göteborg och Malmö, Vi ser att behovet av denna typ av utbildning är stor utifrån de samhällsutmaningar vi står inför.

I slutat av juni går flyttlasset till våra nya sfi-lokaler på 1600 kvm och då blir vi grannar med Stadionkyrkan och Mariaskolan i Malmö.  Det är mycket som ska komma på plats innan flytten genomförs. Verksamheten ska utökas  och några nya medarbetare ska anställas. Det är en utmaning att finna sfi-lärare.

Nya verksamhetslokaler ska uppföras för kyrkan, folkhögskolan och HP Diakoni AB. Det börjar nu bli konkret när ett av de befintliga husen ska flyttas 6 meter under sommaren för att bereda plats för det nya bygget.

/Per-Inge Andersson, rektor

Be för:

 • Be för sfi-verksamheten i Göteborg att antalet deltagare ska fyllas på
 • Be för den nya kursen Social entreprenörskap i kyrka och samhälle.  Be att vi ska kunna rekrytera studieledare till varje ort och att studerande ska anmäla sig.
 • Be att flytten för sfi-verksamheten i Malmö går enligt planerna och be att de nya lokalerna ska fungera bra för verksamheten.
 • Var med i förbön för det gemensamma byggprojektet, att de nya byggnaderna får bli till rik välsignelse för folkhögskolan och de övriga parter som är inblandade.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 18, 2-8 maj

kongress2016-720x295

Be för EFKs kongress!

Under Kristi Himmelsfärdshelgen den 5-7 maj i Örebro möts vi i Evangeliska Frikyrkan till Kongress. Det är alltid en stor glädje att få komma samman och möta gamla och nya vänner i vår rörelse, men också att få samtala, be, fångas av Guds vision och fatta avgörande beslut. Årets tema är ”Och nu då? – Omtaget 2.0”. Vår önskan är att mötas för en arbetskonferens där vi finner verktyg som gör att vi kan gå från ord till handling. Att den dröm Gud har gett oss – att vara en dynamisk rörelse av missionella församlingar, som grundar, tränar och tjänar – nu kan konkretiseras och på allvar förverkligas! Det finns två stora beslutsfrågor på årets kongress. Dels har vi förslaget att bilda en ny gemensam utbildningsorganisation som samäger Örebro Teologiska Högskola och Akademi för Ledarskap & Teologi. Dels är det ett förslag att förändra våra stadgar. Förutom dessa två frågor så kommer vi att genomföra de vanliga valen av styrelseledamöter etc.

Vi fortsätter också att utveckla formen för vår kongress, det arbete som inleddes med 2014 års kongress tas nu ett steg ytterligare. Vi söker en form av föreningsdemokrati och föreningsmöten som uppmuntrar process, mångfald och en större närhet och delaktighet. Inte minst har vi ett ansvar att hitta former som bättre fångar upp unga människor och människor med annan kulturell bakgrund. Vi kommer därför att pröva ett mer flexibelt och dynamiskt upplägg där det kommer att finnas en dynamik mellan storsamlingarna i aulan och samtal i mindre grupper på ett nätverkstorg. Dagordningen kommer att bestå av ett antal fasta byggstenar och ett antal rörliga som är beroende av hur samtalet under kongressen utvecklar sig.

Se kongressprogrammet och läs mer på www.efk.se/kongress.

/Daniel Norburg, missionsdirektor

Böneämnen:

 • att det kommer många deltagare och ombud
 • att vi kommer närmre varandra och gemenskapen stärks
 • att vi tillsammans drabbas av Guds hjärta och vision
 • att Guds Ande uppenbarar och leder
 • att de nya formerna kan stimulera en fördjupad och breddad föreningsdemokrati
 • att Kongressen kan inspirera och utrusta, men också modellera saker som man kan ta med sig hem
 • att allt praktiskt fungerar väl
 • att projektledning, kongressledning, presidium och övriga funktionärer får visdom och kraft att fullgöra sin uppgifter väl
 • att flöden och förflyttningar inom och mellan lokaler fungerar så att Kongressen blir en helhet med Nova, Missionsskolan, Brickebergskyrkan och Sverigekontoret.
 • att samtal och diskussioner blir öppna, fruktsamma och berikande
 • att de olika inläggen, föredragen och predikningarna ger goda underlag, inriktning och inspirerar till handling.
 • att vi förmår fatta goda och riktiga beslut
 • att vi får verktyg med oss hem som gör att vi i högre grad än tidigare kan gå från ord till handling

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade