EFK bön vecka 47, 18-24 november 2019

Missionär Bertil Ekström tillsammans med Eli Tikuna och Paulo Felipe Penha. Eli är representant för CIBIs församlingsarbete bland Tikunas indianerna i Amazonas och Peru, och en av ledarna för COMPLEI – Evangeliska Missionsrådet för Indianska Pastorer och Ledare, en organisation som samlar ledare från ett 50-tal indianfolk där församlingar bildats. Paulo Felipe är CIBIs missionssekreterare.

Församlingsbyggande i Brasilien

Du har säkert hört talas om de stora väckelserna i Brasilien under 1970- och 1980-talen. Tillväxten av de evangeliska kyrkorna i landet fortsätter även om det inte är i samma takt som under dessa två årtionden. Enligt officiell statistik så är idag över 25% av befolkningen evangeliskt kristna. Samtidigt finns det ”glömda” och onådda grupper bland de drygt 210 miljonerna brasilianare. Det handlar till exempel om 110 indianfolk, av totalt 350, som aldrig fått möta evangeliet. Men också flodbefolkning i Amazonområdet, mindre orter i inlandet i nordöst, byar med ättlingar till slavar (som kallas quilombos), samt migrantgrupper från olika delar av världen som inte har nåtts av budskapet om Jesus Kristus. Det har också varit svårt att nå de allra rikaste och de allra fattigaste i storstäderna. Under vecka 47 kommer vi att aktualisera några av dessa grupper och möta personer från EFKs partnerkyrka CIBI som bygger församlingar bland de minst evangeliserade i landet.

/Bertil Ekström, missionscenterledare Latinamerika med särskilt ansvar för utbildning och sändande i mission

 

 

Tacka Gud för:

 • den starka tillväxten av Kristus-troende i Brasilien. Svensk mission, genom EFK och Pingst, har haft en stor betydelse i utbredningen av Guds rike i landet
 • alla evangelister, pastorer och missionärer som EFKs partnerkyrka CIBI utbildar och sänder ut varje år både inom landet och utomlands

Be för:

 • om fler arbetare till de områden och de olika folkgrupper som ännu inte har nåtts av evangeliet
 • ett gott samarbete mellan de olika kyrkorna och missionsorganisationerna så att de 110 indianfolken nås av Guds ord

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 46, 11-17 november 2019

Församlingar grundas och växer!

Det är oerhört inspirerande att möta våra partner och lyssna till deras berättelser. För några veckor sedan träffade vi två av våra partner i Mellanöstern som båda jobbar med att dela evangelium i sina länder. Vi kallar det Rundabords-samtal och det ingår i projektet Församlingar grundas och växer.

I Algeriet vill man starta en församling i varje stad i hela landet samtidigt som myndigheterna hindrar kristna att mötas och stänger kyrkor. Många muslimer kommer till tro och Guds rike går framåt trots utmaningar och förföljelse. Det är en riktig förmån att få del av de många berättelser de delar!

I Egypten jobbar vår partner med den traditionellt kristna befolkningen, både för att minska fattigdomen och samtidigt starta församlingar. Där hamnar de i kläm mellan den ortodoxa kyrkan som inte vill ha konkurrens och muslimer som är ett ständigt hot.

Det var spännande att träffa dessa vänner tillsammans, lyssna på varandra, be tillsammans och lära av varandras erfarenheter. Det som utmanar mig mest är deras överlåtelse och hängivenhet. Priset de får betala spelar inte så stor roll, det viktigaste är att de är trogna uppdraget och att Guds rike får komma, människor bli förvandlade av evangeliet.  Vi har mycket att lära av våra partner!

/Fredrik, regionledare med särskilt ansvar för Nordafrika och Frankrike

Tacka Gud för:

 • EFKs många överlåtna partner, utan dem skulle vi inte kunna nå alls lika långt.
 • vad Gud gör i Egypten och Algeriet, många kommer till tro trots utmaningar och svårigheter.

Be för:

 • att fler församlingar får grundas och växa i Mellanöstern, be för våra partner som lever med riskerna att förmedla evangeliet, om vishet, Guds ledning.
 • beskydd för de som kommer till tro från muslimsk bakgrund, att de får växa i kärlek till Jesus och som lärjungar och klarar av de utmaningar de möter som nyomvända.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 45, 4-10 november 2019

HUCs styrelse här tillsammans med regionledare Andreas Dagernäs, oktober 2019.

Key cities – Församlingsbyggande Afrika

EFK och våra partners i region Afrika bär en vision om att plantera församlingar i key cities. I de länder där vi arbetar är inflyttningen till städerna stor, medans många av EFKs samarbetskyrkor framförallt finns på landsbygden.

Vi ber och för samtal med några av partnerkyrkorna för att ta strategiska steg i att plantera församlingar tillsammans. Ett av de samfunden är HUC i Eswatini (Swaziland) där man i kyrkan ser att många av ungdomarna flyttar in till städerna för att studera eller söka arbete. Men de har ingen församling att gå till. I HUC har styrelsen och pastorerna bett och samtalat. Man har börjat forma ett team av människor som känner särskilt för att vara med och nå människor i staden.

En av ledarna i Eswatini säger: Detta är en av de viktigaste sakerna vi som kyrka kommer att göra den närmsta tiden. Vår önskan är att hela församlingsrörelsen ska vara en del av detta – pastorer, ledare, ungdomar, kvinnorörelsen. Alla har något att bidra med!

EFK vill gärna finnas med som stöd och support på olika sätt i denna spännande och viktiga inriktning.

/Anneli Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika

Be för:

 • församlingsrörelsen i Eswatini och den satsning på storstaden som de har börjat.
 • att fler av EFKs partnerkyrkor vågar ta steg i tro när det gäller församlingsplantering i städer.
 • Att många människor ska nås av evangelium i de Key cities som kommer nås genom dessa satsningar.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 44, 28 oktober-3 november 2019

Foto: Ruis Calitis / Unsplash

Hårt tryck och förföljelse

”Vi har fyra alternativ just nu. Vi kan antingen registrera oss, stänga kyrkan, fly eller stanna kvar och tjäna tills polisen kommer till oss.”

Hon blickar ut över oss som sitter där och lyssnar. Hennes röst är stadig. Munnen ler försiktigt, men vi kan ana att leendet är mest ett försök att hindra de overkligt tunga känslorna välla fram. Kvinnan är, tillsammans med sin man, pastor i ett av de länder där religion och andlighet angrips av myndigheterna. Pastorer försvinner och de kristna tvingas under jorden. Kvinnan, hon som är kortare än de flesta av oss i rummet men som ändå tornar upp där framför oss, fortsätter: ”Vi har bestämt oss för att vara kvar till dess de kommer.”

På många håll i världen hotas demokrati och frihet. Religiösa minoriteter, där ofta de kristna, får utstå hårt tryck och förföljelse. Som regionledare får jag ofta höra berättelser från Asien eller andra regioner om den förföljda kyrkan. Det är hjärtslitande beskrivningar som gör att mina ord tar slut och bönen fortsätter i ett slags suckande. Men mitt i dessa svårigheter skrivs även en annan berättelse som andas hopp och framtidstro, lärande och uppmuntran, utmaning och tacksamhet.

Hoppet i Jesus och erfarenheten av Guds ovillkorliga och försonande kärlek verkar skapa ett mod hos de förföljda som övergår allt mänskligt förstånd. Istället för att ge upp eller välja bitterhetens och fiendskapens väg väljer de kristna att leva ut Guds kärlek och fred i kraft av Guds ande. I Sydostasien söker kyrkan upp människorna som riskerar att bli offer för människohandeln. I mellanöstern tar kyrkan emot och står upp för flyktingarna från fiendenationen. I Centralasien fortsätter kyrkan att utmana orättfärdiga regeringar och förtryckande politik. Mitt i suckandet får tacksamheten och glädjen bryta fram i ett försiktigt men växande halleluja.

Kvinnan, som är kortare än de flesta av oss, får betala ett högt pris för sin tro och kallelse. Jag, hennes syster i Kristus, får lyssna till hennes erfarenheter, ta emot dem, lära mig av henne, inspireras, agera utifrån dem och be. Be för henne och de andra som tillsammans med henne väljer att vara kvar till dess att de kommer.

//Linnea Åberg, regionledare för EFK-församlingarnas arbete i Asien

Tacka Gud för:

 • Guds närvaro och omsorg bland och för den förföljda kyrkan
 • de kristnas uthållighet och mod i de länder där förföljelse sker
 • kyrkorna som lever i utsatthet och förföljelse men som väljer att tjäna Gud genom att älska fienden och stå upp för rättfärdigheten

Be för:

 • ledare och pastorer, som ofta får utstå hårda påtryckningar i länder där förföljelse sker, blir stärkta och vågar vara kvar i sin kallelse
 • religions- och övertygelsefrihet växer där den sortens frihet inte finns
 • människor som kommer till tro får möjlighet att lärjungatränas och bli stärkta i sin tro mitt i de svårigheter som de möter

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 43, 21-27 oktober 2019

Arbete mot människohandel på Iberiska halvön

Evangeliska Frikyrkan har det senaste året börjat samarbeta med en förening i Valencia som arbetar mot trafficking och sexuell exploatering. Under fem år har man vandrat på gator och gränder och byggt relationer med de kvinnor som vi vet lever under slavliknande förhållanden.

Emma är en av de hjältar som vecka efter vecka besöker kvinnorna på gatan. Tillsammans med teamet i Valencia jobbar hon med att möta dessa kvinnor minst en gång i veckan. Att ge ett varmt ord, ge lite varm dryck när det är kallt eller en kall dryck på sommaren och samtala om lite vad som helst. Innan man kan dela evangeliet och ge information om vilken hjälp som finns att få för den som vill lämna arbetet på gatan. Emma är en riktig eldsjäl som kombinerar sitt arbete som lärare med att jobba ideellt på kvällar och helger. Förutom att möta kvinnorna är hon aktiv i att informera om den brutala verkligheten i de olika kyrkor som på något sätt vill samarbeta. Hon är även sångerska och har gett ut några sånger  där all vinst går till att stödja arbetet mot trafficking.

Föreningen i Valencia består av 9 medarbetare som dels jobbar med kontakten med kvinnorna på gatan dels med medvetandegörande av problematiken av prostitution i Spanien på skolor och i lokala församlingar.

/Anna-Maria Mehmedovic arbetar som missionär för EFK i Valencia

Tacka Gud för:

 • de två kvinnor som under året lämnat gatan och fått plats på skyddat boende och för den upprättelse process som de påbörjat.
 • föreningen som arbetar på troget i Valencia och i ur och skur möter de mest utsätta kvinnorna på gatan.

Be för:

 • fler medarbetare i föreningen för att hinna med att följa upp relationerna och att arbetsbördan inte ska bli för tung.
 • de två kvinnor som lämnat gatan och för den upprättelse process som pågår i dem. En av dem har tagit emot Jesus som sin personlige frälsare och har blivit döpt.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 42, 14-20 oktober 2019

Identitet, framtid och en missionskonferens

Just nu befinner sig representanter från EFKs partnerkyrkor och organisationer i Sverige. Människor från Nepal, Brasilien, Centralafrika och fler länder har rest hit för att möta EFKs församlingar, styrelse och ledningsgrupp för det internationella arbetet.

EFK har sänt missionärer och arbetat internationellt sedan år 1890. Allt med hopp om Guds rike. Genom Guds nåd har arbetet fått bära frukt i form av nya församlingsrörelser och organisationer som betjänar sina närsamhällen och som även sänder ut människor i sin tur. Vi i EFK har mycket att vara tacksamma för vad som skett i historien men behöver också blicka framåt för att se vart och hur Gud leder oss vidare.

Mission är en del av kyrkans identitet snarare än ett uppdrag vi ska utföra. Kyrkan existerar i relation till att Gud kallar gemenskapen runt Jesus TILL Honom men också UT i världen. När nu de frön som vi en gång har fått vara med och sått vuxit upp och själva sår, vad är nu vår mission på dessa platser och vilka nya platser och folk ska vi nu nå? Vi arbetar i en värld som på gott och ont även är i ständig förändring, hur påverkar det dagens mission och dagens missionär?

Alla dessa frågor vill vi tillsammans bearbeta och fundera över. Vi vill tillsammans som en församlingsrörelse lyssna, samtala och blicka framåt. Vi vill inspireras och söka vägen. Det är därför vi den 19:e och 26:e oktober inbjuder till Missionskonferens där våra vänner från Asien, Europa, Afrika och Latinamerika kommer för att berätta om de utmaningar och glädje som de står i och på så vis dela helande och hopp med oss.

Välkommen och tack för att du står med i bön!

/Linnea, regionledare EFK Asien

Tacka Gud för:

 • alla de missionärer och allt det missionsengagemang som funnits och finns inom EFK och våra modersamfund.
 • våra partnerkyrkor och partnerorganisationer som ger vidare det de själva har tagit emot – hoppet om Jesus.
 • våra fina relationer med partnerkyrkor och -organisationer – vi är vänner och syskon i en och samma kropp.

Be för:

 • säkerhet och gästfrihet när våra partner kommer på besök.
 • inspiration, lärande och fina samtal för mission och om vägen framåt tillsammans.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 41, 7-13 oktober 2019

Hur ska jag lyckas försörja mig om jag lämnar prostitutionen?” 

Utav de många tusen som blir offer för människohandlare i Europa hamnar de flesta inom sex-industrin och tvingas till prostitution. De har inte själva valt detta, men det är heller inte enkelt att ta sig ur situationen. Många tvingas vara kvar p g a att de har hamnat i skuld till förövarna eller att de hotas med repressalier. En fråga som ständigt finns med är: Hur ska jag lyckas försörja mig om jag lämnar prostitutionen?” 

I Aten finns Threads of Hope, ett sömnadsföretag som ligger mitt i Atens Red Lights-distrikt. De utbildar och anställer kvinnor som har lämnat prostitution. Idag är 7 kvinnor anställda och ytterligare 6 kvinnor som går utbildningen. EFK är med och stödjer Threads of Hope med personal.

Carina är en av dem som funnits hos Threads of Hope allra längst. Hon kommer från ett land i Östeuropa och hamnade på en av Atens bordeller när hon var 18 år gammal. Varje vecka fick bordellen besök av en kristen organisation som hjälpte henne att lämna bordellen och få börja på Threads of Hope. Hon berättar själv om hur svårt det var i början. Det var helt omöjligt att bara lyckas sy en rak söm. Det var så mycket som gjorde sig påmint från hennes gamla liv och som snurrade i huvudet. Hennes självförtroende var i botten. Idag, fem år senare är hon lärare på Threads of Hope och utbildar de nya kvinnorna i att sy. Hon förstår vad de går igenom och kan hjälpa dem på ett sätt som många andra aldrig skulle kunna.

/Eva-Lena Hellmark, arbetar i Aten, Grekland, med organisationen Threads of Hope

Tacka Gud för:

 • Threads of Hope, som kan erbjuda ett alternativ för dem som vill lämna prostitution.
 • de kvinnor som precis som Carina har fått ett nytt liv, inte bara genom att de fått ett arbete, men också för att de fått möta Jesus.

Be för:

 • mer resurser och nya och större lokaler för att kunna ta emot fler av de kvinnor som knackar på dörren och vill börja hos Threads of Hope.

Läs mer om Threads of Hope och se deras produkter på www.threadsofhope.gr

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade