EFK bön vecka 17, 22-28 april 2019

Att påverka vår värld med hopp – Församlingen New Life i Stockholm

Församlingen New Life Stockholm är en regional, svensk församling med en mångkulturell profil. Vi består av människor från mer än 50 olika länder, varav 50% är svenskar. Varje helg samlas sammanlagt ca 800 människor i våra sju gudstjänster i Storstockholm. Storstockholmsområdet, som har över två miljoner invånare, är den snabbast växande storstaden i Europa och förväntas växa till två och en halv miljon invånare fram till år 2030.

Från starten 1993 har församlingen New Life anammat kallelsen att vara en församlingsplanterande, mångkulturell församling som återspeglar sitt lokala samhälle. Vårt uppdrag är ”att påverka vår värld med hopp”. År 2012 var 30% av befolkningen i Stockholmsområdet födda utomlands eller hade föräldrar som är födda utomlands. När New Life Stockholm startades fanns det få församlingar med en mångkulturell profil. Vi skapade en tvåspråkig (svensk och engelsk) mångkulturell miljö där alla medlemmar, regelbundna besökare och grupper förväntas delta i våra gemensamma gudstjänster. Vi valde engelska som andraspråk för församlingen eftersom många människor som har kommit till Sverige har goda eller grundläggande kunskaper i engelska. (Utöver detta tolkas gudstjänsterna till farsi, mongoliska och ryska)

Vi vet att det är viktigt för människor att få höra de goda nyheterna på hjärtats språk, och därför har vi utvecklat metoden som bygger på undervisningen i Jeremia 29 där Gud säger till sitt folk, även fast de befinner sig i fångenskap, att de ska ta till sig staden Babylon som sin egen och etablera sig där, bygga hus och plantera trädgårdar och söka stadens bästa. Det är ett bra exempel på hur man genomsyrar kulturen. I Daniels bok ser vi också hur denna “stadens teologi“ konkretiseras när han och hans vänner anammar kulturen, kunskapen, språket och tankesättet hos babylonierna utan att kompromissa med sin tro.

New Life har utvecklat en metod i sex steg som ger utrymme för att kommunicera evangeliet på ett kulturellt relevant sätt, men som också leder till att man gradvis anpassar sig till den svenska kulturen:

1 & 2. Evangelisation och Lärjungaskap. Vi är fokuserade på att kommunicera evangeliet på relevanta sätt och på det språk som de människor vi försöker nå talar. Exempelvis har det formats ett stort nätverk bland de dussintals mongoler som har kommit till tro och döpts i vårt arbete bland dem.

3. Integration. Vi förväntar oss att alla våra språk-/folkgrupper avsiktligt integrerar nya människor i den övergripande församlingen, dess arbeten och gudstjänster. Under söndagsgudstjänsterna erbjuder vi, beroende på behov, simultantolkning via hörlurar till olika språk.

4. Mångkulturellt ledarskap av lekmän. Nyckelpersoner från varje grupp identifieras, utrustas och frigörs att vara lekmannaledare inte bara i sina egna grupper, utan också i sådant som berör hela församlingen. I denna fas vill vi uppmuntra människor att vara delaktiga i ledarskap och tjänster som når utanför deras eget språk-/folkgrupp.

5. Mångkulturella medarbetare och ledarskap. När människor växer i sitt ledarskap, vill vi medvetet leta efter dem som kan fungera som äldste i församlingen. Det är viktigt för hela församlingens välmående att det finns förebilder från olika kulturella bakgrunder. Traditionella metoder för ledarskap, teologi och praxis utmanas genom mångfalden av människor gemensamt formar visionen och riktningen för församlingen. Genom en enhet i mångfald utmanar vi våra egna kulturella och teologiska fördomar!

6. Mångfald i vår övergripande ledning. Här finner vi de största utmaningarna. Man behöver en god förståelse av nationella och internationella juridisk praxis för att kunna fungera väl i detta uppdrag och sitt ledarskap; det krävs också en bra insikt och delaktighet i den svenska kulturen.

/Caroline Widell, familjepastor i New Life i Stockholm

Tacka Gud för:

 • att under förra året döptes 50 personer i vår församling och under detta år har nu 20 blivit döpta.

Be Gud om:

 • att Gud också ska frigöra fler svenskar.
 • att nyckelpersoner frigörs i ett långt perspektiv från de olika språkgrupperna för att dessa ska ta ledarskap i hela församlingen.
 • att också de olika språkgrupperna ska finnas representerade i alla våra olika verksamheter.
Annonser

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 16, 15-21 april 2019

Ulla Rombo undervisar för 20-25 ungdomar på den bibelskola som startat i Centrumkyrkan.

”Församlingen kännetecknas just nu av nya nationaliteter och en levande vardagskyrka”

Centrumkyrkan vid Vasaloppsmålet i Mora, i hjärtat av Dalarna. Centrumkyrkans läge i Mora har bidragit till ”låga trösklar”. Vasaloppets vinter och sommarveckor gör att vi har en välbesökt kyrka. Årliga barnfestivaler ute på gården lockar familjer och enskilda människor att lära känna vår församling.

Under 2015 tog Mora såsom många andra kommuner i Sverige emot ett stort antal asylsökande. Bland dem många ensamkommande. Genom personliga kontakter började fler att söka sig till Centrumkyrkan. Intresset för kristen tro växte och några började en Alphakurs. Det kom fler och fler. Efter Alpha startade vi en bibelskola. Den växte till en stadig grupp på 20-25 ungdomar, de flesta ensamkommande. Bibelskolan är nu inne på sin tredje termin. Under de två senaste åren församlingen fått döpa 32 personer, de flesta är ungdomar. Flera av dem är nu aktiva på olika sätt i församlingen.

Två eftermiddagar i veckan används Centrumkyrkan för läxhjälp. I samarbete med andra aktörer deltar Centrumkyrkan också i ett projekt för att familjer ska öppna sina hem för de ensamkommande.

För ca två år sedan fick vi möjlighet att starta upp ett Willys-projekt VIS – Vinst I stället för Svinn. Det innebär att varor som inte kan säljas lämnas ut till oss. Flera andra leverantörer har hakat på. Det innebär att vi hämtar varor, packar och delar ut ”Hjälpkassen” till ett 70-tal behövande varje torsdag, det kommer både invandrare och Morabor. Vid caféet som hålls samtidigt som ”Hjälpkassen” packas förs många samtal. Bönelappar skrivs och tas med i den avslutande andakten. Öppenheten är stor och bönesvar är vanligt. Några har berättat vad Gud har gjort i deras liv.

Ett 30-tal volontärer arbetat med det praktiska. Det handlar om transporter, sortering, packning och utdelning. Volontärerna är daglediga personer som inte direkt är knutna till Centrumkyrkan. Nu planeras för lördags café som kommer bli i maj med sång av den nystartade Volontärkören.

/Helena Fransson pastor och föreståndare och Lars Olsson församlingsledare i Centrumkyrkan, Mora

Tacka Gud för:

 • Centrumkyrkans läge, naturliga kontakter i Mora.
 • Nysvenskar som har funnit Jesus och gemenskap i vår församling.
 • Volontärerna som gör det möjligt för oss att dela ut ”Hjälpkassen” varje vecka.

Be Gud om:

 • Beskydd över vår församling och kyrka.
 • Fortsatt andlig tillväxt.
 • Uppehållstillstånd och boende för de asylsökande.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 15, 8-14 april 2019

Integration och hjälp för de mest språksvaga. Ett roligt sätt att öva språket på, ”P-ljudet” i det här fallet, genom att få servetten att vika sig när man uttalar bokstaven ”P”.

Lekebergskyrkan – en öppen och växande gemenskap med Jesus i centrum

I Lekebergskyrkan har vi eldsjälar som ända från början av den mer intensiva flyktingvågen välkomnat alla som kommit till kommunen som är helt nya i Sverige. Detta har gjort att vi som församling har fått många kontakter med nysvenskar. Vi hyr också ut våra lokaler till kommunen för undervisning till bland annat ensamkommande ungdomar och SFI. Vi har också glädjen att ha med en stor familj från Kongo i församlingen.

Under hösten 2017 hade föreningar möjlighet att söka pengar från kommunen för att arbeta med integration. Vi sökte och fick pengar så vi kunde projektanställa Daniel Råsberg som integrationssamordnare. Genom projektet har vi kunnat hålla i allt från cykelkurser till kvinnogrupper.

Som församling har vi också hållit i Al Massira, en grundkurs i kristen tro för sökare som är gjord av araber på arabiska men också finns dubbad till persiska. I våra samtal märker vi att det är mycket lättare att prata om tro med en flykting/nysvensk än med en sekulär svensk.

Nyligen har vi också kunnat inleda ett samarbete med SFI där de sett och förstått att vår pedagogik genom Kerstin Korswing är till stor hjälp för de mest språksvaga (se bild).

Allt detta gör att vi har många goda kontakter med både kristna och människor med annan tro från olika delar av världen. Några följer redan Jesus, en del har börjat följa Jesus, andra är nyfikna på den kristna tron medan många kommer ”bara” för den goda gemenskapen och få träna på svenskan.

/Thomas Sandin, pastor och föreståndare i Lekebergskyrkan, Fjugesta

Tacka Gud för:

 • alla kontakter som församlingen får ha med människor lokalt från hela världen.
 • den möjlighet som kommunen har gett oss att få ha en anställd för att jobba med integration.
 • de eldsjälar som lägger ner så mycket tid på denna utsatta grupp.

Be Gud om:

 • att våra nya vänner ska komma till tro på Jesus som sin frälsare.
 • att vi ska hitta vägar framåt för fördjupade kontakter.
 • kraft och vishet för våra nya vänner så de lär sig språket och känner sig hemma i vårt samhälle.

1 kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 14, 1-7 april 2019

Mångkultur är en bidragsfaktor till våra växande församlingar

Där det finns liv, finns det växt. Vi läser i Apostlagärningarna om hur lärjungarnas antal växte (Apg 6:1, 7; 16:5) och hur församlingen växte genom den helige Andes tröst och förmaning (Apg 9:31). Paulus skriver att Kristus får kroppen (församlingen) att växa med den tillväxt Gud ger (Kol 2:19). Vi får intrycket av att den växt som beskrivs kommer naturligt, på samma sätt som plantor och träd växer när förutsättningarna är de rätta.

I Sverigeprogrammet har vi sagt att vi jobbar med församlingsutveckling och församlingsgrundande. Från och med nu kommer vi att kalla de två områdena EFK Växa och EFK Pionjär. Ordet ”växa” har sina rötter i Bibelns texter och uttrycker ett mer organiskt tänk än ordet ”utveckling”. När vi talar om att växa betonar vi också vårt beroende av Gud som den som ger växten. Växt handlar inte bara om antal, utan också om att växa i gemenskap, mognad och tjänst.

För 10 år sen formulerade vi en inriktning för EFK och Sverigeprogrammet som finns sammanfattade i EFK2020 och Sverigestrategin. När nu den tioårsperioden går mot sitt slut så vill vi både blicka bakåt och fundera på hur det gått men framför allt blicka framåt och se vilka utmaningar vi står inför och vilken inriktning vi vill ha för de kommande 10 åren.

Vi håller på att ringa in områden som vi tror är viktiga att arbeta med framöver och ett av dem är mångkultur. Ämnet är ständigt på tapeten och här sker mycket i våra församlingar. Vi ser att andelen betjänade med utländsk bakgrund ökat kraftigt sedan 2010 och ligger på närmare 19% i dagsläget, vilket väl återspeglar samhället idag. De närmaste veckorna kommer vi att spegla tre församlingar som på olika sätt lever med mångkultur.

/Markus Sand, rådgivare i integrations- och flyktingfrågor med särskilt fokus på Sverige

Tacka för:

 • Alla de mer än 700 personer som kom till tro och döptes förra året, varav många med utländsk bakgrund.
 • För det stora engagemang och arbete med asylsökande och nyanlända som sker runt om i våra församlingar, och för de ledare som är mitt i det här arbetet.

Be för:

 • EFK Växa och oss som jobbar i programmet: Øyvind Tholvsen, Markus Sand, Susanne Olofsson, Staffan Jenemark, Fredrik Wenell, Sune Nordin.
 • Be för våra konvertiter där många lever i ovisshet och rädsla för framtiden.
 • Be att Gud ska resa upp fler ledare och att församlingar ska ha mod att identifiera och utrusta ledare med utländsk bakgrund

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 13, 25-31 mars 2019

Beira. Foto: Mercy Air

Katastrofläge i Moçambique

De flesta av er har förmodligen hört om det som hänt i Moçambique och några länder runtomkring. Torsdag 14 mars drog en cyklon in över dessa länder och den har orsakat enorma skador och mänskligt lidande. På Ekot omnämndes det förra veckan som ”en av de värsta katastroferna hittills på södra halvklotet”. I Moçambique, där vi i Evangeliska Frikyrkan har arbetat under en lång tid, är skadorna omfattande och det befaras att antalet omkomna är stort. Eftersom de flesta kommunikationskanaler slagits ut är det svårt att få en klar bild av läget men det rapporteras om att staden Beira, som är nästan lika stor som Göteborg, är till 90 % förstörd. Vår systerkyrka i Moçambique, IUBM, ett samfund som vi var med och grundade, berättar att minst 16 av deras kyrkor i området har förstörts. Men framför allt berättar de att behovet av förnödenheter som mat, sjukvård, rent vatten och någonstans att bo är mycket stort.

IUBM vädjar nu till oss om hjälp och vi har därför startat en katastrofinsamling för att kunna ge akut hjälp till de drabbade. EFKs missionär Fabio Guimaraes, utsänd av vårt brasilianska partnersamfund CIBI, reste i fredags till Beira tillsammans med en av IUBMs pastorer för att bilda sig en uppfattning om situationen och dess omfattning.

Vill ni veta mer om situationen kan ni besöka efk.se/mocambique2019 som vi försöker uppdatera så fort vi får ny information.

/Anneli Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika

Böne- och tacksägelseämnen:

 • Be för våra syskon i Moçambique och alla som drabbats av den ofattbara katastrofen. Be för alla som saknar familjemedlemmar eller vänner, alla som förlorat sina hem och alla som nu står utan mat, sjukvård och rent vatten.
 • Be att vi i EFK tillsammans med IUBM ska kunna ge akut hjälp i den svåra situationen.
 • Tacka för de långsiktiga och goda relationer som vi i EFK har med våra systerkyrkor och samarbetsorganisationer i vårt internationella arbete.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 12, 18-24 mars 2019

Utsatt minoritetsbefolkning får hjälp i samhället

Jag sitter nu på projektet för minoritetsfolk här i en stad i norra Brasilien. Projektet har funnits i snart 2 år och har nyligen även hittat in i nya lokaler. Här finns alltid frukost och en stund av samtal. Det finns också lek för barnen och andra aktiviteter att ägna sig åt. Innan vi skiljs åt för dagen äter vi lunch tillsammans. De familjer som kommer hit har egentligen sina hem i olika stammar längs floden, men är ibland i staden för att göra olika ärenden.

I kontakt med staden sker mycket utnyttjande och diskriminering av dessa folk och det vi gör på projektet är att försöka vara en motpol till detta och istället hjälpa och stärka dessa folk. Det blir mycket skjutsande och hjälp med att utföra olika ärenden som till exempel inköp, men främst att hjälpa i mötet med olika myndigheter. De som kommer är väldigt glada att projektet finns eftersom de nu kan utföra sina ärenden utan att bli lurade, utnyttjade eller åsidosatta. Jag och min familj kommer om en dryg månad flytta till Sverige igen, men här finns människor från den lokala församlingen som nu är beredda att ta över och driva vidare projektet. Det har verkligen inte varit självklart för församlingen att arbeta med dessa folk eftersom diskrimineringen fortfarande är stor även inom kyrkan, men det har sakta börjat förändras.

/L*, EFKs medarbetare i Brasilien

*Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut hela namnet

Böneämnen:

 • Tacka Gud för att projektet fungerar bra och får vara till hjälp för många.
 • Tacka Gud för att den lokala församlingen nu är beredda att ta över.
 • Be att projektet får formas och utvecklas till att kunna möta alla de behov som finns.
 • Be för dessa folk att de får förmågan att hantera mötet med staden och att de kan bevara sin kultur med stolthet.
 • Be att de lär känna Jesus och förstå att Han passar in även i deras kultur och sätt att leva.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 11, 11-17 mars 2019

Familjen Kambi

Stipendier gör det möjligt att utbilda och sända fler pastorer

Hållbar försörjning handlar om att skapa förutsättningar för att förändra livsförutsättningarna för människor i de länder där vi har samarbetspartners. I de sex länder i Region Afrika som vi i EFK arbetar i lever stora delar av befolkningen under fattigdomsgränsen och vi är med och stöder många olika projekt som syftar till att förändra denna situation. En sak som vi tror kommer att göra stor skillnad över sikt är att stödja människor till utbildning och att på så sätt också stärka våra samarbetspartners. Vi stöder många olika utbildningar inom sjukvård, skola, omsorg, administration, ekonomi, juridik och teologi.

De flesta vi stöder är unga vuxna men vid behov inom våra samarbetskyrkor stöder vi också äldre stipendiater som redan har eller kommer att få en nyckelfunktion inom organisationen.

MBA (Mpongwe Baptist Association) i Zambia är ett växande samfund med många engagemang och uppdrag. De som kommer till tro behöver få växa och få omsorg vilket gör det viktigt att rörelsens församlingar har goda och utbildade ledare. I nuläget saknar många församlingar en fulltidspastor. EFKs stipendier ökar möjligheterna att utbilda och sända fler pastorer. Teologistudenterna är alla väldigt tacksamma över möjligheten till bibelstudier och att få växa i Guds närvaro. Genom detta projekt ser vi till att församlingar får goda och nödvändiga ledare samtidigt som dessa nya pastorer får ett arbete och inkomst till som blir till stor välsignelse för dem och deras familjer.

Edwin L. Kambi flyttade till Fiwale Hill Bible College med sin fru, Elina, och sju av sina nio barn 2015. Efter sina tre år säger han att han är mycket förväntansfull inför att få predika och nå de onådda med evangeliet. Utan stödet från EFK hade denna utbildning inte varit möjlig att genomföra för honom och tacksamheten för den här möjligheten är stor.

/Mattias Lindsmyr, Region Afrika

Tacka för:

 • Alla studenter som just nu får stöd via stipendierna.
 • Förändrade livsförhållanden på grund av utbildning.

Be för:

 • Alla de studenter som får eller har fått stipendium genom projektet, att de skall få jobb och på så sätt bli självförsörjande men även kunna bidra kunskapsmässigt och ekonomiskt tillbaka till våra  samarbetspartners.
 • Be för de nationella stipendiekommittéerna och deras arbete med antagningar, uppföljning och hantering av stipendierna.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade