EFK-bön vecka 48, 28 november – 4 december

Nya församlingar sår frön för livet

paraguay-bella-vista-2016-ie-2

I Paraguay, ett av Latinamerikas fattigaste länder, nysatsar EFKs partnersamfund CIBB (Convención de las Iglesias Bautistas Betel) på att plantera nya församlingar och samtidigt utrusta dem att möta de stora sociala utmaningarna i landet. En välkommen trend inom samfundet är att rika och resursstarka församlingar har börjat sända och underhålla pastorsfamiljer i socialt utsatta områden i sina regioner. I det församlingsgrundande arbetet finns också en tydlig vision om samhällsutveckling, ofta med barnens situation som utgångspunkt.

I Bella Vista, en mindre stad på landsbygden i sydöstra delen av landet, finns sedan ett drygt år tillbaka pastorsparet Gertrude och Marcello Jimenez. Bella Vista är en plats som det offentliga samhället tycks ha glömt bort och utmaningarna på orten är många. Tillgänglig utbildning och sjukvård är bristfällig, och många lämnar skolan utan att kunna läsa och skriva ordentligt. De evangeliskt kristna på orten är få. För att bidra till förändring har pastorsparet på kort tid startat upp stort arbete med förskola, skolstöd, roliga timmen på lördagar, föräldragrupper och bakningskurser för vuxna. På kort tid har de lyckats så livsförändrande frön i många människors liv. Inför 2017 planerar samfundet nu för en församlingsutbildning som ska få fler församlingar och individer att ta liknande initiativ.  

 /Ida Eriksson, StepOut-ansvarig på uppföljnings- och planeringsresa i Latinamerika

Be och tacka:

 • Tacka för de nystartade församlingarna och be om ledning och kraft i arbetet. Be för Getrude, Marcello och andra i liknande pionjärsituationer med ett enormt utgivande arbetet. Be om beskydd och glädje i utmanade situationer. 
 • Be att fler församlingar ska anta utmaningen att ta nya initiativ för församlingsplantering och samhällsutveckling.
 • Be för ledningarna för EFKs partners CIBB och CCAB. Be om Guds ledning i tider av förändringar och nysatsningar. 
 • Be för en god integration bland olika grupper i både församlingar och samhälle.

 

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 47, 21-27 november

Ovisshet och desperation i flyktingläger i Grekland

EFKs partner Croatian Baptist Aid

Genom våra partners Croatian Baptist Aid (CBA) och en lokal organisation är vi med och hjälper människor i flyktingläger i Grekland, i norra delen av landet och på ön Lesbos.

Flyktingsituationen i Europa handlar för så många människor just nu om ovisshet. I Grekland lever 50 000 människor utan vetskap om de kommer att skickas tillbaka till Turkiet eller om de ska stanna i Grekland eller om de kommer att åka vidare till något annat europeiskt land. Detsamma gäller för de tusentals människor som finns i flyktingläger i Serbien, Makedonien och Bulgarien. Dessa människor lever i stor utsatthet. Norra Grekland och Lesbos är två av de situationer som är allra mest utsatta. Via vår partner Croatian Baptist Aid finns vi aktiva i två flyktingläger i norra Grekland, där de hjälper människor genom framför allt hygienpaket och att ta ansvar för att rent vatten finns tillgängligt i lägret. Just nu arbetar man med att etablera ett långsiktigt arbete som kräver en rad tillstånd.

På Lesbos börjar det bli än mer outhärdligt då lägren är fullbelagda och inga får lämna ön. Många lever nu i en situation där det är omöjligt att veta vad som kommer hända härnäst. Desperationen är stor och situationen är en katastrof rent humanitärt. Genom en lokal organisation görs ett viktigt arbete att göra situationen något mer dräglig.

/Daniel Råsberg, samordnare inom EFKs projekt Integration och flykting

Be för:

 • Be för vår partner Croatian Baptist Aids arbete med att tillgodose basala behov. Be om kraft och resurser  så att de kan sprida hopp i en ofta hopplös situation.
 • Be att vi tillsammans med andra organisationer ska kunna fortsätta hitta vägar för att ge hopp och hjälp i denna utsatta situation.
 • Be för att politiker och de som har makten i denna situation gör det möjligt för förändring.
 • Be för EFKs projekt Integration och flykting att det ska kunna bli en resurs till våra lokala partners i området. Be för Flyktingfadder.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 46, 14-20 november

img_3316_2

Man räknar i dag med att 70 % av barn på flykt i Libanon saknar tillgång till undervisning. Vår samarbetspartner ger dessa barn basundervisning i arabiska, matematik och engelska.

Kyrkan i Libanon tar en aktiv roll i flyktingsituationen

Situationen i Syrien påverkar fortfarande situationen i hela region Mellanöstern/Europa.  Trots att gränserna kring Syrien stängs till allt mer så kommer det flyktingar till länderna i närområdet.  Vi har precis besökt vår partner i Libanon och fått en inblick i deras arbete och den situation som de finns mitt i. Det som är slående när man åker genom Beirut är alla män som i gathörnen hoppas på att få ett jobb för dagen. Endast 35 % av befolkningen bor i flyktingläger. De flesta hyr ett garage, ett rum i hus som inte är färdigbyggda, källarvåningar eller andra mycket enkla former av boenden.  Det flesta familjerna lever under existensminimum och kan inte arbeta legalt. I dag räknar man med att åtminstone var fjärde invånare i landet är flykting.

Kyrkan har valt att ta en aktiv roll i den här situationen.  Man arbetar med matkuponger och hygienpaket. Man tar även en central roll för att ge basundervisning i arabiska, matematik och engelska för barn, som på grund av platsbrist inte kunnat tas in i den lokala skolan. Man räknar i dag med att 70 % av barnen i åldern 6 till 15 år som kommit som flyktingar inte har tillgång till undervisning. Kyrkorna i Libanon gör ett stort arbete och har sedan 2012 gjort en betydande insats. Ofta i motvind eftersom det finns en lång och ofta våldsam historia i relation till Syrien.

/Daniel Råsberg, samordnare inom EFKs projekt Integration och flykting

 

Be för:

 • Be att  situationen i Syrien ska få en fredlig lösning och att en varaktigt eldupphör ska komma snart
 • Be för de lokala församlingarna och vår partner i Libanon, LSESD, i deras arbete för att ge utbildning, mat och förnödenheter. Be om kraft men också en plats att vila på så att man kan få ny kraft för de stora utmaningar man möter.
 • Be för barn och ungdomar som i en ung ålder har haft otroligt traumatiska upplevelser. Att det ska finnas platser för dem att få bearbeta dessa och  få hjälp att bearbeta detta.
 • Be för att  Evangeliska Frikyrkans projekt Integration och flykting ska göra den situationen synlig och kunna bidra till LSESDs arbete och utveckling.
 • Tacka för de många människor som söker sig till Jesus och vittnar vilken styrka det har givit för att leva ett nytt liv.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 45, 7-13 november

Al Massira – ett material som presenterar Jesus

am-liten-bild-jpeg

En del av de asylsökande/nyanlända som kommer till språkcaféer och svenskundervisning i våra församlingar brottas med existentiella frågor och bär på en andlig hunger. De söker tillfredsställande svar på sina frågor och vill ofta höra vad vi tror på. Att då kunna berätta om Jesus på ett sätt och ett språk de förstår är inte alltid enkelt. Ett redskap som fler och fler upptäcker är Al Massira. Det är ett arabiskt ord som betyder ”vandringen”. Al Massira är ett material som presenterar Jesus utifrån en kronologisk genomgång av Bibeln med fokus på några av de stora personligheterna/profeterna. Jesus talade själv om att det står om honom överallt i skrifterna, och Al Massira undersöker just vad skrifterna och profeterna säger om honom med början i Gamla testamentet.

Materialet är framtaget av personer från Mellanöstern och bygger på filmer som presenterar budskapet. Man möts i grupper där också mat, gemenskap och öppna samtal är viktiga delar. I år har vi introducerat materialet i Sverige och håller på att översätta det till svenska samtidigt som vi löpande håller kursledarutbildningar. Materialet har tagits emot väldigt positivt och ett antal grupper är igång, bland annat i Sävsjö, Kopparberg, Örebro och Hallsberg.

För mer info se almassira.org eller mejla till almassirasverige@gmail.com.

/Markus Sand, samordnare inom EFKs projekt Integration och flykting samt samordnare för Al Massira i Sverige.

 

Be att:

 • De Al Massira-grupper som är igång får leda till att deltagarna förstår budskapet om Jesus och vill lära känna honom.
 • 15 nya grupper startas 2017 av de som gått kursledarutbildningen.
 • Översättningsarbetet till svenska ska bli lyckat så att vi på riktigt kan ta till oss det på svenska och att det blir färdigt under våren 2017.
 • Planerna för våren med kursledarutbildningar och träning av nya utbildare ska falla på plats.

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 44, 31 oktober – 6 november

Tillsammans gör vi mer för nyanlända och människor på flykt!

Engagemanget för människor på flykt är stort inom rörelsen. Under det senaste året har vi i EFK fått vara med och bidra till mycket fantastiskt, både på vägen från Syrien och genom Europa och lokalt i församlingarna.

Internationellt arbetar vi tillsammans med våra parters i Mellanöstern och genom Europa för att ge utbildning till barn i flyktingläger, dela ut mat och mycket annat för att människor på flykt ska kunna bygga upp sina liv igen.

I Sverige har ett stort antal församlingar över hela landet öppnat sina dörrar för att ta emot nyanlända och flyktingar. Många startar språkkaféer, hjälper till i kontakt med myndigheter och bjuder in till församlingsgemenskap.

Nu ser vi att många församlingar efterfrågar stöd i att gå vidare med sitt engagemang, från det akuta flyktingmottagandet till att arbeta med integration på riktigt.

Hanna Ciszuk-Hägerman

Hanna Ciszuk-Hägerman

Därför är vi glada att nu komma igång med projektet Integration och flykting! Projektets syfte är att stötta alla initiativ som finns i rörelsen med utbildning och resurser, och att hjälpa de som ännu inte är aktiva att komma igång. Vi vill också bredda initiativ som finns genom att koppla ihop olika aktörer inom rörelsen och utanför i olika nätverk. Vi i EFK har som församlings- och missionsrörelse en unik möjlighet att kunna spela en avgörande roll för att människor som är på flykt ska kunna bygga upp sina liv igen. Tillsammans kommer vi nu att kunna starta helt nya initiativ som går längre än vi hittills gått med integration och flyktinghjälp.

/Hanna Ciszuk-Hägerman, projektledare för projektet Integration och flykting

 

Be för:

 • Be för Markus Sand och Daniel Råsberg som kommer att arbeta med att utveckla och stärka församlingar, missionärer och partners i deras möte med flyktingar och asylsökande
 • Be att Gud öppnar dörrar för oss att delta i fler nätverk, så att vi tillsammans med andra kan komma längre
 • Be att Gud för den här tiden reser upp fler personer i Sverige som med sina gåvor vill tjäna. Några yrkesgrupper som vi tror att Gud på ett nytt sätt kommer använda i denna tid i vår rörelse är lärare, jurister och socionomer.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 43, 24-30 oktober

Be för region Europa/Mellanöstern: Guds rike växer!

sheik-med-bananer

Den här veckan ska vi tillsammans be för EFKs arbete i Europa/Mellanöstern och vi skulle vilja lyfta upp vårt arbete inom fokusområdet ”Församlingsbyggande” speciellt. Det innebär att vi tillsammans med våra samarbetsorganisationer finns med på olika sätt och grundar nya församlingar men också stöttar och bidrar till utveckling i befintliga. En viktig del är också religionsfrihet. En stor del av våra kristna syskon i Mellanöstern lever under förföljelse och för muslimer som kommer till tro på Jesus är det döds- eller fängelsestraff i många länder vi jobbar i. Lyft upp våra medarbetare Kristina och Kamal* och det viktiga arbete de gör för att dessa lagar ska ändras – ett svårt och känsligt arbete.

Samtidigt som vi står inför stora utmaningar i Balkan och Mellanöstern med flyktingkatastrofen m.m. ser vi också att Guds rike växer som aldrig förr bland muslimer. Våra partners som stödjer flyktingar både med nödhjälp och mer långsiktiga insatser som utbildning vittnar om en stor öppenhet för evangeliet. En församling i konfliktens närområde berättar att de har 500 muslimer i bibelstudiegrupper och mer än 500 som står i kö och vill vara med – men ledare saknas. Be för en fortsatt öppenhet, för mer arbetare och för fred och stabilitet i Syrien.

/Regionledaren för EFKs arbete i region Europa/Mellanöstern*

 

Be för:

 • Serbien – vår pionjärarbetare Jovica* i södra Serbien har startat en församling som vuxit mycket i mognad och överlåtelse. Nu vill vi tillsammans hitta vägar för dem att bli självförsörjande även ekonomiskt för att kunna gå vidare och stötta en ny satsning i Serbien.
 • Algeriet – be för Josef* som är en av ledarna för väckelsen i Algeriet där många nya församlingar grundas bland muslimer. Be också för den bibelskola där ledarna för denna rörelse får grundläggande träning.
 • Ukraina – vår samarbetskyrka i Ukraina har planterat flera tusen församlingar de senaste åren även under svåra omständigheter med krig och politisk oro. Be för fortsatt överlåtelse hos de arbetare vi stödjer.
 • I Egypten besöker vår partner ca 50 000 hem varje år för att sprida evangelium. De startar 200 nya församlingar eller grupper årligen, men har under senaste året fått stora utmaningar ekonomiskt då en stor givare har dragit sig ur Egypten. Be att de finansiella resurser som behövs ska frigöras och att Jesu namn ska fortsätta att proklameras och församlingar planteras.
 • Somalier är en av världens mest onådda folkgrupper. Vi stödjer Faysal* med att nå ut med evangeliet till sina landsmän. Be om beskydd för vår medarbetare och de ca 2000 troende somalier som finns runt om i världen. Be också om öppna dörrar för budskapet om Jesus Kristus till detta sargade folk.
 • Den församlingsplantering i Turkiet som vår medarbetare Henrik* står i har nyligen haft dop. Tacka Jesus för frukt i ett onått land! Be också att den senaste tidens politiska oro ska leda till en ökad öppenhet bland turkarna.

 

*Av säkerhetsskäl skrivs inte personernas fullständiga namn ut.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 42, 17-23 oktober

Be för region Afrika: Guds fred till alla folk!

EFK vill finnas med och föra upp barnen på agendan. Här syns deltagare på en workshop som det regionala projektet för barns rättigheter arrangerade tillsammans med samarbetskyrkan EEB och deras sociala organisation ADIH i Centralafrikanska republiken.

Deltagare på en workshop kring barns rättigheter som EFK arrangerade tillsammans med samarbetskyrkan EEB och deras sociala organisation ADIH i Centralafrikanska republiken tidigare i år.

I några av de länder som EFK arbetar i råder oro och kris. Detta påverkar så klart de människor som bor där på många sätt, det påverkar också hur vi kan finnas där och hjälpa och stötta våra partnerkyrkor/organisationer. Ett exempel är Centralafrikanska republiken, ett land där människor har fått fly för sina liv, och trots att det är relativt lugnt nu så märks det tydligt på landet och människorna att man har varit med om krig. Det ger en instabilitet till landet som gör att många inte vågar satsa, och istället för att se utveckling framåt så är det en hel del som går bakåt.

Mitt i detta vill vi finnas med och leva ut Guds frid, vara en del av att få sprida frid och hopp till människor. Ett sätt som vi gör det på är genom det regionala programmet om Barns rättigheter och trygghet, där vi för upp barnen på agendan, som några att bry sig om, att räkna med, några som är värda att satsa tid och pengar på. Vi gör det också genom att stötta sjukhuset i Gamboula på många sätt – vilket enligt många är det mest fungerande sjukhuset i landet.

Även i Moçambique är det oroligt, och särskilt norrut. Man kan inte passera södra och norra delen med bil, utan måste flyga. Detta har såklart gjort det svårt för våra partners att medverka i till exempel programmet för Barns rättigheter, då det är mycket dyrare att flyga. Vi kan inte heller resa uppåt i landet på grund av säkerhetsrisken för tillfället. Men mycket av positivt händer också i Moçambique. Våra partnerorganisationer är verkligen positiva och öppna för att lära mer om barns rättigheter och kyrkans roll i detta, och flera har redan gjort långt mer än vi vågat hoppas på. Tyvärr behöver våra missionärer Sonia och Hasse Persson med fyra barn åka tillbaka till Sverige vid nyår på grund av osäkerheten i landet. Det ger oss stora utmaningar men vi tror att Gud är i kontroll även i detta.

/Anneli Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i region Afrika

 

 • Be för Centralafrikanska republiken, om Guds FRED som kan ge en stabilitet och framtidstro. Be att EEB som kyrka ska våga gå före när det gäller att se barnen med Jesu ögon.
 • Be för Moçambique, om fred och trygghet i landet. Be för vår samarbetskyrka IUBM om enhet.
 • Be för EFKs roll i Moçambique, om Guds vishet och vägledning.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade