EFKbön vecka 24, 11-17 juni

Kyrkan har ett stort ansvar i att göra skillnad för utsatta barn

I region Afrika är ett av fokusområdena som vi arbetar mycket med Barns rättigheter. Både genom det regionala barnrättsprogram som vi har i alla de sex länder vi jobbar i, men också genom de Barnhjälpenprojekt som finns här.

Det finns ett oerhört behov att jobba med dessa frågor, och efter att initialt ha mött en del motstånd hos en del av ledarna i kyrkorna så ser vi nu hur man mer och mer tar detta på allvar och ser att kyrkan har ett enormt ansvar och en stor möjlighet att göra skillnad för utsatta barn.

Det är fantastiskt att få rapporter från våra partnerkyrkor. Till exempel berättar medarbetare i vår partnerkyrka Mpongwe Baptist Assicoation (MBA) i Zambia att de gått till den lokala radiostationen och nu fått en timmes radioprogram per vecka, då de pratar om barns rättigheter och dit människor kan ringa in sina frågor och funderingar. I Moçambique gör våra partnerkyrkor många workshops för föräldrar, församlingsledare och byledningar om barns rättigheter och vikten av att nätverka för en bättre och tryggare uppväxtmiljö för barnen.

/Anneli Dagernäs och Petra Lindsmyr, region Afrika

Var med och be:

Be särskilt för norra delen av Moçambique där det just nu är väldigt oroligt. Många byar har blivit plundrade, hus nerbrunna, människor misshandlade och dödade av islamistiska grupper. Be om beskydd för människorna och särskilt barnen i detta svåra läge. Be för våra partners som finns där, att de kan få vara ljus i mörkret.

Tacka Gud för:

Alla de ledare som kämpar för utsatta barn!

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 23, 4-10 juni

Tillsammans lyfter vi barnen!

”Han där, honom hittade vi en månad gammal, övergiven i en buske. Han är blind och skulle bara bli en belastning och en skam för föräldrarna.”

Detta är en av många berättelser som träffade som slag i solar plexus, när jag fick möjlighet att besöka våra missionärer och vårt arbete i Indien i höstas. Älskade barn…

Det är samma sak överallt i världen. Där det finns fattigdom, förtryck och sociala orättvisor är det barnen som drabbas värst. När maten inte räcker till är det främst barnens växande kroppar som får men för livet. När pengarna inte räcker till skolgång får barnen i stället arbeta på familjens gård – eller, än värre, på någon fabrik. När en dotter blir en ”belastning för familjeekonomin” gifts hon bort och kanske själv blir förälder när hon knappt blivit tonåring. Det är ett effektivt sätt att släcka en flickas framtidsdrömmar och dessutom förstöra hennes kropp. Jag vet att sådant här är fruktansvärt att läsa. Men just därför är det så mycket viktigare att lyfta upp detta och berätta att han kan och håller på att göra något åt det.

I vårt gemensamma internationella arbete inom EFK har vi just nu 25 olika insatser i omkring 30 länder för att lyfta barn ur mer eller mindre hopplösa situationer och ge dem förutsättningar att växa upp till friska, trygga individer som vågar drömma om framtiden. Tillsammans med våra många partners runt om i världen ser vi övergivna barn få tillbaka sina föräldrar – eller nya där det behövs. Vi ser föräldrar som istället för att gifta bort sin unga dotter ger henne både frihet och förutsättningar att välja vem hon ska gifta sig med och vad hon vill göra i livet. Vi ser hur barn i familjer, som tidigare inte hade mat för dagen, nu har både mat och kläder och får gå i skolan och drömmer om att bli läkare, lärare, polis – eller fotbollsproffs. Ni vet, så där som alla barn borde få tänka om livet!

Vi ser varje dag hur det går att göra världen till en bättre plats för barnen och i juni vill vi i EFK kraftsamla vårt engagemang för dem. Vi kan göra skillnad – men vi måste vara många som vill. Tillsammans lyfter vi barn över hela vår värld!

/Mattias Davén, kommunikatör och samordnare för Barnhjälpen

Be för:

 • Kraft, vishet och kreativitet för våra missionärer och partners, som allt som oftast med knappa resurser gör en stor skillnad för barn i sina sammanhang
 • Vår serbiska partner Bread of Life, vars förskola för romska barn, har extra stora ekonomiska utmaningar just nu
 • Vårt projekt för flyktingbarn i Sudan, där det just nu är väldigt svårt att nå fram

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 22, 28 maj-3 juni

Växande församlingar vill utrusta församlingsledare

EFKs vision är växande församlingar som förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen. Under åren har Sverigeprogrammet mött mellan 55 och 60 församlingar i en tvåårig process som vi gett namnet Växande församlingar. Just nu är 18 församlingar med totalt ca 150 församlingsledare i Östergötland och Mittnorrland mitt inne i sådana processer. Varje termin möts alla dessa ledare i Linköping och i Örnsköldsvik till nätverkssamlingar. Dessutom träffas pastorerna i egna träffar och varje församling möter en handledare en gång per termin som följer just dom i de frågor de står i.

För det första söker vi att finna vägar att möta den inre sekularisering som kan prägla församlingsliv, med andlig fördjupning. Hur sker lärjungaformande idag? Hur ska vi leva församlingsliv så att vi än mer blir lika Jesus, tillber Jesus och vittnar om honom i vardagen?

Den andra stora utmaningen som vi tar oss an är hur församlingen kan få se än fler människor komma till tro och döpas till Kristus. Under 2017 döptes rekordmånga i EFKs 300 församlingar. Men vi vill se så mycket mer hända. Hur ser en människas väg till tro ut idag? Vad kan vi förändra i vårt sätt att vara församling så att fler kommer inom hörhåll för evangeliet och tar emot Jesus i sina liv.

/Øyvind Tholvsen ledare för EFKs Sverigeprogram

Tacka för
 • Var och en av de 786 personer som under 2017 kom till tro och döptes i EFKs församlingar.
 • Allt det som Gud gör i våra församlingar, när vi ser människor komma till tro och trons liv fördjupas i våra liv.
 • Dina församlingsledare.
Be om
 • Andens ledning för alla de församlingsledare som ställt sina liv till förfogande i tjänst.
 • Sammanhållning, kreativitet och glädje i din församlingslednings arbete.
 • Att de församlingar som nu är med i Växande församlingar får se hur Guds Ande ger kraft och växt in i framtiden.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 21, 21-27 maj

”Vi tog temperaturen på församlingslivet”

Jag som församlingsledare analyserar många saker i vår församling. Gör vi rätt saker? Gör vi de sakerna på rätt sätt? Självklart grundas tankarna i bön och gemenskap, både i församlingsledningen och i hela församlingen. Jag har haft glädjen att tillhöra en växande församling, men det betyder ju inte att vi är vare sig nöjda eller tillfreds med hur vi fungerar som gemenskap. Däremot tacksamma och stolta.

Ett av de verktyg som vi har använt oss av är NFU-undersökningen. NFU betyder Naturlig Församlingsutveckling. Genom undersökningen frågar vi en grupp av de aktiva i församlingen hur de upplever sitt liv med Gud, församlingens verksamhet och ledarskap. Vi gjorde precis vår 7:e undersökning sedan 2002 och kan se mönster och trender i våra resultat. Men varje gång vi får ett resultat infinner sig tre känslor: att våra aningar bekräftas av undersökningen, att vi har gott om utmaningar att ta tag i och en stor tacksamhet att vår gemenskap fortfarande växer trots våra tillkortakommanden. För man blir avslöjad och tagen varje gång.

/Fredrik Albertson, ordförande i församlingsledningen i Ulriksbergskyrkan, Växjö

Tacka och be för:
 • Tacka för allt som Gud gör i din församling och i våra församlingar runt om Sverige.
 • Be för församlingsledningarna i vår rörelse så att de vågar ta temperaturen på sina församlingar, även om det kan smärta när man får resultatet.
 • Be för de församlingar som nu arbetar utifrån en NFU-undersökning. Be om mod att ta ansvar för den förändringsprocess som NFU oundvikligen skapar.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 20, 14-20 maj

En månad kvar till Torpkonferensen

Om en månad är det dags för årets Torpkonferens, för den 132:a gången.

Torp är inte bara en konferens, utan en rörelse med ett ursprung i passionen för tillbedjan, mission och gemenskap. När vi har planerat årets konferens så har vi bett och sökt Gud för fortsättningen på denna rörelse. I sommar möts vi utifrån en gemensam bön om att Anden ska ta oss, som enskilda och tillsammans, vidare. Temat för årets Torp är därför:

Vidare – längre, bredare, djupare, högre.

Det som inte rör sig, lever inte. Det står stilla.

Men Jesus efterföljare har fått en riktning i livet, ett mål.

Han leder oss alltid vidare.

Att sträcka oss, röra oss, böja oss.

Längre. Bredare. Djupare. Högre.

Tillsammans går vi frimodigt vidare. Alltid vidare.

/Öyvind Tholvsen och Bernth-Åke Ottosson från EFKs missionsledning samt Christer Aadland, samordnare av årets Torpkonferens.

Be för:

 • Be att Den Helige Ande får fritt spelrum på gudstjänster såväl som i all logistik på Torp.
 • Be att vi får bra väder under veckan.
 • Be att de volontärfunktioner som ännu inte är fulltaliga löser sig med rätt folk på rätt plats, t ex. mötesvärdar, matpersonal, städfolk, scenografer och producenter.
 • Be för talare, musiker och andra medverkande som kommer vara i tjänst under veckan.
 • Be att Torpkonferensen får nå längre, bredare, högre och djupare!

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 18, 30 april-6 maj

Församlingsutveckling kan vara mångt och mycket

Häromveckan fick jag ett glatt och förväntansfullt mejl från en pastor som efter mycket vånda och prövande berättade att han nu sagt ja till det han uppfattar som Guds kallelse att bryta upp från 15-20 år i tjänst i en församling för att ta sig an nya utmaningar. Vi har haft ett antal samtal genom de senaste månaderna. Nu är besluten i hamn.

Jag får också förväntansfulla glädjeyttringar från församlingen han ska komma till. Å andra sidan möter jag församlingsledningen som pastorn snart ska lämna. Där är stämningsläge annorlunda. Nu ska de bli en av alla de församlingar som söker en ny medarbetare. Så är livet i en rörelse där Gud kallar och sänder medarbetare för tjänst i en storfamilj som hör samman.

Senare samma vecka som jag möter församlingen som snart är utan sin föreståndare genom många år, möter jag, tillsammans med en mina medarbetare i Förtroenderådet, en församling som känt på krisen i ledningen. Vi möter dem för att försöka reda ut vad som har hänt, vad problemet djupast sett är och hur det bäst beskrivs. Hur ska vägen vidare se ut efter detta? Här får vi försöka hjälpa varandra att hitta orden, söka försoning och helande. Vi får påminna församlingen om att Gud är expert på att leda i svåra situationer. Bibeln är ju en enda lång berättelse om hur Gud varit trofast mot sitt folk genom svårigheter och kriser. Det är sant även nu.

/Øyvind Tholvsen, ledare för EFKs Sverigeprogram

 

I maj månad fokuserar vi i EFKs Sverigeprogram på att på EFKs böneblogg och instagramkonto (@evangeliskafrikyrkan) dela med oss om vad vi gör inom församlingsutveckling. En viktig del i det vi försöker hjälpa församlingar med, är att ge rådgivning och hjälp i situationer som dessa. Var med och tacka be.

Tacka för:

 • Alla de församlingar som nu har fått klart med nya medarbetare, både från ALT och från andra håll.
 • De församlingar som på olika sätt tagit sig genom kriser och som nu upplever förnyelse och växt.

Be för:

 • Alla de församlingar som nu arbetar med att rekrytera nya medarbetare. Flera har sökt under en längre tid utan att finna en lösning.
 • Det behövs nya ledare och pastorer. Be att Gud kallar och utrustar människor till ledartjänster i våra församlingar.
 • De församlingar som nu upplever svårigheter och utmaningar i samarbete eller i svåra situationer som inträffat. Be om försoning, läkedom och frid.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 17, 23-29 april

Skyddat boende befriar kvinnor från prostitution

Irini strålar av stolthet och lycka. Det är något som hon vill visa mig. Hon räcker fram skrivhäfte efter skrivhäfte. Efter mycket slit, hårt arbete och tålamod så har Irini till slut nått ett av sina mål: att lära sig att läsa och skriva!

I ett land i Mellanöstern driver vi tillsammans med vår partner ett projekt för flickor och kvinnor som dragits in i prostitution, trafficking eller befinner sig i riskzonen för det. Målsättningen med projektet är att dessa blir befriade och helade fysiskt, andligt, socialt och mentalt samt stärkta att bli en aktiv del av samhället. Målet är även att sprida information om situationen för att på sikt minska problemet och förändra attityder i samhället. Majoriteten av de unga kvinnorna som kommer till det skyddade boendet är analfabeter. Ett delmål för boendet är att alla ska lära sig att läsa och skriva. Tillsammans med varje kvinna gör man en individuell plan, och på schemat finns hantverk, motion, bibelstudier, gruppterapi, m.m.

I början när Irini bodde på boendet så grät hon varje dag. Men nu strålar hon av glädje. Hon säger: ”Jag är mer stabil nu. Jag har vad jag behöver och människor omkring mig som älskar mig”. Hennes mål är att arbeta med något där hon hjälper människor eller som frisör.  Boendet erbjuder kvinnorna yrkesutbildning, bland annat inom frisör och manikyr. (Irini heter i verkligheten något annat.)

/Teresa*, en av EFKs medarbetare i Mellanöstern

*Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut efternamn.

Tacka och be för:

 • Vi vill tacka Gud för alla unga kvinnor som helas.
 • Be att fler utsatta flickor/kvinnor ska hitta/höra talas om vårt boende, så att de kan få hjälp.
 • Vi vill be om beskydd för kvinnorna och personalen på boendet.
 • Be om hjälp att hitta bra personal. Detta är vår största utmaning. Den starka skamkulturen gör att det är ytterst få kvinnor som vill (och tillåts av sin familj) att arbeta på ett boende som detta.
 • Be om vishet och hjälp i de förändringar vi står inför. Vår partner har köpt två stycken större lägenheter, så boendet kommer flytta och ge plats för 15-20 kvinnor, det planeras också att öppna en skönhetssalong där kvinnorna kan få arbetsträning och chans till inkomst.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade