EFKbön vecka 13, 27 mars-2 april 2017

Två elever samtalar på Örebro Folkhögskola i Vivalla

Örebro folkhögskola – skolan som finns på tre platser med fokus på utbildning.

Du hittar oss på Götabro, i Vivalla centrum och på Holmen.

Förra veckan kunde man följa Götabroskolan och den här veckan får du be för oss som är inne i Örebro.

I januari förra året blev Örebro Folkhögskola egen juridisk person och huvudmän för skolan är Evangeliska frikyrkan, Immanuelskyrkan Örebro och Filadelfiakyrkan Örebro. Rektor på skolan är Marie Holm.

Vårt utbildningspaket sträcker sig från svenska från dag 1 för asylsökande, etableringskurs för de som nyligen fått uppehållstillstånd, allmän kurs på gymnasienivå till fritidsledarutbildningen. Under det senaste året har inriktningen på skolan gått från att både arbeta med utbildning och arbetsmarknadsåtgärder till att fokusera på utbildning.

Att vara en skola mitt i Vivalla i Örebro känns bra och vi försöker vara engagerade i samhällsfrågor som berör Vivalla. Det kan vara sopsortering, loppis, områdesgrupp etc. Vivalla är en stadsdel med stort utanförskap och hög arbetslöshet. Mer än 75% av Vivallas invånare har utländsk bakgrund. Arbetslösheten är tre gånger högre i Vivalla än i övriga Örebro och utbildningsnivån lägre. Vivalla är enligt polisen ett ur brottssynpunkt problemområde som klassas som särskilt utsatt område.

/ Annelie Andersson, pedagog och samordnare på Örebro Folkhögskola

 

 

Be för:

 • vår skola och att vi tillsammans med våra huvudmän kan göra skillnad för många
 • våra deltagare som går hos oss mellan 8 veckor till fyra år, beroende på kurs.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 12, 20-26 mars 2017

Götabro Kursgård med ett gäng ungdomar

Götabro – en plats för lärjungaträning

Till Götabro kommer varje år människor, allt från veckoslut till bibelskola ett helt år, för att avsätta tid till att lyssna in Gud, fördjupas, formas och ställa in kompassen.

Just nu pågår Lärjungaskolan och Bibelterminen fram till sommaren. I april har vi en Påskretreat, i juli pågår Tonårsbibelskolan ett par veckor, i augusti drar 26 Dagar och Lärjungaskolan igång och i oktober har vi kursen ”En vecka inför Gud” (EVIG).

Bibelskoleelever på Götabro

Vår dröm är att lokala församlingar ska tänka in bibelskolorna på Götabro som sitt eget verktyg för att träna lärjungar. Vi vill att alla kurser, långa som korta, ska kännetecknas av god teologisk reflektion, varm karismatik och att ord och handling ska få gå hand i hand.

Gud vill visa sin kärlek, utrusta, forma och sända människor, och på Götabro vill vi vara med och skapa så bra förutsättningar vi kan för att detta ska ske.

/ Krister Petersson, föreståndare på Götabro

 

Be och tacka för:

 • Tacka för alla de som nu går på någon av bibelskolekurserna och be att Gud ska fortsätta sitt goda arbete med dem.
 • Be att det blir fullt med deltagare på bibelskolekurserna under året. Vi tror att Gud vill göra så fantastiskt mycket gott i många människor framöver.
 • Be att vi som jobbar på Götabro ska få vara lyhörda för vad den helige Ande vill göra, så vi kommer rätt i både stort och smått.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 11, 13-19 mars 2017

Hyllie Park stärker fokus på SFI

Per-Inge Andersson är rektor för Hyllie Park Folkhögskola i Malmö, där EFK finns med som huvudman. De har verksamhet i framförallt Malmö genom två campus, dels Hyllie Park och dels för SFI-verksamhet. Utöver dessa två campus finns även verksamhet i Göteborg, Skillinge och i Kunming (Kina). Här berättar Per-Inge om vad de står i just nu och följande böneämnen.

”De senaste två åren har Hyllie Park Folkhögskola utvecklat folkrörelse nära SFI (Utbildning i svenska för invandrare). För två år sedan startade den första utbildningen i Skillinge missionshus, och för ett år sedan i Saronkyrkan Göteborg och nu i mars i Östermalmkyrkan i Kristianstad.  En av svårigheterna för en nyanländ person är att komma in i lokalsamhället då man inte har det nätverk som behövs. Genom samarbetet står Hyllie Park för utbildningen och den lokala folkrörelsemiljön (kyrkan) kompletterar med språkcafé och på olika sätt ger stöd för den enskilde att knyta kontakter osv.

I vår SFI-verksamhet i Malmö med över 500 SFI-studerande brottas vi ständigt med integrationsfrågan. Hur får våra studerande snabbare komma in och bli en del av lokalsamhället. Engagerade från Hyllie Park-kyrkan och Stadionkyrkan gör insatser för att vara med att utveckla olika mötesplatser där den muntliga språkförståelsen stärks genom bl.a. Stickcafé och Språkcafé. Helt nyligen har vi anställt Johan Pernryd för att på deltid arbeta med att utveckla integrationsarbetet.

Vi brinner för entreprenörskap inom det sociala området. Därför startade vi hösten 2016 tillsammans med June folkhögskola en kurs på halvfart i just Socialt entreprenörskap.”

 

Bön och tack

 • Vår bön och strävan är att samarbete mellan oss och lokala kyrkor ska få utvecklas på ett sådant sätt att den studerande snabbare kommer in och blir en del av lokalsamhället. Det behövs stor uppfinningsrikedom att ge de olika nyanlända ingångar i lokalsamhället utifrån varje individs förutsättningar.
 • Bed för Johan Pernryd att han ska finna öppningar i sitt arbete. Vår bön och strävan är att fler kyrkor och andra organisationer i Malmö ska känna glädjen i att ge stöd till ”våra” studerande.
 • Vår bön och strävan är att få se hur församlingar och organisationer inom den kristna sfären tar fler initiativ att bidra till att vara en del av lösningen till de olika utmaningar vi brottas med i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 10, 6-12 mars 2017

img_2668

Elever vid Liljeholmens Folkhögskola

Förankrad bibelkunskap, mjuka tillbedjanshjärtan och rättvisetörstande lärjungar

Sedan augusti arbetar jag och min man Christian som kursföreståndare på Liljeholmens Bibelskola. Vi är glada och tacksamma att få arbeta med unga människor på väg ut i livet. Vår längtan är att de ska formas till lärjungar till Jesus som är djupt förankrade i sin tro, och som kan leva relevanta liv i denna värld.  
Vi undervisar dem i bibelkunskap, lärjungaskap men också i våra två profilämnen; miljö och rättvisa samt lovsång. Men den största delen av undervisningen sker nog vid sidan av schemat, genom samtal och att vi får dela livet tillsammans. Ganska ofta tar vi hem klassen och ber och läser bibeln hemma i vår soffa. Under läsåret läser deltagarna hela bibeln,från pärm till pärm, högt för varandra. 

Vi söker att kombinera förankrad bibelkunskap, mjuka tillbedjanshjärtan och rättvisetörstande lärjungar.

En av våra stora utmaningar är att gå med dessa deltagare under ett år, och förbereda för ett trovärdigt, stabilt och radikalt lärjungaskap efter bibelskoleåret. Det är vår bön, att Liljeholmens Bibelskola ska få vara en sådan plats.

/ Elisabet & Christian Svahn, kursföreståndare på Liljeholmens Folkhögskola

Tack & Bön

 • Be för att nuvarande deltagare ska upptäcka nya djup av och bli djupt grundade i sin tro på Jesus. 
 • Be för att vi ska få en bra grupp inför nästa läsår.
 • Tacka för Liljeholmen som plats och skola, att den har fått betyda så mycket för så många.
 • Be för en ny generation lärjungar som tar sin tro på allvar och går ut och sprider hopp i världen.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 9, 27 feb-5 mars 2017

Glada studenter på Öppet Hus för ALT i Göteborg //Foto: Marcus Fritsch

Glada studenter på Öppet Hus för ALT i Göteborg //Foto: Marcus Fritsch

Ett ledande centrum för teologiutbildning

Nu lanserar vi Akademi för Ledarskap och Teologis (ALTs) uppgraderade pastors- och ledarutbildning! Nu förs den akademiska tyngden och trovärdigheten hos Örebro Teologiska Högskola (ÖTH) samman med ALTs församlingsnära och ledarinriktade utbildning. Resultatet är en teologisk ledarutbildning som kombinerar teologisk tyngd, reflektion kring församlingens praxis och en processorienterad ledarträning för lärjungaskap och både andlig och personlig mognad. Det är flera perspektiv som måste samsas om utrymmet, men de viktigaste värderingarna gäller Bibeln och evangeliet. ALTs utbildningar vilar på övertygelsen om Bibelns centrala ställning som auktoritet för lära och liv, öppenheten för Andens ledning och tilltal och överlåtelsen till församlingens missionsuppdrag att förkunna evangelium för hela mänskligheten. Detta ligger som grund för allt ALT gör.

/ Ulrik Josefsson, Utbildningsföreståndare Akademi för Ledarskap & Teologi (ALT) och t.f. direktor

 

Be att:

 • rätt personer söker till ALTs utbildningar
 • vi får Andens ledning att göra rätt prioriteringar i förändringarna
 • en ny våg av kallelse och överlåtelse till tjänst får prägla ALT och församlingarna

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 8, 20-26 februari

Utsattheten stor för barn i Brasilien

Jag och min familj bor i norra Brasilien där vi arbetar med minoritetsfolk från olika stammar längs floden Xingú. De här folken har under de senaste 5 åren fått mer och mer kontakt med staden, detta på grund av ett enormt dammbygge. De här folken som tidigare levde ganska opåverkade av majoritetskulturen har nu blivit mer involverade i stadslivet dit de kommer vid olika tillfällen. De utsätts för stor diskriminering och blir inte alltid väl behandlade. De luras in i alkoholproblem, ekonomiska skulder, blir lurade i handeln osv.

Framför allt har vi sett att barnen far illa av detta. De lever med risker när de vistas i staden. Det kan t.ex. vara att de leker på gatan där de riskerar att bli utnyttjade på olika sätt. De växer upp med två helt olika kulturer tillsammans med föräldrar som inte alls behärskar majoritetskulturen och i detta riskerar de att bli identitetslösa. Man skulle kunna säga att alla dessa folkgrupper just nu lever i en kulturell identitetskris. Mitt i detta vill vi vara med och stötta dessa folk genom att starta upp en daglig verksamhet med en humanare och tryggare vardag då de vistas i staden. Vi är just nu i startgroparna för att hyra ett hus och starta verksamheten. Här kommer de att få stöd och hjälp i kombination med en stimulerande vardag. Framför allt en trygg plats för barnen att leka och utvecklas på.

/ Louise *, arbetar i norra Brasilien med minoritetsfolk genom EFKs Region Latinamerika
* på grund av säkerhetsrisk skrivs inte hela namnet ut

 

Tack & Bön

 • Be att de här familjerna inte splittras och tappar sin kultur, identitet och språk.
 • Be för barnen som växer upp att de hittar sig själva och kan få en ljusare framtid.
 • Be över det projektet som vi håller på att starta upp att det får bli efter Guds vilja och att de resurser som behövs får finnas i form av ekonomi, möbler, personal mm.
 • Tacka GUD för vad han gjort så här långt och be om beskydd över oss som arbetar mitt i detta.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 7, 13-19 februari

Två glada killar från en specialskola i södra Egypten

Två glada killar från en specialskola i södra Egypten

Barn och unga mer inkluderade i samhället

I Region Mellanöstern/Europa arbetar EFK tillsammans med cirka 15 lokala partners i Egypten, Tunisien, Sudan och Jordanien för att stärka barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning till att utvecklas till självständiga individer, bli sedda och bemötta med respekt och få möjligheten att själva bestämma över sin vardag tillsammans med familj och vänner.

Att få ett barn med funktionsnedsättning kan ge föräldrar skuldkänslor och upplevas som ett stigma där familjen blir hjälplös och isolerad. Barnen påverkas av familjens situation och många känner sig värdelösa och som en börda. Detta vill vi förändra genom att stärka familjerna med kunskap och träning om vilka rättigheter deras barn har och hur de tillsammans med andra föräldrar kan förändra negativa attityder och ge sina barn en bättre framtid. Genom olika verksamheter får barn och unga nya möjligheter att bli inkluderade i skolan, kunna utveckla sina färdigheter samt få en rolig och meningsfull fritid genom lek och sport tillsammans med andra.

EFKs regionala program anordnar också seminarier med deltagare från de olika länderna och på så sätt byggs det nya nätverk av organisationer, föräldrar och unga vuxna med funktionsnedsättning som kan utbyta erfarenheter och lära av varandra.

/ Barbro*, samordnare av det regionala programmet för personer med funktionsnedsättning i region EUMENA

*av säkerhetsskäl nämns inte hela namnet

Tacka och be för:

 • Tacka för alla entusiastiska medarbetare i de olika länderna som jobbar tillsammans med barnen och föräldrarna och tror på en ny och bättre framtid.
 • Tacka för att vi kunde anordna en banbrytande workshop i Sudan om self-advocacy, där unga funktionshindrade från Egypten och Libanon undervisade om sina rättigheter.
 • Be för alla de barn och unga i vår region som är diskriminerade på grund av sin funktionsnedsättning, att de får möta människor som ser deras värde och behandlar dem med respekt.
 • Be att vi når fler pappor som engagerar sig i sina barns liv och kan bli förebilder för andra familjer.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade