EFKbön vecka 33, 13-19 augusti

Hyllie Park bygger nya lokaler som kommer att invigas i början av 2019.

Hyllie Park bygger ut och växer

För snart ett år sedan berättade vi om de nya lokaler som planeras byggas på Hyllie Park-området i Malmö.  Nu är ser vi en spännande ny anläggning växa fram som blir sammankopplat med två av våra befintliga hus. I september öppnar vår nya restaurang i befintliga lokaler som ska servera mat till grundskolan, folkhögskolan och äldreboendet.  I januari 2019 räknar vi med att ta de nybyggda lokalerna i besittning.

Folkhögskolans verksamhet fortsätter att utvecklas då vi som de flesta folkhögskolor fick ta emot mer statsbidrag för 2018. För oss har det inneburit ökade platser på allmän kurs på grundläggande nivå.   Det betyder att fler nyanlända får möjlighet att studera.  Vi har också ökat platser inom Socialt entreprenörskap och med en ny utbildning – Musikledarutbildning.

De filialer som vuxit fram i samarbete med Skillinge Missionshus, Saronkyrkan i Göteborg och Östermalmkyrkan i Kristianstad är goda exempel på bra integrationsarbete.  Det finns många fantastiska berättelser från de olika platserna hur nyanlända finner vägar in i samhället. I Skillinge har vi blivit indragna i ett projekt med Skillinge Missionshus att med EU-medel utveckla möjligheten för våra studerande att få kontakt med företagen på Österlen.

/Per-Inge Andersson, rektor Hyllie Park Folkhögskola

 

Tacka för:

 • De nya lokaler som växer fram som gör att de olika verksamheterna tillsammans på området kan förverkliga visionen Hyllie Park.
 • Folkhögskolans medarbetare som på olika sätt gestaltar ”skolan där du är viktig” i sin vardag.

Be för:

 • Vi ber om beskydd och fortsatt välsignelse över folkhögskolans personal och deltagare
 • Vi ber särskilt för en medarbetare som fått en allvarlig stroke
 • Vi ber för våra studerande
 • Vi ber för det integrationsarbete som sker i samarbete med lokala kyrkor.
Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 32, 6-12 augusti

Festivalen Frizon

Fotograf: Jakob Knutsson

9-12 augusti är det dags för årets Frizonfestival. Detta är ett av EFKs största event och i år förväntas vi nå ett besöksantal på närmare 3000 personer.

Men det där med siffror är ju inte fokus. Frizon är och har alltid varit en festival inför Gud. Fokus är att varje människa som kommer till festivalen ska uppmuntras, utrustas och utmanas till ett helhjärtat liv med Jesus. Genom relevanta seminarier, Gudstjänster, samtal, bibelstudier men också genom konserter, galna upptåg och allmänt sommarhärlig atmosfär, är vår förhoppning att varje deltagare ska få se mer av Gud och det liv Han har för oss som enhet och individ. Att leva livet med Jesus innebär ju att göra det med allt vi är och i allt vi gör, från att sjunga lovsång i Ladan till att dansa sig svettig på en konsert.
I år är festivalens tema Röster. Vad och vem lyssnar vi på? I ett samhälle där vi ständigt matas av röster från alla håll behöver vi ställa oss den frågan. Vad låter vi tala in i vårt liv? Hur urskiljer vi Guds röst i det konstanta bruset? Läs gärna mer om temat på frizon.nu.
Vi uppmanar dig att komma och ta del av festivalen (även om du inte är ung)! Kom ut en sväng och insup atmosfären, eller städa en toalett eller två! Hör av dig så löser vi den saken!
Med varma hälsningar
Josef, Samuel och Julia, projektledare

 

Tacka för
 • det Gud gjort i förberedelserna. Tacka för hans trofasthet och för den kraft Han gett när mycket varit trixigt i arbetet denna vår.

 

Be för
 • Frizonledningen, projektledare samt de runt 80 personerna på olika ansvarsposter. Be om kraft, mod, glädje och styrka i det vi står i.
 • att alla som kommer till Frizon, för alla tre dygn eller bara en konsert, ska få uppleva att här finns något mer. Be om att varje individ ska få möta Guds kärlek!

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 27, 2-8 juli

Församlingsplantering i Asien

Jag har länge trott att Jesus och den kristna tron är världskänd. Ungefär som Coca Cola – alla vet vad det är, även om man inte dricker det. När vi ibland nämner den globala kyrkan har jag tänkt att även om inte alla väljer att tro och följa Jesus måste ju nästan alla människor i alla fall hört om Jesus. Jag vet ju att det finns ”onådda” folk som ännu inte fått möjlighet att höra om Jesus men så värst många kan det väl inte vara. Inte med tanke på all informationsteknik som finns och genom det globala resandet.
Efter ett par år vid missions centret i Chiang Mai och i möten med lokala kyrkor i Asien inser jag att jag har fel. Berättelser och vittnesbörd bekräftas av färsk statistik för 2018 som visar att nästan en tredjedel av världens befolkning inte har hört talas om Jesus och inte heller har en rimlig chans att få göra det under sin livstid. Om det inte sker en förändring i missionen är det c:a 2,1 miljarder människor på vår jord som aldrig kommer få möjlighet att höra evangeliet om Jesus Kristus. Det är många fler människor som är onådda än vad jag någonsin kunde föreställa mig.

I Asien har EFK arbetat med församlingsutveckling och plantering av nya kyrkor sedan 1890-talet. Vi står i en lång tradition av sändande inte bara till Asien utan till flera regioner i världen. En del av de församlingar som våra missionärer var med och startade är idag samfund som själva sänder människor och planterar församlingar. EFK har fortfarande en roll att spela i dessa sammanhang men den har förändrats genom åren. Numera är de lokala församlingarna mycket bättre på att dela evangeliet med sina landsmän än vad EFKs missionärer är. EFK har på flera platser i stället en viktig roll i att möjliggöra ledarträning och teologisk fördjupning för den lokala kyrkan.

Med den här insikten inser jag att EFK behöver göra en nystart för pionjär mission i världen. Vi behöver be missionens Gud att kalla nya människor som kan sändas till onådda folkgrupper. Av världens c:a 350 000 tvärkulturella missionärer arbetar nästan 90 % bland människor som redan har hört evangeliet. Endast 10 % arbetar med onådda folkgrupper. Hela 81% av alla muslimer, hinduer och buddhister har inte någon personlig relation till en kristen. Detta måste förändras!

Var med och be för den här världens skull och de människor som ännu inte ens fått möjlighet att höra glädjebudet om Jesus Kristus.

/Tobias Åberg, region Asien

Be för:

 • Att Gud kallar och utrustar en ny generation pionjärmissionärer från Sverige.
 • Den förföljda kyrkan över världen.
 • De lokala pionjärarbetare som vi stöttar i Indien och Bangladesh.

Tacka för:

 • De nya församlingar som startas varje vecka överallt i Asien.
 • De pionjärarbetare som leder de nya församlingarna.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 24, 11-17 juni

Kyrkan har ett stort ansvar i att göra skillnad för utsatta barn

I region Afrika är ett av fokusområdena som vi arbetar mycket med Barns rättigheter. Både genom det regionala barnrättsprogram som vi har i alla de sex länder vi jobbar i, men också genom de Barnhjälpenprojekt som finns här.

Det finns ett oerhört behov att jobba med dessa frågor, och efter att initialt ha mött en del motstånd hos en del av ledarna i kyrkorna så ser vi nu hur man mer och mer tar detta på allvar och ser att kyrkan har ett enormt ansvar och en stor möjlighet att göra skillnad för utsatta barn.

Det är fantastiskt att få rapporter från våra partnerkyrkor. Till exempel berättar medarbetare i vår partnerkyrka Mpongwe Baptist Assicoation (MBA) i Zambia att de gått till den lokala radiostationen och nu fått en timmes radioprogram per vecka, då de pratar om barns rättigheter och dit människor kan ringa in sina frågor och funderingar. I Moçambique gör våra partnerkyrkor många workshops för föräldrar, församlingsledare och byledningar om barns rättigheter och vikten av att nätverka för en bättre och tryggare uppväxtmiljö för barnen.

/Anneli Dagernäs och Petra Lindsmyr, region Afrika

Var med och be:

Be särskilt för norra delen av Moçambique där det just nu är väldigt oroligt. Många byar har blivit plundrade, hus nerbrunna, människor misshandlade och dödade av islamistiska grupper. Be om beskydd för människorna och särskilt barnen i detta svåra läge. Be för våra partners som finns där, att de kan få vara ljus i mörkret.

Tacka Gud för:

Alla de ledare som kämpar för utsatta barn!

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 23, 4-10 juni

Tillsammans lyfter vi barnen!

”Han där, honom hittade vi en månad gammal, övergiven i en buske. Han är blind och skulle bara bli en belastning och en skam för föräldrarna.”

Detta är en av många berättelser som träffade som slag i solar plexus, när jag fick möjlighet att besöka våra missionärer och vårt arbete i Indien i höstas. Älskade barn…

Det är samma sak överallt i världen. Där det finns fattigdom, förtryck och sociala orättvisor är det barnen som drabbas värst. När maten inte räcker till är det främst barnens växande kroppar som får men för livet. När pengarna inte räcker till skolgång får barnen i stället arbeta på familjens gård – eller, än värre, på någon fabrik. När en dotter blir en ”belastning för familjeekonomin” gifts hon bort och kanske själv blir förälder när hon knappt blivit tonåring. Det är ett effektivt sätt att släcka en flickas framtidsdrömmar och dessutom förstöra hennes kropp. Jag vet att sådant här är fruktansvärt att läsa. Men just därför är det så mycket viktigare att lyfta upp detta och berätta att han kan och håller på att göra något åt det.

I vårt gemensamma internationella arbete inom EFK har vi just nu 25 olika insatser i omkring 30 länder för att lyfta barn ur mer eller mindre hopplösa situationer och ge dem förutsättningar att växa upp till friska, trygga individer som vågar drömma om framtiden. Tillsammans med våra många partners runt om i världen ser vi övergivna barn få tillbaka sina föräldrar – eller nya där det behövs. Vi ser föräldrar som istället för att gifta bort sin unga dotter ger henne både frihet och förutsättningar att välja vem hon ska gifta sig med och vad hon vill göra i livet. Vi ser hur barn i familjer, som tidigare inte hade mat för dagen, nu har både mat och kläder och får gå i skolan och drömmer om att bli läkare, lärare, polis – eller fotbollsproffs. Ni vet, så där som alla barn borde få tänka om livet!

Vi ser varje dag hur det går att göra världen till en bättre plats för barnen och i juni vill vi i EFK kraftsamla vårt engagemang för dem. Vi kan göra skillnad – men vi måste vara många som vill. Tillsammans lyfter vi barn över hela vår värld!

/Mattias Davén, kommunikatör och samordnare för Barnhjälpen

Be för:

 • Kraft, vishet och kreativitet för våra missionärer och partners, som allt som oftast med knappa resurser gör en stor skillnad för barn i sina sammanhang
 • Vår serbiska partner Bread of Life, vars förskola för romska barn, har extra stora ekonomiska utmaningar just nu
 • Vårt projekt för flyktingbarn i Sudan, där det just nu är väldigt svårt att nå fram

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 22, 28 maj-3 juni

Växande församlingar vill utrusta församlingsledare

EFKs vision är växande församlingar som förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen. Under åren har Sverigeprogrammet mött mellan 55 och 60 församlingar i en tvåårig process som vi gett namnet Växande församlingar. Just nu är 18 församlingar med totalt ca 150 församlingsledare i Östergötland och Mittnorrland mitt inne i sådana processer. Varje termin möts alla dessa ledare i Linköping och i Örnsköldsvik till nätverkssamlingar. Dessutom träffas pastorerna i egna träffar och varje församling möter en handledare en gång per termin som följer just dom i de frågor de står i.

För det första söker vi att finna vägar att möta den inre sekularisering som kan prägla församlingsliv, med andlig fördjupning. Hur sker lärjungaformande idag? Hur ska vi leva församlingsliv så att vi än mer blir lika Jesus, tillber Jesus och vittnar om honom i vardagen?

Den andra stora utmaningen som vi tar oss an är hur församlingen kan få se än fler människor komma till tro och döpas till Kristus. Under 2017 döptes rekordmånga i EFKs 300 församlingar. Men vi vill se så mycket mer hända. Hur ser en människas väg till tro ut idag? Vad kan vi förändra i vårt sätt att vara församling så att fler kommer inom hörhåll för evangeliet och tar emot Jesus i sina liv.

/Øyvind Tholvsen ledare för EFKs Sverigeprogram

Tacka för
 • Var och en av de 786 personer som under 2017 kom till tro och döptes i EFKs församlingar.
 • Allt det som Gud gör i våra församlingar, när vi ser människor komma till tro och trons liv fördjupas i våra liv.
 • Dina församlingsledare.
Be om
 • Andens ledning för alla de församlingsledare som ställt sina liv till förfogande i tjänst.
 • Sammanhållning, kreativitet och glädje i din församlingslednings arbete.
 • Att de församlingar som nu är med i Växande församlingar får se hur Guds Ande ger kraft och växt in i framtiden.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 21, 21-27 maj

”Vi tog temperaturen på församlingslivet”

Jag som församlingsledare analyserar många saker i vår församling. Gör vi rätt saker? Gör vi de sakerna på rätt sätt? Självklart grundas tankarna i bön och gemenskap, både i församlingsledningen och i hela församlingen. Jag har haft glädjen att tillhöra en växande församling, men det betyder ju inte att vi är vare sig nöjda eller tillfreds med hur vi fungerar som gemenskap. Däremot tacksamma och stolta.

Ett av de verktyg som vi har använt oss av är NFU-undersökningen. NFU betyder Naturlig Församlingsutveckling. Genom undersökningen frågar vi en grupp av de aktiva i församlingen hur de upplever sitt liv med Gud, församlingens verksamhet och ledarskap. Vi gjorde precis vår 7:e undersökning sedan 2002 och kan se mönster och trender i våra resultat. Men varje gång vi får ett resultat infinner sig tre känslor: att våra aningar bekräftas av undersökningen, att vi har gott om utmaningar att ta tag i och en stor tacksamhet att vår gemenskap fortfarande växer trots våra tillkortakommanden. För man blir avslöjad och tagen varje gång.

/Fredrik Albertson, ordförande i församlingsledningen i Ulriksbergskyrkan, Växjö

Tacka och be för:
 • Tacka för allt som Gud gör i din församling och i våra församlingar runt om Sverige.
 • Be för församlingsledningarna i vår rörelse så att de vågar ta temperaturen på sina församlingar, även om det kan smärta när man får resultatet.
 • Be för de församlingar som nu arbetar utifrån en NFU-undersökning. Be om mod att ta ansvar för den förändringsprocess som NFU oundvikligen skapar.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade