EFKSommarbön vecka 29, 2017

Vi har redan en kung

Evangeliska Frikyrkan inbjuder alla församlingar och medlemmar att lämna förslag på personer som de vill nominera till ny missionsdirektor/-er. (Läs mer på http://www.efk.se/om-oss/missionsdirektorsval-2018.html).

Innan vi börjar lämna förslag på personer, vill vi uppmuntra alla församlingar och medlemmar i rörelsen att ödmjukt be om att Gud om kallar den eller de personer som han anser vara lämpliga att tjäna honom i ledarskap i EFK, och att han visar för oss vilka de personerna är och hur de kan tjäna tillsammans.

Jag vill lyfta fram två berättelser i Gamla Testamentet där Israels folk vill ha en kung. Den första läser vi om i Domarboken kapitel åtta. Folket vill göra Gideon och hans söner till kungar, efter den stora segern över Midjan. Men Gideon nekar och säger: ”Varken jag eller min son skall härska över er. Herren skall vara er härskare.”

Den andra berättelsen kommer när profeten Samuel blivit gammal och lämnat över ledarskapet till sina söner, vilka inte gör ett bra jobb. Då säger folket: ”Ge oss en kung som kan styra och döma oss. Det har ju alla andra folk.’ Samuel ogillade att de ville få en kung över sig. Han bad till Herren, och Herren svarade: ’Låt folket få sin vilja fram. Det är inte dig de förkastar utan mig: de vill inte att jag skall vara deras kung.”

I Nya Testamentet korsfästs Jesus med texten ”judarnas kung” över huvudet och det framgår oerhört tydligt rakt igenom NT att Jesus ska vara sitt folks kung, församlingens huvud och Herre i varje lärjunges liv. Det borde inte råda någon tvekan om vem det är som ska bestämma. Men hur är det egentligen? Vill jag att Jesus bestämmer i mitt liv? Vill vi att Jesus bestämmer i församlingens liv? Och vill vi att Jesus ska få bestämma i församlingsrörelsen, Evangeliska Frikyrkan? Eller vill vi ha makten att tycka och leda på egen hand? Det finns alltid en stark påtryckning från världen att vi ska anpassa oss, att vi inte behöver höra Guds tilltal, att vi ska följa sunt förnuft och leva och låta oss ledas på mänskligt vis.

Låt oss inte vara som andra folk utan låt söka oss till honom. Låt oss ödmjukt be att Han kallar den eller de personer som han anser vara lämpliga att tjäna honom i ledarskap i EFK, och att han visar för oss vilka de personerna är och hur de kan tjäna tillsammans.

Med en stor dos bön och en lika stor dos ödmjukhet tror jag att Gud kan tala till oss som församlingsrörelse och oss göra ett vist och klokt arbete i rekryteringsarbetet av ny missionsdirektor.

Mejla gärna det du uppfattar som Guds tilltal till oss angående detta till bon@efk.se

/ Richard Hultmar, styrelseledamot i Evangeliska Frikyrkan och pastor i Korskyrkan Stockholm.

Be för

 • Att vi som rörelse får söka Gud för tiden framåt
 • Valet av ny missionsdirektor för EFK

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 26, 26 juni-2 juli 2017

Sommar-outreach i Linköping

Under den kommande veckan kommer 4 förs amlingar i Linköping (Nygårdskyrkan, Ryttargårdskyrkan, Citykyrkan & Pingstkyrkan) arrangera Summer Outreach i Linköpings tre mest invandrartäta stadsdelar: Skäggetorp, Ryd och Berga.

Valet av stadsdelar känns naturligt då dessa har en stor andel nyanlända och också många personer med socio/ekonomiska utmaningar. Vi tror därför att det är missionsstrategiskt att satsa dessa områden. I Skäggetorp finns pionjärförsamlingen Nygårdskyrkan, i Berga finns en församlingsplantering och drömmen är att även en församling i Ryd inom en inte allt för avlägsen framtid kommer planteras.

För många barn i de ovan nämnde områdena är sommaren faktiskt rätt seg! Flera har inte möjlighet att åka på semester och utan skola och fritids blir det lätt långtråkig. Satsningen kommer därför framför allt fokusera på barnen och inte minst på barnmöten med sånger, tävlingar och berättelser från Bibeln.

Nygårdskyrkan & Pingstkyrkan har under flera år jobbat med utåtriktade barnmöten och responsen har gång på gång väldigt god från såväl barn som föräldrar. I början var vi lite försiktiga, men mer och mer känner vi att vi frimodigt kan presentera Jesus klart och tydligt och att folk uppskattar det, även dem vi inte förväntar oss ska göra det.

 

/ Johannes Stenberg, Linköping

 

Be för:

 • Att allt praktiskt ska fungera med barnmöten, hoppborgar, popcornmaskiner, ponnyridning, bokbord m.m.
 • Öppna hjärtan hos de som kommer få höra om Jesus
 • Att en församling ska planteras i stadsdelen Ryd

Tacka för:

 • Att fyra församlingar gemensamt stöttar sommarsatsningen
 • Alla barn och föräldrar som de senaste åren fått höra om Jesus genom utåtriktade barnmöten i Skäggetorp & Berga
 • Församlingsplanteringsinitiativen i Berga och Skäggetorp (Nygårdskyrkan)

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 25, 19-25 juni 2017

En böneledares hjärta

Älskade Torpkonferens! I månader förbereder vi oss. I månader ber vi för att vara redo att ta emot folk som hungrar och vill ha mer av Jesus. Jesus kallar oss samman och det betyder att Han har något att säga, och att göra. Fienden gillar inte detta och varje år måste vi sammankalla förebedjarna på väktarmuren! Så också i år!  Utan att bedjarna ber öppnas inga vägar. Utan bön missar vi målet –  Utan bönen kan vi inte se det våra hjärtan längtar efter – Jesus!

Under Torp som är sådan glädjefest så händer det ofta att vi förebedjare möter trötta ledare som söker reda på oss och under tårar önskar de hade mer kraft – de vill ju så mycket. Ofta sker detta på onsdagen och torsdagen. Det är en ” kristid” för kraften sviker. På onsdagen är toaletterna fulla och städtrupperna måste fixa snabbt en lösning. Strömmen går i köket och förebedjarna jobbar på högtryck i bönekamrarna.

 

Under podiet sker bönepassen och vakar över konferensen. Här får varje predikant, talare eller musiker förbön och varje gång drabbas vi av smörjelse som lägger sig som en mantel över dem med uppdraget att få förmedla Jesu hälsning. Predikanterna är ofta ödmjukt nervösa och har både behov av förbön och kramar att allt ska gå bra. Senare ser vi på tv-skärmen vi har under podiet hur den talaren vi fått be för får förmedla Guds ord och kraft från himlen. Mitt i allt börjar det regna…  Detta är Torp! Så himmelskt och samtidigt så jordiskt nära.

Vi ropar  ”..låt oss få möta dig Jesus!” Kom Jesus vi behöver Dig!”
Ett under varje år!
I love it! Älskade Torp. Vi älskar dig! Ja, … sen glömmer vi att äta, som vanligt!

 

Torpkonferensen handlar om Jesus. Har alltid gjort och kommer alltid att göra. Utan Jesus har vi ingen konferens. Det är nämligen han som kallar oss samman för att få sitta ner – eller att få dansa inför Hans ansikte! Att få bli berörd, uppfylld och förnyade i vår kärlek både till Jesus och varandra. Låt oss nå åter till den första kärleken!

 

Så förebedjare, och alla andra. Upp på väktarmuren! Bana väg för Herren. Be, sök Gud och möt Honom!
Du får vara med för Herren kallar Dig att be!

 

/ Pastor Kerstin Korswing – Förbönsledare och bönekrigare

 

 

Bön och Tack

 • Prisa Jesus!
 • Be att Jesus kommer med sin närvaro, kärlek och vidrör folket.
 • Be att Jesus öppnar våra hjärtan att ta emot ”Den första kärleken”
 • Be att människor blir frälsta.
 • Be att alla trötta hjärtan ska få ett nytt möte med Jesus.
 • Be för EFK – att Jesus leder.
 • Be om beskydd i Jesu namn.
 • … och glöm inte att be för sol!

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 24, 12-18 juni 2017

Församlingsplantering i Svenljunga

I Svenljunga, mellan Borås och Ullared, finns Tomaskyrkan, en församlingsplantering med stöd från EFK och Korskyrkan i Borås. Berättelsen om Tomas beskriver det vi vill se och det vi drömmar om ska hända människor i Svenljunga.

Vi är väldigt glada för den gemenskap som vi har och får vara med i. Vi är 15-20 barn och vuxna med olika bakgrund. Vi tycker det är fantastiskt hur människor som inte har en kristen tro väljer att prioritera gemenskapen. Varannan fredag träffas vi för cellgruppssamling. För tillfället utgår samtalen från ett material som heter ”The world we all want”. Det är mycket spännande.

Förra året hade vi två cellgrupper ett tag, men pga flytt och annat förlorade vi en del trogna människor och fick gå tillbaka till en. Det var också så att vi upptäckte att det var mycket svårare att rodda två grupper och hitta någonstans att vara. Nu är vi lite fler igen och kan förhoppningsvis behöva göra en avknoppning av gruppen igen. Det är positivt, men vi vet också vad det kostar.

Nästa vecka och veckan därpå, ska vi ha en kurs för vuxna som inte lärt sig cykla. Det gör vi för att bygga kontakter, hjälpa människor, bidra till samhället och väldigt mycket för att det är roligt. När jag skriver detta vet vi ännu inte om det blir några som vågar gå kursen, men kanske…

/ Fredrik Skott, församlingsplanteringen i Svenljunga

Bön & Tack

 • Be för cykelkursen
 • Be att människor ska upptäcka Jesus
 • Be för cellgruppsdelning
 • Tacka för gemenskapen

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 23, 5-11 juni 2017

Församlingsplantering i Malmö

Jag heter Onofrio Graci och kallas för Noffi.

Jag och min fru Elisabet fick till oss för flera år sedan att vi skulle starta en församling. Vi såg att det skulle behövas en församling där människor som oss som kom utifrån skulle få känna sig hemma på ett naturligt sätt och känna sig förstådda utifrån det livet vi hade levt och bli bemötta med förståelse och kärlek.

Vi kunde många gånger känna att människor i kyrkan ville väl men hade inte den livserfarenheten för att förstå och möta olikheter. Det kunde medföra att människor som hade levt ett svårt liv kunde känna sig oförstådda och missuppfattade. Det blev nästan som sonen som kom hem och fick möta sonen som var hemma i Lukas kapitel 15.

Vårt mål är att båda sönerna ska finna varandra för det är då som Guds kärlek blir optimal. Vi vill skapa en miljö för människor som levt i världen att hitta en plats som de kan känna sig förstådda i och växa därifrån, det är en av våra stora utmaningar.

Vi samarbetar och får hjälp av Immanuelkyrkan i Malmö, vi kände att det vi ville göra inte skulle vara något som vi själva skulle bära. Samtidigt som vi är en egen församling så är det tryggt att ha en församling som Immanuel i ryggen. Vi valde också att gå med i EFK och kan känna att vi står för samma värderingar.

 

Vi är en församlingsplantering som heter Lukas 15. En del av vår vision är att söka efter det som är förlorat. Vi försöker att anpassa våra möte så att människor som kommer utifrån och inte har någon erfarenhet av vad Gudstjänst är, lätt ska kunna hänga med det vi gör. Vi är samtidigt ganska karismatiska i vårt tänk och handling. Vi ber för sjuka, profeterar in i människors situation, ber för frälsning m.m. Samtidigt så försöker vi förklara det vi gör och ger utrymme för frågeställning för de som tycker att det verkar lite främmande för dem.

Vi som församling identifierar oss med den förlorade sonen som kommer hem och får möta en pappa som varken är elak, hård eller dömande, utan barmhärtig, mild och kärleksfull. Välkomnande, inbjudande, förlåtande och upprättande.

Budskapet om att alla är förlorade och att Gud i Jesus Kristus söker efter det som är förlorat, är något vi vill nå ut till alla människor med. Att visa på Guds kärlek i våra relationer utanför församlingen där vi möter människor där vi är i vår vardag.

Med Jesus som förebild fokuserar vi på hans karaktär och ser på hur han möter människor med största kärlek och en mild och barmhärtig ton. Med Kristi sinnelag bjuder vi in till att få delta i vår gemenskap och få smaka på att Herren är god.

Vi har hyrt in oss i en föreningslokal som tillhör en förening som heter Comigen och driver café och social verksamhet samt har flertal NA möte. Vi har möte varje torsdagskväll kl. 19.00 och varannan söndag kl. 13.00

Vi har en kärngrupp på ca 15 personer som har ett stort nätverk. Vi samlar ca 10-15 personer på våra bibelstudier, lovsång, bön, och förbön på torsdagar och ca 20-30 personer på våra söndags Gudstjänster.

Vi får tillfälle att bl.a. be till frälsning för människor som har beroende problematik men även för andra människor i olika situationer i livet.

Vi har människor från olika kulturer och samhällsklasser, lokalen ligger vid Möllevångstorget i Malmö som är ett mångkulturellt område och har väldigt olika sorters människor. Vi vill att människor ska få möta Jesus Kristus som är deras själars frälsare och vårdare.

Vi ser människor bli befriade och upprättade i våra samlingar genom den heliga Anden, då vi tror på att nådegåvorna är en naturlig del i det kristna livet. Lärjungaskap och att få praktisera och träna i det profetiska är något vi ständigt uppmuntrar till och vill att alla ska prova på och se att Gud bor i varenda människa som bekänner Jesus som sin Herre.

Själavårdande sinnelag och bön är något vi vill lära ut och ha med sig.

 

Som arbete står jag som pastor i följande arbete:

 • Människor blomma ut i sina gåvor.
 • Lära känna Jesus
 • Multiplikation i form av praktiskt lärjungaskap
 • Vill se hemgrupper i mer personliga relationer.
 • Se syskonen i Kristus leva ut det kristna livet frimodigt i sina andra gemenskaper.

 

/ Noffi, församlingsplanterare Malmö

 

Tack & Bön

 • Tacksam för de människor vi får möta och leda till Jesus.
 • Tacksam till de människor vi fått döpa.
 • Tacksam för hur Gud förvandlar människor i det lilla.
 • Tacksam för att se Guds rike i Lukas 15.
 • Ber för en ny lokal, bättre förberedd så att man slipper det praktiska förberedandet inför samlingarna.
 • Ber att Gud beskyddar de som kommer till tro, att de fortsätter att följa Jesus.
 • Ber för de som får bära ett stort ansvar, att de ska känna glädje och att Herren är med i sin kraft och styrka.
 • Ber om vishet hur vi ska föra församlingen vidare och att Guds vilja får ske.
 • Ber för skördare

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 22, 29 maj-4 juni 2017

Tillsammans – för utsatta barn!

Överallt där det finns fattigdom och sociala orättvisor är barnen särskilt utsatta. I svältkatastrofer, eftersom näring är så grundläggande för t ex tillväxt och utveckling av immunförsvar m.m. I fattigdom, eftersom föräldrarna kanske inte har råd med skolgång, åtminstone inte till alla sina barn (Kan du tänka dig hur det skulle kännas om du behövde prioritera bland dina?!). Barns rättigheter är ett av EFKs fokusområden i det internationella arbetet och i över 40 år har Barnhjälpen funnits för att se till att vi ska kunna ge barn en bättre framtid. Just nu har vi 24 olika insatser på fem kontinenter och många av dessa är helt beroende av Barnhjälpens faddrar/månadsgivare, för sin verksamhet.

Tack vare det stöd som våra faddrar ger kan vi bryta negativa mönster och istället ge barnen möjlighet till utbildning och barnomsorg, hälso- och sjukvård eller ett hem för de utsatta och föräldralösa barnen.

En av de riktigt vackra sakerna med Barnhjälpen, som vi ser det, är att det inte är enbart en biståndsorganisation med enbart givare och mottagare, där det lätt blir ett ”vi-och dom-tänk”. Som en del av EFK finns bara ett enda stort ”vi” som tillsammans bär arbetet. Några arbetar i fält, några här i Sverige, många gör insatser hos EFKs samarbetspartners ute i världen, än fler är faddrar som bidrar ekonomiskt – och framför allt är vi förhoppningsvis väldigt många som är med och ber! Och aldrig är det längre emellan än att faddern i Sverige kan ta kontakt med den som direkt arbetar med det projekt han eller hon är med och stödjer. Tillsammans… det är så vi åstadkommer förändring!

Böneämnena nedan (och EFKs instagram denna vecka, för er som följer detta) reflekterar just detta ”tillsammansarbete”. Vi är fyra av alla de personer som på ett eller annat sätt arbetar med eller genom Barnhjälpen. Tillsammans säger vi tack för att ni är med och ber för oss och för barnen under denna vecka!

Anneli Dagernäs – EFK-missionär och regionledare för Afrika

Maria Martinez – samordnare för det sociala arbetet hos EFKs partner CCAB i Paraguay

Kicki Rimmerfors – ledare i söndagskolan i Fylstakyrkan i Kumla (som är Barnhjälpenfaddrar)

Mattias Davén – insamlingskommunikatör för Barnhjälpen på EFKs Sverigekontor

 

Bön & Tack

 • Tack för det engagemang som finns i våra olika söndagsskolor för Barnhjälpen!
 • Tacka för flera nya faddrar – och be om ännu fler, som gör det möjligt att göra ännu mer!
 • Be för de utsatta barn som får hjälp genom Barnhjälpen i Swaziland. Be för de Family Units som är kopplade till dessa barn och deras familjer och som kommer hjälpa familjerna med självförsörjning. Just nu är det flera viktiga beslut och namnteckningar som ska till för att detta projekt ska kunna fungera fullt ut. Be om Guds ledning och vishet!
 • Tack Gud för de döva flickorna i Maputo, Mozambique som får en chans till utbildning och jobb genom det syprojekt som AMQF har som både utbildar och ger arbete åt många unga tjejer.
 • Många av de barn som vi arbetar med i Latinamerika finns i disfunktionella familjer där det förekommer mycket våld. Be för barnen och deras familjer, att barnen kan få en trygg uppväxt och kan utvecklas på ett sunt sätt utan att utsättas för våld och övergrepp.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 21, 22-28 maj 2017

En kvinnogrupp från UMNs tidigare projekt mot människohandel som fortfarande träffas regelbundet.

När dörrar stängs.

Människohandeln i Nepal är ett stort problem. Nepaleser utnyttjas både inom sexindustrin i Indien men också som billig arbetskraft i Indien och Mellanöstern. United Mission to Nepal (en av våra partners i arbetet mot människohandel)  arbetar  i ett område som är ett av de mest utsatta när det gäller människohandel.

Under de senaste månaderna har United Mission to Nepal (UMN) kämpat för att kunna fortsätta med sitt projekt mot människohandel i ett distrikt nära gränsen mot Indien. De lokala kyrkornas egna organisation för socialt arbete skulle ansvara för implementeringen av projektet, men de lokala myndigheterna har bestämt att man inte får fortsätta på grund av den kristna profilen på organisationen. Detta trots att det officiellt råder religionsfrihet i Nepal. Kyrkorna har nu fått avsluta allt sitt sociala arbete i området och även fått säga upp all personal. In i det sista hoppades vi att myndigheterna skulle ändra sig, men tyvärr har opinionen hos de lokala politikerna varit svår att påverka. En möjlig orsak till detta kan vara det kommande lokala valet (första på 20 år!) och ökade hindu-nationalistiska strömningar.

UMN håller nu på att undersöka möjligheten till att bedriva projektet mot människohandel i ett annat närliggande område med liknande problematik,  där de lokala myndigheterna är mer välvilligt inställda. Vi var nyligen och besökte bland annat en kvinnogrupp i en av byarna där och blev positivt överraskade över deras drivkraft och engagemang. Viljan finns på gräsrotsnivå, men vi ber att den ska finnas i maktens korridorer också!

 

/Sofia Jonsson, koordinator för programmet mot Människohandel i Asien

 

Be & tacka för

 • Be att Gud leder oss i arbetet mot människohandel i Nepal, och att han öppnar nya dörrar.
 • Be för den politiska situationen och de lokala valen.
 • Be för vår samarbetspartner UMN och deras arbete
 • Tacka för det engagemang som finns mot människohandel i Nepal
 • Tacka för de kristna i Nepal

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade