EFK bön vecka 10, 2-8 mars 2020

Träning i lärjungaskap

Ett tjugofemtal killar fikar och skrattar, de flesta i tjugoårsåldern. När vi börjar samlingen öppnar en efter en av oss upp sig. Berättar om misslyckanden, drömmar, synder och förlåtelse. I ärlighet inför varandra upplever vi helande och upprättelse. Den helige Ande är närvarande och tar oss ett steg djupare i sin kärlek!

Detta var en inblick i en killkväll vi hade på Bibelskola Livskraft för ett tag sen. Bibelskolan är en ettårig kurs som Team med uppdrag (TMU) i Aneby driver i samarbete med Liljeholmens folkhögskola sedan över 30 år.

TMU är en ungdomsorganisation i EFKs nätverk, som förutom Livskraft också driver en Teamkurs och en Ledarträningskurs, totalt är det över 60 elever i tre årskurser under läsåret 2019-20. Vår längtan är att unga människor får uppleva helande och upprättelse, träning i lärjungaskap till Jesus och utrustning till att göra skillnad i den här världen i den helige Andes kraft.

Tack för att ni är med och ber för TMU!

/Henrik Steen, kursföreståndare Bibelskola Livskraft & Team med uppdrag

Tacka för: 

 • alla elever som är längtar efter att lära känna sig själva och Gud på riktigt.
 • Guds trofasthet som burit TMU i alla år.

Be för:

 • att Gud formar framtidens lärjungar och ledare med sitt Ord och Ande.
 • ekonomiska resurser till nya initiativ för Guds rike.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 9, 24 februari-1 mars 2020

Fredrik Grönwall fäster ena änden av repet av vimplar som ska hänga över mattorget.

Foto: Fredrik Lindé. Fredrik Grönwall fäster ena änden av repet av vimplar som ska hänga över mattorget.

Midsommartradition och kreativitet i en salig blandning!

De flesta tänker nog på sill, regn och solstänk om vartannat när man hör ordet midsommar. Många i vår rörelse associerar säkert på liknande sätt, men med ett exotiskt tillägg i form av en viss (lerig) åkerplätt snett nedanför Örebro. Torp har sen snart 134 år, varit mötesplatsen för oss att utmanas till helgelse, fördjupning och uppbyggelse av vår tro. Sist men inte minst mission. En bra tradition som aldrig får bli omodern.

Maria Arcini förbereder matsalen.Nasaret är ungdomskonferensens område.

Fredrik Grönvall och Cajsa Larsson (våra egna Besalel och Oholiav, läs 2 Mos 35:30-35) drömmer om att skapa miljöer som för oss närmre varandra och Gud. I år hoppas vi få ihop ett antal fler personer som kan ingå i ett kreativt team tillsammans med dem. Det känns viktigt att Torp får skapa exempel på hur man kan tjäna Gud på många sätt. Ett prioriterat bygge för detta team blir en nattöppen korvmoj! Förra årets tonårskonferens samlade uppåt 800 deltagare (lite rekord) som var väldigt hungriga när vi andra lade oss för att sova.

Vi kommer även skapa mötesplatser för föräldrapepp i år. Viktigt att vi kan mötas och prata om det som är vår vardag. Ännu en nymodighet för i år, kommer vara gudstjänster för människor med funktionsnedsättning i olika grad. Inte en dag förtidigt.

/Christer Aadland, projektledare Torpkonferensen

Tacka för: 

 • alla eldsjälar som engagerar sig och ger av sin tid och kraft till denna viktiga mötesplats.
 • allt gott som formats av denna mötesplats.
 • livsavgörande beslut, missionsinitiativ och förvandling av människors hjärtan.

Be för:

 • uthållighet, kreativitet, gudsberoende och bra flyt för alla som jobbar och planerar årets Torp.
 • Torps långsiktiga framtid. Att vi ska hitta och förstå Guds tanke med denna plats.
 • årets konferens. Be att Guds rike får bryta fram. Att människor får uppleva Guds närvaro och kraft att ge helande hopp vidare.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 8, 17-23 februari 2020

Högt belägna bergsbyar i Nepal

Förändring är möjlig!

Jag var nyligen i högt belägna bergsbyar i Nepal. Den vackra naturen är en sådan kontrast mot det oerhört fattiga och kämpiga liv många människor lever. Kvinnor och flickor är speciellt drabbade. Vi jobbar i Nepal tillsammans med våra samarbetspartners United Mission to Nepal (UMN) och International Nepal Fellowship (INF), att förbättra livssituationen för fattiga utsatta människor och för ett mer jämlikt samhälle.

Jag träffade flera kvinnogrupper i provinsen Doti i västra Nepal. Kvinnogruppen har haft träningar om våld i nära relationer, hur de kan motverka barnäktenskap och de har fått information om deras rättighet att äga mark och fastigheter som deras män inte kan sälja utan deras tillåtelse. Detta har i byn Tolituse inneburit att barnäktenskap inte förekommer alls, kvinnorna ställer upp för varandra och om någon man försöker slå sin fru kommer de andra kvinnorna till undsättning. Flera kvinnor har fått äganderätt till hus och mark, samt kvinnor som inte tidigare hade nepalesiskt medborgarskap har nu fått det. Kvinnogruppen har dessutom satt press på lokala beslutsfattare och fått dem att installera elektricitet i byn. Det här är kvinnor som tidigare var blyga och inte vågade höja sina röster, nu skriver de förslag till kommunfullmäktige. Förändring är möjlig!

/Lasse Nilsson, ansvarig för fokusområdet Hållbar försörjning i Region Asien.

Tacka för: 

 • projekten i Nepal som förändrat livet för så många människor.
 • Guds ljus som lyser in i människors mörker.

Be för:

 • uthållighet och en fortsatt glöd att kämpa för alla människor som lever i utsatthet och fattigdom.
 • mod att utmana orättfärdiga normer och traditioner.
 • ekonomiska resurser. Vi saknar pengar till de här projekten som gör sådan skillnad i människors liv.

1 kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 7, 10-16 februari 2020

Budskapskalendern EFK vecka 7

”…att ta ansvar för landet och att ta ansvar för varandra”

De senaste veckorna har jag och Linalie haft förmånen att möta 100-tals engagerade människor i Evangeliska Frikyrkan genom bl.a. de 10 forumsamlingar som styrelsen bjudit in till. Från Luleå i norr till Malmö i söder har vi sett en rörelse som med glädje och stolthet öppet bearbetar tro och ideologi med varandra. Vi känner också att det finns en vilja att stå bredvid och intill varandra i uppdraget att ge helande och hopp vidare i den här tiden.

VI I EFK LEDA är samlingsnamnet på de regionala träffar och processer som vi sätter igång för medarbetare i alla EFKs församlingar. Det finns två syften och det är att ta ansvar för landet och att ta ansvar för varandra. Det blir spännande att nu rulla igång detta och se vad Gud kommer göra i och genom oss i VI I EFK LEDA.

Vi vill också passa på att lyfta kongressen 2020 som hålls 1-2 maj på Fryshuset i Stockholm. Detta kommer bli viktiga dagar för oss som rörelse när vi tar avstamp in i ett nytt decennium. Temat är Förvandlat land och det handlar om att vi vill fördjupa vår riktning till att vara ett folk som är sända av Gud till den här världen – en missionell rörelse. I kongressen kommer vi också samtala och ta beslut om angelägna gemensamma frågor.

/Ingemar Forss, missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan

Bön och tack:

 • Be att VI I EFK LEDA blir ett redskap för att vi ska kunna ta ansvar för landet och ta ansvar för varandra
 • Tacka för att så många nätverksledare vill gå in i uppgiften att leda de regionala nätverken
 • Be att Gud talar till oss som rörelse i kongressen i Stockholm

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 6, 3-9 februari 2020

Timmersdala Mattias

I bön ser vi drömmar formas och liv förvandlas

Jag heter Mattias Engström och är pastor i Timmersdala Frikyrkoförsamling. Denna vecka så har vi fått möjlighet att dela något om vad vi står i.

När vi nu precis har klivit in i ett nytt år så inbjuds man ju både att blicka bakåt och framåt. Något jag slås över är hur bönen både förvandlar och formar, ibland på ett ögonblick men ofta i det korta perspektivet nästan osynligt men ändå påtagligt. Vi har i Timmersdala talat och bett utifrån den där längtan att Guds hjärta ska få slå i oss, att vi skulle få se vår omvärld och våra medmänniskor med Hans ögon, vi brukar säga att vi vill vara Jesu händer och fötter. Det senaste året har vi fått se hur vi alltmer möter människor i marginalen, ensamhet, missbruk eller psykisk ohälsa. Det är spännande att se hur Gud är med och leder i detta.
Vi har fått fundera, hur ska vi organisera oss för att möta de olika behov som finns, praktiska såsom sysselsättning, ekonomi, kontakt med myndigheter, själsliga genom samtal och hjälp att bryta ensamhet samt andliga behov. Vi har fört samtal med socialtjänst och frivård.

I bön och samtal med varandra så ser vi hur drömmar formas och liv förvandlas. Vilka steg behöver vi ta nu? hur ser behoven ut? Vilka har gått före som vi kan ta rygg på? En i vår församling sa alltid, bara en människa till. Jag tror det är där i mötet det sker, fördjupade relationer, samtal som får ge liv, bön som får bära, förvandla och forma.

/Mattias Engström, pastor i Timmersdala Frikyrkoförsamling

Var med och be för:

 • att vi ska finna vägar där vi kan hjälpa människor till sysselsättning.
 • att vi förvaltar de förtroenden som vi får på ett vist sätt.
 • att vi får vara med och ge helande, befrielse och nytt hopp i vårt samhälle.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 5, 27 januari-2 februari 2020

”Vi vill vara en missionell församling och vi längtar efter att få sträcka oss mer ut utanför kyrkans väggar”

Hej alla EFK-vänner!

Jag heter Hanna Cajdert, och jag är pastor i Korskyrkan i Aneby sedan augusti 2019. Den här veckan har jag fått chansen att berätta lite om vår församling. Vi är en församling med stort hjärta för den uppväxande generationen och har som en del i vår vision att vara en ”alla åldrars församling”. Det betyder att vi vill vara en församling där de olika generationerna inte bara går till olika verksamheter, utan där vi skapar utrymme för möten och relationsbyggande över gränserna. I skrivande stund har jag precis kommit hem från en alla åldrars-gudstjänst, som vi har ungefär en gång i månaden. Förra veckan hade vi visionsfest för alla åldrar, och det var fantastiskt roligt och gav oss alla mersmak för fler gemenskapsaktiviteter.

Våren 2020 satsar vi på en bibelläsningsutmaning i församlingen där alla som vill får följa en gemensam bibelläsningsplan genom Markusevangeliet. Söndagens predikan handlar sedan om texten vi läst under veckan. På så sätt vill vi uppmuntra och hjälpa församlingen att låta Bibeln bli en mer naturlig del vid vardagens frukost- eller middagsbord. När vi alla läser samma text tillsammans så tror jag det hjälper oss som församling att upptäcka nya perspektiv på vem Jesus är och hur vi ska leva livet som Jesusefterföljare. Dessutom blir det roligare när vi läser Bibeln tillsammans!

Vi har en stor ungdomsverksamhet med ca 60 ungdomar och dessa hör till vårt största böneämne just nu. De flesta ungdomarna kommer inte från troende familjer och vi ber att de ska få lära känna Jesus. I linje med vår vision om ”alla åldrars församling” vill vi också sträva mot att integrera ungdomar, barn och vuxna på ett tydligare sätt. Här behöver vi Guds ledning för att på bästa sätt kunna förvalta dem han har anförtrott oss.

 

Aneby är en ort med ett rikt väckelsearv, och det finns gott om kyrkor i omgivningen. Men vi har nu som församling stora utmaningar framför oss att på nytt nå ut med budskapet om Jesus Kristus. Vi ber att Gud ska ge oss väckelse igen, på ett nytt sätt för vår tid. Vi vill vara en missionell församling och vi längtar efter att få sträcka oss mer ut utanför kyrkans väggar. Vi ber om frimodighet och vägledning, och att Gud öppnar människors hjärtan för evangeliet.

Tack för era förböner! Guds välsignelse!

/Hanna Cajdert, pastor i Korskyrkan Aneby

Be:

 • att våra ungdomar som inte kommer från troende familjer ska få möta Jesus.
 • om frimodighet och vägledning, och att Gud öppnar människors hjärtan för evangeliet.
 • för väckelse, på ett nytt sätt i vår tid.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 4, 20-26 januari 2020

Forumsamlingar inför Kongress 2020 i Stockholm

Forumsamlingar – Från Malmö i syd till Luleå i norr

Under vecka 4 till 6 får jag möjlighet att, tillsammans med flera härifrån Evangeliska Frikyrkans (EFK) Sverigekontor, möta många av er i de forumsamlingar som ska hållas på 10 platser från Malmö i syd till Luleå i norr. (Ni hittar platser och tider här.) Jag ser fram emot dessa samtal och att få lyssna in vad ni har för tankar kring det vi står i gemensamt.

Tanken med kvällarna är att samtala om hur vi inom EFK ser på vår teologiska profil som sammanfattas i begreppen, evangelikal, missionell, baptistisk och karismatisk. Det är också en möjlighet att få mötas inom rörelsen och lära känna varandra i den stora EFK-familjen.

Jag hoppas på möten där vi får lyssna in Gud och varandra och söka vägar inför framtiden för att kunna möta de behov som vi ser omkring oss, i Sverige och ut över vår värld.

/Rune Jonsson projektledare Event

Tacka Gud för:

 • det engagemang som finns ute i församlingsrörelsen, för det vi står i tillsammans.
 • alla de tio församlingar som öppnar sina lokaler för dessa samlingar.

Be för:

 • att vi får lyssna in Gud och varandra på dessa samlingar.
 • beskydd på alla resor som ska göras till de olika platserna.
 • att samtalen leder fram till bra underlag för beslut i Kongress 2020.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade