EFKbön vecka 21, 22-28 maj 2017

En kvinnogrupp från UMNs tidigare projekt mot människohandel som fortfarande träffas regelbundet.

När dörrar stängs.

Människohandeln i Nepal är ett stort problem. Nepaleser utnyttjas både inom sexindustrin i Indien men också som billig arbetskraft i Indien och Mellanöstern. United Mission to Nepal (en av våra partners i arbetet mot människohandel)  arbetar  i ett område som är ett av de mest utsatta när det gäller människohandel.

Under de senaste månaderna har United Mission to Nepal (UMN) kämpat för att kunna fortsätta med sitt projekt mot människohandel i ett distrikt nära gränsen mot Indien. De lokala kyrkornas egna organisation för socialt arbete skulle ansvara för implementeringen av projektet, men de lokala myndigheterna har bestämt att man inte får fortsätta på grund av den kristna profilen på organisationen. Detta trots att det officiellt råder religionsfrihet i Nepal. Kyrkorna har nu fått avsluta allt sitt sociala arbete i området och även fått säga upp all personal. In i det sista hoppades vi att myndigheterna skulle ändra sig, men tyvärr har opinionen hos de lokala politikerna varit svår att påverka. En möjlig orsak till detta kan vara det kommande lokala valet (första på 20 år!) och ökade hindu-nationalistiska strömningar.

UMN håller nu på att undersöka möjligheten till att bedriva projektet mot människohandel i ett annat närliggande område med liknande problematik,  där de lokala myndigheterna är mer välvilligt inställda. Vi var nyligen och besökte bland annat en kvinnogrupp i en av byarna där och blev positivt överraskade över deras drivkraft och engagemang. Viljan finns på gräsrotsnivå, men vi ber att den ska finnas i maktens korridorer också!

 

/Sofia Jonsson, koordinator för programmet mot Människohandel i Asien

 

Be & tacka för

 • Be att Gud leder oss i arbetet mot människohandel i Nepal, och att han öppnar nya dörrar.
 • Be för den politiska situationen och de lokala valen.
 • Be för vår samarbetspartner UMN och deras arbete
 • Tacka för det engagemang som finns mot människohandel i Nepal
 • Tacka för de kristna i Nepal

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 20, 15-21 maj 2017

Eric Berggren inspirerar entreprenörer i Nigeria

Eric är företagare. Vad gör han i Nigeria?

Arbetslöshet – ett av de stora och grundläggande problemen i världen. Bland unga, 15-24 år, säger Världsbanken att det är ca 25% arbetslöshet globalt, 50% i Spanien och Egypten. Man har under de senaste åren talat om en ”tickande bomb”, något som bekräftades i ”The Guardian” i en artikel om Nigeria i början av året.

 

Så, vad kan vi som rörelse göra åt det?
De som är bäst rustade att skapa arbete är ju entreprenörerna. Livgivande Företag har därför beslutat att vår inriktning framöver kommer att vara fokuserat på att skapa värde genom företagande och arbetsskapande där vi själva som företagare bidrar med kunskap, erfarenhet, nätverk och startkapital.
Förra veckan var vi just i Nigeria där jag, via mitt företag Itzinya (it’s-in-you) sedan ett drygt år tillbaka driver en entreprenörsakademi med samma namn. Vi delar med oss av erfarenheter, lyssnar till de unga entreprenörernas affärsidéer och kanske investerar i någon av de mest lovande idéerna. Här är det Eric Berggren, som driver företaget EBER Dynamics, som inspirerar den 4:e kullen av entreprenörer som just börjat. På lördag håller vi en halvdagskonferens om familjeföretagande där ett 25-30 tal företag är inbjudna. – Hur bygger vi företag så att det blir hållbart och vi har något att lämna efter oss till våra barn? Denna långsiktighet är vad Afrika behöver för att bekämpa fattigdomen och bygga välstånd för framtiden. Samtal pågår just nu även med alla regionledarna om hur vi från företagarnas sida på bästa sätt kan stödja det goda arbete vi redan gör i respektive land.

/ Håkan Sandberg, samordnare för EFKs företagsnätverk Livgivande Företag.

 

Tacka och be

 • Tacka för det stora intresse kristna företagare visar för att vara med och ”göra skillnad”.
 • Tacka för det nätverk av unga företagare som byggs i Nigeria och som leds av verkliga lärjungabyggare.
 • Bed att vi som rörelse ska få visdom i hur vi bäst ska betjäna vår värld genom företagande.
 • Bed att många tar vara på möjligheterna att mötas på Torp för att bygga vidare tillsammans.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 19, 8-14 maj 2018

Vi ber om en andra chans

Det är nog en hel del av er som lever med en känsla av att ni fått en andra chans. En allvarlig sjukdom eller olycka kanske förändrade din vardag för alltid. I mitt fall så var det EstoniakatastrofenNär det mänskligt sätt inte ska gå att överleva så visade Gud ändå mig att han ville av någon anledning att just jag skulle få livet tillbaka. Att just jag skulle få en andra chans.

EFK driver Second hand-butiker sedan många år. Dessutom så har en hel del församlingar egna butiker. Det finns flera olika orsaker till att vi har engagerat oss i detta. Det är så lätt att vi bara pratar om pengar eftersom det är det som enklast går att mäta. Men pengarna ger EFK en enorm möjlighet att faktiskt ge människor ett liv. Att få en andra chans. 

Guds underbara natur ska vi självklart vara rädda om. Att aktivt bidra till en minskad konsumtion av nyproducerade varor ser jag faktiskt som en ”Gudstjänst” i sig. Tänk att den där prylen som någon blev förtjust i för många år sedan, men som sedan gallrades ut ur hemmet, nu kan bli återfunnen och bli älskad på nytt. Den kan få sin andra chans. 

Av en eller annan anledning så behöver vissa personer få hjälp att komma tillbaka till ett fungerande arbete. Det kan bero på sjukskrivningar eller arbetslöshet. Men det kan också vara så att de kommer via kriminalvården. Att då med sina förutsättningar få komma i funktion, börja få rutiner, utföra en uppgift och dessutom känna att man faktiskt direkt hjälper andra människor gör ju något speciellt med oss. Känslan av att få en andra chans börjar infinna sig.  

Just nu sjösätter vi ett antal saker för att våra butiker ska kunna utvecklas i rätt riktning och vi därmed ska kunna hjälpa ännu fler. Vår bön är verkligen att fler församlingar och fler av medlemmarna i församlingarna ska engagera sig i arbetet. Att vi ska få vara församlingens förlängda arm. 

/ Mats Hillerström, Verksamhetschef, Ge för livet Second hand

Tack och böneämnen:

• Tack Gud för alla de volontärer som genom åren har gett av sin tid. Välsigna dem. Deras tid ger liv.
• Tack Gud för alla våra gåvogivare som skänker sina prylar till oss. Välsigna dem. Prylarna ger liv.
• Tack Gud för alla kunder som handlar av oss. Välsigna dem. Deras pengar ger liv.
• Gud, vi ber om att våra butiker ska utvecklas och ge ett ännu större överskott.
• Gud, vi ber om att flera volontärer ska engagera sig. Inte bara för att utföra ett arbete utan för att samtidigt stå sida vid sida med andra människor och där sprida ut din kärlek omkring sig. 
• Gud, vi ber att fler församlingar ska gå med i familjen ”Ge för livet – Second hand”. Tillsammans är vi EFK.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 18, 1-7 maj 2017

Att skapa ringar på vattnet – hur förändrar vi världen hemifrån?

Skörden är stor men arbetarna få – be därför skördens Herre att Han skickar ut arbetare till sin skörd.  Lukas evangelium kapitel 10 vers 2.

Som Internationellt råd i Lugnetkyrkans församling, Falun försöker vi i vårt engagemang och givande förena generositet med långsiktig hållbarhet genom begreppen Grunda, Träna, Tjäna. Vi önskar knyta nära relationer till lokala samarbetspartners utomlands och se fler Falubor delaktiga i mission.

I Mellanöstern har vi engagerat oss i församlingsplantering och i arbete mot människohandel.

Ett annat exempel är den secondhandbutik som vi är delaktiga i. Därifrån förmedlas överskottet bl.a. till hälso- och sjukvård i Centralafrikanska republiken (RCA) via Ge för livet. En stor vinst med butiken är också de möten som uppstår mellan församlingens volontärer och vår stads befolkning.

 

/ Stefan Rosth, Internationella Rådet i Lugnetkyrkan, Falun

 

Be och Tacka för:

 • Att människohandeln och konflikterna i Mellanöstern upphör.
 • Anton Carlsson och Andreas Dagernäs resa till RCA under de kommande veckorna
 • De 99 svårt undernärda barn som tillfrisknat av sammantaget 114, som under 2016 vårdades på Nutritionsavdelningen vid Gamboula sjukhus.
 • Be om att vi får ett större hjärta och engagemang i församlingen för vårt internationella arbete.
 • Att flera personer får en längtan och kallelse ut i internationell tjänst och att det möjliggörs.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 17, 24-30 april 2017

Aktiviteter för barn i södra Paraguay

”Vi ber om andligt genombrott”

I södra delen av Paraguay, ett litet land i mitten av Latin-Amerika, så ligger staden Encarnación, precis vid gränsfloden till Argentina. Här bor sedan hösten 2015 familjen Korsgren som är utsända som missionärer av Evangeliska Frikyrkan och arbetar med ett församlingsgrundande projekt i vår partner baptistsamfundet Convención Iglesias Bautista Betel (CIBB) regi.

I vårt arbete står vi i fasen att vi ber om två saker, det första är en egen lokal och det andra är ett andligt genombrott. Vi har sedan vi kom gjort en hel del aktiviteter, framför allt med barn och kvinnor, och fått en ganska bra rotning i samhället. Vi har också upplevt ganska tydliga tilltal från Herren hur vi ska arbeta. Men vi saknar ett ställe att bjuda in till som människor kan identifiera som en kyrka. Vår partner håller just nu på att samla medel för att köpa en mycket bra lokal här. Ni får gärna vara med att de medlen ska komma in denna vecka, beslutet tas i helgen! Be för det ”La Casa Azul” (det blå huset) som vi kallar det.

Men, ännu viktigare, ber vi för en Andeutgjutelse. I våra samlingar läser vi Apostlagärningarna och det har väckt en sådan längtan i oss att se liknande saker i vår närhet. Vi arbetar nästan alltid med långa processer i evangelisation och lärjungaskap, men en hunger har väckts att också se förvandlingen ske på ett ögonblick, att se Herrens hand beröra människor på ett mäktigt sätt så att deras liv och familjer förvandlas. Vill ni stå med oss och be och tro för detta?

 

/ Roger Korsgren, missionär i södra Paraguay, med fokus på församlingsplantering

 

Bön- och tacksägelseämnen

 • Vi tackar för eventet i helgen där över 100 barn fick höra om Guds kärlek och ta emot en present från biståndsorganisation. Tack för de nya kontakterna med de sociala myndigheterna som har öppnat sig.
 • Vi ber för att Ordet ska ge frukt där det sås. Att människor inte bara ska höra utan också förstå så att Ordet kan bära frukt i deras liv.
 • Vi ber för Andeutgjutelse! Att Andens verklighet ska bryta igenom religiositet och legalism och ge syndanöd och leda frälsning.
 • Vi tackar för de kvinnor som kommer till kurserna vi anordnar och ber att deras familjer ska få se resultat av det som de lär sig.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 16, 17-23 april 2017

Kvinnor på väg hem från gudstjänst

Älska RCA

EFK har en sedan många år en långvarig relation med systerkyrkan i Centralafrikanska republiken, RCA. Kyrkan heter EEB, Eglise Evangélique Baptiste.
RCA är ett land som i FN:s senaste index hamnade på sista plats bland alla länder i världen vad det gäller samhällsutveckling, ekonomi och levnadsstandard. Sista plats… Det är inte så lite utmanande. Men för Gud finns ingen sista plats, kanske är det precis tvärtom; att de allra fattigaste och utsatta är Guds högsta prioritet!
Ett är säkert, mitt ibland utsatta människor bygger Kristus sin församling. EFK stödjer EEB inom fokusområden ”Församlingsbyggande”. Här finns naturligtvis oerhört många utmaningar. RCA är ett geografiskt stort land, vägarna är usla och att resa i vissa delar av landet är långt ifrån säkert. Att hålla ihop en församlingsrörelse, leda och att växa och plantera nya församlingar kräver mycket uppoffring av EEB:s ledare.

En annan stor utmaning är att de senaste årens väpnade konflikter har ställt grupper av människor mot varandra. EEB jobbar därför målmedvetet med försoning i sitt arbete. Ett exempel är när EEB:s kvinnorörelse Union des Soeurs. Union des Soeurs samlades i Nandobo för några veckor sen. Undervisningen handlade om försoning, och många av frågorna handlade om hur detta kan fungera inom den egna familjen.

Låt oss be att systerkyrkan EEB får växa vidare och sprida budskapet om försoning till en sargad befolkning i RCA!

 

/ Andreas Dagernäs, regionledare EFK Afrika

 

Tacka och be

 • Tacka för kvinnokoferensen som hölls för några veckor sen och samlade nära 300 deltagare.
 • Tacka för tecken på en fred, om än skör: Utsatta folkgrupper som tex Fulanifolket vågar återvända till RCA.
 • Be för EEB:s ledning. Exekutiva kommittén samlades förra veckan och i maj är det styrelsemöte.
 • Be för pastorsutbildningarna. Flera pastorer har avlidit nyligen, många närmar sig pensionsåldern och det finns stort behov av fler ledare i församlingarna.
 • Be att verklig fred och försoning får råda i landet, och att EEB kan få vara förmedlare av denna fred.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 15, 10-16 april 2017

Muslimsk storstad (Land och stad skrivs inte ut pga säkerhetsskäl)

Hur startar man en församling i en muslimsk storstad?

I den del av norra Mellanöstern där vi arbetar är det ofta viktigt att ha en registrerad församling för att visa att man inte gör något hemligt eller förbjudet. I de församlingsplanteringar som Evangeliska Frikyrkan är med och stöder har vi valt att vara öppna och offentliga.

När vi startade i en hyrd lokal för 2 1/2 år sedan var vi två familjer och några till. Sakta har en och annan kommit till tro och lärjungatränats under tiden, och de i sin tur har bjudit in sina vänner till församlingen. T ex kom en ung man till tro för ett drygt år sedan, och han bjöd in en kompis till kyrkan. Kompisen var med i gemenskapen i nästan ett år innan han kom till tro. Den förste killen bjöd efter ett tag också in en tjejkompis till kyrkan, så de kom tillsammans till ett litet bönemöte. Där fick hon höra evangeliet för första gången och drömde natten efter om Jesus. Efter några veckor kom hon till tro, och bjöd i sin tur in sin syster och en vän. Trots motstånd från samhället växer församlingen och 69 vuxna var samlade till juldagsgudstjänst nu senast.

 

/ Henrik * (EFK-medarbetare i området)
* av säkerhetsskäl skrivs inte hela namnet ut.

 

Tacka för

 • Människor som kommer till tro på Jesus
 • Modiga ledare som vågar stå raka i en svår tid

 

Be för

 • Andlig mognad och fasthet hos de nya troende
 • Guds nåd över det församlingsläger med dop vi planerar till försommaren

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade