Category Archives: Gemensam bön

EFKbön v 49, 4-10 december

 

Gamboula EEBs Generalkonferens 2014 vid EEBs kyrka Gamboula II (4) AC

Kyrka i RCA. Foto: Anton Carlsson.

 

Förlåtelse predikas i krigets RCA

De senaste årens strider i Centralafrikanska Republiken (RCA) har drabbat många oskyldiga, både kristna och muslimer. Emmanuel Feidangamo är ledare i en baptistförsamling i Bangui. De har förlorat sin kyrklokal, men samlas som gemenskap i församlingen. Han predikar ungefär en gång i månaden. Efter de senaste åren av strider så har budskapet om Guds förlåtelse och försoning i Kristus blivit avgörande. Oavsett vad som predikas i kyrkan så landar man nästan alltid i budskapet om förlåtelse.

”Mitt eget hus som jag precis hade byggt, brändes ned av muslimer. Men jag har bestämt för att förlåta”, säger Emmanuel.

När striderna pågick tog Emmanuel sig an en föräldralös pojke. Pojkens pappa tillhörde den muslimska rebellgruppen, hans föräldrar dödades av fienderebellerna, så han blev föräldralös och togs om hand av en kvinna i kyrkan. Fiendemilisen ville döda pojken, men Emmanuel pratade länge med ledaren för rebellgruppen. Till slut kallade rebelledaren till sig pojken och ställde honom framför milismännen och sa: ”Den här pojken rör ni inte!” Pojken är döpt nu och finns med i program för barnskydd.

Emmanuel tar hand om tre föräldralösa barn. Han hjälper många att nå fram till förlåtelse. Kyrkans berättelse handlar om att hjälpa om att leva tillsammans med sina fiender. Han berättade om en man vars son och bror blev knivdödade framför mannens ögon. Han ville bara hämnas, men Emmanuel ägnade många timmar åt att prata och själavårda mannen, och till slut avtog hämndbegäret och viljan att ge igen.

En lärdom: Teologi måste förkroppsligas i människor som är beredda att förlåta. Att förlåta och leva i försoning handlar om att bestämma sig.

/Andreas Dagernäs, regionledare för EFK i Afrika

Tacka för:

 • Att oroligheterna i RCA har avtagit och människor som har flytt strider nu börjar komma tillbaka.
 • De människor som har valt förlåtelsens väg.

Be för:

 • Be för de människor som har förlorat familjemedlemmar i striderna i RCA.
 • Be för EFKs systerkyrka EEB. Be att församlingarna ska vara en avgörande och viktig aktör till försoning mellan människor.
 • Be att freden ska bli stabil och långvarig i RCA.
 • Be för EFKs rekrytering av nya missionärer till RCA.

 

 

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Gemensam bön

EFKbön vecka 24, 6-13 juni

arcCentralafrikanska republiken

De senaste åren har Centralafrikanska republiken skakats av konflikter och oroligheter. André Fegouto, ledare för Eglise Evangélique Baptiste (EEB), EFKs samarbetskyrka, poängterar att landet behöver verklig, varaktig fred. EEB gör ett viktigt arbete på flera områden och har den senaste tiden upplevt flera ljuspunkter i den svåra situationen som landet befinner sig i. Till exempel har EEB efter en lång och svår process nu äntligen fått ett officiellt godkännande att bedriva högre utbildning. /Anton och Maria Carlsson, EFKs missionärer som arbetar för landet från regionkontoret i Nelspruit, Sydafrika

Tomt utrymme

amLukas 15 i Malmö

Lukas 15 är en församling som vill nå ut med evangeliet till de förlorade. För närvarande så hyr vi in oss i en lokal som ägs av en förening som tar hand om människor som har kommit fel i livet på olika sätt. Där förekommer också många NAmöten och vi har fått möta fler av de som kommer från NA (anonyma narkomaner) och be tillsammans med dem till frälsning. Lokalen ligger vid Möllevångstorget och är känt för att vara en av Malmös mest utsatta stadsdel. Det känns att det är en ganska stor del av vår kallelse att vara i denna miljön.

Vi längtar efter Guds närvaro och att se fler komma till tro, vi har fått vara med om både frälsningar och se människor bli helade fysiskt, bland människor som inte kände Jesus. det vill vi ha mer av och också ledare som känner sig kallade till samma uppdrag. /Noffi Garci, församlingsplanterare

Tomt utrymme

aoreNya Jerusalem internationella församling

Nya Jerusalem internationella församling i Örebro startades november 2012. Tack vare era bön och Guds nåd börjar vi se en tillväxt i vår församling och folk med olika ursprung och bakgrund börjar komma till våra möten. Tack för att ni stod i bön för och med oss. Vår vision är att forma Kristi lärjungar som kan tjäna Gud, tjäna människor och varandra, hjälpa dessa lärjungar att förstå, förlösa och förvalta olika andegåvor som de har fått av den Helig Ande så att de kan i sin tur använda dessa gåvor till att bygga Kristi kropp som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former (1 Petrusbrevet 4:10). Vi vill vara en församling där alla känner sig hemma oavsett bakgrund, hudfärg, sociala status och där tro och kärlek får mogna, uttryckas och upplevas. /Ndongozi Musaga Fleury

Tomt utrymme

Midsommarkonferenser

atorSnart är det dags för midsommarkonferenser! Det är konferenser som för många är livsavgörande. Den viktigaste förberedelsen för alla sommarens konferenser sker genom bön och fasta. Genom bönen och fastan vill vi bana väg för det som Gud har tänkt. Därför vill vi be dig att vara med, och att uppmuntra andra att också vara med, i bön och fasta under perioden 1-14 juni.

Här hittar du en bön- och fastekaler för Torpkonferensen, men vi vill uppmuntra dig att även be midsommarkonferenserna på Ralingsåsgården, Dalagården, Arnemarksgården och Hjälmaregården i din bön och fasta. Mer information om respektive konferens hittar du på hemsidorna.

Tomt utrymme

Be och tacka för:

CAR

 • Be för fred i Centralafrikanska republiken. Be att de kristna håller fast vid tron, och att de fortsätter att arbeta för Guds Rike och dess utbredande.
 • Tacka för att EEB fått Utbildningsministeriets godkännande för att bedriva högre utbildning.
 • Tacka för att familjen Carlsson nu ”landat” i Sydafrika efter ett år fyllt av omställningar och svårigheter, både i RCA, Kamerun och i Sydafrika. Barnen har kommit in i nya skolorna och de börjar trivas bra.
 • Be för många goda möten med församlingar under familjens sommarvistelse i Sverige. Be även för de visumansökningar som ska hinnas med under Sverigevistelsen.

Malmö 

 • Be att vi når människor som inte känner Jesus.
 • Be att vi får in lite erfarna ledare som kan hjälpa till att bära ansvaret.
 • Be om Guds beskydd och nåd på alla områden.

Örebro

 • Tacka Gud för den tillväxten som vi nu ser i vår församling och be om att många ska komma till tro, inte bara genom den tjänsten vår församling står i, utan också genom de tjänster som alla andra lokala församlingar i Örebro står i.
 • Be för den Helig Andes vägledning i alla våra planeringar och aktiviteter.
 • Be för enheten i Kristi kropp i Örebro, i Sverige och i hela Världen.

Midsommarkonferenserna

 • Be för de sista förberedelserna som sker inför konferenserna.
 • Be att alla medverkande i de olika midsommarkonferenserna får förmedla budskap som är relevanta och som berör lyssnarna.
 • Tacka Gud för alla frivilliga som varje år satsar sin tid för att jobba både före, under och efter konferenserna.
 • Be om bra konferensväder som underlättar möten och gemenskap.

Annat viktigt

 • Be för de utlandsarbetare som just nu håller på att förbereda sina utresor i slutet av sommaren och under hösten.
 • Be om att visumansökningarna går igenom, och att andra tillstånd som de behöver beviljas.
 • Be om att allt praktiskt arbete inför flyttarna fungerar väl.
 • Be om fina avslut och ork och kraft i avslutningsarbetet hemma i Sverige.

Tomt utrymme

Länkar

PDF-fil av Vecka 24

PDF-fil av Bön- och fastekalendern för Torpkonferensen: Bön och fastekalender

EFKs hemsida

Lämna en kommentar

Filed under Gemensam bön

EFKbön vecka 23, 31 maj-6 juni

akosDe vill rusta framtidens ledare i Paraguay

Judith och Roger Korsgren längtar efter att se människor följa Jesus. De ska nu åka till Paraguay en andra period för att fortsätta att utveckla församlingar och församlingsledare – långsiktigt och med människors behov i fokus. De kommer att arbeta nära EFKs samarbetskyrka, Convención de las Iglesias Bautista Betel (CIBB), med två huvudsakliga områden: att grunda en församling som ser till människors behov och att stödja CIBB i deras utbildning av ledare och pastorer.

– För mig är det alltid personer som vinner mitt hjärta, säger Judith. Här får man träffa folk som ingen annan vill nå, men Gud ser dem. Och vi vill vara där Gud vill att vi ska vara, och välsigna de som Gud vill välsigna.

/Kristina Sandin, informationssamordnare

Tomt utrymme

arodRödåns Friförsamling

Rödåns friförsamling finns i Brandstorp, Habo kommun.Vi är en församling med 53 medlemmar. Många medlemmar är över 70 år. Trots det bedrivs ett lovande barnarbete i form av Söndaxkul och Öppen förskola. Vidare har vi Alpha, dagledigsamlingar och sångkvällar som exempel på utåtriktad verksamhet. Vi ser oss som en liten församling, men med en viktig uppgift i det sammanhang där vi finns med. /Elisabet Blåberg, ordförande

Tomt utrymme

abergFörsamlingsplantering i Berga, Linköping

Den 24 augusti 2014 annonserade Ryttargårdskyrkan och Johanneskyrkan i Linköping att man ämnade plantera en församling i den mångkulturella stadsdelen Berga i Linköping. Arbetsnamnet är Bergaplanteringen och ledarna för planteringen är Eleonore Gustafsson och Miriam Zwörner. Under året som gått har man samtalat om församlingens profil och vision. Den 13 september kommer det grundarteam som formats under året sändas ut från moderförsamlingarna. Planteringen vill med hjälp av kontemplativa praktiker från den monastiska traditionen och missionella praktiker från den frikyrkliga traditionen göra lärjungar till Jesus Kristus. /Eleonore Gustafsson, församlingsplanterare

Tomt utrymme

Be och tacka för:

Paraguay

 • Var med och be för familjen Korsgrens förberedelser inför utresan.
 • Be också för deras arbete med att grunda en församling och att utveckla ledare i Paraguay.

Rödån

 • Be för Söndaxkul, barn och ledare.
 • Be för Öppna förskolan, att vi får ledare, så vi kan fortsätta den.

Berga i Linköping

 • Be att Gud skall forma ett grundarteam där de gåvor som församlingen behöver för att kunna utföra sitt uppdrag finns.
 • Be att Gud skall ena grundarteamet kring en missionsstrategi som kan bära frukt.
 • Be att Gud skall möta den folkgrupp i Berga där Jesus är allra minst känd genom drömmar, syner och tecken.

Annat viktig

 • Be för de, inom EFKs organisation, som nu på ett påtagligt sätt berörs av EFKs Omtag.
 • Be för alla förberedelser som pågår inför årets Midsommarkonferenser. (Bönekalender för Torpkonferensen hittar du här.)

Tomt utrymme

Länkar

PDF-fil av Vecka 23

PDF-fil av Bön- och fastekalendern för Torpkonferensen: Bön och fastekalender

EFKs hemsida

Lämna en kommentar

Filed under Gemensam bön

EFKbön vecka 22, 24-30 maj

atai

De stöttar pionjärarbetare och ger själavård till utsatta barn i Thailand

Anna och Ingvar Fredriksson har varit EFK-missionärer i Asien sedan mitten på 70-talet. För ett par år sedan flyttade de till Ubon i östra Thailand. I Ubon är bara omkring 0,2 % av befolkningen kristna, och en del i Anna och Ingvars arbete är att träna och utrusta människor i ledarskap. Ubon är bland de fattigaste delarna i Thailand och sexuella övergrepp och människohandel drabbar många barn och unga. Många som utsatts för övergrepp har svårt att lita på vuxna och ledare. Därför arbetar Anna och Ingvar med att erbjuda själavård till utsatta. Nyligen startade de också ett barn- och familjeprojekt, som ger undervisning och samtal i barns rättigheter till bland annat skolor och barnhem, för att förebygga övergrepp och människohandel. I samtalen poängterar man alla människors lika värde och att alla är lika mycket älskade av Gud. Många människor blir stärkta av hjälpen och får framtidstro. /Kristina Sandin, informationssamordnare

 Tomt utrymme

bmockKristen Gemenskap i Mockfjärd

Kristen Gemenskap i Mockfjärd, ca 3 mil väster om Borlänge, är en ekumenisk församling, EFK och Equmeniakyrkan. Församlingen är enda frikyrkan på orten och samarbete delvis med Sv. Kyrkan. Församlingen har haft anställd pastor t.o.m. jan -15. Antalet medlemmar har minskat en längre tid och har för närvarande 28 medlemmar varav ca 16 är aktiva. Församlingen har nu gått in i ett arbete med hjälp av handledare från Equmeniakyrkan för att försöka vända nuvarande situation. Ungdomsarbetet består av en mindre scoutgrupp. /Ingrid Sammils, ordförande

 Tomt utrymme

bryskRyska Evangeliska Kyrkan – som hör till Elimkyrkan Stockholm

Målet med Ryska Evangeliska Kyrkan är att nå den växande gruppen av rysktalande i Stockholm. Det är inte bara ryssar utan folk ett antal olika länder som tidigare hörde till forna Sovjetunionen. Man kan räknar med att de är ett antal tiotusentals personer i Stockholm nu, en stor andel är i Stockholm utan uppehållstillstånd och arbetstillstånd och jobbar svart. De är i ett utsatt läge och utnyttjas av skrupelfria arbetsgivare. Cirka 30-40 personer möts för gudstjänst i Folkungakyrkan, där det är en särskild gudstjänst på ryska varje söndag 14.30. Ett cellgruppsarbete har börjat bland dessa rysktalanden.

Vi arbetar med att rekrytera en pastor från Ukraina som heter Jurij, för att leda arbetet. Han leder en stor församling i Ukraina som har planterat ett antal församlingar, och han känner en särskild kallelse till Stockholm. Han leder nu Ryska Evangeliska kyrkan på distans och är regelbundet i Stockholm. En sak församlingen jobbat med för att nå människor och få kontakt är att bedriva språkundervisning i svenska för rysktalande. /Stefan Swärd, pastor och föreståndare för Elimkyrkan Stockholm, ett nätverk av församlingar med fokus på församlingsplantering

 Tomt utrymme

Be och tacka för:

Thailand

 • Var med och be för församlingsplanteringen i nordöstra Thailand. Be för flera nationella pionjärarbetare till små och svaga husgrupper och församlingar.
 • Be för arbetet med själavård till de som utsatts för övergrepp. Be också för det nystartade barn- och familjeprojektet, så att inga barn ska bli offer för människohandeln.

Stockholm

 • Be för Jurij och hans familj att de ska få arbets- och uppehållstillstånd, och att det ska gå fort.
 • Be att det ska ordna sig för dem med bostad.
 • Be att församlingen ska fortsätta utvecklas och att man ska vinna människor och göra dem till lärjungar.

Mockfjärd

 • Be att vi får hälsa nya medlemmar välkomna till församlingen.
 • Be att vi hittar nya vägar att nå utanför kyrkan.
 • Be att ungdomsarbetet får utvecklas genom att nya ledare tillkommer.

 Tomt utrymme

 Länkar

PDF-fil av Vecka 22

EFKs hemsida

Lämna en kommentar

Filed under Gemensam bön

EFKbön vecka 21, 17-23 maj

atvSAT-7 ger barn utbildning via satellit-tv

SAT-7 har sänt kristen satellit-tv i Mellanöstern och Nordafrika i snart 20 år. I dag nås omkring 15 miljoner människor via fem kanaler. I mars började kanalen SAT-7 KIDS att sända programmet ”My school” som riktar sig till barn som tvingats fly från konflikterna i Mellanöstern. Satellit-tv är tillgängligt i stora delar av regionen, så många av barnen som lever i flyktingförläggningarna har möjlighet att se programmet. Genom ”My school” vill man ge undervisning i bland annat matte, arabiska och engelska till barn som tvingats avbryta sin skolgång. Programmet ger barnen en möjlighet att kunna fortsätta sin utbildning, trots den svåra och skakiga situation de befinner sig i. EFK har varit med och stöttat SAT-7:s arbete sedan starten och från och med förra året arbetar EFK-medarbetarna Irén och Mats Frändå på det internationella huvudkontoret på Cypern. /Kristna Sandin, informationssamordnare

Tomt utrymme

aeklEklesia

Eklesia är en församling bestående av husförsamlingar. Idag består församlingen av tre husförsamlingar i Örebro och en i Mullhyttan/Fjugesta. Vår vision är att bygga kärleksfulla gemenskaper med Jesus i centrum, som föder och fördjupar tillbedjan, lärjungaskap och mission. Vi längtar efter att få se människor komma till tro på Jesus och bli lärjungar som gör lärjungar. Vi längtar också efter att få se Gud föda nya uttryck, nya former och större mångfald vad gäller församling, bön och tillbedjan. /Maria Fagré, församlingsplanterare

Tomt utrymme

Be och tacka för:

SAT-7

 • Var med och be för SAT-7:s arbete i Mellanöstern och Nordafrika.
 • Tacka för vad SAT-7 får betyda för miljontals människor i denna oroliga region.

Eklesia

 • Be om beskydd för relationerna i och runt församlingens gemenskap
 • Be om att människor på ett påtagligt sätt ska få uppleva livsförvandlande möten med Jesus
 • Be att vi får sprida Guds rike på det sätt han kallat oss till

Tomt utrymme

Länkar

PDF-fil av Vecka 21

EFKs hemsida

Lämna en kommentar

Filed under Gemensam bön

EFKbön vecka 20, 10-16 maj

aneepalNepal

Nöden i Nepal är fortsatt stor och hjälpinsatserna fortsätter. Våra partners i landet packar och sänder mat, tält, filtar och hygienpaket till svåråtkomliga områden som drabbats svårt av jordbävningen. 6:e maj, en och en halv vecka efter jordbävningen, kunde International Nepal Fellowship (INF) bland annat skicka följande rapport: ”I dag har vi packat fler nödpaket. Imorgon bitti kommer vi att kunna sända 500 mat- och hygienpaket till flygplatsen här i Pokhara, där de kommer att skickas vidare med helikopter till avlägsna byar i Ghorka. Under tiden förbereder vi för att packa och sända ytterligare 500 paket. Lagret börjar nu minska och det fylls på sakta. Men våra frivilliga och vår personal fortsätter att arbeta hårt.” /Kristina Sandin, informationssamordnare

 Tomt utrymme

aljungsbroFiladelfiaförsamlingen Ljungsbro

Filadelfiaförsamlingen i Ljungsbro är en församling med ca 120 medlemmar. Ljungsbro är ett växande samhälle som ligger vid Göta kanal strax utanför Linköping i Östergötland. Samhället har ca 7000 invånare och vi är den enda frikyrkan på orten. Församlingens medlemmar har ett stort engagemang i det arbete som vi bedriver bland barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi önskar att få vara en församling som betjänar människorna på den plats där vi finns och vill genom ord och handling nå ut med budskapet om Jesus. /Anna Enberg, pastor

 Tomt utrymme

alifechurchLifechurch Växjö

Lifechurch Växjö vill vara en kyrka genom hela veckans alla dagar, för alla människor, och genom hela livet. Vi vill vara en Jeuscentrerad, kärleksfull gemenskap som präglas av ärlighet och transparens. Vår önskan är att människor i Växjö skall upptäcka Jesus och utvecklas i sin relation till honom, oavsett från var man startar. Vi samlas varje vecka till att dela gudstjänst, gemenskap, måltider och livet. Oftast möts vi i någons hem, vid vissa tillfällen ute, eller på inlånad plats. /Jonathan Egerbo, församlingsplanterare

 Tomt utrymme

Be och tacka för:

Nepal

 • Be att lagret av mat och förnödenheter ska kunna möta de behov som finns.
 • Var också med och be för det fortsatta hjälparbetet, så att INF, UMN och andra hjälporganisationer kan samordna och planera insatserna för att ge rätt sorts hjälp.

 Ljungsbro

 • Be om Guds ledning i konkreta framtidsfrågor som församlingen står inför just nu.
 • Be att vi ska få nå Ljungsbroborna med evangeliet under sommarens grillkvällar och beachvolleybollvecka vid kanalen.

Växjö

 • Be för en planerad start av Alpha till hösten.
 • Tacka för församlingens vårgemenskaps helg som genomfördes i april.
 • Be att Lifechurch skall få betjäna människor i Växjö och förmedla Guds kärlek till förvandlade liv.

 Tomt utrymme

Länkar

PDF-fil av Vecka 20

EFKs hemsida

Lämna en kommentar

Filed under Gemensam bön

EFKbön vecka 19, 3-9 maj

anepalNepal

EFKs Erik Bäckelid har varit i kontakt med Nepal. ”Vår vän i Nepal berättade detta för oss och vi har blivit mycket berörda. I fredags gick hon till jobbet som vanligt, sonen var på förskola och huset stod där det skulle. I lördags så förändrades allt.”

När jordbävningen började kunde vi bara hålla oss fast, till slut så kom vi ut ur huset innan det rasade. Hela vår familj klarade sig men det gick inte lika bra för alla i området. Flera av våra grannar fick dra fram sina nära och kära ur rasmassorna. När natten kom kunde vi sätta upp ett tält på gatan men allt blev blött när regnen började. Det var så kallt att vi trodde att vi skulle frysa ihjäl. Jag höll min fyraåriga son i famnen hela natten för att hålla honom varm. Under natten kom ett gäng med vapen som försökte råna oss överlevare som tagit tillflykt till gatan. Vi lyckades att jaga iväg dem, även andra gången när de kom tillbaka. Nu försöker vi få ordning på vår situation, få tag på mat och rent vatten. /Från EFKs Instagramkonto

EFK´s katastrofinsats har två delar där den första humanitär insatsen fokuserar på människors akuta medicinska behov. I nästa fas så påbörjar vi en återuppbyggnadsinsats där vi hjälper människor att återställa boende och försörjningsmöjligheter samt att förbereda dem för framtida katastrofer. Insatsen sker i samarbete med våra lokala partnerorganisationer United Mission to Nepal och International Nepal Fellowship som känner området, människorna och förutsättningarna väl. Att arbetet sker i samarbete med lokala myndigheter skapar goda möjligheter för att en välriktad insats! EFKs församlingar har ett långsiktigt engagemang i Nepal sedan drygt 60 år tillbaka. De nuvarande projekten presenteras på www.efk.se/nepal. Mer information om katatrofinsataserna hittar du på EFKs facebooksida och hemsida.

Vill du vara med och hjälpa? Swisha din gåva till 123 900 4037 och märk gåvan Jordbävning Nepal. Så ger du din gåva

 • Sätt in din gåva på bankgiro 900-5588. (Märk gåvan ”Jordbävning Nepal”.)
 • Swisha till 123 900 4037. (Märk gåvan ”Jordbävning Nepal”.)
 • SMSa NEPAL200 till 72980 (för att skänka 200 kr)

Tomt utrymme

akongressEFKs kongress

EFKs styrelse inbjuder EFKs samverkande församlingar till en Extra Kongress den 9 maj. Efter ett år av Omtagsprocess med utvärdering och samtal behöver viktiga framtidsbeslut nu fattas med målet att EFK som rörelse ska bli mer av dynamiskt nätverk, där de olika delarna betjänar varandra. Allt för att bli bättre rustade att möta utmaningarna och målen i EFK 2020.

Styrelsen tog under våren 2014 initiativ till en genomlysning – Omtag – av det gemensamma arbetet i EFK och tillsatte en framtidsgrupp för att lyssna in rörelsens olika delar. Processen kommer att mynna ut i förslag om förändringar som EFKs församlingar behöver besluta om gemensamt. Därför ersätts det Representantskapsmöte som skulle hållits den 9 maj 2015 av en Extra Kongress. Innehållet kommer att koncentreras till beslut med anledning av Omtaget, förutom de obligatoriska punkterna om året som gått. /Från hemsidan

Här hittar du en film om kongressen!

Tomt utrymme

ahalmstadFörsamlingsplanteringen ”Med hjärta för Halmstad”

Med hjärta för Halmstad är ett nätverk av husförsamlingar som möts i olika hem. Idag består vi av tre husförsamlingar. Den ena husförsamlingen består av barn och vuxna och den andra är en grupp av framförallt studenter. Innan jul bildades en tredje husförsamling, vilket vi är mycket glada över! Vår längtan är att få göra lärjungar som gör nya lärjungar. Gemenskap, efterföljelse och mission är tre ord som vi betonar och vill leva efter. /Erika Lagerström, församlingsplanterare

Tomt utrymme

Be och tacka för:

Nepal

 • Be för de som har förlorat allt och nu sover på gatorna.
 • Be för hjälporganisationerna som finns på plats får nå ut till de människor som behöver hjälpen. Be om kraft och vishet att möta allt de möter.
 • Be att de kristna, mitt i det kaos som råder, får nå ut med evangelium.

Kongressen

 • Be att vi, som rörelse, gemensamt förmår uppfatta Guds väg och vilja framåt. Be också om villighet för oss att följa den vägen.
 • Be om vishet och enhet i de beslut som fattas.
 • Be för EFKs ledning och styrelse som bär ett stort ansvar.

Halmstad

 • Be för personer i vårt nätverk som söker ledning inför hösten i relation till arbete och studier.
 • Be att vi ska bli mer frimodiga till att finnas i nya sammanhang där vi kan få dela evangeliet in i en förening, på ett café, en arbetsplats eller till enskilda individer som vi har i vår närhet.
 • Be för vår medverkan på Andersbergsfestivalen, som är en stadsdelsfest den 23 maj.

Annat viktigt

 • Be för gemenskapsdagarna för pensionerade förkunnare som är på Götabro 5-7 maj. Mer info hittar du här.

Tomt utrymme

Länkar

PDF-fil av Vecka 19

EFKs hemsida

Lämna en kommentar

Filed under Gemensam bön