Kategoriarkiv: Okategoriserade

EFK bön vecka 38, 16-22 september 2019

”Jag hade kommit med drömmen om att få predika i Sverige..”

Söndagen den 1 september i år hade en man i femtioårsåldern varit och handlat bröd, han gick förbi Nya Rågsved Folkets Hus och överraskades av att det fanns en ny kyrka. Klockan var 13:45 och New Life Souths första gudstjänst skulle strax starta. Han kom in och var med under hela gudstjänsten. 2011 flyttade Cris, Matet och sonen Agathos till Stockholm. Cris är utbildad pastor och drömmen var att leda en församling i Sverige.  De såg en möjlighet och reste hit, men saker och ting utvecklades inte som de hade hoppats.

”Jag hade kommit med drömmen om att få predika i Sverige men det enda jag hade tid till vara att dammsuga eftersom jag fick arbeta hårt som städare”, berättar Cris.

   

Ett par år senare kom Cris och Matet i kontakt med församlingen New Life. Efter att ha tjänat i New Life under flera år började drömmen om en ny kyrka få liv. Nu har dörrarna slagit upp till New Life South och Cris är avskild som pastor. Drömmen är en kyrka söder om Stockholm där människor från alla nationer är välkomna in i en familj av människor som är överlåtna till att älska Jesus och varandra. Det finns få kristna i södra Stockholm. Vi ber och drömmer om att fler människor, liksom mannen med brödet som kom in till oss ska hitta till oss och finna sin plats i vår gemenskap.

/Sara Jonegård, New Life South

Tacka Gud för:

 • Cris och Matet Salvador och andra missionärer som kommer till Sverige.
 • att vi har en plats att mötas på och för att så många saker har fallit på plats så bra. Tacka Gud för det team av människor som har slutit upp bakom Cris och Matet.
 • de människor som nås av evangelium genom New Lifes olika siter.

Be för:

 • den grupp människor som har överlåtit sig till att vara en del av New Life South, be särskilt för Cris och Matet Salvador och Jörgen och Myrhene Hagerum som leder siten.
 • att vi hittar vägar att forma vår gemenskap och vårt utåtriktade arbete. Be att nya människor nås av evangeliet och bli en del av vår familj.
 • att Jesus Kristus ska bli känd, ärad och efterföljd i södra Stockholm och för de andra församlingar som redan finns där. Be att Gud förser församlingarna med allt de behöver och att vi tillsammans får större genomslagskraft i södra Stockholm.
Annonser

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 37, 9-15 september 2019

”Vilka dörrar kommer Gud öppna?”

Efter 7 år i den mångkulturella stadsdelen Skäggetorp i Linköping kunde vi för ett år sen lämna över ledarskapet i Nygårdskyrkan. Glädjen över att först drömma om en församling, se den växa fram och sedan lämna över ledarskapet när den planteringen var tillräckligt stabil är självklart stor.

Men, samtidigt innebär detta för mig och min familj nya utmaningar. Vi flyttade två 2 km till stadsdelen Ryd med drömmen om ännu en församling. Vi har nu format ett kärnteam som i vår och sommar gjort många saker för att få nya kontakter och göra oss synliga. Vi har uppskattningsvis fått dela ut runt 60 biblar på många språk, haft barnaktiviteter i form av bland annat hoppborg i parken och fått många positiva bemötanden från både kommun och vanliga Rydsbor.

Något av det bästa och det värsta med att få vara med att plantera en församling är att man inte alls vet något om framtiden. Vilka dörrar kommer Gud öppna? Vilka personer kommer Gud föra till oss? Hur snabbt kommer gemenskapen växa? Så många möjligheter och så mycket ovisshet. Otroligt spännande, men också ödmjukande då man verkligen inser sitt beroende av Gud!

/Johannes Stenberg, Ryds Hemkyrka

Tacka Gud för:

 • de biblar vi fått dela ut på t ex urdu, somaliska, arabiska, farsi, dari, bengali och hindi.
 • den öppenhet som finns bland många utbytesstudenter från muslimska länder.
 • de nya kontakter som knutits under sommaren med olika Rydsbor.

Be för:

 • att Gud kallar fler kristna till församlingsplantering i våra miljonprogram.
 • att personer ska komma till tro och döpas redan nu i höst.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 36, 2-8 september 2019

Vi behöver fler pionjärer!

Hur kan jag leva mer missionellt i min vardag? Vad gör jag om någon jag känner kommer till tro? Hur gör jag lärjungar av människor som inte passar in i min församling?

Dessa och andra frågor ligger bakom pionjärträningen som började i Linköping för ett par år sedan. Under sju vardagskvällar möttes sammanlagt nästan 20 personer för att lyssna på personer med erfarenhet av att ta pionjära initiativ och starta nya församlingar, för att be och samtala och för att öva på olika sätt att berätta om sin tro. Träningen leds av Johannes Stenberg och Magnus A – dessutom är Cahtrine Nygren och Eleonore Gustavsson med och undervisar och delar erfarenheter.

Dessa träffar har lett till spännande saker. Hälften av deltagarna från de två första åren i Linköping är nu aktiva i ny missionella initiativ och församlingsplanteringar i stadsdelarna Ryd och Berga i Linköping och i Norrköping! Resten har fått ett tydligt ökat engagemang för att nya människor görs till lärjungar.

Just nu går denna träning i Örebro med 15 deltagare, och snart börjar den i Västerås och i Linköping igen.

Kanske du ska vara med? Eller känner du någon som behöver detta? Mer info hittar du här!

/Magnus A, ledarutvecklare för pionjära initiativ i Sverige och internationellt

Tacka Gud för:

 • att så många blivit engagerade i att nå nya människor och göra lärjungar i Östergötland!
 • att pionjärträningen sprider sig till nya platser!

Be för:

 • de nya missionella och pionjära initiativ som tagits i Östergötland. Be att många kommer till tro och blir lärjungar i nya gemenskaper.
 • pionjärträningen som ska börja i Västerås och Linköping om ett par veckor.
 • den pionjärträning som pågår i Örebro just nu. Be att varje deltagare ska hitta sin plats i Guds plan för Örebro, att många människor ska börja följa Jesus och att många nya församlingar startas.​

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 35, 25 augusti-1 september 2019

”Varje år slås jag av hur modiga de är!”

Den här veckan drar vi igång en ny termin på Liljeholmens folkhögskola. 23 deltagare kommer att under ett läsår fördjupa sig i ordet, äta massiva mängder kladdkaka och ta nya steg i sin efterföljelse till Jesus. Varje år slås jag av hur modiga de är! Det finns så många olika spännande, roliga, kloka och bra saker man kan göra under ett år – men våra deltagare har valt att lägga ett år på att söka Gud.

Våra dagar varvas mellan bibelläsning, undervisning och olika sätt att ge utlopp för det vi läst och fått till oss. Vi använder oss av kreativitet, vi sjunger, skriver musik, vi målar, drejar och skapar. Vi försöker hitta olika sätt att nå ut med budskapet om Jesus, om hopp mitt i hopplösheten. Vi försöker finna vägar att verka för rättvisa och kärlek både globalt och alldeles nära.

Jag brukar återkomma till bilden av ett fältsjukhus när jag funderar över vad bibelskolan är för något. Våra deltagare kommer från massor av olika strider. Kroppshat, trasiga relationer, missbruk – ja listan kan göras hur lång som helst. Under ett år på bibelskola, där de tar en paus från allt som pågår i livet ger de Gud chansen att komma med befrielse och förvandling. Här finns tid att be,samtala, bearbeta, få nya perspektiv. Det är underbart för oss som lärare att se hur oro får bytas ut mot frid, ångest bytas ut mot framtidshopp och självhat bytas ut mot en identitet som Guds älskade barn. Tack för att du är med och ber!

/Elisabet Svahn, lärare & kursföreståndare Liljeholmens Folkhögskola

Tacka Gud för:

 • EFKs bibelskolor och för hur Han använder dem för att befria och utrusta människor.

Be för:

 • att Gud ska få göra sitt verk på djupet av de människor som går på bibelskolorna detta läsår.
 • att Gud ska utrusta och kalla nya ledare bland de unga människor som tar nya kliv i sin tro under bibelskoleåret.

1 kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 34, 19-25 augusti 2019

”Vill ta ytterligare steg för att bli ett kultur- och bildningscenter utifrån vår kristna grund”

Under våren 2019 invigdes våra nya lokaler som vi samäger och ”samhyr” med Hyllie Park Kyrkan och Hyllie Park Diakoni. Verksamheten har vuxit i och med att regeringen de senaste åren har satsat på att låta folkhögskolorna över landet få ökade statsbidrag. Detta för att kunna möta utbildningsbehovet främst inom grundläggande och gymnasial utbildning som inom folkhögskolan kallas allmän kurs.  Det har blivit något mer än en fördubbling under de senaste fyra åren.

Våra närliggande utmaningar under hösten är flera:

Vi har inrättat en ny tjänst, ”Mångfaldspedagog”. Uppdraget är att öka våra studerandes, ca 1000 personer, förståelse för olika trosinriktningar och att kunna samexistera i denna religiösa mångfald. Det innebär också att öka förståelsen för religionens och trons plats både i samhället och i den enskilda människans liv. Malmö stad kommer att vara värd för en internationell konferens ht 2020 kring dessa frågor och utmaningarna är högst aktuella.  Av Malmös befolkning är ca 40% utrikes födda eller är barn med minst en utrikesfödd förälder. Malmö är en spännande stad med utmaningar kring religionernas roll i samhället.

Både folkhögskolan och Hyllie Park-området vill ta ytterligare steg för att bli ett kultur- och bildningscenter utifrån vår kristna grund. I samarbete med Skillinge missionshus utvecklas verksamhet som ska göra uppdrag för Arbetsförmedlingen inom Stöd och matchning. Idag finns detta engagemang i form av ett tvåårigt EU-projekt där vi är med och matchar sfi-studerande att få kontakt med arbetsgivare. Vi känner stor glädje i det breda samarbetet kring Akademi för ledarskap och teologi (ALT) och dess utveckling över landet. Vår lokala del med studiecenter i Malmö ser vi som ett viktigt bidrag till regionens olika församlingar.

Kursen Socialt entreprenörskap som görs i samarbete med June folkhögskola och Göteborgs räddningsmission har bra söktryck. I förra läsårets kurs fanns flera intressanta och innovativa projekt i samarbete med församlingar/kristna organisationer. Vi ser detta som ett bidrag till att utveckla diakonalt arbete.

Kinakursen åker till Kunming om några veckor.  Det blir det artonde året som kursen hålls.  Detta år kommer de att finnas i nya lokaler, då TCG Nordica precis har flyttat till nya lokaler. Dessa ska formellt invigas med pompa och ståt i mitten av september.

Sfi-verksamheten fortsätter att utvecklas väl och under detta läsår ska ALT gå in i ett forskningsprojekt kring kyrka och integrationsarbete som blir ett uppdrag från Hyllie Park Folkhögskola.

/Per-Inge Andersson, rektor Hyllie Park Folkhögskola

 

Tacka Gud för:

 • det goda samarbete vi har med tre EFK-församlingar kring sfi: Skillinge, Göteborg och Kristianstad.
 • de nya lokaler vi fått ta i anspråk på Hyllie Park-området och det spännande arbete som drivs under Hyllie Park-paraplyet.
 • folkhögskolans medarbetare som på olika sätt gestaltar ”skolan där du är viktig” i sin vardag. Tacksamma för de nya medarbetare som verksamheten utvecklas med inför höststarten.

Be för:

 • att vi tillsammans, ca 300 anställda i de olika verksamheterna ska fortsätta att gestalta vår gemensamma värdegrund och signum.
 • beskydd och fortsatt välsignelse över folkhögskolans personal och deltagare.
 • det viktiga integrationsarbete som sker i samarbete med de lokala församlingarna.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 33, 12-18 augusti 2019

Dagar av framåtblickande – och så lite utvärderingar

Något trötta, lite slitna men ändå förväntansfulla och med glada tillrop träffas ALT-personalen efter varje avslutat läsår på Götabro. Några dagar tillsammans med utvärdering av året som gått, utveckling av kurser och framåtblickande mot nästa läsår är det som står på schemat. Och så gemenskap förstås. Det är dagar som är än viktigare i en organisation där personalen finns på olika håll med hela Sverige som upptagningsområde. Det är en stor glädje att få dela den här tiden med varandra och se att vi alla är med och uträttar något bra.

Vi lämnar ett läsår med flera positiva besked i form av mastertillstånd och utökade utbildningsplatser, ett år där studenter fått växa som personer och ledare och utrustats till tjänst för Guds rike – oavsett vilken väg de tar efter studierna. Vi ser fram emot en höst med rekordmånga ansökningar till våra utbildningar och där ALT inte längre är en liten aktör inom sitt område – tvärtom, med ca 250 programstudenter hösten 2019 placerar sig ALT högt upp på kartan över teologiska studier i Sverige. Något vi som personal stolt delar med så många andra som är med och gör ALT – församlingar, pastorer, samfund och andra lärosäten. Tillsammans gör vi ALT till ett ledande centrum för församlingsnära teologi.

/Elin Östberg, kommunikatör Akademi för Ledarskap och Teologi

Tacka Gud för:

 • alla studenter!
 • all personal som är med och möjliggör ALTs arbete.

Be för:

 • alla nya studenter som påbörjar sina studier till hösten.
 • att ALT ska förvalta uppdraget som utbildare på bästa sätt.
 • alla som läser fristående kurser på ALT och som blir en viktig resurs i sina sammanhang.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 32, 5-11 augusti 2019

 Rustas för nya utmaningar

De senaste åren har de sociala utmaningarna i samhället blivit allt tydligare för församlingar i Sverige. Många möter stor utsatthet på olika sätt. Alltfler församlingar gör också insatser i samverkan med det offentliga. För att möta behoven långsiktigt och bra behövs både kallelse, engagemang, erfarenhetsutbyte och kunskap.

Nu i augusti startar flera utbildningar som utrustar människor för denna tjänst; Liljeholmens diakoniutbildning, Hyllie Park och Junes utbildning i Socialt Entreprenörskap och ALTs nya utbildning DIOS – terminen för diakonalt och socialt arbete med fokus på teologisk fördjupning och praktisk förankring. Var med i bön för att dessa utbildningar ska utrusta människor i den nya tid med alla dess utmaningar som vi lever i nu.

/Dan Elofsson, studierektor Akademi för Ledarskap och Teologi

Tacka Gud för:

 • det stora intresse som finns i församlingar för att konkret sprida Jesu kärlek och barmhärtighet i sin närmiljö.
 • dem som upplever kallelse in i tjänst och som vill utrustas genom utbildning.

Be för:

 • en god start för studenter och lärare som påbörjar olika sociala och diakonala utbildningar.
 • starka nätverk mellan församlingar, organisationer och utbildningar som skärper kunskap och förmåga att utbreda Guds rike socialt och diakonalt.
 • fortsatt goda relationer med det offentliga, och att kyrkan får göra ännu större avtryck i det civila samhället.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade