Kategoriarkiv: Okategoriserade

EFKbön vecka 8, 18-24 februari 2019

Foto: Simon Wester

Second hand-butiker – Mer än insamling och prylar!

Jag som fattar pennan den här veckan är återigen Hans Lindstrand. Mitt uppdrag är insamling och en del i det uppdraget innebär kontakter med många second hand-butiker.

Min fru skulle intyga att jag är barnsligt förtjust i second hand och gärna springer i två butiker extra. Intresset har jag av flera skäl, dels gillar jag att idén om att återanvända saker, dels står second hand för ett antal viktiga funktioner.

För EFK har de egna butikerna (som heter Ge för livet Second hand) betytt oerhört mycket under många år. Avkastningen har finansierat en mängd viktiga projekt i vårt internationella arbete. För ett antal lokala församlingar har deras second hand blivit det sätt de samlar in på till Ge för livet. Men det finns en del andra aspekter att lyfta fram.

I en tid när hållbarhet verkligen står på agendan är själva idén att ta vara på bra saker och återanvända dem viktig. Många unga idag funderar på livsstilsfrågorna och hur en kan leva på ett ansvarsfullt sätt. Där är second hand räddningen för många. För den som har begränsad budget fyller också second hand en viktig funktion.

Många personer har hittat tillbaka till arbetslivet via praktik eller anställningar i olika former. Jag träffade senast i veckan en personal i en av våra egna butiker som berättade för mig att second hand blev räddningen i hennes situation. Hennes liv var i kaos på flera plan. När hon fick börja i butiken vände hela hennes situation. Idag är hon ansvarig för ett område i en butik och gör det fantastiskt bra. När jag träffar på de här människorna som fått tillbaka värdigheten och självförtroendet blir jag ganska varm i hjärtat. Det gör extra gott när jag handlar i second hand att det kan bidra också

Ett uppdrag jag inte är avundsjuk på är butikschefens jobb. Det är ett svårt uppdrag att vara chef för anställda och leda frivilliga i ett och samma arbete. Verksamhetens ekonomiska framgång vilar på att man har många frivilla i verksamheten. Behovet är stort att få fram fler frivilliga. Som butikschef måste man skapa en god atmosfär, både i arbetsgruppen och när butiken är öppen. Jag är full av beundran för de som har uppgiften att leda den här verksamheten. Därför vill jag just den här veckan lyfta upp våra second hand-butiker och att vi kommer ihåg dem i våra böner.

Second hand är långt mer än bara insamling och prylar!

/Hans Lindstrand, insamlingsansvarig Evangeliska Frikyrkan

Tacka och be för:

 • Be för en god utveckling av våra butiker
 • Be för de som är butikschefer och för deras viktiga roll
 • Be särskilt för frivilligarbetarna och att det ska frigöras ännu fler frivilliga
 • Be för Patrik Fållsten, tf verksamhetschef, som har en viktig roll i att stödja butikscheferna och arbeta för butiksutveckling.
 • Tacka för en god utveckling i butiksarbetet just nu.
 • Tacka för all dem som lägger så mycket frivilligt arbete och bidrar till medel för vårt missionsarbete.
Annonser

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 7, 11-17 februari 2019

Hopp till dem utan hopp!

”Flyktingkrisen… menar du utmaningarna kring integrationen? För flyktingkrisen á la 2015 med det stora antalet människor som flydde kriget i Syrien, det har väl ändå lugnat sig?” Det är inte konstigt om du har den uppfattningen, när medierna numera endast sporadiskt skildrar flyktingsituationen i Libanon och andra närliggande länder. Jag önskar att det vore så väl… dessvärre är det inte det. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR befinner sig just nu 5,7 miljoner syrier på flykt utanför Syriens gränser. Fler än någonsin tidigare. Över 6 miljoner människor är på flykt inne i Syrien. Tusentals familjer tvingas fly från sina hem – varje dag! Och totalt sett är 22 500 000 människor i regionen i behov av humanitär hjälp. Hisnande siffror, eller hur? Den här veckan ber vi för vårt arbete för flyktingar i och ifrån Mellanöstern. Och vi ber för mer resurser att hjälpa dem.

I Libanon, där vi i EFK gör de flesta av våra insatser för flyktingar internationellt finns just nu omkring 1 miljon registrerade flyktingar – och kanske upp till 700 000 oregistrerade – i ett land med 4 miljoner invånare och en storlek lite mindre än Skåne. I Bekaa-dalen där över 300 000 flyktingar bor, varav många i tältläger, är det just nu vinter. De senaste veckorna har de drabbats av hårda vinterstormar med sönderblåsta tält och översvämningar som följd. Tillsammans med vår partner LSESD gör vi just nu insatser som framför allt handlar om att hjälpa människor att överleva vintern, genom att dela ut filtar, madrasser, kaminer, mat och annat de behöver. Målet är att 17 000 personer ska ha nåtts av hjälpen när insatsen är klar.

Hörni, vi har lite att be för. Och inte så få människor att sträcka ut vår hand till. Hoppas ni vill vara med och be om och ge dem hopp!

/Mattias Davén, Insamlingskommunikatör, Evangeliska Frikyrkan

Tacka för:

 • Alla församlingar som under de senaste månaderna gjort konserter, musikaler och annat och på så sätt bidragit med stora summor pengar som gått till hjälpinsatser
 • Alla flyktingfaddrar som varje månad gör det möjligt att hjälpa fler

Be för:

 • Lugnare och mildare väder i Libanon – många drabbas hårt av detta
 • Slut på kriget – så länge det pågår kommer flyktingkrisen att bestå
 • Våra volontärer Robin & Therése och våra partners LSESD, SAT-7 och Bread of Life som på olika håll gör enorma insatser för extremt utsatta människor
 • Fler flyktingfaddrar och andra givare – i skrivande stund saknas 667 000 kronor till de insatser vi planerat för 2019.

 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 6, 4-10 februari 2019

Varva för världen-loppet på Torpkonferensen.

Insamling till vårt gemensamma missionsarbete – långt mer än teknik

Jag som skriver den här veckan heter Hans Lindstrand och arbetar som insamlingsansvarig i Evangeliska Frikyrkan. Under snart 30 år har jag varit involverad i missionsarbete.

Insamling – kan det vara ett ämne för förbön? Är det inte bara när ekonomin krisar och insamlingen går sämre som insikten om förbön vaknar?

Först och främst vill jag utifrån insamlingsresultatet 2018 rikta en särskild tacksägelse till Gud. Det blev ett rejält fall framåt och det är många församlingar och enskilda givare som visar sitt engagemang och förtroende för det gemensamma missionsarbetet.

Insamling är långt mer än teknik, annonser, Facebook- och Instagram-inlägg och mycket annat. Det handlar om ett personligt engagemang som tar sig uttryck i att församlingar och enskilda givare känner delaktighet, utmaning och förtroende för vårt gemensamma missionsarbete.

Jag ser det som en stor förmån att få arbeta med insamling. Det medför en mängd roliga och givande kontakter med lokala församlingar, second hand-butiker och enskilda personer. Gång på gång konstaterar jag att det är många som är med och bär arbetet, såväl i förbön som ekonomiskt. Det finns ingen gräns för vad en inspirerad person kan åstadkomma när det gäller insamling på en lokal ort.. Det har vi sett prov på flera gånger det senaste året.

Insamling är inte målet i sig. Men det vi samlar in till behöver vara tydligt. I vårt missionsarbete händer massor av bra saker, både i Sverige och internationellt. Vi utbildar pastorer, ledare och missionärer, är med och grundar nya församlingar i Sverige och ut över världen, stöttar församlingsutveckling och arbetar för att barn och vuxna ska få ett värdigt liv genom en mängd av projekt som bedrivs tillsammans med samarbetspartners i många länder. Det utmanar!

/Hans Lindstrand, insamlingsansvarig i EFK

Be och tacka för:

 • Bed för att den fina känslan i insamlingsarbetet ska hålla i sig 2019!
 • Bed för vi ska våga tro stort i insamlingsarbetet
 • Bed framför allt för alla lokala församlingar, second hand-butiker och enskilda personer som gör stora insatser i insamlingsarbetet
 • Bed för våra insamlingskanaler Ge för Livet och Barnhjälpen
 • Bed för en fortsatt positiv utveckling av missionärsunderhållen.
 • Tacka för ett positivt insamlingsresultat 2018
 • Tacka för all dem som på frivillig basis samlar in medel till vårt gemensamma missionsarbete.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 5, 28 januari-3 februari 2019

Maria Karlsson tillsammans med studenter i Myanmar

Förberedelse för interkulturellt arbete

Jag heter Maria Karlsson och jobbar på Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) med en terminslång utbildning som kallas PROMIS (Programmet för Mission och Interkulturella Studier). Här förbereder vi studenter och blivande missionärer för interkulturellt arbete utomlands eller i mångkulturella sammanhang i Sverige.

I slutet av november besökte jag en skola i Myanmar, som ALT har utbyte med. Där undervisade jag i samma ämnen som jag gör här i Sverige, men de karenska studenternas svar och funderingar var totalt annorlunda mot mina svenska elevers. Deras världsbild och livsomständigheter är så annorlunda än våra. Deras kristna tro färgas mycket starkt av att de är karener. Mina lektioner blev undervisning för både dem och mig.

I en globaliserad värld är behovet av god kommunikation och förståelse över kulturella, sociala och etniska gränser kanske viktigare än någonsin. Det är så lätt att döma någon för snabbt för att man värderar andra utifrån sin egen förförståelse. Det är så lätt att låta generaliseringar och stereotyper bli sanningar. God interkulturell förståelse motverkar fördomar och polarisering.

Också i mötet med mina grannar i förorten märker jag hur viktigt det är med interkulturell förståelse och förståelse för olika religioner. ”Du är ju inte svensk!” säger de till mig ibland. Men jag är ju svensk. Fast en svensk som övats i att möta människor som är annorlunda. Och jag skulle vilja uppmuntra er alla att våga dessa möten. Det är så enormt berikande!

PROMIS ges bara på vårterminen och nu väntar nya studenter på att få påbörja denna utbildning. Tack för att ni är med oss i bön!

/Maria Karlsson, lärare på ALT

Tacka för:

 • Alla nuvarande och tidigare ALT-studenter som på ett eller annat sätt är engagerade i frågor som handlar om interkulturella möten.
 • Att alla folk och stammar en dag ska tillbe inför Guds tron och för att var och ens särart har något att bidra med.
 • Människorna i våra förorter och be för att de både får möta Jesus och för att de ska få bidra med sina perspektiv och gåvor in i vårt svenska samhälle.

Be för:

 • De studenter som går PROMIS i vår att de ska få en djupare förståelse för vikten av god kommunikation och förståelse över kulturella, sociala och etniska gränser.
 • Våra tre studenter på pastors- och ledarprogrammet som just nu håller på att avsluta sina utlandsstudier i Myanmar.
 • Att fler människor ska kunna vara medlare och fredsbyggare i en tid som präglas av polarisering och fördomar.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 4, 21-27 januari 2019

Studenter på ALT i Örebro.

Nu intensifieras rekryteringen inför läsåret 2019/2020

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är nu inne på sitt andra läsår och det är med stor tacksamhet vi jobbar vidare med att utbilda och träna framtidens ledare för kyrka och samhälle. Det är vår övertygelse att kyrkans ledare behöver vara väl rustade för att leda både i våra församlingar och i närkontakt med det omgivande samhället. Våra utbildningar riktar sig därmed både till dem som har siktet inställt på församlingsledarskap och till dem som förbereder sig för uppgifter inom alla de kyrkliga verksamheter och organisationer som direkt betjänar samhället eller till dem som söker en gedigen teologisk grund för att verka inom andra yrkesområden. Det är med stort engagemang och mycket glädje i uppgifterna vi utbildar för hela denna bredd av tjänster och uppdrag.

Nu börjar en period av rekrytering inför nästa läsår. Det handlar om att nå ut med tydlig information om vilka vi är och vad vi utbildar för. Men det handlar också om att nå fram till alla dem vars liv och inriktning kommer att fördjupas och ta form genom någon av våra utbildningar. Vi tror nämligen att fler borde läsa teologi i någon form, att fler behöver utrustas och tränas i den här riktningen för att tjäna i kyrka och samhälle. Och det är just till dessa personer vi vill nå fram och väcka längtan och intresse för teologiska studier.

/Niklas Holmefur, rektor på Örebro teologiska högskola – en del av ALT

Tacka för:

 • Alla de studenter som just nu studerar på någon av ALTs utbildningar.

Be för:

 • Rekryteringsprocessen av nya studenter för läsåret 2019/2020.
 • Att ALT fortsätter att vara en viktig plats för utbildning som betjänar både församlingar och samhället i bred mening.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 3, 14-20 januari 2019

Studenter på ALTs studiecenter i Jönköping.

Utrusta människor för Guds rikes och den här världens skull

Den här veckan, och följande två, har vi på Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) glädjen att få dela några tankar och böneämnen med er. Nu är vi mitt i ett läsår och ser fram emot en spännande vårtermin. Våren är speciell på det viset att jag som studiecentersamordnare ofta hamnar i samtal med de som går fjärde och sista året på pastors- och ledarprogrammet om väldigt konkreta saker kring deras kommande tjänster. Det är fantastiskt att få se och uppmuntra dem som snart är ute i olika församlingar i tjänst. Samtidigt finns det något vemodigt i det där, att sända iväg dem från vår studiegemenskap. Jag slås särskilt på våren av en otrolig tacksamhet över att få vara med och utrusta människor för Guds rikes och den här världens skull.

Pastors- och ledarprogrammets ettor åker alltid på retreat under våren där de får prova på att vara i tystnad ca ett dygn. Det brukar vara förenat med viss bävan för somliga och för de flesta följt av längtan efter mer. Jag tror att vi alla behöver stanna upp ibland och lyssna in vad Gud vill säga in i våra liv. ALT vill vara en plats där människor får stanna upp och lyssna till Guds röst. En plats där en får se sin plats i det Gud gör i vår tid. Jag är häpen och vansinnigt glad att få vara en del av detta inför en ny termin!

/Lina Skoghäll, samordnare för ALTs studiecenter i Jönköping

Tacka för:

 • En ny termin att utrusta människor för Guds rikes och den här världens skull

Be för:

 • Studenterna på pastors- och ledarprogrammet
 • De städer där våra studiecenter finns (Umeå, Stockholm, Örebro, Göteborg, Jönköping och Malmö) och alla studiecentersamordnare
 • Våra mentorer och utbildningsförsamlingar
 • De fjärdeklassare som är på väg ut i tjänst

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 2, 7-13 januari 2019

På Örebro folkhögskola möts människor från hela världen

Örebro Folkhögskolas enheter i Vivalla och på Holmens industriområde tog välförtjänt julledigt efter en intensiv höst. Skolan har aldrig haft så många deltagare och lokalerna har varit välfyllda dagligen. Med det kommer en hel del utmaningar när det kommer till logistik och studiero, till exempel.

I januari flyttar de delar av skolan som arbetar med nyanlända (främst på uppdrag av Arbetsförmedlingen) in i lokaler på Örebro Teologiska Högskola. Vi är tacksamma för möjligheten att möta människor från hela världen på daglig basis, och vi är glada för att få vara en positiv del av den smältdegel av kulturer som Vivalla är. Vi ser med stor tillförsikt fram emot 2019.

/Josefine Arenius, kommunikatör

Tacka och be för

–       Tacka Gud för alla deltagare som finns på Örebro Folkhögskola och för alla möten vi ständigt får vara med om.

–       Be Gud om arbetsro och tålamod när vi nu startar upp en ny termin i nya lokaler och med all röra som följer med det.

–       Be för hela Vivalla. Den här hösten har vi – mer än på länge – fått uppleva en del av det som tidningarna skriver om när det kommer till det här området. Utsattheten och problematiken hittar in till oss också emellanåt. Tacka Gud för goda relationer till polis, politiker och andra samhällsinstanser och be om fortsatt beskydd för personal och deltagare.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade