Category Archives: Okategoriserade

EFKbön vecka 4, 22-28 januari

När vi öppnar upp för dem som är nya i Sverige är vi ett tecken på Guds rike

Hyllie Park folkhögskola jobbar framgångsrikt med modersmålsbaserad och folkrörelsenära SFI.

Migration och integration är aktuella frågor inte minst eftersom det är valår i år. Många pekar på brister, men färre verkar själva vilja bidra till lösningar. Här är kyrkan ett undantag, och det gäller även EFK. Ingen kan komma och säga att vi inte gör något.

Förutom allt som enskilda och församlingar gör finns också ett starkt driv inom vår gemensamma verksamhet. Våra folkhögskolor finns i områden som Vivalla i Örebro och Skäggetorp i Linköping, utpekade som ”särskilt utsatta”, där vi bedriver omfattande verksamhet: för asylsökande, nyanlända och många andra utlandsfödda.

Hyllie Park folkhögskola har jobbat framgångsrikt med modersmålsbaserad SFI och har sett antalet deltagare öka kraftigt. Sedan 2015 jobbar man också med folkrörelsenära SFI, vilket innebär att man samarbetar med lokala församlingar, i dagsläget på tre platser, vilka bidrar med språkvolontärer och språkcafé så att SFI-deltagarna får möjlighet att träna svenska i en varm miljö.

Vi har alla våra second hand-butiker som möter många asylsökande och nyanlända.  Inom PROMIS (Programmet för mission och interkulturella studier) tränar vi människor för att bättre kunna tjäna i mångkulturella sammanhang.

Fortfarande pågår det projekt som EFKs styrelse initierade sommaren 2016, där extra resurser tillsattes för flykting- och integrationsfrågor. Där har jag förmånen att få arbeta för att stödja församlingar i deras arbete och träna enskilda för tjänst.

Vi gör det inte bara för att samhället ska fungera lite bättre. När vi öppnar upp för de som är nya i Sverige och visar gästfrihet är vi ett tecken på Guds rike, dit människor av alla folk och stammar och länder och språk är välkomna.

/Markus Sand, rådgivare i flykting- och integrationsfrågor inom EFK

Tacka och be för:

 • Tacka för allt det som sker inom EFK och för alla människor som genom vår gemensamma verksamhet får en smak av Guds rike.
 • Be att vi inte ska ”tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp” (Gal 6:9).
 • Be för den valrörelse som snart drar igång. Be att debatten om asyl och integration inte hamnar i smutskastning och populism, utan får präglas av humanitet och konstruktiva idéer.
Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 3, 15-21 januari

Alpha i Immanuelskyrkan Malmö.

”Vi vill vara ett bönens hus för alla folk”

De senaste åren har många med flyktingbakgrund funnit ett hem i Immanuelskyrkan i Malmö. Som församling har vi länge haft som uttalat mål att spegla Malmös befolkning och vi har i 20 års tid haft en persisktalande grupp. När flyktingvågen kom 2015 fanns det därför något att bygga på. Det ledde inte till att vi började göra något helt nytt, utan snarare att vi gjorde mer av det vi redan var igång med.

Många har varit intresserade av Jesus och vi har bland annat använt Alpha-filmerna med persisk text för att hjälpa dem förstå vad den kristna tron handlar om. De två senaste åren har vi fått döpa 70 personer där den stora majoriteten har bakgrund i Mellanöstern och jag har sett Gud göra mycket i dessa människors liv.

En kille som gick Alpha förstod plötsligt vad förlåtelse är. Han hade i flera år varit osams med sin bror. Nu kom han för att ge förlåtelse och be om förlåtelse. Han pekade på hur det var Bibeln som gjorde att han kunde göra detta, inget annat.

En annan kille som gick Alpha var papperslös. När han vågade be högt för första gången i sin samtalsgrupp bad han att han skulle få stanna och att han skulle få ordning på sina papper. Efteråt satt vi som ledare och samtalade om kvällen. Då kom han in och ville prata med en av ledarna. Killen var väldigt tagen. Hans advokat hade precis ringt och satt att ”nu är du med i rullarna igen”. Han hade fått bönesvar innan han hunnit lämna kyrkan och han tyckte att nu fick nog Jesus lugna sig lite… Denna kille åker nu en och en halv timme varje söndag för att få vara med på våra gudstjänster.

Vi har sett många komma till tro och vill fortsätta ge människor evangeliet om Jesus. Vi märker samtidigt att de som kommer till oss har stora grundläggande behov av gemenskap, mat, kanske någonstans att bo och hjälp i sina asylprocesser. Att vara pastor har därför inneburit helt nya uppgifter de senaste åren.

Vi vill som församling vara ett bönens hus för alla folk, men inser också att bygga församling med flera kulturer är ett av världens svåraste uppdrag, men vi gör det för att vi vet att det är rätt!

/Kim Brynte, pastor i Immanuelskyrkan i Malmö

Bön och tack

 • Tacka för alla människor som kommit till tro. Det har också gjort något med oss som församling, och väckt något till liv.
 • Tacka för hur Gud i församlingen väcker kärlek mellan folkgrupper som historiskt sett föraktar varandra.
 • Be för en av pastorerna som ska vittna på en rättegång. Det är ett av många asylärenden vi som församling finns med i.
 • Be att vi som församlingar ska bli ledande i integration, och på allvar bli bönens hus för alla folk.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 2, 8-14 januari

Vilken kraft det finns i engagemanget för asylsökande och nyanlända!

Jag har förmånen att få möta många av dem som engagerar sig med asylsökande och nyanlända och höra berättelser om vad som händer i vår rörelse. Jag imponeras gång på gång över vilken kärlek och omsorg som finns hos så många i mötet med de som är nya i Sverige. Jag märker också vilken kraft som finns i mångas engagemang där man går in i enskilda personers omständigheter, som inte alltid är så enkla, och kämpar för att de ska få möjlighet till ett värdigt liv här, för att de ska bli trodda av myndigheter, Migrationsverket osv.

Just nu hör många av sig med frågor om hur man kan hjälpa människor med boende. Det kan handla om att ett asylboende ska läggas ner och man vill hjälpa en person eller familj som börjat etablera sig på en ort att bli kvar, eller att en person/familj får avslag men av olika anledningar inte ser någon möjlighet att återvända. Många vänder sig till kyrkan i detta läge och här behöver vi be om vishet och kreativitet i hur vi möter detta.

En annan utmaning som man ofta ställs inför när man möter människor som kommer oss nära och som samtidigt har stora behov är att själv kunna sätta gränser. Även om behoven vi möter kan vara ändlösa är inte våra krafter och vår tid det, och här behövs vishet för att inte bli utsliten och modlös.

Under januari månad är fokus för EFKs böneblogg och Instagramkonto arbetet med flyktingar, integration och mångfald. Vi vill denna månad visa på hur mycket som sker och hur många som engagerar sig runt om i vår rörelse inom detta område. Det leder både till stor tacksamhet till Gud och till förbön.

/Markus Sand, rådgivare i flykting- och integrationsfrågor inom Evangeliska Frikyrkan

Be och tacka för:

 • Tacka för alla de som är engagerade och ger av sitt hjärta, sin tid och kraft till många människor som är nya i vårt land, och att vi som rörelse får betyda mycket för många.
 • Tacka för alla dem som genom enskilda medlemmar i vår rörelse får möta hopp och gemenskap.
 • Be för dem i din församling/närhet som är engagerade med asylsökande och nyanlända (kanske det gäller dig själv) – att de får förnyad kraft, vishet att sätta goda gränser, fortsatt glädje i mötet med människor och nåd att förmedla hopp.
 • Be för de som finns i vårt kontaktnät som fått eller står inför avslag och återvändande. Be också för de troende som finns i deras närhet. Här behövs mycket hopp och vishet.

Upptäck mer!

Under januari månad skildrar vi arbetet med flyktingar, integration och mångfald på EFKs Instagramkonto och på Öppna kyrkans* Facebook-konto (om du inte har ett eget instagram- eller facebookkonto kan du se inläggen, men inte interagera). I korta videoklipp berättar män och kvinnor i olika åldrar och på olika håll i vårt land om vad de och deras församlingar står i och hur det märks i det som är EFKs gemensamma verksamhet. Denna vecka får du möta några av de som på ett personligt plan engagerat sig med asylsökande och höra om hur det påverkat dem. Först ut är Linalie Newman, som är föreslagen som ny missionsdirektor för EFK tillsammans med Ingemar Forss.

* Öppna kyrkan är namnet på EFKs arbete med flyktingar och integration. Se oppnakyrkan.se och facebook.com/oppnakyrkan.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 51, 18-24 december

Mellanöstern: ”Stå kvar”

Ayman* har nära till leende och kan upplevas lite blyg. För ett tag sedan delade vi en måltid av bönor, bröd och Pepsi i ett slitet kontorsrum i en stor stad i Mellanöstern. Ayman är församlingsledare i sin församling och deras samfund är utsatt för en kraftig kampanj av myndigheterna som med bulldozer rivit flera kyrkor i landet och misshandlat och satt flera av ledarna i fängelse då de försvarat sina kyrkor. Ayman hade då vi träffades blivit misshandlad och suttit i fängelse 7 gånger på 3 år. Efter det senaste året med mer intensifierad förföljelse vet jag inte hur många gånger fler han hamnat där. Hemma har Ayman flera små barn. Då jag frågar vad vi kan göra för honom och församlingen får jag till svar -”Bed för oss och var med oss. Stå kvar”.

Vi i EFK vill stå med den förföljda kyrkan på olika sätt. Ett sätt är genom arbete med organisationer som Set My People Free som arbetar för att de lagar som finns i många muslimska länder mot konvertering  ska bort då de är emot grundläggande mänskliga rättigheter. Eller Middle East Concern som arbetar för att stödja förföljda kristna med juridisk och praktisk hjälp. Eller SAT-7 som för många utsatta kristna i Mellanöstern är ett stort stöd då där finns god undervisning och gudstjänster där få eller inga andra alternativ finns. Och ett stort antal av andra av våra samarbetspartner som på plats i stängda länder tar stora risker för evangeliets och våra kristna syskons skull. Be för dem, att Jesus leder deras arbete och tankar och ger dem styrka och beskydd.

/Jonatan*, regionledare för EFKs arbete i Europa/Mellanöstern

*av säkerhetsskäl skriver vi inte ut efternamn.

Be för:

 • Be för vår partner i ett nordafrikanskt land där deras möteslokal, bibelskola och bokhandel har stängdes ner av polisen för en månad sedan. Bed att de ska kunna öppna igen och fortsätta arbetet.
 • Be speciellt för den evangeliska kyrkan i ett annats stort land i regionen som står under en stor press från myndigheterna. Flera kyrkor har rivits och en kristen ledare dödats senaste året.
 • Be för EFKs partner Set my People Free och deras arbete för att förändra lagar som är emot konvertiter.
 • Be för Middle East Concern och deras arbete med att stödja förföljda kristna i mycket utsatta situationer.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 50, 11-17 december

Förföljelsen ökar i Asien

Asien rymmer mer än 60 % av världen befolkning, men dessa utgör också mer än 83 % av världens icke-kristna människor. Det innebär att här är andelen kristna som lägst i hela världen. Trots århundraden av mission så utgör den kristna befolkningen inte mer än 1 % i de flesta av de länder vi arbetar i.

Förtryck och förföljelse har alltid varierat över platser och tider, men idag tycks förföljelsen öka och fler kristna än någonsin upplever diskriminering och svårt socialt tryck. Lagar åtstramas, religiös nationalism ökar och religionsfriheten krymper allt mer även i de länder som utger sig för att vara demokratiska och följa FN:s konvention för mänskliga rättigheter.

Men det är inte bara genom lagar som kristna upplever förtryck – förföljelsen i samhället ökar likaså. Att kristna drabbas av diskriminering, uteslutning ur familjer, tvångsäktenskap eller fysiskt våld är inte ovanligt i de länder EFK arbetar i.

I Asien stödjer vi i EFK underjordiska församlingsrörelser både med ledarträning och genom sociala projekt, men under nästa år kommer vi även att arbeta mer aktivt med frågor kring religionsfrihet och påverkansarbete så att våra syskon får tydligare redskap att hantera sin situation och förhoppningsvis få uppleva större frihet och försoning.

Följ och läs mer om den förföljda kyrkan på Evangeliska Frikyrkans Instagramkonto.

/Linnea Åberg, regionledare för EFKs arbete i Asien

Be för:

 • Våra bröder och systrar som drabbas av den växande hinduistiska nationalismen i Indien. Våldet och diskrimineringen mot den kristna indierna har ökat markant de senaste åren.
 • Den kristna kyrkan i Nepal som under det senaste året har fått vara med om att lagarna har stramats åt. Idag är det förbjudet att påverka någon till kristen tro.
 • De i Sydostasien som många gånger har blivit utestängda från familjer eller byar för att de vill följa Jesus.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 48, 27 november – 3 december

Kampen för religionsfrihet i Mellanöstern

En pojke i Yemen förvandlade mitt liv. Jag träffade honom för nio år sedan och hörde honom berätta om hur han måste dölja sin kristna tro i skolan och låtsas vara muslim. Han var tvungen att utöva muslimska riter och bekänna trosbekännelsen. Jag tänkte: ”Något är allvarligt fel här.” Två år senare började jag engagera mig som debattör och människorättsaktivist för religionsfrihet.

Hur kan vi acceptera att över en miljard människor inte får konvertera? Artikel 18 i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter är tydlig: alla har rätt att byta religion och utöva sin religion. Hur kan vi vara tysta när vissa länder straffar sådant med döden?

Liksom Mordokai och Ester i Bibeln behöver vi reagera när Guds folk dödas och tala om för politiska ledare att det är fel och måste upphöra. Det här är våra syskon. Martin Luther King sa: ”I slutändan kommer vi inte minnas våra fienders ord, utan våra vänners tystnad.” Det är dags att vi på allvar ber och arbetar för att alla människor ska vara fria att tillbe Gud.

Kamal Fahmi, grundare av EFKs samarbetspartner Set My People Free som kämpar för religionsfrihet i Mellanöstern

Just nu pågår EFKs julkampanj För den förföljda kyrkan. Läs mer om den på efk.se/jul

Be för

Alla kristna som förföljs i Europa och Mellanöstern för sin tro

Den teologiska högskola i Mellanöstern som EFK stödjer som erbjuder teologistudier till många kristna från muslimsk bakgrund som lever under förföljelse

Att påverkansarbetet för religionsfrihet i Mellanöstern ska ha framgång och få genomslag ibland annat FN

Be speciellt för den evangeliska kyrkan i Sudan som senaste året står under en ökad press från myndigheterna. Flera kyrkor har rivits och en kristen ledare dödats.

 

Tacka för

Att 200 smågrupper och församlingar grundas varje år i ett av de länder där vi i EFK verkar.

Att fler och fler börjar uppmärksamma vikten av att stödja den förföljda kyrkan

Att evangeliet har stor framgång bland flyktingar i regionen. Många kommer till tro från mycket svåra förhållanden i krig och församlingar växer.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 47, 20-26 november

I oktober besökte utbildningsminister Gustav Fridolin Örebro Folkhögskola för att höra mer om verksamheten.

På Örebro Folkhögskola finns alltid möjligheten till ett steg till

Örebro Folkhögskola – där EFK är huvudman tillsammans med Immanuelskyrkan och Filadelfiakyrkan i Örebro – är ett myller av möten, livsöden och relationer. Skolan består av flera delar, bland dem finns:

– Götabro Kursgård och Bibelskola, där många unga får en rejäl grund att bygga sitt kristna liv på och många mitt i livet tar chansen till en paus för andlig fördjupning.

– Folkhögskolan i Vivalla med Allmän kurs och Fritidsledarutbildningen. En plats där många kulturer möts och där vi så gott som dagligen ser liv som återupprättas och nya livsplaner ta form.

– Startpunkt på Holmen där nyanlända och de som inte varit i Sverige så länge erbjuds etableringskurser och svenskundervisning i olika projekt tillsammans med, bland annat Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet.

Skolans personal får vara med och utrusta den som är redo att gå ut och förändra världen och samtidigt gå med den som av en eller annan anledning behöver en nystart i livet. Det är omväxlande, viktigt och nästan alltid väldigt roligt.

På Örebro Folkhögskola får vi på många vis vara med och vara Jesu händer och fötter på jorden. Vi möter människor från samhällets alla delar, vi påverkar politiker och undervisar blivande pastorer. Skolans del i Örebro är också en viktig mötesplats i Vivalla – en av de områden i staden som ofta omtalas som utsatt och utmanande. Här borde alla komma och besöka oss och se vad mycket glädje och värme det finns på Vivalla Torg!

/Josefine Arenius, kommunikatör Örebro Folkhögskola

Be för:

– Det går fort i Folkhögskolevärlden just nu. Det görs många satsningar på Folkhögskolan som öppnat för många nya möjligheter. Be att vi ska prioritera rätt, fatta kloka beslut, gå i rätt riktning med våra utbildningar och nysatsningar. Det är lätt att bli ivrig, vi vill vara kloka och lyssna in Gud efter vägen.

– Be för våra deltagare och elever i Vivalla och på Startpunkt. Vi skulle kunna berätta många enskilda berättelser om trauman och krossade förhoppningar. Gud vet. Lyft våra deltagare i bön.

– Be för Götabro. Dagligen får vi vara med och rusta unga för ett liv med Jesus. Be för våra lärare och be speciellt för dem av våra elever som funderar över sin kallelse och sin fortsatta väg efter bibelskolan.

Tacka för:

– Tacka för vår fritidsledarutbildning där vi just nu har två välfungerande och väldigt drivna klasser. Framtiden ser ljus ut för våra Fritidsgårdar! Tacka för god gemenskap, för stora hjärtan för utsatta unga och för allt det goda de får vara med om i sin utbildning

– Tack för Vivalla, och för alla de möten vi får vara en del av. Tacka för goda relationer och be för fortsatt goda samarbeten.

– Tacka för all vår personal! Vi är glada över att ha en härlig medarbetargrupp som varje dag vill vara med och göra skillnad.

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade