EFKbön vecka 20, 14-20 maj

En månad kvar till Torpkonferensen

Om en månad är det dags för årets Torpkonferens, för den 132:a gången.

Torp är inte bara en konferens, utan en rörelse med ett ursprung i passionen för tillbedjan, mission och gemenskap. När vi har planerat årets konferens så har vi bett och sökt Gud för fortsättningen på denna rörelse. I sommar möts vi utifrån en gemensam bön om att Anden ska ta oss, som enskilda och tillsammans, vidare. Temat för årets Torp är därför:

Vidare – längre, bredare, djupare, högre.

Det som inte rör sig, lever inte. Det står stilla.

Men Jesus efterföljare har fått en riktning i livet, ett mål.

Han leder oss alltid vidare.

Att sträcka oss, röra oss, böja oss.

Längre. Bredare. Djupare. Högre.

Tillsammans går vi frimodigt vidare. Alltid vidare.

/Öyvind Tholvsen och Bernth-Åke Ottosson från EFKs missionsledning samt Christer Aadland, samordnare av årets Torpkonferens.

Be för:

 • Be att Den Helige Ande får fritt spelrum på gudstjänster såväl som i all logistik på Torp.
 • Be att vi får bra väder under veckan.
 • Be att de volontärfunktioner som ännu inte är fulltaliga löser sig med rätt folk på rätt plats, t ex. mötesvärdar, matpersonal, städfolk, scenografer och producenter.
 • Be för talare, musiker och andra medverkande som kommer vara i tjänst under veckan.
 • Be att Torpkonferensen får nå längre, bredare, högre och djupare!
Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 18, 30 april-6 maj

Församlingsutveckling kan vara mångt och mycket

Häromveckan fick jag ett glatt och förväntansfullt mejl från en pastor som efter mycket vånda och prövande berättade att han nu sagt ja till det han uppfattar som Guds kallelse att bryta upp från 15-20 år i tjänst i en församling för att ta sig an nya utmaningar. Vi har haft ett antal samtal genom de senaste månaderna. Nu är besluten i hamn.

Jag får också förväntansfulla glädjeyttringar från församlingen han ska komma till. Å andra sidan möter jag församlingsledningen som pastorn snart ska lämna. Där är stämningsläge annorlunda. Nu ska de bli en av alla de församlingar som söker en ny medarbetare. Så är livet i en rörelse där Gud kallar och sänder medarbetare för tjänst i en storfamilj som hör samman.

Senare samma vecka som jag möter församlingen som snart är utan sin föreståndare genom många år, möter jag, tillsammans med en mina medarbetare i Förtroenderådet, en församling som känt på krisen i ledningen. Vi möter dem för att försöka reda ut vad som har hänt, vad problemet djupast sett är och hur det bäst beskrivs. Hur ska vägen vidare se ut efter detta? Här får vi försöka hjälpa varandra att hitta orden, söka försoning och helande. Vi får påminna församlingen om att Gud är expert på att leda i svåra situationer. Bibeln är ju en enda lång berättelse om hur Gud varit trofast mot sitt folk genom svårigheter och kriser. Det är sant även nu.

/Øyvind Tholvsen, ledare för EFKs Sverigeprogram

 

I maj månad fokuserar vi i EFKs Sverigeprogram på att på EFKs böneblogg och instagramkonto (@evangeliskafrikyrkan) dela med oss om vad vi gör inom församlingsutveckling. En viktig del i det vi försöker hjälpa församlingar med, är att ge rådgivning och hjälp i situationer som dessa. Var med och tacka be.

Tacka för:

 • Alla de församlingar som nu har fått klart med nya medarbetare, både från ALT och från andra håll.
 • De församlingar som på olika sätt tagit sig genom kriser och som nu upplever förnyelse och växt.

Be för:

 • Alla de församlingar som nu arbetar med att rekrytera nya medarbetare. Flera har sökt under en längre tid utan att finna en lösning.
 • Det behövs nya ledare och pastorer. Be att Gud kallar och utrustar människor till ledartjänster i våra församlingar.
 • De församlingar som nu upplever svårigheter och utmaningar i samarbete eller i svåra situationer som inträffat. Be om försoning, läkedom och frid.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 17, 23-29 april

Skyddat boende befriar kvinnor från prostitution

Irini strålar av stolthet och lycka. Det är något som hon vill visa mig. Hon räcker fram skrivhäfte efter skrivhäfte. Efter mycket slit, hårt arbete och tålamod så har Irini till slut nått ett av sina mål: att lära sig att läsa och skriva!

I ett land i Mellanöstern driver vi tillsammans med vår partner ett projekt för flickor och kvinnor som dragits in i prostitution, trafficking eller befinner sig i riskzonen för det. Målsättningen med projektet är att dessa blir befriade och helade fysiskt, andligt, socialt och mentalt samt stärkta att bli en aktiv del av samhället. Målet är även att sprida information om situationen för att på sikt minska problemet och förändra attityder i samhället. Majoriteten av de unga kvinnorna som kommer till det skyddade boendet är analfabeter. Ett delmål för boendet är att alla ska lära sig att läsa och skriva. Tillsammans med varje kvinna gör man en individuell plan, och på schemat finns hantverk, motion, bibelstudier, gruppterapi, m.m.

I början när Irini bodde på boendet så grät hon varje dag. Men nu strålar hon av glädje. Hon säger: ”Jag är mer stabil nu. Jag har vad jag behöver och människor omkring mig som älskar mig”. Hennes mål är att arbeta med något där hon hjälper människor eller som frisör.  Boendet erbjuder kvinnorna yrkesutbildning, bland annat inom frisör och manikyr. (Irini heter i verkligheten något annat.)

/Teresa*, en av EFKs medarbetare i Mellanöstern

*Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut efternamn.

Tacka och be för:

 • Vi vill tacka Gud för alla unga kvinnor som helas.
 • Be att fler utsatta flickor/kvinnor ska hitta/höra talas om vårt boende, så att de kan få hjälp.
 • Vi vill be om beskydd för kvinnorna och personalen på boendet.
 • Be om hjälp att hitta bra personal. Detta är vår största utmaning. Den starka skamkulturen gör att det är ytterst få kvinnor som vill (och tillåts av sin familj) att arbeta på ett boende som detta.
 • Be om vishet och hjälp i de förändringar vi står inför. Vår partner har köpt två stycken större lägenheter, så boendet kommer flytta och ge plats för 15-20 kvinnor, det planeras också att öppna en skönhetssalong där kvinnorna kan få arbetsträning och chans till inkomst.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 16, 16-22 april

EFKs partnerorganisation Urban Light i Thailand hjälper pojkar som fallit offer för människohandel. Foto: Urban Light

Pojkar får hjälp på vägen till frihet

Kit (som egentligen heter något annat) växte upp i en kristen familj på den thailändska landsbygden. Han lärde sig tidigt att spela gitarr och spelade ofta i kyrkan. När han gick ut 8:an skickades han till storstaden Chiang Mai, många timmar bort, för att tjäna pengar åt sin familj. Utan någon erfarenhet eller vidare utbildning var det svårt att få ett riktigt jobb. De enda som var intresserade var skumma massagesalonger och barer, och Kit var snart ett offer för sexuell människohandel.

EFK samarbetar med organisationen Urban Light som fokuserar just på att hjälpa pojkar som Kit, som fallit offer för människohandel och sexuell exploatering. Jag (Matilda) har arbetat som läkare för att hjälpa dessa pojkar i snart fyra år. Förutom vård erbjuds pojkarna utbildning och riktiga arbeten. Vi mötte Kit under vårt uppsökande arbete för drygt två år sedan och har funnits vid hans sida under den krokiga vägen mot frihet. För ett par veckor sedan kunde Kit äntligen flytta bort från Chiang Mais ”red light-distrikt” och ska nu påbörja en 2-årig bibelskola!

/Matilda Henriksson, EFKs medarbetare i Chiang Mai, Thailand

EFKs medarbetare Matilda Henriksson är läkare och i sitt arbete på Urban Light kan hon ge pojkarna vård. Foto: Urban Light

Tacksägelse- och böneämnen

 • Tacka för att Kit inte har förlorat sin tro eller motivation, trots allt svårt han gått igenom.
 • Be att Kit ska känna sig buren och trygg i sitt nya sammanhang.
 • Be för alla de pojkar, flickor, män och kvinnor som fortfarande är fast i människohandeln.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 15, 9-15 april

Kämpar mot människohandeln bland bordellerna i Aten

För tre månader sedan flyttade vi till Aten. Redan första veckan började jag följa med organisationen Nea Zoi, som arbetar bland Atens prostituerade, när de besöker bordellerna i stan. Nea Zoi är en ny samarbetspartner för EFK. Det finns ca 300 bordeller med flera hundra kvinnor i prostitution bara i Nea Zoi:s närområde. 80 – 90 % är där som ett direkt resultat av människohandel. De flesta kommer från Östeuropa eller från västra Afrika. Mötena med kvinnorna och de så kallade ”madamerna”- de som sköter om bordellerna – har återigen fått mig att inse hur fruktansvärd den här världen är, hur lite ett människoliv kan vara värt och hur suget efter pengar kan få människor att göra nästan vad som helst.

På dagtid leder jag arbetet på Threads of Hope, ett sy-företag som är en del av Nea Zoi. De anställda är kvinnor som lyckats lämna bordellen eller gatan och ett liv i prostitution och nu behöver skapa sig en ny plattform och inkomstkälla för sig och sina barn. Det är fantastiskt att se hur dessa kvinnor för varje dag alltmer reser sig ur den avgrund de befann sig i, hur de lärt sig att bli duktiga sömmerskor med en insikt att ”det gamla är förgånget, något nytt har kommit”. Flera av dem har lärt känna Jesus och att följa dem i den vandringen är ett enormt privilegium.

/Eva-Lena Hellmark, missionär i Grekland

Tacksägelse- och böneämnen

 • Tacka Gud för de kvinnor som arbetar på Threads of Hope och bed för en fortsatt positiv utveckling i deras liv!
 • Bed för arbetet på Threads of Hope att vi får resurser, både volontärer och ekonomi så vi kan ta emot fler kvinnor.
 • Bed att besöken på bordellerna ska bidra till att fler kvinnor får mod att lämna dem.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 14, 2-8 april

Svårigheter att få jobb i Nepal gör att många människor, främst män, reser till andra länder för att hitta arbete. Där möts många av mycket dåliga arbetsförhållanden och risken att utnyttjas i slavhandeln är stor.

Till vilket pris?

Jag besökte nyligen vår samarbetspartner International Fellowship Nepal (INF) och deras projekt mot människohandel i ett distrikt nära gränsen mot Indien.

Vi träffade flera av de kvinnor som finns i projektet. På frågan om vad deras män gjorde så berättade många (nästan hälften) att deras män befann sig i Mellanöstern och arbetade. En kvinna berättade att hennes man reste till Algeriet för att jobba för tre månader sedan. Hon visste inte var han var eller vilket företag han jobbade för. För någon vecka sedan ringde han och berättade att han blev illa behandlad, och att han inte fick mat. Samtalet varade bara i en minut och hon vet fortfarande inte var han är. INF lovade att hjälpa henne få kontakt med en organisation som arbetar med att lokalisera offer.

I gruppen påmindes alla om vikten att diskutera inom familjen innan man reser någonstans, och att se till att någon vet var och med vilket företag man reser. Tidigare har Indien varit det ställe de flesta åkt för att arbeta, men som kvinnorna sa:

– I Indien tjänar man bara lite. I Saudiarabien kan man tjäna mycket.

Tyvärr är villkoren för gästarbetare i länder som Algeriet, Qatar eller Saudiarabien ofta väldigt dåliga. Det som först verkar som en gynnsam affär kan i slutändan bli kostsamt. Inte bara ekonomiskt.

/Sofia Jonsson, koordinator för programmet mot Människohandel i Asien

Böneämnen:

 • Vi tror att Gud har kallat oss och våra samarbetsorganisationer till att ge människor verktyg för att kunna skydda sig själva och andra från exploatering. Men det är ett komplext problem, med många samspelande faktorer: Be gärna om vishet när INF planerar sitt kommande projekt. 
 • Alla kan inte göra allt – men tillsammans kan vi täcka upp för varandra: Be för starka nätverk mot människohandel.
 • Kvinnor får ofta dra ett tungt lass och ta hand både om barn och eventuellt lantbruk när männen är borta: Be gärna för familjer som är splittrade i Nepal!

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 13, 26 mars-1 april

Hanna Cajdert, student i åk 3 Stockholm, är på gudstjänst i sin utbildningsförsamling Folkkungakyrkan. Hennes mentor Maria Furusand predikar. Foto: Hanna Cajdert.

Vi gör ALT tillsammans – med utbildningsförsamlingar och mentorer!

– Vårt ledar- och pastorsprogram är ju en extremt bra utbildning!, tänkte jag stolt när vi i torsdags eftermiddag på ALTs ”Öppet Hus” presenterade programmets upplägg för intresserade besökare.

Några typiska drag för ”Generation Y”, även kallade ”millenials” (födda ca 1980-2000) är att de har höga förväntningar på sina ledare och efterfrågar en personlig relation till dem, med kontinuerlig feedback och vägledning. Majoriteten av våra studenter tillhör just den här gruppen och vi på Akademi för ledarskap och teologi vill skapa en lärmiljö där de kan på bästa sätt fostras och tränas till andliga ledare i vårt land.

ALTs pastors- och ledarutbildningen bygger därför på fyra ben: föreläsningar, bearbetande processer i grupp på studiecentret, träning i utbildningsförsamlingen och mentorsrelation.

Under utbildningens fyra år fungerar studenten som ledare i en viss församling. Där får han/hon stöttning och vägledning som ledare, för att växa i sitt ledarskap och pröva sina vingar under trygga former.

I mentorsrelationen får studenten ta upp och bearbeta frågor och utmaningar som dyker upp i studierna, livet eller ledarträningen. Det är en fantastisk förmån för studenten att få personlig andlig vägledning, utmaning och handledning på vägen till ett stabilt och sunt ledarskap.

Ca 100 utbildningsförsamlingar och 150 mentorer samverkar med lärare och studieledare på ALT. Som samordnare på ALTs studiecenter i Stockholm ser jag vilken god effekt samverkan mellan akademiska studier och praktik i församlingsmiljö ger i studenternas lärande och växande. Vi tränar lärjungar till Jesus och andliga ledare i Sverige och världen!

/Kristine Arapovic Lindetorp, samordnare på ALTs studiecenter i Stockholm

Tacksägelse- och böneämnen

 • Tacka Gud för alla utbildningsförsamlingar och mentorer som tillsammans med ALT verkar för att studenterna ska tränas och formas till andliga ledare i Sverige och världen.
 • Be för andlig insikt, klarsyn och vishet för mentorerna i vägledning och relation till studenterna.
 • Be att den Helige Ande välsignar och och smörjer varje utbildningsförsamling som växtplats för studenterna.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade