EFKbön vecka 16, 16-22 april

EFKs partnerorganisation Urban Light i Thailand hjälper pojkar som fallit offer för människohandel. Foto: Urban Light

Pojkar får hjälp på vägen till frihet

Kit (som egentligen heter något annat) växte upp i en kristen familj på den thailändska landsbygden. Han lärde sig tidigt att spela gitarr och spelade ofta i kyrkan. När han gick ut 8:an skickades han till storstaden Chiang Mai, många timmar bort, för att tjäna pengar åt sin familj. Utan någon erfarenhet eller vidare utbildning var det svårt att få ett riktigt jobb. De enda som var intresserade var skumma massagesalonger och barer, och Kit var snart ett offer för sexuell människohandel.

EFK samarbetar med organisationen Urban Light som fokuserar just på att hjälpa pojkar som Kit, som fallit offer för människohandel och sexuell exploatering. Jag (Matilda) har arbetat som läkare för att hjälpa dessa pojkar i snart fyra år. Förutom vård erbjuds pojkarna utbildning och riktiga arbeten. Vi mötte Kit under vårt uppsökande arbete för drygt två år sedan och har funnits vid hans sida under den krokiga vägen mot frihet. För ett par veckor sedan kunde Kit äntligen flytta bort från Chiang Mais ”red light-distrikt” och ska nu påbörja en 2-årig bibelskola!

/Matilda Henriksson, EFKs medarbetare i Chiang Mai, Thailand

EFKs medarbetare Matilda Henriksson är läkare och i sitt arbete på Urban Light kan hon ge pojkarna vård. Foto: Urban Light

Tacksägelse- och böneämnen

 • Tacka för att Kit inte har förlorat sin tro eller motivation, trots allt svårt han gått igenom.
 • Be att Kit ska känna sig buren och trygg i sitt nya sammanhang.
 • Be för alla de pojkar, flickor, män och kvinnor som fortfarande är fast i människohandeln.
Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 15, 9-15 april

Kämpar mot människohandeln bland bordellerna i Aten

För tre månader sedan flyttade vi till Aten. Redan första veckan började jag följa med organisationen Nea Zoi, som arbetar bland Atens prostituerade, när de besöker bordellerna i stan. Nea Zoi är en ny samarbetspartner för EFK. Det finns ca 300 bordeller med flera hundra kvinnor i prostitution bara i Nea Zoi:s närområde. 80 – 90 % är där som ett direkt resultat av människohandel. De flesta kommer från Östeuropa eller från västra Afrika. Mötena med kvinnorna och de så kallade ”madamerna”- de som sköter om bordellerna – har återigen fått mig att inse hur fruktansvärd den här världen är, hur lite ett människoliv kan vara värt och hur suget efter pengar kan få människor att göra nästan vad som helst.

På dagtid leder jag arbetet på Threads of Hope, ett sy-företag som är en del av Nea Zoi. De anställda är kvinnor som lyckats lämna bordellen eller gatan och ett liv i prostitution och nu behöver skapa sig en ny plattform och inkomstkälla för sig och sina barn. Det är fantastiskt att se hur dessa kvinnor för varje dag alltmer reser sig ur den avgrund de befann sig i, hur de lärt sig att bli duktiga sömmerskor med en insikt att ”det gamla är förgånget, något nytt har kommit”. Flera av dem har lärt känna Jesus och att följa dem i den vandringen är ett enormt privilegium.

/Eva-Lena Hellmark, missionär i Grekland

Tacksägelse- och böneämnen

 • Tacka Gud för de kvinnor som arbetar på Threads of Hope och bed för en fortsatt positiv utveckling i deras liv!
 • Bed för arbetet på Threads of Hope att vi får resurser, både volontärer och ekonomi så vi kan ta emot fler kvinnor.
 • Bed att besöken på bordellerna ska bidra till att fler kvinnor får mod att lämna dem.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 14, 2-8 april

Svårigheter att få jobb i Nepal gör att många människor, främst män, reser till andra länder för att hitta arbete. Där möts många av mycket dåliga arbetsförhållanden och risken att utnyttjas i slavhandeln är stor.

Till vilket pris?

Jag besökte nyligen vår samarbetspartner International Fellowship Nepal (INF) och deras projekt mot människohandel i ett distrikt nära gränsen mot Indien.

Vi träffade flera av de kvinnor som finns i projektet. På frågan om vad deras män gjorde så berättade många (nästan hälften) att deras män befann sig i Mellanöstern och arbetade. En kvinna berättade att hennes man reste till Algeriet för att jobba för tre månader sedan. Hon visste inte var han var eller vilket företag han jobbade för. För någon vecka sedan ringde han och berättade att han blev illa behandlad, och att han inte fick mat. Samtalet varade bara i en minut och hon vet fortfarande inte var han är. INF lovade att hjälpa henne få kontakt med en organisation som arbetar med att lokalisera offer.

I gruppen påmindes alla om vikten att diskutera inom familjen innan man reser någonstans, och att se till att någon vet var och med vilket företag man reser. Tidigare har Indien varit det ställe de flesta åkt för att arbeta, men som kvinnorna sa:

– I Indien tjänar man bara lite. I Saudiarabien kan man tjäna mycket.

Tyvärr är villkoren för gästarbetare i länder som Algeriet, Qatar eller Saudiarabien ofta väldigt dåliga. Det som först verkar som en gynnsam affär kan i slutändan bli kostsamt. Inte bara ekonomiskt.

/Sofia Jonsson, koordinator för programmet mot Människohandel i Asien

Böneämnen:

 • Vi tror att Gud har kallat oss och våra samarbetsorganisationer till att ge människor verktyg för att kunna skydda sig själva och andra från exploatering. Men det är ett komplext problem, med många samspelande faktorer: Be gärna om vishet när INF planerar sitt kommande projekt. 
 • Alla kan inte göra allt – men tillsammans kan vi täcka upp för varandra: Be för starka nätverk mot människohandel.
 • Kvinnor får ofta dra ett tungt lass och ta hand både om barn och eventuellt lantbruk när männen är borta: Be gärna för familjer som är splittrade i Nepal!

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 13, 26 mars-1 april

Hanna Cajdert, student i åk 3 Stockholm, är på gudstjänst i sin utbildningsförsamling Folkkungakyrkan. Hennes mentor Maria Furusand predikar. Foto: Hanna Cajdert.

Vi gör ALT tillsammans – med utbildningsförsamlingar och mentorer!

– Vårt ledar- och pastorsprogram är ju en extremt bra utbildning!, tänkte jag stolt när vi i torsdags eftermiddag på ALTs ”Öppet Hus” presenterade programmets upplägg för intresserade besökare.

Några typiska drag för ”Generation Y”, även kallade ”millenials” (födda ca 1980-2000) är att de har höga förväntningar på sina ledare och efterfrågar en personlig relation till dem, med kontinuerlig feedback och vägledning. Majoriteten av våra studenter tillhör just den här gruppen och vi på Akademi för ledarskap och teologi vill skapa en lärmiljö där de kan på bästa sätt fostras och tränas till andliga ledare i vårt land.

ALTs pastors- och ledarutbildningen bygger därför på fyra ben: föreläsningar, bearbetande processer i grupp på studiecentret, träning i utbildningsförsamlingen och mentorsrelation.

Under utbildningens fyra år fungerar studenten som ledare i en viss församling. Där får han/hon stöttning och vägledning som ledare, för att växa i sitt ledarskap och pröva sina vingar under trygga former.

I mentorsrelationen får studenten ta upp och bearbeta frågor och utmaningar som dyker upp i studierna, livet eller ledarträningen. Det är en fantastisk förmån för studenten att få personlig andlig vägledning, utmaning och handledning på vägen till ett stabilt och sunt ledarskap.

Ca 100 utbildningsförsamlingar och 150 mentorer samverkar med lärare och studieledare på ALT. Som samordnare på ALTs studiecenter i Stockholm ser jag vilken god effekt samverkan mellan akademiska studier och praktik i församlingsmiljö ger i studenternas lärande och växande. Vi tränar lärjungar till Jesus och andliga ledare i Sverige och världen!

/Kristine Arapovic Lindetorp, samordnare på ALTs studiecenter i Stockholm

Tacksägelse- och böneämnen

 • Tacka Gud för alla utbildningsförsamlingar och mentorer som tillsammans med ALT verkar för att studenterna ska tränas och formas till andliga ledare i Sverige och världen.
 • Be för andlig insikt, klarsyn och vishet för mentorerna i vägledning och relation till studenterna.
 • Be att den Helige Ande välsignar och och smörjer varje utbildningsförsamling som växtplats för studenterna.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 12, 19-25 mars

Foto: Marcus Fritsch

En studentkår för hela ALT

Sedan många år tillbaka har det på Örebro Missionsskola funnits en studentkår, som på olika sätt arbetat med den studiesociala miljön på skolan. Det vill säga både med frågor som har med utbildningen, kurser, examinering av uppgifter och liknande att göra – men också med att skapa en trivsam miljö att finnas i, bland annat genom olika festliga tillställningar där studenter och personal får mötas utanför skol- respektive arbetstid. Studentkåren har också understött gemensamma åtaganden, till exempel betalat försäkringar för utbytesstudenter och stöttat ÖMS ”systerskola” FATEB i Centralafrikanska republiken.

När Örebro Missionsskola och Akademi för ledarskap och teologi gick samman innebar det förändringar även för studentkåren. Vi gick från att relatera till ÖMS och studenterna i Örebro till att omfatta hela ALT och alla studenter på alla studiecenter. Utmaningen nu är att bygga upp en känsla av ägandeskap kring kåren, att det är ALLAS studentkår, inte bara för några studenter på ett visst studiecenter. Förutom de stora, övergripande förändringarna är den här tiden på året i sig ganska pressad för en del. På Campus Örebro där jag finns om dagarna märks det framförallt vid fikaraster och lunch. Rasterna blir något kortare, lunchen likaså. En del lägger sista handen vid sina examensuppsatser, andra snudd på sliter sitt hår över en interpretation på en nytestamentlig text – hur ska egentligen momentet om textkritik gå till?

Men mitt i det som kan upplevas som stressigt och pressat, finns den treenige Guden alltid närvarande. Människors tro fördjupas, böner både bes och besvaras, och liv får sakta men säkert formas efter Jesu avbild. Tack Gud för att du ”står över allting, verkar genom allt och finns i allt”!

/Erik Alnemo, ordförande i studentkåren

 

Be för:

 • Alla studenter på ALT
  För många är den här tiden på året pressad med inlämningar och uppsatser. Be för studiekoncentration och gott humör i studierna. Be också särskilt för de studenter som är på väg ut i församlingstjänst.
 • Studentkåren
  Be för att vi får arbeta för att skapa en större känsla av ägandeskap av Studentkåren, och att vi kan skapa en ännu bättre gemenskap alla ALT-studenter emellan.
 • En fortsatt god studiemiljö och relation mellan Studentkåren och skolledningen.
  ALT är något som studenter och personal (och församlingar!) gör tillsammans. Be för att samarbetet och relationen mellan studenterna och personalen får fortsätta vara så god som den är idag!

Tacka för:

 • Möjligheten att få utbilda pastorer, ledare och teologer
  Det är tyvärr ingen självklarhet för alla kristna syskon i världen. Det är viktigt att påminna oss om vilken förmån det är att kunna ha och få studera på en utbildning som ALT.
 • Alla församlingar och ledare som bidrar till att möjliggöra den församlingsnära utbildning som ALT är
  Tacka för och be Gud välsigna alla församlingar, ledare och mentorer som tar av tid, ekonomi och resurser för att finnas med i formandet och utbildandet av nya ledare!

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 11, 12-18 mars

alt stillbild

Vi gör ALT tillsammans!

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är en av Sveriges ledande pastorsutbildningar och ett centrum för församlingsnära teologi. Kurserna finns på fem olika platser i landet utöver Campus Örebro. ALT är i hög grad ett samarbetsprojekt där tre samfund, åtta folkhögskolor, en högskola och över 100 lokala församlingar arbetar tillsammans för att träna nästa generations ledare i församling.

Utbildningen bygger på en mix av teologiska kurser genom Örebro Teologiska Högskola, ledarkurser för att utveckla en pastors olika kompetensområden, konkret träning i praktiskt församlingsliv och andlig och personlig fördjupning genom samtal och bön. Utöver detta finns ett distansprogram med över 100 deltagare och sedan drygt 30 studenter som enbart läser högskolans kurser i Örebro Tillsammans kan vi fördjupa kunskaper, utveckla församling och utbreda Guds rike!

Vi är just nu inne i en intensiv period av marknadsföring inför ansökan till höstens program. Här ovanför ser du årets ALT-film, som du också hittar på och altutbildning.se. På torsdag 15/3 har vi Öppet hus på samtliga sex orter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Örebro och Umeå. Tipsa gärna människor i din närhet som är intresserade av att studera teologi och tillämpa den i församling!

/Ulrik Josefsson, direktor för ALT.

Be att:

 • Rätt studenter kommer till utbildningen under vårens antagning!
 • De som leder arbetet på ALT får vara får vara ledda av Anden och frimodiga i tjänsten.
 • Guds ord får ha framgång i både utbildningen, församlingarna, vårt land och vår värld.

Lämna en kommentar

Filed under Filmklipp, Gemensam bön

EFKbön vecka 10, 5-11 mars

Foto: Maria Brolin

Örebro Missionsskola lever vidare men i ny form!

Örebro Missionsskola är ett kärt namn som väcker starka minnen och påminner om goda erfarenheter för många i vår rörelse. Skolan har varit en central del av rörelsen på många sätt och format människor för tjänst i våra församlingar men också för samhället i bred mening. Det är ingen överdrift att påstå att skolans fokus på teologisk utbildning och reflektion har bidragit till rörelsens långsiktiga utveckling. Men tiden står inte stilla och trohet mot tidigare generationer innebär lika mycket att gå vidare som att bevara – särskilt i en rörelse som vill vara pionjär. Epoken med den gamla missionsskolan är nu till ända men arvet lever vidare. Som rörelse flyttar vi fram våra positioner inom teologisk utbildning genom de fem regionala studiecenter som finns inom Akademi för ledarskap och teologi (ALT) tillsammans med Campus Örebro som blir navet i verksamheten med Örebro teologiska högskola. Det är en spännande framtid vi går till mötes!

 • Tacka för det rika arv som Örebro Missionsskola utgör i vår rörelse och be att det fortsätter bära frukt.
 • Be att den nya organisationen Akademi för ledarskap och teologi får växa och utvecklas så att den betjänar både våra rörelser och samhället i bred mening.

Vi vill nå fler med god teologi!

Det så kallade distansprogrammet vid Örebro teologiska högskola har funnits under många år och är välkänt. Det är fortfarande en vital aktör med så många som ett hundratal studenter registrerade på olika kurser. Vi tar nu nya tag och utvecklar dessa kurser tillsammans med våra samarbetande folkhögskolor. Ambitionen är att fortsätta erbjuda teologiska grundkurser vid Campus Örebro, men också att utveckla nya kurser och göra dem tillgängliga vid våra studiecenter (Umeå, Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö). Intresset är stort och vi hoppas att denna satsning bidrar till att fler får möjlighet till teologisk fördjupning.

 • Tacka för alla studenter som idag finns inom distansprogrammet.
 • Be att utvecklingen av det gamla distansprogrammet leder till att fler får möjlighet till teologisk fördjupning som betjänar både våra församlingar och samhället.

/Niklas Holmefur, rektor Örebro teologiska högskola – en del av ALT

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade