EFKbön vecka 10, 4-10 mars 2019

Mazar-e-Sheriff, norra Afghanistan.

Klimatfrågans verklighet

Världens höginkomstländer bär det stora ansvaret för klimatförändringarna. Men det är fattiga människor i länder som Afghanistan, Nepal, och Bangladesh där vi arbetar som drabbas av svåra naturkatastrofer så gott som årligen – utan att länderna själva bidrar så mycket till detta. Om alla människor i världen levde som i Sverige så skulle det behövas 4,2 jordklot. Det kan jämföras med 0,3 jordklot för Afghanistan och 0,4 jordklot för Bangladesh (källa: WWF, Living planet).

I år är det enligt FN fler människor i Afghanistan som har flytt undan torkan, än de som har flytt undan konflikten. Under 2018 tvingades över 500 000 människor fly från sina hem. Orsaken är delvis krig, men främst torka. Många har flytt till utkanterna av staden Mazar-e-Sheriff i norra Afghanistan, där de lever under mycket svåra förhållanden. Många barn visar synliga tecken på undernäring och sjukdomar. ”Vi har inte tillräckligt med vatten att dricka eller för att tvätta oss. Vi lämnade våra hem på grund av brist på vatten och mat och nu upplever vi samma sak här”, berättar Hamida på flykt från Faryabprovinsen.

Vi planerar att starta upp ett projekt i utkanten på Mazar-e-Sheriff där vi kommer att jobba med att förbättra livssituationen för dessa utsatta människor. Planen är att odla näringsrik mat, borra brunnar, hälsovård och skapa möjligheter till inkomst.

/Lasse Nilsson, medarbetare i Region Asien

Böneämnen:

 • Afghanistan plågas av laviner, jordskred, torka och översvämningar på grund av klimatförändringarna. Brist på vatten är idag på många håll i landet ett större problem än kriget. Varje år dör tusentals barn på grund av förorenat vatten. Be för lösningar på vattenproblemen.
 • Be för projektet utanför Mazar-e-Sheriff, att vi kan visa på Guds kärlek och omsorg för några av världens mest utsatta människor.
 • Be att politiker i västvärlden ska förstå att vårt sätt att leva drabbar främst fattiga människor och verkligen ta klimatfrågorna på allvar. Be för enhet och handlingskraft.
Annonser

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 9, 25 februari-3 mars 2019

Vad gör EFK i världen? – Sänder missionärer

EFK vill fortsätta vara en rörelse som sänder missionärer. Så här står det i Grunddokumentet för EFKs internationella arbete:

Mission handlar om människor och EFK vill fortsätta betona det strategiska värdet av svensk personal i mission. Skälen till att sända ut svenska missionärer är flerfaldiga. De utgör en viktig resurs för EFK både som förbindelselänk mellan EFK och dess partners såväl som för att uppehålla församlingarnas engagemang för det gemensamma missionsuppdraget. Det finns dessutom skäl att fortsätta sända missionärer som ett uttryck för EFKs förvaltande av sina resurser i förhållande till den globala kyrkans behov. Eftersom EFK är och vill vara en missionsinriktad rörelse som sänder missionärer bör församlingarna i sin samverkan i EFK tillsammans söka vägar att fördjupa missionsengagemanget så att minskningen av antalet utsända missionärer kan vändas i en ökning.

Idag har vi 49 anställda missionärer och ett 20-tal som är utsända och finansierade på andra sätt i våra fyra regioner. De har alla olika uppdrag och olika spännande berättelser att dela med sig av om vad Gud gör genom dem. Vi är så glada och tacksamma att det finns människor som är beredda att bryta upp från en trygg situation för att ge sig ut till ett annat land och kultur med en kallelse att utbreda Guds rike i ord och handling.

För att det ska bli möjligt samarbetar vi som rörelse där varje församling och varje enskild person är viktiga både i förbön och i underhåll.

Jag har förmånen att få vara med och jobba för att våra utsända, som är anställda av organisationen EFK, ska få ihop det underhåll de behöver för att göra tjänsten möjlig. Det är så spännande och tacksamt att se vilken vilja och generositet det finns i våra församlingar för vårt gemensamma internationella arbete.

Under vecka 9 kommer jag att berätta mer om flera av våra utsända via EFKs Instagramkonto så kolla gärna in där.

/Rune Jonsson, arbetar med missionärsunderhåll inom EFK

Be för

 • våra utsända om beskydd och inspiration i tjänsten.
 • de som idag inte har fullt underhåll för sina tjänster. Be om fler församlingar och enskilda som vill vara med och bära. Vill du/ni veta vilka de är så hör av er till mig, rune.jonsson@efk.se
 • de familjer som nu förbereder sig för tjänst. Vill ni veta vilka det är så hör gärna av er till mig, rune.jonsson@efk.se
 • våra programledare och regionledare som leder det internationella arbetet.

Tacka för

 • att Gud fortsätter att kalla och utrusta människor för tjänst.
 • alla generösa givare som gör det möjligt att fortsätta sända människor ut i tjänst.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 8, 18-24 februari 2019

Second hand-butiker – Mer än insamling och prylar!

Jag som fattar pennan den här veckan är återigen Hans Lindstrand. Mitt uppdrag är insamling och en del i det uppdraget innebär kontakter med många second hand-butiker.

Min fru skulle intyga att jag är barnsligt förtjust i second hand och gärna springer i två butiker extra. Intresset har jag av flera skäl, dels gillar jag att idén om att återanvända saker, dels står second hand för ett antal viktiga funktioner.

För EFK har de egna butikerna (som heter Ge för livet Second hand) betytt oerhört mycket under många år. Avkastningen har finansierat en mängd viktiga projekt i vårt internationella arbete. För ett antal lokala församlingar har deras second hand blivit det sätt de samlar in på till Ge för livet. Men det finns en del andra aspekter att lyfta fram.

I en tid när hållbarhet verkligen står på agendan är själva idén att ta vara på bra saker och återanvända dem viktig. Många unga idag funderar på livsstilsfrågorna och hur en kan leva på ett ansvarsfullt sätt. Där är second hand räddningen för många. För den som har begränsad budget fyller också second hand en viktig funktion.

Många personer har hittat tillbaka till arbetslivet via praktik eller anställningar i olika former. Jag träffade senast i veckan en personal i en av våra egna butiker som berättade för mig att second hand blev räddningen i hennes situation. Hennes liv var i kaos på flera plan. När hon fick börja i butiken vände hela hennes situation. Idag är hon ansvarig för ett område i en butik och gör det fantastiskt bra. När jag träffar på de här människorna som fått tillbaka värdigheten och självförtroendet blir jag ganska varm i hjärtat. Det gör extra gott när jag handlar i second hand att det kan bidra också

Ett uppdrag jag inte är avundsjuk på är butikschefens jobb. Det är ett svårt uppdrag att vara chef för anställda och leda frivilliga i ett och samma arbete. Verksamhetens ekonomiska framgång vilar på att man har många frivilla i verksamheten. Behovet är stort att få fram fler frivilliga. Som butikschef måste man skapa en god atmosfär, både i arbetsgruppen och när butiken är öppen. Jag är full av beundran för de som har uppgiften att leda den här verksamheten. Därför vill jag just den här veckan lyfta upp våra second hand-butiker och att vi kommer ihåg dem i våra böner.

Second hand är långt mer än bara insamling och prylar!

/Hans Lindstrand, insamlingsansvarig Evangeliska Frikyrkan

Tacka och be för:

 • Be för en god utveckling av våra butiker
 • Be för de som är butikschefer och för deras viktiga roll
 • Be särskilt för frivilligarbetarna och att det ska frigöras ännu fler frivilliga
 • Be för Patrik Fållsten, tf verksamhetschef, som har en viktig roll i att stödja butikscheferna och arbeta för butiksutveckling.
 • Tacka för en god utveckling i butiksarbetet just nu.
 • Tacka för all dem som lägger så mycket frivilligt arbete och bidrar till medel för vårt missionsarbete.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 7, 11-17 februari 2019

Hopp till dem utan hopp!

”Flyktingkrisen… menar du utmaningarna kring integrationen? För flyktingkrisen á la 2015 med det stora antalet människor som flydde kriget i Syrien, det har väl ändå lugnat sig?” Det är inte konstigt om du har den uppfattningen, när medierna numera endast sporadiskt skildrar flyktingsituationen i Libanon och andra närliggande länder. Jag önskar att det vore så väl… dessvärre är det inte det. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR befinner sig just nu 5,7 miljoner syrier på flykt utanför Syriens gränser. Fler än någonsin tidigare. Över 6 miljoner människor är på flykt inne i Syrien. Tusentals familjer tvingas fly från sina hem – varje dag! Och totalt sett är 22 500 000 människor i regionen i behov av humanitär hjälp. Hisnande siffror, eller hur? Den här veckan ber vi för vårt arbete för flyktingar i och ifrån Mellanöstern. Och vi ber för mer resurser att hjälpa dem.

I Libanon, där vi i EFK gör de flesta av våra insatser för flyktingar internationellt finns just nu omkring 1 miljon registrerade flyktingar – och kanske upp till 700 000 oregistrerade – i ett land med 4 miljoner invånare och en storlek lite mindre än Skåne. I Bekaa-dalen där över 300 000 flyktingar bor, varav många i tältläger, är det just nu vinter. De senaste veckorna har de drabbats av hårda vinterstormar med sönderblåsta tält och översvämningar som följd. Tillsammans med vår partner LSESD gör vi just nu insatser som framför allt handlar om att hjälpa människor att överleva vintern, genom att dela ut filtar, madrasser, kaminer, mat och annat de behöver. Målet är att 17 000 personer ska ha nåtts av hjälpen när insatsen är klar.

Hörni, vi har lite att be för. Och inte så få människor att sträcka ut vår hand till. Hoppas ni vill vara med och be om och ge dem hopp!

/Mattias Davén, Insamlingskommunikatör, Evangeliska Frikyrkan

Tacka för:

 • Alla församlingar som under de senaste månaderna gjort konserter, musikaler och annat och på så sätt bidragit med stora summor pengar som gått till hjälpinsatser
 • Alla flyktingfaddrar som varje månad gör det möjligt att hjälpa fler

Be för:

 • Lugnare och mildare väder i Libanon – många drabbas hårt av detta
 • Slut på kriget – så länge det pågår kommer flyktingkrisen att bestå
 • Våra volontärer Robin & Therése och våra partners LSESD, SAT-7 och Bread of Life som på olika håll gör enorma insatser för extremt utsatta människor
 • Fler flyktingfaddrar och andra givare – i skrivande stund saknas 667 000 kronor till de insatser vi planerat för 2019.

 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 6, 4-10 februari 2019

Varva för världen-loppet på Torpkonferensen.

Insamling till vårt gemensamma missionsarbete – långt mer än teknik

Jag som skriver den här veckan heter Hans Lindstrand och arbetar som insamlingsansvarig i Evangeliska Frikyrkan. Under snart 30 år har jag varit involverad i missionsarbete.

Insamling – kan det vara ett ämne för förbön? Är det inte bara när ekonomin krisar och insamlingen går sämre som insikten om förbön vaknar?

Först och främst vill jag utifrån insamlingsresultatet 2018 rikta en särskild tacksägelse till Gud. Det blev ett rejält fall framåt och det är många församlingar och enskilda givare som visar sitt engagemang och förtroende för det gemensamma missionsarbetet.

Insamling är långt mer än teknik, annonser, Facebook- och Instagram-inlägg och mycket annat. Det handlar om ett personligt engagemang som tar sig uttryck i att församlingar och enskilda givare känner delaktighet, utmaning och förtroende för vårt gemensamma missionsarbete.

Jag ser det som en stor förmån att få arbeta med insamling. Det medför en mängd roliga och givande kontakter med lokala församlingar, second hand-butiker och enskilda personer. Gång på gång konstaterar jag att det är många som är med och bär arbetet, såväl i förbön som ekonomiskt. Det finns ingen gräns för vad en inspirerad person kan åstadkomma när det gäller insamling på en lokal ort.. Det har vi sett prov på flera gånger det senaste året.

Insamling är inte målet i sig. Men det vi samlar in till behöver vara tydligt. I vårt missionsarbete händer massor av bra saker, både i Sverige och internationellt. Vi utbildar pastorer, ledare och missionärer, är med och grundar nya församlingar i Sverige och ut över världen, stöttar församlingsutveckling och arbetar för att barn och vuxna ska få ett värdigt liv genom en mängd av projekt som bedrivs tillsammans med samarbetspartners i många länder. Det utmanar!

/Hans Lindstrand, insamlingsansvarig i EFK

Be och tacka för:

 • Bed för att den fina känslan i insamlingsarbetet ska hålla i sig 2019!
 • Bed för vi ska våga tro stort i insamlingsarbetet
 • Bed framför allt för alla lokala församlingar, second hand-butiker och enskilda personer som gör stora insatser i insamlingsarbetet
 • Bed för våra insamlingskanaler Ge för Livet och Barnhjälpen
 • Bed för en fortsatt positiv utveckling av missionärsunderhållen.
 • Tacka för ett positivt insamlingsresultat 2018
 • Tacka för all dem som på frivillig basis samlar in medel till vårt gemensamma missionsarbete.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 5, 28 januari-3 februari 2019

Maria Karlsson tillsammans med studenter i Myanmar

Förberedelse för interkulturellt arbete

Jag heter Maria Karlsson och jobbar på Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) med en terminslång utbildning som kallas PROMIS (Programmet för Mission och Interkulturella Studier). Här förbereder vi studenter och blivande missionärer för interkulturellt arbete utomlands eller i mångkulturella sammanhang i Sverige.

I slutet av november besökte jag en skola i Myanmar, som ALT har utbyte med. Där undervisade jag i samma ämnen som jag gör här i Sverige, men de karenska studenternas svar och funderingar var totalt annorlunda mot mina svenska elevers. Deras världsbild och livsomständigheter är så annorlunda än våra. Deras kristna tro färgas mycket starkt av att de är karener. Mina lektioner blev undervisning för både dem och mig.

I en globaliserad värld är behovet av god kommunikation och förståelse över kulturella, sociala och etniska gränser kanske viktigare än någonsin. Det är så lätt att döma någon för snabbt för att man värderar andra utifrån sin egen förförståelse. Det är så lätt att låta generaliseringar och stereotyper bli sanningar. God interkulturell förståelse motverkar fördomar och polarisering.

Också i mötet med mina grannar i förorten märker jag hur viktigt det är med interkulturell förståelse och förståelse för olika religioner. ”Du är ju inte svensk!” säger de till mig ibland. Men jag är ju svensk. Fast en svensk som övats i att möta människor som är annorlunda. Och jag skulle vilja uppmuntra er alla att våga dessa möten. Det är så enormt berikande!

PROMIS ges bara på vårterminen och nu väntar nya studenter på att få påbörja denna utbildning. Tack för att ni är med oss i bön!

/Maria Karlsson, lärare på ALT

Tacka för:

 • Alla nuvarande och tidigare ALT-studenter som på ett eller annat sätt är engagerade i frågor som handlar om interkulturella möten.
 • Att alla folk och stammar en dag ska tillbe inför Guds tron och för att var och ens särart har något att bidra med.
 • Människorna i våra förorter och be för att de både får möta Jesus och för att de ska få bidra med sina perspektiv och gåvor in i vårt svenska samhälle.

Be för:

 • De studenter som går PROMIS i vår att de ska få en djupare förståelse för vikten av god kommunikation och förståelse över kulturella, sociala och etniska gränser.
 • Våra tre studenter på pastors- och ledarprogrammet som just nu håller på att avsluta sina utlandsstudier i Myanmar.
 • Att fler människor ska kunna vara medlare och fredsbyggare i en tid som präglas av polarisering och fördomar.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 4, 21-27 januari 2019

Studenter på ALT i Örebro.

Nu intensifieras rekryteringen inför läsåret 2019/2020

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är nu inne på sitt andra läsår och det är med stor tacksamhet vi jobbar vidare med att utbilda och träna framtidens ledare för kyrka och samhälle. Det är vår övertygelse att kyrkans ledare behöver vara väl rustade för att leda både i våra församlingar och i närkontakt med det omgivande samhället. Våra utbildningar riktar sig därmed både till dem som har siktet inställt på församlingsledarskap och till dem som förbereder sig för uppgifter inom alla de kyrkliga verksamheter och organisationer som direkt betjänar samhället eller till dem som söker en gedigen teologisk grund för att verka inom andra yrkesområden. Det är med stort engagemang och mycket glädje i uppgifterna vi utbildar för hela denna bredd av tjänster och uppdrag.

Nu börjar en period av rekrytering inför nästa läsår. Det handlar om att nå ut med tydlig information om vilka vi är och vad vi utbildar för. Men det handlar också om att nå fram till alla dem vars liv och inriktning kommer att fördjupas och ta form genom någon av våra utbildningar. Vi tror nämligen att fler borde läsa teologi i någon form, att fler behöver utrustas och tränas i den här riktningen för att tjäna i kyrka och samhälle. Och det är just till dessa personer vi vill nå fram och väcka längtan och intresse för teologiska studier.

/Niklas Holmefur, rektor på Örebro teologiska högskola – en del av ALT

Tacka för:

 • Alla de studenter som just nu studerar på någon av ALTs utbildningar.

Be för:

 • Rekryteringsprocessen av nya studenter för läsåret 2019/2020.
 • Att ALT fortsätter att vara en viktig plats för utbildning som betjänar både församlingar och samhället i bred mening.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade