EFKbön vecka 40, 2-8 oktober 2017

Tharith samtalar med kristna pastorer och buddhistiska munkar om hur man kan samarbeta för att stoppa människohandeln.

Tharith Bun, projektansvarig för arbetet mot Människohandel i Kambodja

Människohandel i Kambodja

Just nu så befinner jag mig i Kambodja för att besöka vår partner International Co-operation Cambodia (ICC) och vårt gemensamma arbete mot Människohandel.

När jag tänker på Kambodja så tänker jag på Pol Pot och röda khmererna och folkmordet där ca 2 miljoner av landets befolkning systematiskt dödades. Jag tänker också på att Kambodja är en destination för många pedofiler, där barnsexturism (hur kan det ens kan finnas ett sådant begrepp?) är en lukrativ verksamhet. Men framförallt tänker jag på alla fina människor som jobbar här på ICC – och som kämpar just för att Kambodja ska bli en bättre plats för barn, ungdomar och deras föräldrar.

I Kambodja stödjer vi i EFK ett projekt mot människohandel i ett distrikt som är hårt drabbat av fattigdom. För de flesta unga finns det ingen annan valmöjlighet än att migrera för att kunna bidra till familjens försörjning. I Preah Sdach så kommer jag bl a att träffa Tharith – som arbetar som projektansvarig för arbetet mot Människohandel. Han är en av få unga, universitetsutbildade män som har valt att stanna i området. Egentligen är jordbruk (han kan prata hur länge som helst om olika rissorter) hans stora passion i livet, men han har också ett stort hjärta för sin hembygd och berättar om vad som driver honom att arbeta mot människohandel. När han var ung så hade han en nära kusin som 15 år gammal reste till Thailand för att försöka hitta jobb. Han har aldrig kommit tillbaka och man vet inte vad som har hänt honom. Tyvärr så är det en vanlig historia i Preah Sdach och i Kambodja, och Tharith vill arbeta för att ungdomar ska få kunskap och stöd från myndigheter för att inte råka illa ut när de söker jobb.

Var gärna med och be för vårt arbete i Preah Sdach!

/ Sofia Jonsson, koordinator för programmet Mot Människohandel i Asien

 

Be och tacka för

 • Tacka för det engagemang som finns hos Tharith och hans medarbetare och be att de ska kunna leda arbetet mot människohandel Kambodja på ett bra sätt.
 • Be att ett engagemang mot människohandel ska väckas hos de kristna ledarna i Kambodja, och att man ska kunna samarbeta med myndigheterna på ett bra sätt.
 • Be att ett engagemang ska väckas i Sverige och i våra kyrkor, och att vi ska kunna samla in medel till allt vårt arbete mot människohandel i Asien.

 

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 39, 25 september-1 oktober 2017

Vi måste våga prata om allt det som gör ont

Som socionom så tycker jag att det är glädjande att fokusområdet för bön denna månad är ungas psykiska ohälsa, för att det är livsviktigt att det synliggörs ännu mer och att vi som kyrka inte blundar för problematiken och lyfter det i både bön och handling. Det är på samma gång smärtsamt att det är en situation som inte förbättras, att ungdomar idag inte mår bättre utan att trenden snarare pekar nedgående gällande psykisk ohälsa.

Anledningen till att jag valde att bli socionom var att jag kände en drivkraft till att jobba med ungdomar och psykisk hälsa och få redskap att kunna göra det på ett bra sätt. Jag känner mig priviligierad att kunna ha detta som jobb, att få vara tillgänglig för samtal med ungdomar och att få bygga relation med ungdomar på olika sätt. Jag tror inte att det viktiga samtalet måste ske i en viss form, ibland kanske det inte ens måste vara strukturerat, men att fråga unga människor hur de mår, visa att man finns där om de vill prata om stort och smått, det tror jag är väsentligt för att synliggöra och bryta trenden av psykisk ohälsa.

Att våga prata om det, tänker jag är en viktig startpunkt för förändring och förbättring och något jag ser som förhoppning för framtiden. Att vi vågar prata om detta och om allt det som gör ont. Vuxenvärlden måste finnas i detta och inte bara stressa vidare till nästa möte. Vuxenvärlden måste våga ta problemen på allvar. Låt oss slipa bort fasaden av att allt alltid måste vara bra och våga se bortom det. Våga möta varandra och försöka förstå och lyssna och inte låta psykisk ohälsa bli något som vi inte pratar om.

Organisationen BRIS, barn och ungas rätt i samhället, har skrivit en rapport kring detta då psykisk ohälsa är deras fokusområde detta år. Läs gärna rapporten i dess helhet på BRIS hemsida. Det som framgår i rapporten är att psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga sedan 1980 och fram till idag. Samhället har misslyckats i det förebyggande arbetet kring barn och ungas psykiska ohälsa och den psykiska ohälsan har inte en orsak utan är oftast mångbottnad. Många av de barn som hör av sig till BRIS upplever att de saknar någon annan vuxen att prata med.

Här kan vi som kyrka föregå med gott exempel och visa att vi finns där och att det finns vuxna att prata med. Som kyrka kan vi vara en trygg tillvaro i ungdomars liv. Tänk om församlingen fick vara något som kan vara stabilt även om livet skakar på utsidan? Tänk om församlingen kan få vara en plats att landa i och få vara i, även när man inte mår så bra. Jag tror att fler vuxna behövs, trygga vuxna som inte backar när det blir svårt, som har tid att fråga hur ungdomar mår och också lyssna in svaren. Det är min bön och förhoppning.

/Linda Martinson, ungdomsocionom i Saronkyrkan, Göteborg

Be:

 • att kyrkan ska få vara en trygg plats för barn och ungdomar.
 • att vuxenvärlden ska våga se och hjälpa till.
 • att de som jobbar med barn, unga och psykisk hälsa ska få verktyg i arbetet och kraft att orka med.
 • om beskydd och hjälp för alla barn och ungdomar som kämpar med psykisk ohälsa.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 38, 18-24 september 2017

Photo by Ümit Bulut on Unsplash

Psykisk ohälsa vanligt bland ensamkommande unga

Många har säkert följt nyheterna om de ensamkommande ungdomarna från Afghanistan, som fått avslag och ska skickas till Afghanistan och vilka protester detta lett till, från många håll. I gruppen finns många som mår oerhört dåligt psykiskt och är deprimerade. Tre av fyra har tecken på posttraumatisk stress (PTSD) och cirka 30 % går med självmordstankar.  Orsakerna finns dels i vad man kan ha gått igenom innan och under flykten, men situationen fortsätter vara svår för många på plats i Sverige.

Gruppen av ensamkommande unga väntar nu längre än andra asylsökande på beslut, trots att de ska vara prioriterade då de är under 18 år. Migrationsverket gör en åldersbedömning av ensamkommande utifrån olika uppgifter, bl a en medicinsk åldersbedömning. En rapport från nätverket ”Vi står inte ut” visar att det finns ett mått av godtycke och rättsosäkerhet i denna process. Åldersbedömningen leder till att mångas ålder skrivs upp till 18 år vilket leder till att ungdomar som tidigare bott i familjehem eller HVB-hem tvingas flytta, ofta en eller två dagar efter åldersuppskrivningen, till ett vanligt asylboende där man ofta hamnar i en utsatt situation. Ofta innebär det också en geografisk flytt vilket innebär att man tvingas lämna skola, vänner m.m som man kan ha etablerat under ett par års tid.

Afghaner utgör majoriteten av de ensamkommande ungdomar som kommit till Sverige de sista åren. Stora grupper bland afghanerna har aldrig bott i Afghanistan utan vuxit upp i Iran där de varit i en utsatt situation. De i denna grupp som får avslag på sin asylansökan skickas till Afghanistan, ett land som de aldrig varit i.

I gruppen afghaner finns också många som sökt sig till den kristna tron. Dessa står inför hot om ännu större svårigheter om de får avslag då de som konvertiter kan råka ut för allvarlig förföljelse i Afghanistan.

En annan grupp som också lever under stor psykisk press är de som fått uppehållstillstånd och väntar på att få förenas med sin familj som då valde att inte fly till Sverige utan väntar kvar och komma i efterhand. En del har först fått vänta i ett eller två år för att få uppehållstillstånd och sedan kan de få vänta i ytterligare ett par år för att kunna få hit sin familj. Det skapar ett stort lidande då familjer blir splittrade under lång tid. Men inte alla som fått uppehållstillstånd har ens rätt att förenas med sin familj. Om man får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande (t ex de som flytt ett land i krig och inte har personliga skäl för sin asylansökan, såsom syrier) får man enligt den tillfälliga lagen inte rätt att förenas med sin familj om man sökt om asyl efter 24 nov 2015. Detta skiljer åt vad Gud har fogat samman.

 

/ Markus Sand, rådgivare i flykting- och integrationsfrågor med särskilt fokus Sverige

 

Be för:

 • En rättfärdig och rättssäker asylprocess för ensamkommande unga.
 • De ensamkommande som finns i kontakt med våra församlingar, att de ska få hopp och stöd i kontakt med kyrkan och den kristna tron.
 • De som blivit kristna och blir utvisade till Afghanistan – att Gud ska beskydda dem och leda dem till kontakt med andra troende.
 • De familjer som lever splittrade, att de ska hitta det stöd och den hjälp de behöver.
 • Att Sverige ska göra det möjligt för familjer att återförenas skyndsamt.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 37, 11-17 september 2017

En diakon från Svenska kyrkan undervisar om psykosocialt stöd till asylsökande/nyanlända under #Värmeutbildningen i Korskyrkan i Karlstad. #Värme är en utbildning i asylfrågor och psykosocialt stöd som SKR håller på olika platser i landet. http://www.skr.org/varme

4H att göra då man möter en människa vid eller strax efter en krissituation.

Psykisk hälsa för asylsökande

Många församlingar är fortsatt engagerade för asylsökande och nyanlända och även om antalet asylsökande är långt under det antal som kom hösten 2015 så finns det fortfarande många utmaningar och det är också tydligt att det finns grupper bland de asylsökande och nyanlända som inte mår bra.

Bland människor som behövt fly eller gått igenom en liknande krissituation så kan majoriteten (70-80%) hantera problemen och återhämta sig själva eller genom stöd från befintliga nätverk. En mindre del behöver visst externt stöd och bara några få procent behöver professionellt stöd. Bland de asylsökande som kom till Sverige 2014-2015 har det dock visat sig att andelen som behöver externt eller professionellt stöd är högre än den brukar vara. Fler mår alltså dåligt och behöver hjälp för att kunna komma vidare.

Det är inte bara situationen som utlöser flykten (t ex kriget eller våldet) och flykten i sig som skapar stress och påfrestningar för flyktingen. Även tiden efter flykten kan man vara påfrestande och svår då man dels kanske kommer i kontakt med sina känslor när man äntligen nått säkerhet, dels hamnar i asylfasen med långa väntetider (en del som kom 2015 har fortfarande inte fått beslut i sin asylansökan). Psykiska påfrestningar kan även komma efter att man fått uppehållstillstånd då man ska börja etablera sig i ett nytt land med allt vad det kan innebära.

Hälsokurvan för en asylsökande/nyanländ går generellt neråt under ganska många år, och vänder oftast först när personen etablerat sig i samhället. Men det ska sägas att om en nyanländ tidigt hittar ett nätverk med sociala kontakter och får stöd i sin etablering, känner mening och delaktighet i vardagen t ex genom någon form av arbete eller andra insatser så kan hälsokurvan vända tidigare. Här kan församlingar spela en viktig roll!

/ Markus Sand, rådgivare i flykting- och integrationsfrågor med särskilt fokus Sverige

Be för:

 • De många församlingar och enskilda i EFK som möter asylsökande och nyanlända som mår dåligt. Be att de får vara ett stöd för den som har det svårt och kunna förmedla omsorg och hopp i en svår situation.
 • De människor på din ort/kommun som är asylsökande och/eller de som fått uppehållstillstånd och placerats i er ort/kommun för att etablera sig där. Be att de ska få känna sig välkomna och hitta gemenskap och stöd som gör att de kan känna sig delaktiga och få god ingång i samhället, även om det i vissa fall kommer vara en begränsad tid de är där. Fråga Herren vilken er roll i detta ska vara.
 • Tacka Gud för allt som kyrkorna gjort och gör på detta området! Utan kyrkornas insats skulle många må ännu mycket sämre.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 36, 4-10 september

Photo by Ben White on Unsplash

Diakonins månad 2017 – Ungas psykiska ohälsa

Evangeliska Frikyrkan är en del av Sveriges Kristna Råd (SKR), en ekumenisk organisation för kristna samfund och församlingar verksamma i Sverige. Som ”kyrkorna tillsammans” är Sveriges kristna råd en gemensam resurs för samfunden. Ett av de områden som man fokuserar på är diakoni. Vi säger att ”diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer”.

Under september månad varje år fokuserar kyrkorna i Sverige tillsammans på diakoni, genom det som vi kallar ”diakonins månad”. 2017 är temat för diakonins månad ”ungas psykiska ohälsa”. Problemet med att unga upplever psykiska symtom som ängslan, oro eller ångest har ökat i Sverige under en längre tid. Idag bedömer man att upp till 30 % av alla i åldern 16-24 år lever med någon form av psykisk ohälsa. Över hälften (55 %) av alla 13-18-åringar uppger psykosomatiska symtom (t.ex. huvudvärk, magont eller sömnsvårigheter), minst en gång i veckan. Att andelen unga med psykiska symtom fortsätter att öka, både bland tjejer och killar, är oroväckande. Psykisk ohälsa är ett av de största hoten mot folkhälsan, både i Sverige och i resten av världen.

Vi behöver lära oss mer om hur vi kan möta unga som brottas med psykisk ohälsa. Ta gärna del av det material som finns att tillgå på www.skr.org/diakoninsmanad. Och var med och be tillsammans med oss för alla de unga som upplever psykisk ohälsa i sitt liv!

/Staffan Jenemark, ledarutvecklare med inriktning på mångkultur och diakoni, Sverigeprogrammet inom Evangeliska Frikyrkan

Be för:

 • Be för diakonins månad och oss som kristenhet i Sverige, att vi genom den får ta del av mer kunskap och förståelse för hur vi kan stödja och hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa.
 • Be för oss som församlingar och kristna medmänniskor, att vi får vishet att stötta och bära på bästa sätt och att vi får vara den gemenskap de behöver.
 • Be för de barn och unga som brottas med psykisk ohälsa och som vi möter i våra församlingar, att Gud får möta dem med sin kärlek och sitt hopp.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 35, 28 aug-3 sept 2017

Det är så bra med läger

Sommaren ligger bakom och många barn och ledare har varit på läger! Själv var jag tillsammans med ett gäng ledare och barn från min kyrka på Hjälmargårdens ”Smajl-läger” (tillsammans med närmare 700 andra). Läger är en fantastisk uppfinning. Ett läger när det är som bäst blir ofta en upplevelse för livet. Det händer något med oss både barn och vuxna när vi får tid tillsammans. Vi äter frukost ihop, leker, upplever saker tillsammans, kommer varandra närmare, upptäcker nya sidor hos varandra och vågar dela med oss av både frågor och erfarenheter. Barnens funderingar kryper plötsligt fram i kioskkön eller på kvällsbönen. Vi lär känna varandra och bygger relationer på nya och fler sätt.

Att få se både barn växa på olika områden i livet är härligt, vare sig det är i relation till sig själv, till sina kompisar eller i relationen till Gud som älskar dem! Det är ju det vi längtar efter och vill se mer i både våra grupper och aktiviteter, i våra hem och kyrkor. Som församlingar och ledare i EFK kan vi hjälpa och inspirera varandra, bjuda varandra på goda exempel, dela erfarenheter… att få se mer av detta! Sverigeprogrammet i EFK är också en resurs i detta. Här finns möjlighet att dela med sig och sprida goda exempel. Vi jobbar också med ledarnätverk omkring barn- och familj, kursdagar ”I Trygga Händer”, barnteologidagar, konferensen Jesus till barnen… allt för att få se barn och familjer hitta en tro och växa vidare i den.

/ Susanne Olofsson, EFKs Sverigeprogram

 

Be och tacka!

 • Tacka och be för alla barn som kommer i kontakt med våra församlingar, att de får upptäcka, lära känna och växa i en relation med Jesus.
 • Tacka och be för alla ledare och deras viktiga tjänst bland barnen i våra församlingar, att vara goda och inkännande förebilder.
 • Be för det som är på gång av nätverkande, fortbildning och stöttning när det gäller barn och familj utifrån Sverigeprogrammet, i församlingar och regioner.
 • Be om en starkare längtan och många nya initiativ i våra församlingar att ge Jesus till barnen!

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 34, 21-27 aug 2017

Ungdomars fortsatta vandring med Jesus

I dagarna börjar de flesta barn och ungdomar sina skolor och andra aktiviteter igen efter sommarlov. Flera tusentals ungdomar har varit på läger, festivaler och andra kristna aktiviteter. Många har mött Jesus och gjort viktiga erfarenheter som kommer bära dem vidare i livet.

De upplevelser som lägren inneburit blir så lätt något som snabbt falnar när höstens vanliga aktiviteter drar igång. En enormt viktig del av ungdomsverksamheten är att bygga vidare på lägererfarenheterna. Läger och festivaler är viktiga men det är i den vardagslunken som den kristna tron levs.

För att läger, festivaler och andra satsningar skall fungera och flyta på har våra ungdomsledare dragit ett stort lass. När många av oss andra har ledigt jobbar de som hårdast för att få allt praktiskt att fungera och att innehållet skall bli så bra som bara möjligt.

Lägrens och festivalernas upplevelser kan så lätt bli känslomässiga upplevelser som sakta falnar bort. Därför är det viktig att erfarenheterna kan föras över till vardagens kristna liv. Och det är precis där som ungdomsledarna har stor betydelse. De vägleder, undervisar, ger råd och finns till hands. Uppmuntra därför de ungdomsledare du känner eller som arbetar i din församling. Låt dem förstå hur viktiga de är för den lokala församlingen nu och framöver.

 

/ Fredrik Wenell, Ledarutvecklare för frågor som rör barn och unga på Sverigeprogrammet EFK

 

Var med och tacka för:

 • De erfarenheter med Jesus som gjorts på de läger som du känner till.
 • De ledare som finns i de ungdomsverksamheter du känner till.

Var med och be för att ungdomsledarna i din närhet:

 • Skall få kraft och inspiration till verksamheten
 • Skall få vishet att kunna vägleda vidare från de intensiva upplevelserna till vardagens tro.
 • Skall få se många ungdomar göra nya erfarenheter med Jesus.
 • Skall få se ungdomar komma till tro och fördjupas i tro.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade