EFKbön vecka 31, 31 juli-6 aug 2017

Chili/XL-läger på Hjälmargården

Vad vore en sommar utan ett läger? På Hjälmargården tror vi att läger är en oerhört viktig puzzelbit för unga människors liv. Inte för själva lägret i sig utan för allt det där som händer under en vecka när man får lära känna nya människor, och spendera så mycket tid i att lovsjunga Gud och höra Guds ord. Under åren som gått har vi fått glädjas över vittnesbörd om ungdomar som blir frälsta, människor som fått starka möten med Gud och nya upptäcker om vem Jesus är. Vi får höra om ungdomar som med förnyad kärlek till Jesus och med en iver att tjäna honom kommer hem till sina skolor och vänner och vittnar om Jesus. En vecka på läger kan sätta spår för livet och för Sverige. Därför är det med stor förväntan som vi även detta år får välkomna ca 650 deltagare och ledare från EFK:s MellanSverigeregion.

 

De läger som Kristen Samverkan MellanSverige bedriver på Hjälmargården görs i samarbete med de församlingar som deltar i lägret. Varje församling är ansvarig för sina egna deltagare på lägret och har egna samlingar för att bygga relationer, skapa trygghet och möjliggöra uppföljning när lägret är slut. En stor fördel med detta sätt att arbeta är att ungdomsgruppen och deras ledare får en gemensam erfarenhet som de sedan kan bygga vidare på när de kommit hem. Under dagarna får deltagarna välja på olika undervisningsspår och de får också delta i olika aktiviteter och tävlingar som bidrar med glädje och gemenskap. Kvällen avslutas med det som ungdomarna älskar mest av allt, nämligen andakten. Varje år läser jag med stor tacksamhet deltagarnas utvärderingar om vad mycket dessa andakter betyder för dem.

 

Årets tema för undervisningen och andakterna på lägret är evigheten.nu. Det är ett tema som handlar om Guds Story. Vi kommer under veckan på olika sätt anknyta till den stora berättelsen om skapelsen, fallet, Jesus som räddar, livet i Andens kraft, vårt uppdrag att utbreda Guds rike,  hoppet i att Jesus en dag kommer tillbaka och att all ondska, all sorg och smärta en dag ska upphöra. Vi tror att ungdomar i dag behöver få höra evangeliet i dess helhet och att det är något som kommer att hjälpa dem att ta emot Guds kärlek och nåd, men vi tror också att det kommer hjälpa dem att förstå vilket uppdrag de har och att de också är en del av Guds story.

 

/Julia Wellstam

Lägerpastor, Kristen Samverkan MellanSverige

 

Be och tacka för:

 • Alla ledare som under denna intensiva vecka kommer att få utmanas och stretchas på många olika sätt.
 • God och uppmuntrande stämning bland ledarna och ungdomarna.
 • Bra väder!
 • Att de ungdomar som inte tagit emot Jesus ännu ska bli frälsta.
 • Att undervisningen och temat evigheten.nu som handlar om Guds story ska predikas tydligt och frimodigt och att budskapet ska tas emot med öppna hjärtan.
 • Beskydd från skador och olyckor.
 • Livsförvandlande Jesusmöten.

 

 

Annonser

1 kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKSommarbön vecka 30, 2017

Bön som leder till rörelse

Evangeliska Frikyrkan inbjuder alla församlingar och medlemmar att lämna förslag på personer som de vill nominera till ny missionsdirektor/-er. (Läs mer på http://www.efk.se/om-oss/missionsdirektorsval-2018.html).

Under den här perioden är det viktigt att vi ber, så att Guds vilja får ske med oss som församlingsrörelse.

Tim Keller som är pastor i New York skriver om två typer av bön i sin läsvärda artikel ”Kingdom Centerd Prayer” (gospelinlife.com). Han talar om förvaltande bön som de böner vi ber för att Gud ska möta personliga och gemensamma behov i församlingen. Och han talar om bön vid frontlinjen som han menar innehåller tre viktiga delar:

 1. Bön om nåd att omvända sig, bekänna synd och ödmjuka sig.
 2. Bön om iver och passion för att församlingen ska blomstra.
 3. Bön om en stark längtan att lära känna Gud, se hans ansikte och hans härlighet.

 

Keller ger Apg. 4 som ett exempel ur nya testamentet på bön vid frontlinjen, när lärjungarna inte bad om beskydd för sig själva utan om frimodighet att fortsätta predika.

Jag har blivit mer och mer övertygad om att all rörelse behöver börja med att Gud kallar oss, talar till oss och leder oss in i nästa steg och att det börjar med bön där vi ödmjukt lyssnar in honom. Om vi vill fortsätta att vara en växande församlingsrörelse i Evangeliska Frikyrkan behöver vi återerövra frontlinjen i bön.

Men det finns några tendenser som motverkar Guds rörelse

 1. Större tillit till mänsklig vishet och erfarenhet än till Gud. Det visar sig i att vi hellre söker svaren om hur vi ska få se rörelse i metoder, modeller och våra egna goda idéer, än hos Herren, genom ödmjuk bön och studier av Skriften
 2. Vi begränsar vårt tänkande till vad som är mänskligt möjligt och räknar inte med att Gud kan leda oss in det som är hans verk. Det kan yttra sig i att vi inte tror att människor i Sverige är intresserade av de goda nyheterna om Jesus. Och de kan yttra sig i att vi inte tror att Gud skulle kunna använda oss.
 3. Vi tror egentligen inte att Gud hör och svarar på böner som han har instruerat oss att be. För annars skulle vi väl verkligen be skördens Herre om att sända arbetare till sin skörd?

Så vi behöver:

 • be om nåd att omvända oss från vår otro på Guds förmåga att leda oss in i en växande rörelse.
 • be om att Gud reser upp frimodiga arbetare till skörden fyllda av iver och passion och visar dem var de ska arbeta.
 • be om ursäkt för att vi trott så lite på att han hör och svarar på bön och börja be och lyssna.
 • be att Gud kallar den eller de personer som han anser vara lämpliga att leda en växande rörelse där människor fortsätter att komma till tro och blir lärjungar

 

Mejla gärna det du uppfattar som Guds tilltal till oss angående detta till bon@efk.se

/ Richard Hultmar, styrelseledamot i Evangeliska Frikyrkan och pastor i Korskyrkan Stockholm.

1 kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKSommarbön vecka 29, 2017

Vi har redan en kung

Evangeliska Frikyrkan inbjuder alla församlingar och medlemmar att lämna förslag på personer som de vill nominera till ny missionsdirektor/-er. (Läs mer på http://www.efk.se/om-oss/missionsdirektorsval-2018.html).

Innan vi börjar lämna förslag på personer, vill vi uppmuntra alla församlingar och medlemmar i rörelsen att ödmjukt be om att Gud om kallar den eller de personer som han anser vara lämpliga att tjäna honom i ledarskap i EFK, och att han visar för oss vilka de personerna är och hur de kan tjäna tillsammans.

Jag vill lyfta fram två berättelser i Gamla Testamentet där Israels folk vill ha en kung. Den första läser vi om i Domarboken kapitel åtta. Folket vill göra Gideon och hans söner till kungar, efter den stora segern över Midjan. Men Gideon nekar och säger: ”Varken jag eller min son skall härska över er. Herren skall vara er härskare.”

Den andra berättelsen kommer när profeten Samuel blivit gammal och lämnat över ledarskapet till sina söner, vilka inte gör ett bra jobb. Då säger folket: ”Ge oss en kung som kan styra och döma oss. Det har ju alla andra folk.’ Samuel ogillade att de ville få en kung över sig. Han bad till Herren, och Herren svarade: ’Låt folket få sin vilja fram. Det är inte dig de förkastar utan mig: de vill inte att jag skall vara deras kung.”

I Nya Testamentet korsfästs Jesus med texten ”judarnas kung” över huvudet och det framgår oerhört tydligt rakt igenom NT att Jesus ska vara sitt folks kung, församlingens huvud och Herre i varje lärjunges liv. Det borde inte råda någon tvekan om vem det är som ska bestämma. Men hur är det egentligen? Vill jag att Jesus bestämmer i mitt liv? Vill vi att Jesus bestämmer i församlingens liv? Och vill vi att Jesus ska få bestämma i församlingsrörelsen, Evangeliska Frikyrkan? Eller vill vi ha makten att tycka och leda på egen hand? Det finns alltid en stark påtryckning från världen att vi ska anpassa oss, att vi inte behöver höra Guds tilltal, att vi ska följa sunt förnuft och leva och låta oss ledas på mänskligt vis.

Låt oss inte vara som andra folk utan låt söka oss till honom. Låt oss ödmjukt be att Han kallar den eller de personer som han anser vara lämpliga att tjäna honom i ledarskap i EFK, och att han visar för oss vilka de personerna är och hur de kan tjäna tillsammans.

Med en stor dos bön och en lika stor dos ödmjukhet tror jag att Gud kan tala till oss som församlingsrörelse och oss göra ett vist och klokt arbete i rekryteringsarbetet av ny missionsdirektor.

Mejla gärna det du uppfattar som Guds tilltal till oss angående detta till bon@efk.se

/ Richard Hultmar, styrelseledamot i Evangeliska Frikyrkan och pastor i Korskyrkan Stockholm.

Be för

 • Att vi som rörelse får söka Gud för tiden framåt
 • Valet av ny missionsdirektor för EFK

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 26, 26 juni-2 juli 2017

Sommar-outreach i Linköping

Under den kommande veckan kommer 4 förs amlingar i Linköping (Nygårdskyrkan, Ryttargårdskyrkan, Citykyrkan & Pingstkyrkan) arrangera Summer Outreach i Linköpings tre mest invandrartäta stadsdelar: Skäggetorp, Ryd och Berga.

Valet av stadsdelar känns naturligt då dessa har en stor andel nyanlända och också många personer med socio/ekonomiska utmaningar. Vi tror därför att det är missionsstrategiskt att satsa dessa områden. I Skäggetorp finns pionjärförsamlingen Nygårdskyrkan, i Berga finns en församlingsplantering och drömmen är att även en församling i Ryd inom en inte allt för avlägsen framtid kommer planteras.

För många barn i de ovan nämnde områdena är sommaren faktiskt rätt seg! Flera har inte möjlighet att åka på semester och utan skola och fritids blir det lätt långtråkig. Satsningen kommer därför framför allt fokusera på barnen och inte minst på barnmöten med sånger, tävlingar och berättelser från Bibeln.

Nygårdskyrkan & Pingstkyrkan har under flera år jobbat med utåtriktade barnmöten och responsen har gång på gång väldigt god från såväl barn som föräldrar. I början var vi lite försiktiga, men mer och mer känner vi att vi frimodigt kan presentera Jesus klart och tydligt och att folk uppskattar det, även dem vi inte förväntar oss ska göra det.

 

/ Johannes Stenberg, Linköping

 

Be för:

 • Att allt praktiskt ska fungera med barnmöten, hoppborgar, popcornmaskiner, ponnyridning, bokbord m.m.
 • Öppna hjärtan hos de som kommer få höra om Jesus
 • Att en församling ska planteras i stadsdelen Ryd

Tacka för:

 • Att fyra församlingar gemensamt stöttar sommarsatsningen
 • Alla barn och föräldrar som de senaste åren fått höra om Jesus genom utåtriktade barnmöten i Skäggetorp & Berga
 • Församlingsplanteringsinitiativen i Berga och Skäggetorp (Nygårdskyrkan)

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 25, 19-25 juni 2017

En böneledares hjärta

Älskade Torpkonferens! I månader förbereder vi oss. I månader ber vi för att vara redo att ta emot folk som hungrar och vill ha mer av Jesus. Jesus kallar oss samman och det betyder att Han har något att säga, och att göra. Fienden gillar inte detta och varje år måste vi sammankalla förebedjarna på väktarmuren! Så också i år!  Utan att bedjarna ber öppnas inga vägar. Utan bön missar vi målet –  Utan bönen kan vi inte se det våra hjärtan längtar efter – Jesus!

Under Torp som är sådan glädjefest så händer det ofta att vi förebedjare möter trötta ledare som söker reda på oss och under tårar önskar de hade mer kraft – de vill ju så mycket. Ofta sker detta på onsdagen och torsdagen. Det är en ” kristid” för kraften sviker. På onsdagen är toaletterna fulla och städtrupperna måste fixa snabbt en lösning. Strömmen går i köket och förebedjarna jobbar på högtryck i bönekamrarna.

 

Under podiet sker bönepassen och vakar över konferensen. Här får varje predikant, talare eller musiker förbön och varje gång drabbas vi av smörjelse som lägger sig som en mantel över dem med uppdraget att få förmedla Jesu hälsning. Predikanterna är ofta ödmjukt nervösa och har både behov av förbön och kramar att allt ska gå bra. Senare ser vi på tv-skärmen vi har under podiet hur den talaren vi fått be för får förmedla Guds ord och kraft från himlen. Mitt i allt börjar det regna…  Detta är Torp! Så himmelskt och samtidigt så jordiskt nära.

Vi ropar  ”..låt oss få möta dig Jesus!” Kom Jesus vi behöver Dig!”
Ett under varje år!
I love it! Älskade Torp. Vi älskar dig! Ja, … sen glömmer vi att äta, som vanligt!

 

Torpkonferensen handlar om Jesus. Har alltid gjort och kommer alltid att göra. Utan Jesus har vi ingen konferens. Det är nämligen han som kallar oss samman för att få sitta ner – eller att få dansa inför Hans ansikte! Att få bli berörd, uppfylld och förnyade i vår kärlek både till Jesus och varandra. Låt oss nå åter till den första kärleken!

 

Så förebedjare, och alla andra. Upp på väktarmuren! Bana väg för Herren. Be, sök Gud och möt Honom!
Du får vara med för Herren kallar Dig att be!

 

/ Pastor Kerstin Korswing – Förbönsledare och bönekrigare

 

 

Bön och Tack

 • Prisa Jesus!
 • Be att Jesus kommer med sin närvaro, kärlek och vidrör folket.
 • Be att Jesus öppnar våra hjärtan att ta emot ”Den första kärleken”
 • Be att människor blir frälsta.
 • Be att alla trötta hjärtan ska få ett nytt möte med Jesus.
 • Be för EFK – att Jesus leder.
 • Be om beskydd i Jesu namn.
 • … och glöm inte att be för sol!

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 24, 12-18 juni 2017

Församlingsplantering i Svenljunga

I Svenljunga, mellan Borås och Ullared, finns Tomaskyrkan, en församlingsplantering med stöd från EFK och Korskyrkan i Borås. Berättelsen om Tomas beskriver det vi vill se och det vi drömmar om ska hända människor i Svenljunga.

Vi är väldigt glada för den gemenskap som vi har och får vara med i. Vi är 15-20 barn och vuxna med olika bakgrund. Vi tycker det är fantastiskt hur människor som inte har en kristen tro väljer att prioritera gemenskapen. Varannan fredag träffas vi för cellgruppssamling. För tillfället utgår samtalen från ett material som heter ”The world we all want”. Det är mycket spännande.

Förra året hade vi två cellgrupper ett tag, men pga flytt och annat förlorade vi en del trogna människor och fick gå tillbaka till en. Det var också så att vi upptäckte att det var mycket svårare att rodda två grupper och hitta någonstans att vara. Nu är vi lite fler igen och kan förhoppningsvis behöva göra en avknoppning av gruppen igen. Det är positivt, men vi vet också vad det kostar.

Nästa vecka och veckan därpå, ska vi ha en kurs för vuxna som inte lärt sig cykla. Det gör vi för att bygga kontakter, hjälpa människor, bidra till samhället och väldigt mycket för att det är roligt. När jag skriver detta vet vi ännu inte om det blir några som vågar gå kursen, men kanske…

/ Fredrik Skott, församlingsplanteringen i Svenljunga

Bön & Tack

 • Be för cykelkursen
 • Be att människor ska upptäcka Jesus
 • Be för cellgruppsdelning
 • Tacka för gemenskapen

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 23, 5-11 juni 2017

Församlingsplantering i Malmö

Jag heter Onofrio Graci och kallas för Noffi.

Jag och min fru Elisabet fick till oss för flera år sedan att vi skulle starta en församling. Vi såg att det skulle behövas en församling där människor som oss som kom utifrån skulle få känna sig hemma på ett naturligt sätt och känna sig förstådda utifrån det livet vi hade levt och bli bemötta med förståelse och kärlek.

Vi kunde många gånger känna att människor i kyrkan ville väl men hade inte den livserfarenheten för att förstå och möta olikheter. Det kunde medföra att människor som hade levt ett svårt liv kunde känna sig oförstådda och missuppfattade. Det blev nästan som sonen som kom hem och fick möta sonen som var hemma i Lukas kapitel 15.

Vårt mål är att båda sönerna ska finna varandra för det är då som Guds kärlek blir optimal. Vi vill skapa en miljö för människor som levt i världen att hitta en plats som de kan känna sig förstådda i och växa därifrån, det är en av våra stora utmaningar.

Vi samarbetar och får hjälp av Immanuelkyrkan i Malmö, vi kände att det vi ville göra inte skulle vara något som vi själva skulle bära. Samtidigt som vi är en egen församling så är det tryggt att ha en församling som Immanuel i ryggen. Vi valde också att gå med i EFK och kan känna att vi står för samma värderingar.

 

Vi är en församlingsplantering som heter Lukas 15. En del av vår vision är att söka efter det som är förlorat. Vi försöker att anpassa våra möte så att människor som kommer utifrån och inte har någon erfarenhet av vad Gudstjänst är, lätt ska kunna hänga med det vi gör. Vi är samtidigt ganska karismatiska i vårt tänk och handling. Vi ber för sjuka, profeterar in i människors situation, ber för frälsning m.m. Samtidigt så försöker vi förklara det vi gör och ger utrymme för frågeställning för de som tycker att det verkar lite främmande för dem.

Vi som församling identifierar oss med den förlorade sonen som kommer hem och får möta en pappa som varken är elak, hård eller dömande, utan barmhärtig, mild och kärleksfull. Välkomnande, inbjudande, förlåtande och upprättande.

Budskapet om att alla är förlorade och att Gud i Jesus Kristus söker efter det som är förlorat, är något vi vill nå ut till alla människor med. Att visa på Guds kärlek i våra relationer utanför församlingen där vi möter människor där vi är i vår vardag.

Med Jesus som förebild fokuserar vi på hans karaktär och ser på hur han möter människor med största kärlek och en mild och barmhärtig ton. Med Kristi sinnelag bjuder vi in till att få delta i vår gemenskap och få smaka på att Herren är god.

Vi har hyrt in oss i en föreningslokal som tillhör en förening som heter Comigen och driver café och social verksamhet samt har flertal NA möte. Vi har möte varje torsdagskväll kl. 19.00 och varannan söndag kl. 13.00

Vi har en kärngrupp på ca 15 personer som har ett stort nätverk. Vi samlar ca 10-15 personer på våra bibelstudier, lovsång, bön, och förbön på torsdagar och ca 20-30 personer på våra söndags Gudstjänster.

Vi får tillfälle att bl.a. be till frälsning för människor som har beroende problematik men även för andra människor i olika situationer i livet.

Vi har människor från olika kulturer och samhällsklasser, lokalen ligger vid Möllevångstorget i Malmö som är ett mångkulturellt område och har väldigt olika sorters människor. Vi vill att människor ska få möta Jesus Kristus som är deras själars frälsare och vårdare.

Vi ser människor bli befriade och upprättade i våra samlingar genom den heliga Anden, då vi tror på att nådegåvorna är en naturlig del i det kristna livet. Lärjungaskap och att få praktisera och träna i det profetiska är något vi ständigt uppmuntrar till och vill att alla ska prova på och se att Gud bor i varenda människa som bekänner Jesus som sin Herre.

Själavårdande sinnelag och bön är något vi vill lära ut och ha med sig.

 

Som arbete står jag som pastor i följande arbete:

 • Människor blomma ut i sina gåvor.
 • Lära känna Jesus
 • Multiplikation i form av praktiskt lärjungaskap
 • Vill se hemgrupper i mer personliga relationer.
 • Se syskonen i Kristus leva ut det kristna livet frimodigt i sina andra gemenskaper.

 

/ Noffi, församlingsplanterare Malmö

 

Tack & Bön

 • Tacksam för de människor vi får möta och leda till Jesus.
 • Tacksam till de människor vi fått döpa.
 • Tacksam för hur Gud förvandlar människor i det lilla.
 • Tacksam för att se Guds rike i Lukas 15.
 • Ber för en ny lokal, bättre förberedd så att man slipper det praktiska förberedandet inför samlingarna.
 • Ber att Gud beskyddar de som kommer till tro, att de fortsätter att följa Jesus.
 • Ber för de som får bära ett stort ansvar, att de ska känna glädje och att Herren är med i sin kraft och styrka.
 • Ber om vishet hur vi ska föra församlingen vidare och att Guds vilja får ske.
 • Ber för skördare

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade