EFKbön vecka 47, 20-26 november

I oktober besökte utbildningsminister Gustav Fridolin Örebro Folkhögskola för att höra mer om verksamheten.

På Örebro Folkhögskola finns alltid möjligheten till ett steg till

Örebro Folkhögskola – där EFK är huvudman tillsammans med Immanuelskyrkan och Filadelfiakyrkan i Örebro – är ett myller av möten, livsöden och relationer. Skolan består av flera delar, bland dem finns:

– Götabro Kursgård och Bibelskola, där många unga får en rejäl grund att bygga sitt kristna liv på och många mitt i livet tar chansen till en paus för andlig fördjupning.

– Folkhögskolan i Vivalla med Allmän kurs och Fritidsledarutbildningen. En plats där många kulturer möts och där vi så gott som dagligen ser liv som återupprättas och nya livsplaner ta form.

– Startpunkt på Holmen där nyanlända och de som inte varit i Sverige så länge erbjuds etableringskurser och svenskundervisning i olika projekt tillsammans med, bland annat Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet.

Skolans personal får vara med och utrusta den som är redo att gå ut och förändra världen och samtidigt gå med den som av en eller annan anledning behöver en nystart i livet. Det är omväxlande, viktigt och nästan alltid väldigt roligt.

På Örebro Folkhögskola får vi på många vis vara med och vara Jesu händer och fötter på jorden. Vi möter människor från samhällets alla delar, vi påverkar politiker och undervisar blivande pastorer. Skolans del i Örebro är också en viktig mötesplats i Vivalla – en av de områden i staden som ofta omtalas som utsatt och utmanande. Här borde alla komma och besöka oss och se vad mycket glädje och värme det finns på Vivalla Torg!

/Josefine Arenius, kommunikatör Örebro Folkhögskola

Be för:

– Det går fort i Folkhögskolevärlden just nu. Det görs många satsningar på Folkhögskolan som öppnat för många nya möjligheter. Be att vi ska prioritera rätt, fatta kloka beslut, gå i rätt riktning med våra utbildningar och nysatsningar. Det är lätt att bli ivrig, vi vill vara kloka och lyssna in Gud efter vägen.

– Be för våra deltagare och elever i Vivalla och på Startpunkt. Vi skulle kunna berätta många enskilda berättelser om trauman och krossade förhoppningar. Gud vet. Lyft våra deltagare i bön.

– Be för Götabro. Dagligen får vi vara med och rusta unga för ett liv med Jesus. Be för våra lärare och be speciellt för dem av våra elever som funderar över sin kallelse och sin fortsatta väg efter bibelskolan.

Tacka för:

– Tacka för vår fritidsledarutbildning där vi just nu har två välfungerande och väldigt drivna klasser. Framtiden ser ljus ut för våra Fritidsgårdar! Tacka för god gemenskap, för stora hjärtan för utsatta unga och för allt det goda de får vara med om i sin utbildning

– Tack för Vivalla, och för alla de möten vi får vara en del av. Tacka för goda relationer och be för fortsatt goda samarbeten.

– Tacka för all vår personal! Vi är glada över att ha en härlig medarbetargrupp som varje dag vill vara med och göra skillnad.

 

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Hyllie Park bygger för framtiden

Hyllie Park Samverkan AB* i Malmö ska bygga nya lokaler på ca 1000 kvm. Lokalerna kommer att användas av de olika verksamheterna på området. Det blir en större lokal som blir kyrkorum/aula/multirum och en rad verksamhetslokaler som kommer att multianvändas som klassrum, grupprum, aktivitetsrum. Dessutom en stor foajé med reception, kapprum och toaletter.

Det befintliga kyrkhuset kommer att byggas om med ett storkök, matsal och nuvarande kyrksal blir vardagsrum för bland annat folkhögskolans kursdeltagare och ungdoms- och samlingslokaler för kyrkan.

*Hyllie Park Samverkan AB är ett bolag som ägs av Hyllie Park kyrkan, Hyllie Park Diakoni AB och Hyllie Park Folkhögskola till lika delar.

/Per-Inge Andersson, rektor vid Hyllie Park Folkhögskola

Tacksägelse

Efter många års planerade är vi nu i mål utbyggnadsplanerna och avtal med byggfirma är klart

Vi har firat 20-årsjubileum i år och känner stor tacksamhet för att verksamheten har utvecklats så väl.  Vi upplever stor meningsfullhet i vårt uppdrag som folkhögskola att möta de utbildningsbehov som finns i vårt samhälle.  Många studerande får ta viktiga steg i sina liv genom studier på folkhögskolan.

Vår bön

Vi ber om beskydd för alla de anställda på företaget som nu ska bygga de nya lokalerna

Vi ber om beskydd och fortsatt välsignelse över folkhögskolans personal och deltagare

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 45, 6-12 november

Bibelskola – ett år av att få knådas av Gud själv

Nu är vi verkligen mitt i höstterminen. Årets bibelskoleklass har hunnit komma in i vardagen och rutinerna här på Liljeholmen. Det är nu som processerna börjar gå på djupet. Både i relationerna i klassen men också de inre resorna som var och en av våra deltagare är på. Ett år på bibelskola kan verkligen få vara ett år av att få knådas och fördjupas av Gud själv. Falska gudsbilder behöver bytas ut och destruktiva självbilder förvandlas.

Tack för att ni är med och ber för alla dem som går bibelskola i år. Att de ska få ta emot det Herren har för dem och våga gå på djupet. Be om beskydd för deras liv och tankar och om vishet för oss lärare att vara lyhörda för vad vi ska ge dem.

 

/Elisabet Svahn, lärare på Liljeholmens folkhögskola

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 44, 30 oktober-5 november

Betygsutdelning till avgångsstudenter vid Örebro teologiska högskola, juni 2017. Foto: Maria Brolin

Vi vill följa Jesus!

Det var ofta trångt runt Jesus och många valde att följa honom i trakten runt Galileiska sjön. Ändå talade Jesus om vikten av att följa honom. Det var tydligt att det skulle komma att innebära något mer än att bara tillfälligt låta sig hänföras av hans undervisning. Det skulle komma att bli ett livslångt lärande för några av de som var med från allra första början. Så har det fortsatt genom historien och idag tar sig detta bland annat uttryck i de studenter som väljer att läsa teologi som ett sätt att fördjupa denna efterföljelse.

Vi inom Akademi för ledarskap och teologi (ALT) har förmånen att undervisa och vägleda studenter under en period i deras liv. Det är en förmån att få vara med om detta och det är med stor tacksamhet vi tar emot dessa studenter och bygger den utbildning som leder dem vidare. Så här års befinner vi oss mitt uppe i studiearbetet och studenterna svettas över inläsning, inlämningsuppgifter, tentor och praktiserande moment om vartannat. Det är intensivt och arbetskrävande, men också stimulerande och fyllt med belöningar för den som gör jobbet.

/Niklas Holmefur, rektor Örebro teologiska högskola, vid Akademi för ledarskap och teologi

Bön & tack

 • Tacka för: Alla studenter som läser någon av våra utbildningar.
 • Be för: Att vi fortsätter vara en plats att växa på som svarar mot samtidens frågor, djupt rotad i bibeltexterna och i kontinuitet med vår egen historia.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 43, 23-29 oktober 2017

Mot människohandel!

Aldrig förr har det funnits så många människor som lever under slav-liknande förhållande. De senaste officiella rapporterna uppger siffror så höga som 40 miljoner människor. Det är mer än någonsin tidigare i världshistorien.

Krig och konflikter har blivit den mest drivande faktorn för människohandel. Det gör det möjligt för människohandlare att agera eftersom människor som flyr undan förföljelse och konflikter är speciellt sårbara för att bli offer för hänsynslösa människor.

I samband med flyktingströmmarna genom Europa har detta blivit ett växande problem. Många flyktingar har ”fastnat” på vägen, och ser ingen möjlighet att komma vidare. Längtan efter bättre livssituation driver dem att ta allt större risker och de blir lätta offer för människohandlare. En speciellt utsatt grupp är ensamkommande flyktingbarn.

Ali, en 17-åring från Afghanistan flydde till Europa i hopp om att få en utbildning och så småningom kunna ta dit sin mor. Han anlände ensam till Aten i Grekland med bara 2 000 kr på fickan och ingenstans att ta vägen. Ali träffade snart på en ”god vän” som tog sig an honom. Han hamnade snart i en omgivning full av droger och prostitution och för att kunna överleva måste Ali regelbundet ta sig till någon av Atens överfulla parker där han tvingas sälja sig till män för 50-100 kr. ”Jag vill inte det här säger Ali, men hur ska jag överleva?”.

 

/ Eva-Lena *, EFK-medarbetare i Region Europa/Mellanöstern

* av säkerhetsskäl skrivs inte hela namnet ut

Be för

 • För flyktingbarnens säkerhet
 • Att EFKs arbete bland flyktingar ska bidra till att hjälpa och förhindra att människor hamnar i händerna på människohandlare.
 • Att församlingar och kristna organisationer längs flyktingvägarna blir mer uppmärksamma och villiga att engagera sig i de ensamkommande barnens utsatthet.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 42, 16-22 oktober 2017

Tjejer från en syrisk organisation ger träningen till fler unga tjejer på flykt.

Unga flickor säljs för äktenskap i Egypten

På Egyptens landsbygd och slum är det vanligt att unga flickor säljs för äktenskap i så tidig ålder som 11 år. Det är egentligen olagligt men det är många gånger socialt accepterat då en flicka inte anses ha samma värde som en pojke. Business med sommaräktenskap är vanligt förekommande i vissa områden, flickor och unga kvinnor säljs som fruar till rika män (ofta från Gulfstaterna) som utnyttjar dem som sommarnöje under några veckor för att sedan skilja sig. En flicka som är oskuld betingar ett högre pris varför många flickor ”oskuldsopereras” och sedan gifts bort igen. Det finns flickor som gifts bort 60 ggr innan de fyller 18 och som oskuldsopereras tiotals gånger. Syriska flyktingar i Egypten är en utsatt grupp, efter flera år på flykt har pengarna tagit slut och det finns i Kairo en organiserad handel med syriska flickor som extrafruar.

Jomana, ledare för Middle East Media (MEM) som är en av EFKs samarbetspartners i Egypten, fick upp ögonen för detta då några av de deltagande flickorna plötsligt ”försvann” från den mediaträning hon höll i. Förklaringen visade sig vara att de blivit bortgifta mot sin vilja. Jomana har sedan dess haft en stark passion för att jobba mot människohandel och för flickors rättigheter. MEM med stöd av EFK jobbar nu i en pionjär insats för att skapa medvetande, varna och informera om trafficking/människohandel i Egypten.

MEM är i framkant när det gäller att använda sociala medier för att skapa kampanjer och sprida information om svåra frågor i en känslig kontext. För att få så stort genomslag som möjligt tränar man inte bara människor i riskzonen utan också andra organisationer som jobbar i utsatta områden som i sin tur tränar fler, på så sätt skapas en ”ringar på vattnet”-effekt. Bilden visar tjejer från en syrisk organisation som nu ger träningen vidare till fler unga tjejer på flykt. Under projektets första 2 år har många hundra personer fått träning i arbete mot människohandel och MEM har också lyft frågan på hög politisk nivå i landet.

En kvinna som blivit våldtagen eller varit trafikerad skjuts ofta bort av sin familj pga den hederskultur som råder. Det finns oftast ingen chans att få komma tillbaka till familjen. En viktig del i arbetet är därför att lyfta förlåtelse, kan man förlåta – är det överhuvudtaget rätt att försöka förlåta? Tunga frågor som MEMs medarbetare på ett vist sätt jobbar med.

/ Jonatan *, ansvarig för EFKs arbete i Europa & Mellanöstern

* av säkerhetsskäl skrivs inte hela namnet ut.

Bön & Tack

 • Tacka för de möjligheter arbetet fått att påverka frågan om människohandel på hög politisk nivå
 • Bed att politiker och beslutsfattare tar krafttag mot människohandel
 • Vishet för MEMs personal när de lyfter fråga om förlåtelse i ett sammanhang där det ofta ses som otänkbart

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 41, 9-15 oktober 2017

Bergsfolks-barn i Thailand

Stor utsatthet för bergsfolk i Thailand

 

I norra Thailand, där jag arbetar sedan drygt 3 år, finns många etniska minoritetsgrupper. Dessa folkgrupper kallas för ”bergsfolk”. Namnet kommer av att de traditionellt har bott i  bergen, där de levt av att jaga och odla. Dessvärre har bergsfolken allt mer trängts undan från sina marker och tvingats flytta in till städerna. I städerna är det svårt för dem att hitta jobb eftersom de inte kan thailändska, utan bara sitt eget lokala språk. Dessutom är många av dessa bergsfolk kristna, till skillnad från majoritetsbefolkningen i Thailand som är buddhister, vilket gör att de diskrimineras ytterligare. Resultatet blir att de hamnar arbetslösa i slumoråden i städerna, där de blir lätta offer för människohandlare. Människohandlarna lurar med sig både vuxna och barn genom löften om arbeten, medan de i själva verket ofta hamnar på bordeller. Över 40% av alla sexslavar här i norra Thailand kommer från just dessa bergsfolk.

Vi i EFK arbetar för att förhindra att dessa bergsfolk utsätts för människohandel och utnyttjande. Tillsammans med två av våra samarbetsorganisationer, Thai Lahu Foundation och Urban Light, har vi startat ett projekt i ett av slumområdena med bergsfolk här i Chiang Mai. I projektet utbildar vi dessa människor om vad människohandel är så att de ska kunna skydda sig mot det. Vi hjälper även till med yrkesträningar så att de kan starta egna frisersalonger och taxi-verksamheter, för att aldrig mer behöva sälja sig själva eller sina barn.

 

//Matilda Henriksson, Resursperson för EFK’s arbete mot människohandel i Asien

 

Bön & Tack

 • Tacka för att vi har fått en så fin ingång i det här slumorådet, vilket ger oss en chans att sprida hopp och möjliggöra hållbar förändring.
 • Be för alla de som fortfarande är fast i sexslavhandel i Asien.
 • Be om styrka och vishet för oss som arbetar mot den demoniska människohandeln.

 

En man i slummen får lära sig klippa hår

Barer i Chiang Mai

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade