EFKbön vecka 42, 15-21 oktober

Att skapa trygga platser

”Jag är stolt över att få arbeta på en skola där vi inte slår barn, på vår skola så visar vi att vi tycker om barnen. Det gör att jag trivs och tycker om mitt arbete”, det är en av lärarna på en av de skolor som EFK är med och stödjer i Region Afrika berättar för oss om sin arbetsplats. I programmet för Barns rättigheter så är en del av programmet inriktat på att träna lärare så de kan vara med och skapa trygga platser för barn i skolan. Förra veckan hade vi en workshop då vi tillsammans pratade om och arbetade med de utmaningar lärare möter i skolan när de pratar om barns rättigheter. Det är inte ett lätt arbete, för lärarna möter ofta en del motstånd från andra lärare, men genom att de får träffas, får undervisning och möjlighet att tillsammans arbeta med svåra frågor så utvecklas de och tillsammans lär vi oss nya saker för att kunna skapa trygga och säkra platser för barn.

/Petra Lindsmyr, Region Afrika

 

Tacka och be för:

 • Tacka för alla de lärare som verkligen brinner för att göra skolan till en trygg plats för barnen.
 • Tacka för det arbete som görs och som redan börjar leda till förändringar för barn.
 • Be för att lärarna ska kunna berätta om barns rättigheter så att andra lärare förstår hur viktigt det är.
 • Be för alla som är med och arbetar med barns rättigheter i Tanzania, RCA, Zambia, Swaziland, Sydafrika och Mocambique.
 • Be för för de barn som är utsatta och behöver få känna trygghet och omsorg.
Annonser

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 41, 8-14 oktober

Ung man med funktionsnedsättning får arbetsträning

 

Barns rättigheter med fokus på inkludering och påverkansarbete

I Region Mellanöstern/Europa vill vi stärka barn och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning samt hjälpa deras familjer att själva stå upp för sina rättigheter – de kallar sig för self-advocates.

De är själva aktiva i planering av träning och aktiviteter för att skapa förändring och verka för jämlikhet, lika värde och möjligheter som andra i samhället. 

I EFKs regionala program med partners i Egypten, Tunsisen, Sudan och Jordanien arbetar vi tillsammans med self-advocates att bygga kapacitet genom träning och seminarier.

I oktober kommer vi att fokusera på rätten till arbete med lön. På det regionala seminariet med titeln ’Influencing for Work Inclusion’ i Tunisien kommer partners från olika länder presentera sina bästa erfarenheter av hur man kan jobba så att personer med funktionsnedsättning får arbete ute i samhället. Viktiga principer och erfarenheter kommer att dokumenteras för att hjälpa oss att hitta nya sätt att skapa ett rättvisare samhälle!

I vår region utgör barn och unga ca 50 % av den totala populationen och många av dessa barn är hårt drabbade av krig/konfliktsituationer med flykt till andra länder, splittring av familjer och ett stort utanförskap. EFK fortsätter aktivt att stärka Barns Rättigheter tillsammans med gamla och nya samarbetspartners i regionen.

/Barbro Henriksson, samordnare av det regionala programmet för personer med funktionsnedsättning i region EUMENA

Salma och Dina är self-advocates och här ser vi dem diskutera under ett internationellt möte i England, dit de blev inbjudna att delta

Koptisk kyrka/kloster i Kairo

 

 

 

 

 

 

 


Tacka och be för:

 • Tacka för Guds beskydd över systrar och bröder i den koptiska kyrkan i Kairo som var måltavla för en terrorattack nyligen – ingen i kyrkan skadades!
 • Be för den regionala workshopen i Tunisien i oktober; att den leder till stärkt kapacitet hos våra partners att långsiktigt jobba för att fler ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning kommer ut i arbete 
 • Be för EFKs nya Barnrätts Program; att det bidrar till att fler barn i denna region blir respekterade, sedda och inkluderade och får bättre levnadsförhållanden

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 40, 1-7 oktober

En röst för minoritetsbefolkningen i Thailand

Utsikten är fantastisk över de magnifika bergen och solstrålarna glittrar i vattnet. Grönskan efter de häftiga regnen tar andan ur mig och plötsligt blir turistbroschyrens bilder en verklighet. Bortom dammen sträcker sig böljande berg och dalar där delar av Thailands minoritetsbefolkning bor. Där jag står och samtalar med Phumin och Kaesai som båda tillhör folkgruppen Lahu, växer en annan bild fram. Bilden av hur byborna som traditionellt är bönder och lever på vad naturen ger tvingats från sina byar för att staten vill göra det vackra bergsområdet till Nationalpark. Hur många flyttat till staden för att arbeta och hur familjer hamnat i missbruk och destruktiva mönster. Maktlösheten som anas när jag möter bönder som inte fått någon skolgång och därför inte har möjlighet att låta sin röst bli hörd. I varje by vi åker igenom en kyrka där psalmsången och bönen är äkta och varm. Samtidigt finns en osäkerhet över identitet och riktning där man litar mer på utländska missionärer än sin egen förmåga att föra sin församling framåt. Stoltheten går inte att ta fel på när den gamla, fårade mannen visar sin trädgårdsodling och sina fält och gästfriheten jag känner när jag får sova på bambugolvet i den unga familjens hus värmer. En folkgrupp som levt i Thailand sedan generationer tillbaka, som inte räknas in i samhället, men som Gud ser och älskar med en evig kärlek. /Anneli Nilsson

Tacka och be för:

 • Tacka för 150 år av religionsfrihet i Thailand
 • Tacka för de byar i norra Thailand där EFK genom vår thailändska partner TLF bedriver landsbygdsutveckling och arbete för att stärka folkgruppen Lahu att kunna hävda sina rättigheter.
 • Be för att minoritetsbefolkningen i Thailand ska få tillgång till sina rättigheter, skola, sjukvård, elektricitet, möjlighet att kunna leva i sina bergsbyar och odla sin mark.
 • Be för alla kristna i folkgruppen Lahu, för enhet och självförtroende att leda och utveckla sina församlingar
 • Be för hela och trygga familjer

 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 39, 24-30 september

Hållbar inre utveckling

”Utveckling sitter emellan öronen”, sa direktorn för samfundets NGO en gång. Jag tror hon menade att även om man arbetar med människor i det lokala samhället på praktiska sätt så måste det i längden även till en inre utveckling i de personer som deltar för att en hållbar försörjning och ett hållbart liv ska bli mer möjligt. Allt hör ju ihop, praktiska färdigheter, möjligheter i samhället, nätverk och kontakter, familjesituation, självkänsla, världsbild och tro och allt det andra som gör oss till människor.

I vårt arbete här i Paraguay vill jag ge två exempel på hur vi arbetar med den inre sidan av hållbar försörjning. Det första är det sociala projektet för yngre tonårsflickor, som är en mycket utsatt grupp här. Förutom teman som matlagning, hårvård och andra praktiska färdigheter arbetar man med självkänsla och självbild, kunskaper om rättigheter, gruppövningar och ger mycket kärlek och bekräftelse. Allt för att dessa flickor ska kunna trotsa ganska låga odds och kunna skapa sig ett liv de själva väljer.

Det andra är hur vi arbetar med lärjungaskap i församlingen. I en kultur där den egna reflektionen inte uppmuntras eller utvecklas lägger vi mycket tid just på det. Vad säger Gud till dig genom detta? Vad betyder det för dig i ditt liv? Vilka beslut kan du ta för att samarbeta med vad Jesus vill göra med dig? Frågor som styrker den inre människan och hjälper att praktisera den behärskning av sig själv som 2 Timotheosbrevet 1:7  talar om. (2 Tim 1:7 ”Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.”)

Allt gott i Honom som ger oss seger,

Roger Korsgren, Encarnación, Paraguay

Tacka och be för:

 • De tonårsflickor som deltar i projektet, för deras ofta svåra livssituationer och för deras familjer.
 • Att fler människor får uppleva en inre stabilitet och förvandling genom livet i Jesus Kristus som får en konkret påverkan i deras dagliga liv
 • För den nya regeringen och presidenten och för kampen mot korruptionen som är en av de största bromsklossarna för en hållbar utveckling här.

 

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 38, 17-23 september

Bild: Byakabefolkningen i RCA

Att få nya förutsättningar i livet!

När man besöker Afrika och möter alla dessa vackra folkslag och kulturer inser man att många har det gemensamt att de kämpar med basala behov som att ha mat på bordet varje dag, tillgång till rent vatten, försörjning, möjlighet att gå i skolan eller sjukvård. Att se glädjen i en människas ansikte vars by fått tillgång till rent vatten, en man som fått sitt infekterade sår läkt genom enkla sjukvårdsinsatser eller ett barn som sitter i en skolbänk och lär sig forma sina första bokstäver känns verkligen meningsfullt. EFK är med och stöder projekt för att skapa långsiktigt hållbara insatser som gör skillnad i människors liv. Låt mig ge tre exempel på vårt mångfacetterade arbete med Hållbar försörjning i Region Afrika.
I Zambia stöder vi Mpongwe Mission Hospital där det varje år passerar ca 50 000 patienter, varav många är sjuka i hiv/aids, malaria och tuberkulos. Sjukhuset arbetar förebyggande genom utbildning i bland annat näringslära, barns utveckling, hiv-prevention och hygien.
I Centralafrikanska Republiken stöder vi Bayaka-folket som är ett minoritetsfolk. Man arbetar bland annat genom program för jordbruk, hälsa, självförsörjning och grundskoleutbildning för barnen. Sammantaget blir detta viktiga redskap för deras fortsatta utveckling och självkänsla.
I Swaziland är vi med i ett vattenprojekt som började som en akut respons på många års torka i landet genom att borra brunnar. I projektet satsas det också på utbildning i Vatten, Sanitet och Hygien och hur man som samhälle vårdar och sköter sin vattenresurs.

Detta är en liten bild av vad våra partnerkyrkor jobbar med för att sprida hopp och framtidstro i en del av världen med stora behov av utveckling och förändring.

/Mattias Lindsmyr, Programmet för Hållbar försörjning, Region Afrika

Tacka och be för:

 • Tacka Gud för våra partnerkyrkor som älskar människor och ger av sina resurser, sin tid och sitt engagemang för att visa att utveckling och förändring av utsatta människors livssituation är möjlig.
 • Vi ber för arbetet att förbättra livsvillkoren för minoritetsfolket Bayakas i byarna Yondo, Kanza och Lindjombo i sydvästliga delen av RCA, främst genom grundskoleutbildning för barnen. Målet med arbetet är att Bayakafolket skall bli självförsörjande och inte längre utnyttjas av den omgivande befolkningen.
 • Vi ber för våra partnerkyrkor och deras viktiga arbete inom Hållbar försörjning i Zambia, Moçambique, Tanzania, Sydafrika, RCA och Swaziland. Be speciellt för driften av sjukhusen i Zambia, Tanzania och RCA.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 37, 10-16 september

Att ge hopp för framtiden

EFKs partnerorganisation i Libanon, LSESD, har en bred, långvarig social verksamhet bland landets fattiga och utsatta. I samband med Syriska inbördeskriget och den resulterande flyktingvågen, har det flytt omkring 1,5 miljon människor till Libanon. LSESDs verksamhet har expanderat för att möta Syriernas behov av mat, bostad, uppehälle och framför allt hopp. Detta genom lokala församlingar som finns på plats.

Många av dessa familjer har bosatt sig i Bekaadalen i enkla tält eller trånga lägenheter. De har lämnat allt och är ofta i skuld till människosmugglare som fraktat dem över gränsen. Kvinnorna i dessa familjer har ofta haft begränsad tillgång till utbildning och möjlighet att arbeta. Vilket innebär att de ofta är ekonomiskt beroende av sina män, varav många har dött eller skadats i kriget. Många lever i rädsla pga. trauman de genomlevt, i sorg över familjemedlemmar som ryckts ifrån dem och utan hopp för varken deras eller deras barns framtid.

Genom lokala kyrkor erbjuder LSESDs biståndsgren MERATH praktiska kurser i att t.ex. lära sig sy eller att bli frisör för att ge kvinnorna en inkomstkälla för deras familjer. Det finns många vittnesbörd om vad det har fått betyda för dessa kvinnor att bli befriade från skuld och se möjligheten att ge sina barn en framtid.

Tacka och be för:

 • Tacka för alla de kvinnor vars liv blir förvandlade genom dessa utbildningar.
 • Be för den politiska situationen där det finns ett ökat tryck på att få flyktingarna att återvända till Syrien. Be att människors säkerhet och trygghet ska sättas först. Och be för de familjer som funderar på att flytta tillbaka till Syrien och försöka återbygga sina liv där.
 • Be att församlingarna i Libanon och Syrien ska vara ett ljus som lyser och erbjuder hopp och försoning i denna mörka tid.

Robin Minshull, volontär.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFKbön vecka 36, 3-9 september

Förebyggande arbete mot klimatförändringar

Kanske har du som jag funderat lite extra i sommar över hur det står till med vårt klimat? I fattiga länder där vi i EFK arbetar sker svåra naturkatastrofer utan att länderna själva bidraget så mycket till detta. Det är hjärtskärande att höra om hus som har spolats bort, fattiga bönder som har fått se sina risfält försvinna under vatten och människor och djur som drunknat. 

I Asien jobbar vi med klimatprojekt i Kambodja, Nepal, Mongoliet, Bangladesh och Afghanistan. Det bästa vi kan göra för att minska effekterna av naturkatastrofer är att arbeta förebyggande. Vi utbildar och ökar medvetenheten om behovet av skog. Att skydda skogarna och plantera träd spelar en viktig roll för klimatet eftersom de tar upp koldioxid. Träd binder dessutom jorden och förhindrar jordskred. Våra projekt ger människor i Asien ökad kunskap om hur jordbruk och livsstil kan motverka klimatförändringar, så att de kan anpassa sig till de förändringar som redan skett. Vi jobbar också med att få fram rent vatten till fattiga byar och utveckla grödor som tål ett tuffare klimat.

Tacka och be för:

 • Tacka Gud för våra fantastiska samarbetspartners som brinner för att förbättra livssituationen för fattiga, utsatta människor i Asien.
 • Den 25–28 september arrangerar missionscentret i Chiang Mai en konferens inom Hållbar Försörjning med betoning på miljö och klimatfrågor. Vi har bjudit in nyckelpersoner från 9 olika partnerorganisationer från 8 olika länder.  Bed för en fin konferens där vi kan lära av varandra och utveckla vårt klimat och miljöarbete i Asien. 
 • Bed för fler globala samarbeten kring klimatmiljöfrågorna så att vi kan minska koldioxidutsläppet till noll före 2050. Det är fullt möjligt om vi hjälps åt.

Joh 3:16 Så älskade Gud världen (människor, djur, natur) att han gav den sin ende son, ……

/Lasse Nilsson, programmet för Hållbar försörjning i EFK Asien

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade