EFK bön vecka 31, 29 juli-4 augusti 2019

Att vakna upp till liv

”Min syster och jag stod framför hennes hallspegel. Vi tittade på oss själva och på varandra. Vi jämförde men hade svårt att se de där likheterna mellan oss som andra alltid har påpekat. Det som dock stod helt klart för oss var att vi alltmer kommit att likna våra föräldrar. En annan sorts spegel utgör liknelsen om farisén och tullindrivaren (Luk 18:9-14). Det kunde inte skilja mer mellan dem: den ene var en religiös förebild, den andre en överlöpare som drev in pengar åt en förtryckande ockupationsmakt.”

Så börjar en text av Hanna Wärlegård, i boken ”Att vakna upp till liv”. Boken är en andaktsbok innehållande 40 texter med bidrag av bland andra mig – Åsa Molin, lärare på ALT – och min kollega Hanna Wärlegård samt flera tidigare lärare och studenter i nätverket Nelly.

Det här läsåret på ALT har innehållit ett stort antal nya böcker där personal är författare eller redaktör. Böcker i flera olika teologiska genrer där några exempel är ”To Cast the First Stone: The Transmission of a Gospel Story” (Tommy Wasserman tillsammans med Jennifer W. Knust), ”Paulus mot väggen: Arton raka frågor och lika många försök till svar” (Mikael Tellbe), ”Gud & sånt” (Fredrik Wenell tillsammans med bland annat några före detta ALT-studenter), ”En guide till Johannesevangeliet” (Ludvig Nyman) samt ”När tron prövas” (Mikael Hallenius).

För ALT är det viktigt att formulera teologi på ett lättillgängligt sätt för att på så vis betjäna församlingar och göra undervisningen enklare, ännu mer intressant och aktuell.

/Åsa Molin, lärare Akademi för Ledarskap och Teologi

Tacka Gud för:

 • att ALT får vara med och ge kunskap vidare, inte bara till studenter på utbildningarna utan även till församlingar.

Be för:

 • att böckernas innehåll får falla i god jord och ge ringar på vattnet i kyrkan i Sverige i dag.
 • att böckerna ska ge svar på människors frågor och längtan och få vara med och leda människor närmare Gud.
Annonser

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 30, 22-28 juli 2019

 

Missionärer hämtar ny kraft

Evangeliska Frikyrkan har i dagsläget cirka 75 utsända missionärer, som arbetar i samarbete med lokala partners i våra fyra regioner. Majoriteten av dem arbetar med Församlingsbyggande, övriga inom våra tre andra fokusområden: Barns rättigheter, Mot människohandel och Hållbar Försörjning (eller en kombination).

Och vi vill sända fler! Roller har förändrats genom åren, men vi tror starkt att svenska missionärer har viktiga uppgifter att fylla i vårt internationella arbete. Flera av våra regioner söker för närvarande efter nya medarbetare.

Under sommaren är många på Sverigebesök, dels för semester och vila, dels för besök hos understödjande församlingar. Denna vecka möts ett 30-tal av missionärerna, och ett 25-tal barn, på årets missionärskonferens på Götabro kursgård. Det är ett tillfälle för rekreation, påfyllnad, erfarenhetsutbyte och inte minst ett unikt tillfälle att träffa svenska missionärskollegor. En chans att dela både glädje och sorg tillsammans. Det ger också möjlighet för missionärsbarnen att träffa kompisar och dela gemensamma erfarenheter.

Två nya familjer förbereder sig för att resa ut i missionstjänst de närmaste månaderna: Staffan och Anna Jenemark, med tre barn, som flyttar till Brasilien i januari, samt Cristofer och Magdalena*, med ett barn, som reser ut till Mellanöstern i höst.

/Stefan Östman, projekthandlägare på EFK:s Internationella Program

* Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut efternamnet.

Tacka Gud för:

 • alla EFK:s missionärer, som ger av sina liv för att sprida evangeliet om Jesus i ord och handling!
 • de nya missionärsfamiljerna, och be att Gud förbereder dem inför den omställning som det innebär att flytta till ett nytt land, och rustar dem för de uppgifter som väntar.

Be för:

 • missionärerna som just nu är på Sverigebesök får välbehövlig vila, återhämtning och ny inspiration. Be att missionärskonferensen blir välsignade dagar, för både barn och vuxna.
 • alla missionärsbarn, att Gud särskilt möter deras behov.
 • att Gud kallar fler personer till tjänst i vår internationella mission, och att resurser frigörs för att kunna skicka ut dem.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 29, 15-21 juli 2019

Två veckor tillsammans med Gud

Under vecka 29-30 juli månad så har vi Tonårsbibelskola på Norrmjölegården ca 20 minuter utanför Umeå. Där möter vi i år 38 ungdomar under två veckor för gemenskap, undervisning, aktiviteter, god mat och Gudsmöten på Norrmjölegården.

I år är det för första gången på några år fullt på vår Tonårsbibelskola vilket gläder oss och det är ett stort yngre gäng som har valt att anmäla sig. Årets tema är ”Himmel och Jord” där vi tar olika ämnen och ser vad världen tänker och vad bibeln säger. Vi ser fram emot två veckor tillsammans med Gud och varandra!

/Sara Tjernström, leder Tonårsbibelskolan på Norrmjölegården 2019

Tacka Gud för:

 • att så många ungdomar är med på Tonårsbibelskolan på Norrmjöle.

Be för:

 • ungdomarna och deras tid på TB, att de får starka Gudsmöten.
 • ledarna på Tonårsbibelskolan och deras möten med ungdomarna.
 • våra lärare och den undervisning de ska hålla.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 28, 8-14 juli 2019

Tonårsbibelskolan är till för att unga människor ska få lära känna Jesus

Tonårsbibelskolan på Götabro har en lång historia av att undervisa och leda ungdomar i tro på Jesus. I två veckor har vi lektioner, aktiviteter och andakter som är utformade för att deltagarna ska utmanas och växa i tro. I år är vi tio ledare och drygt 40 tonåringar som är uppdelade i tre årskurser.

I lektionerna tas ungas tro och frågor på allvar, vi vill att ungdomarna ska få se att den kristna tron håller och är en stadig grund att bygga livet på. Lektionerna ger också en baskunskap där det teoretiska och det praktiska går hand i hand. Både genom att möta ungdomarna i samtal och att låta det vi pratar om få praktiska konsekvenser, till exempel i form av en outreach och insamling till missionsprojekt, förs ord och handling ihop.

Eftersom bibelskolan sträcker sig över en tvåveckorsperiod finns det utrymme att lära känna varandra väl. Vi vill att gemenskapen på Tonårsbibelskolan ska få visa på Jesus och ge vänner för livet. Bland deltagarna finns det olika förutsättningar för gemenskap i hemförsamlingarna, vissa är från stora ungdomsgrupper, och vissa har inga andra kristna i sin ålder där de bor. Gemenskapen på Tonårsbibelskolan är då en särskilt viktig gemenskap.

Bönen för Tonårsbibelskolan är att ungdomarna ska få göra konkreta och viktiga möten med Gud. Vi har mycket tid för andakter, bön och lovsång. Vi får ofta se hur Gud verkar i ungdomarna både när de tar emot förbön och när de ber för varandra. Framför allt är Tonårsbibelskolan till för att unga människor ska få lära känna Jesus.

/Petra Thörn och Emma Andersson, leder Tonårsbibelskolan på Götabro 2019

Tacka Gud för:

 • för alla ungdomar som är anmälda till Tonårsbibelskolan på Götabro.
 • för den möjligheten att samlas och söka Gud som Tonårsbibelskolan är och har varit för många.
 • för ledarteamet och för allt gott som ledare och personal på Götabro ger Tonårsbibelskolan.

Be för:

 • att vi ska få en inneslutande och varm gemenskap där ungdomarna känner att de kan vara närvarande och bli sedda.
 • ledargemenskapen och för att ledarna ska få komplettera varandra på ett bra sätt.
 • att Gud ska öppna upp ungdomarna för att möta honom och förvandlas av honom.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 27, 1-7 juli 2019

Jesus, lärjungaträning, tonåringar och gemenskap

Detta är några av de ord som präglar Tonårsbibelskolan (TB). Det finns tre TB som EFK står bakom och en av dessa finns på Flahults ungdomsgård. Den här veckan får ni följa med in i gemenskapen, myggen och tillbedjan i Smålands djupa skogar!

”Tiden för personlig andakt borde vara längre” och ”kvällssamlingarna är höjdpunkten på dagen” är återkommande kommentarer från 15-åringar som är på Flahults tonårsbibelskola. Varje år märker vi ledare hur dessa unga människor har längtan och behov av stillhet och egen tid med Gud, dela gemenskap med varandra men också med ledare och vara i tillbedjan och inför Ordet. Och varje år ser vi hur de växer, stretchas, låter sig älskas och lär sig älska.

För mig personligen var TB viktigt de tre somrar jag gick där som tonåring, men också de nio år jag varit med som ledare och lägerchef. Det är en växtplats i identitet, kärlek och lärjungaskap både för tonåringar och ledare.

Söndag 30 juni välkomnas 70 deltagare till två sprängfyllda veckor, av ett ledar- och köksteam på 20 personer. Vår längtan är att det får vara ett rum för ungdomarna att i hjärta, hjärna och händer erfara Guds kärlek, vandra tillsammans med Jesus och upptäcka mer av Guds rike.

/Beatrice Andersson, Tonårsbibelskolan Flahult

Tacka Gud för:

 • det ledargäng som i år kommer göra ett fantastiskt jobb på lägret!

Be med oss för:

 • att tonåringarna ska få rotas djupt och äkta i sin relation med Gud.
 • gemenskapen som är otroligt viktigt och som på många sätt speglar Guds kärlek.
 • frimodighet och profetisk skärpa bland ledargruppen.

Lämna en kommentar

28 juni, 2019 · 03:22

EFK bön vecka 26, 24-30 juni 2019

”Det här var den bästa sommaren i hela mitt liv”

Så uttryckte sig en 9-åring sista dagen på lägret. Han var en av alla nöjda och trötta deltagare som varit med på sommarlägret Smajl på Hjälmargården, utanför Örebro.  Det känns fantastiskt gott i hjärtat för en lägerledare att höra.  Tänk att få vara med att bidra till ett barns bästa sommar.

Läger är ofta en upplevelse för livet.  För många blir lägerlivet också ett möte med en kristen gemenskap och vad den är och står för. Här möter man vuxna som ser, bryr sig om och tar sig tid. Här är fest och glädje utan alkohol och droger. Och här finns givetvis också spännande utmaningar som att sova borta, våga hoppa från bryggan, ge sig ut i kanot… och kanske ta det där steget i tro att vilja leva livet med Jesus. Lägerliv skapar upplevelser som gör att man växer på många olika sätt.

När Jesus vill visa på vad livet med Gud handlar om så väljer han lägerlivets form. Här får lärjungarna möjlighet att verkligen lära känna honom tjugofyra sju. Och vilka erfarenheter och upplevelser de fick med sig – de bästa för hela livet!

Lägerlivet ger oss unika möjlighet att fördjupa relationer. I matkön, på väg till en storsamling eller vid kvällens pyjamasbön så dyker de upp… de där frågorna och funderingarna om Gud, Jesus, livet och annat man funderar över. Lägerliv är lärjungaliv, helt enkelt!

/Susanne Olofsson, ledarutvecklare med fokus på barn och familj

Tacka Gud för:

 • vad läger får betyda för både barn, unga och ledare.

Be för:

 • alla de små och stora läger som EFKs församlingar arrangerar för barn och unga under sommaren. Be om positiva upplevelser av både gemenskap och en Gud som är god och vill vara vår bästa vän i alla lägen.
 • alla vuxna och ledare att kunna se och lyssna in vad barn och unga behöver och kunna vara en vettig vuxen som visar Guds kärlek.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

EFK bön vecka 25, 17-23 juni 2019

En av årets höjdpunkter; Torpkonferensen

På måndag (den 17 juni) är det återigen dags för en av årets höjdpunkter; Torpkonferensen. Vi möts till en välfylld vecka där många människor under lång tid har planerat och arbetat för att vi ska få fantastiska dagar tillsammans. Det har skrivits draman, sånger och predikningar. Det har burits bänkar, fixats festivalområde och planerats lunchmenyer.

I år gläder vi oss lite extra över vår utökade satsning på tonårskonferensen. Den får i år ett eget festivalområde som heter Nasaret. Där kommer det att vara fullspäckat program med gudstjänster, lovsångsstunder, workshops, seminarier, tävlingar, lekar, förbön, konserter, luncher, fika och massa mer – bara för våra tonåringar.

Många människor har under lång tid burit konferensen i bön. Och vi fortsätter att be genom hela konferensen att det ska få bli en vecka som innebär helande och hopp. Vi ber och längtar efter att många människor ska få uppleva ett helande i livet, på olika sätt. Det kan vara helande från sjukdom men också helande i brustna relationer och svåra situationer. Vi ber att Jesus ska få fylla oss med hopp. I en orolig tid vill vi påminnas om att Jesus är vårt hopp och den fasta klippan vi bygger vårat liv på. Vi ber också att vi alla ska få rustas så att vi kan få vara bärare av helande och hopp till en sårad värld.

Med utgångspunkt i Apg 16, stämmer vi in i årets temasång: ”Vi tror inte att hoppet är ute, inte alls! Det finns en himmel över hustaken, trots allt. När inget kan bryta tystnaden och inget kan bryta bojorna, så sjunger vi namnet Jesus överallt, ja då sjunger vi namnet Jesus mitt i allt”.

Varmt välkommen att vara med och be för årets Torpkonferens! Och du, vi ses väl där?!

/Linalie Newman & Ingemar Forss, missionsdirektorer Evangeliska Frikyrkan

Be för:

 • att människor ska fatta beslut om att följa Jesus.
 • att många människor ska få uppleva ett helande i livet, på olika sätt, och få förnyat hopp.
 • satsningen på tonårskonferensen, att unga människor ska bli berörda av Jesus.
 • våra feriepraktikanter, som finns på plats och jobbar praktiskt under konferensen.
 • alla ansvariga, volontärer och ”creware” (de yngre volontärerna), om energi, glädje och kraft att hålla ihop allt under veckan, trots högt tempo och mycket jobb.

Lyssna på årets temasång Silas sång här:

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade